Jump to content

Brittisk officer sparkas


Recommended Posts

Förr i tiden red ju kungen med ut i kriget, men tydligen ska de inte finnas för höga chefer med på fältet nu för tiden.

Kan tänka mej att de kan vara rätt bra att ha med en chef ut så även han/de kan få se med egna ögon hur de är därute.

Link to comment
Share on other sites

Och kanske handlar det inte om mod, utan om att MoD vill ha en regementschef som är just regementschef och inte "talibankåt patrullchef"... Sett ur en synvinkel.

Och det finns säkert en förnuftig anledning till att översten var ute och krigade, t ex att vinna sina underlydandes respekt - sett ur en annan synvinkel...

Link to comment
Share on other sites

Om man läst boken om SAS av Ken Connor och ser till hans syn på var högre officerare borde befinna sig så är det inte i fält. Syftet med att de ska befinna sig vid högkvarteret är att de därifrån ska kunna påverka ledning och politiker och få fram den information och utrustning till de som är i fält. Enligt Connor var ett av de största misstagen i första Irak-kriget att man flyttade ut staben till Irak och att den befann sig på hemmaplan vilket fick ödesdigra konsekvenser för SAS. Men som påpekats tidigare, vi har inte hela bilden klar för oss.

Link to comment
Share on other sites

TTs Version.

Skrattretande dålig artikel, vilket dock gör det till en av TTs litterära mästerverk detta året.

"SAS är en hemlig enhet vars motto är "Den som vågar vinner". Elitstyrkan är utplacerad på de farligaste uppdragen och består av de tuffaste, mest vältränade och skoningslösa soldaterna."(min fetning)

 

Dock har de ändrat artikelön sedan i morse, då de hänvisade till att han var generalslöjtnad och erbjuden överste.

Link to comment
Share on other sites

Om man läst boken om SAS av Ken Connor och ser till hans syn på var högre officerare borde befinna sig så är det inte i fält. Syftet med att de ska befinna sig vid högkvarteret är att de därifrån ska kunna påverka ledning och politiker och få fram den information och utrustning till de som är i fält. Enligt Connor var ett av de största misstagen i första Irak-kriget att man flyttade ut staben till Irak och att den befann sig på hemmaplan vilket fick ödesdigra konsekvenser för SAS. Men som påpekats tidigare, vi har inte hela bilden klar för oss.

Nånstans i den boken finns det dessutom en ganska exakt återgiven situation (och naturligtvis hittar jag den inte, trots att jag bläddrar febrilt i boken just nu) där en högre officer kommenterar en något lägre officers beteende på ungefär följande sätt: "Det är helt okej att du vid något enstaka tillfälle följer med en patrull ut i fält, det kan till och med vara önskvärt, men att göra detta upprepade gånger är helt fel" åsyftandes till att den lägre officerens naturliga plats inte var i patrullen utan snarare bakom linjen, där denne skulle göra större nytta rent objektivt sett.

 

Sagde överste och regementschef kan ha haft aldrig så goda avsikter när han upprepade gånger följde med patruller in på djupet men frågan är alltså om detta beteende kanske indirekt var till större skada för SAS på ett högre operativt plan än den nytta som beteendet tillförde?

 

Dessutom kanske det är onödigt att gång efter annan ta den (mer eller mindre teoretiska) risken att regementschefen faktiskt stupar eller ännu värre blir tillfångatagen av fienden? Det är naturligtvis av obestridligt värde att som chef kunna visa för sina underlydnande att chefen tar samma risker som soldaterna och att chefen inte är feg eller ber sina soldater att utföra uppgifter som chefen inte själv är beredd att utföra. Inte minst ur ett moraliskt perspektiv.

 

Men någon, nånstans, på någon nivå, tyckte uppenbarligen att översten besatt egenskaper som gjorde honom särskilt lämpad att bli just regementschef. Och värdet av dessa egenskaper skulle alltså i så fall övertrumfa hans eventuella värde som exempelvis kapten och/eller chef för en av SAS sabre squadrons. Så, ska översten ägna sig åt att delta i patruller eller ska han leda verksamheten på ett högre plan, om än från "the rear" ?

 

Enligt Aftonbladets artikel hade dessutom översten upprepade gånger brutit mot givna order och vilken militärledning hade accepterat detta i förlängningen? Och om sagda brott mot givna order hade kommit till den gemene SAS-soldatens kännedom, vilka signaler hade detta sänt nedåt i hiearkin? Att man i SAS får bryta mot givna order så länge man själv tycker att det tjänar ett högre syfte?

 

Så på det hela taget tycker jag inte att det är särskilt uppseendeväckande att översten entledigades från sin post som regementschef. Han var uppenbarligen omtyckt av sina män, vilket har ett väldigt stort värde i mina ögon, men det kanske finns andra och större värden som är värt ännu mer?

 

EDIT: enligt de länkar till brittiska media som givits ovan (och som givits efter att jag påbörjat mitt inlägg men innan jag avslutat det) ska alltså den korrekta graden vara "överstelöjtnant" och enligt The Sun så går åsikterna inom förbandet isär vad gäller huruvida överstelöjtnanten gjorde rätt eller inte:

An insider said: “He is just the sort of officer the SAS needs — but that’s not what the top brass inside the Ministry of Defence wanted.
“They felt he should be more political and more of a thinker and not so close to his men.”
A senior officer said: “The role of the CO, whether of the SAS or any other regiment, is to properly command the entire unit from his HQ and not to go out on front-line missions.”
Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Att man i SAS får bryta mot givna order så länge man själv tycker att det tjänar ett högre syfte?

 

Auftragstaktik anyone?

Men uppdragstaktik innebär väl ändå att en lägre befälhavare tillåts att själv välja hur man ska lösa en viss given uppgift utifrån vissa givna uppgifter och/eller begränsningar? Dvs man får en vision från högre befäl och hur man väljer att uppfylla denna vision är ett eget val?

 

Inte att man kan bryta givna order "bara" för att man tycker att detta blir bättre än annars?

Link to comment
Share on other sites

Uppdragstaktik åsido. Men är det inte ganskavanligt blanddiverse specialstyrkor att man inte alltid lyder alla order till punkt och pricka? Det är ju iaf bilden man får när man läser och ser dokumentärer om sådana styrkor.. Inte för att det alltid är den mest korrekta bilden..

Link to comment
Share on other sites

Dagens sensationsblaskor är för roliga. "Var för modig - Sparkades".

Tidningarna vill väl att vi ska få en bild i huvvet av en nobel soldat a la Bruce Willis stil som trotsar de högre cheferna och slåss för det han tycker är rätt.

Hur modig och nobel han än är så är väl ändå en elitsoldat som inte lyder order en relativt farlig sak.

Link to comment
Share on other sites

EDIT: enligt de länkar till brittiska media som givits ovan (och som givits efter att jag påbörjat mitt inlägg men innan jag avslutat det) ska alltså den korrekta graden vara "överstelöjtnant" och enligt The Sun så går åsikterna inom förbandet isär vad gäller huruvida överstelöjtnanten gjorde rätt eller inte:
An insider said: “He is just the sort of officer the SAS needs — but that’s not what the top brass inside the Ministry of Defence wanted.
“They felt he should be more political and more of a thinker and not so close to his men.”
A senior officer said: “The role of the CO, whether of the SAS or any other regiment, is to properly command the entire unit from his HQ and not to go out on front-line missions.”

 

Solklart exempel på hur det kan gå när politiker eller statstjänstemän petar i den operativa verksamheten.

 

Kanske därför vi inte tillåter ministerstyre i Sverige?

 

FM ledningsprinciper är lite annorlunda än i många andra länder. och tur är väl det. Chefen leder verksamheten från den plats hon/han anser mest lämplig(vilket oftast visar sig vara från den plats där man bäst kan bilda sig en uppfattning om läget). Uppdragstaktik.

 

De tyckte att......Ja, desto fler kockar......

Link to comment
Share on other sites

 

daily telegraph

 

hmm.. är det inte ganska bra att högre uppsatta finns på annan ort för att kunna hålla kolla på ledning osv? någon måste ju faktiskt fixa med det teoretiska också.

 

känns inte rätt, väntar dock fortfarande på hela historien.. :surprise:

 

Att vara chef innebär ju att vara "teoretiker" och få andra att omsätta det i praktik. För detta behöver man nödvändigtvis inte befinna sig på en annan planet. Och som någon sa, chefen kan ju bli dödad.....mmmmmm.......visst, ingår liksom i arbetets natur. Man är inte oersättlig vilket artikeln med all tydlighet visar.

 

Britterna har sitt sätt att se på ledningsfrågan och vi vårat.

Link to comment
Share on other sites

Chefen leder verksamheten från den plats hon/han anser mest lämplig(vilket oftast visar sig vara från den plats där man bäst kan bilda sig en uppfattning om läget). Uppdragstaktik

 

Ett problem som jag kan se när en högre officer jämt envisas med att alltid "vara med" är att hans/hennes underbefäl kan känna sig åtsidosatta.

Att deras chef inte känner något förtroende för dom och deras ledarstil, vilket kan leda till osämja.

 

Så att chefen finns en bit ifrån men ändå nåbar är det idealiska.

Link to comment
Share on other sites

I de böcker som jag har läst om SAS så har operatörena ett eget namn på befäl som kommer ifrån andra delar ifrån armen ( även om de kommer ifrån Para motsv) så mina fem ören är att RegC har ett behov ( ifrån allas synsätt, soldater och befäl) att bevisa att han kan leda en Omgång, Grp, Tropp, Plut, Komp samt Bat ( ok nu är det SAS vi pratar om men jag utgår ifrån att ni förstår..) under svåra och i ett av Fi numerärt överlägset antal, och att alla kommer därifrån med lika långa ben..

 

Jag personligen hade hellre haft en C likt RegC Sas som hade en uttalad dokktrin att " jag krigar, staben sköter resten".

Det närmaste vi har i Sverige är väl Brännström. Han sa i en intervju att jag kan var ute bland soldaterna dagar i sträck jag måste inte vara vid HQ hela tiden, det är därför jag har en stab....( OBS OBS inte exakt återgivet men det var andemeningen...)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...