Jump to content

ROE vs Svensk Lag


Recommended Posts

Denna tråd är utbruten ur tråden om Fk Tomovic / Kimster BlåGul

 

Lagböcker och reglementen är inte huggna i sten och kan omarbetas och bör ses över lite då och då.

 

Inte huggna i sten? Visst kan de ändras, men det är inte upp till enskild soldat/medlem i Delta Force att avgöra. Det finns ganska klara procedurer för hur det går till när en lag ändras om jag inte har fel.

 

Missförstå mig inte här: Jag är en stenhård anhängare av nödvärnsrätten, och jag anser att om man räddar ett liv har man räddat hela världen. Det är inte ingripandet jag vänder mig emot, det applåderar jag. Fler borde ha sådant kurage.

Det jag vänder mig emot är beslutet att INNAN nödvärnssituationen uppstår, och därmed behovet av vapnet, beväpna sig trots att man inte har tillstånd att göra det.

 

Återigen, hur hade det sett ut om det hade rört sig om möllevångstorget i malmö eller stureplan? Svensk militär uppträder civilklädd med ett SKJUTVAPEN, i strid med reglerna...?

 

Hade det varit OK?

 

Lyder inte svensk militär personal under svensk lag i utlandstjänst?

Edited by Kimster
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 135
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ok, snabbt svar och förklaring.

Egna initiativ som kan hamna utanför reglementen, dvs i gråzonen bör om tid finnes diskuteras med chefen (alla har en chef vilken bef. man än har) innan de verkställs. Så långt är jag 100 % med och håller på det.

Dock kan det i "stridens hetta" uppstå situationer som faller utanför det normala och göra att man hamnar i situationer där man måste kringå lagar och regler för att lösa sin uppgift eller rädda sig själv eller någon annan, och det är där jag anser att lagar och regler bör ses över i efterhand. Dvs inte i ett förberedande skede när man fortfarande har möjlighet att diskutera saken med överordnad som i sin tur tar över ansvaret till viss del.

 

Svensk personal lyder under ROE för det specifika insatsområdet, det är inte alltid överensstämmande med svensk lag. Dock bör lagen tas i beaktan innan en planerad uppgift motsv.

 

Regler ska inte vara statiska, de ska kunna rubbas i ett snabbt läge, men har man planerat att rubba dom ska det utredas, helt klart.

Link to comment
Share on other sites

Svensk personal lyder under ROE för det specifika insatsområdet, det är inte alltid överensstämmande med svensk lag. Dock bör lagen tas i beaktan innan en planerad uppgift motsv.

 

FEL. Svenska personal lyder under svenskl ag först och främst sen ROE.

Link to comment
Share on other sites

Svensk personal lyder under ROE för det specifika insatsområdet, det är inte alltid överensstämmande med svensk lag. Dock bör lagen tas i beaktan innan en planerad uppgift motsv.

 

FEL. Svenska personal lyder under svenskl ag först och främst sen ROE.

 

Enligt???

 

Är inte beredd att hålla med dig där om det gäller en eventuell stridssituation eller liknande.

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

Svensk lag gäller alltid . Exempel kravaller. Svensk personal får inte använda tårgas vid kravaller ( fören nu) dock så går det bra att fransmän,tyskar m.m använder det fast att vi lyder under samma ROE. Hur kan det komma sig tro? Svensk lag kanske.

Link to comment
Share on other sites

ROE och Svensk lag gäller.

 

Svensk trupp får inte bedriva verksamhet som strider mot svensk lag. Det är grundläggande.

 

ROE varierar mellan insatsområden, Lagen gör det inte. I de fall där delar av ROE ligger utanför svensk lag gäller svensk lag.

Link to comment
Share on other sites

Konsulterar du svensk lag eller ROE i en stridssituation?

 

Vi har faktis lagar i Sverige som gäller i händelse av krig.

 

Så om brigadchef (tex britt) ger tårgastillstånd gäller det inte svensk trupp?

 

Det är korrekt, Svenska soldater i US får inte använda oprövad och lånad mtrl.

Link to comment
Share on other sites

Gurkhas, jag måste nog be dig läsa på lite om ROE kontra svensk lag i missionsområden, iallafall när det gäller våldsanvändning och metoder.

 

Iövrigt börjar det bli ganska OT.

 

EDIT, ofta synkar svensk lag och ROE ganska bra som tillägg i debatten.

 

EDIT 2. I sverige får jag som soldat inte slita ur folk ur bilar och söka dom enligt svensk lag, enligt ROE för det orådet går det jättebra och uppmuntras.

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

Gurkhas, jag måste nog be dig läsa på lite om ROE kontra svensk lag i missionsområden, iallafall när det gäller våldsanvändning och metoder.

 

Iövrigt börjar det bli ganska OT.

 

EDIT, ofta synkar svensk lag och ROE ganska bra som tillägg i debatten.

 

EDIT 2. I sverige får jag som soldat inte slita ur folk ur bilar och söka dom enligt svensk lag, enligt ROE för det orådet går det jättebra och uppmuntras.

 

 

Skyddsvakt!!! Grundstomen i FM

Link to comment
Share on other sites

Gurkhas, jag måste nog be dig läsa på lite om ROE kontra svensk lag i missionsområden, iallafall när det gäller våldsanvändning och metoder.

 

Iövrigt börjar det bli ganska OT.

 

EDIT, ofta synkar svensk lag och ROE ganska bra som tillägg i debatten.

 

EDIT 2. I sverige får jag som soldat inte slita ur folk ur bilar och söka dom enligt svensk lag, enligt ROE för det orådet går det jättebra och uppmuntras.

 

 

Skyddsvakt!!! Grundstomen i FM

 

 

Då ber jag dig än en gång läsa på vad som gäller för US.

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

Gurkhas.

ROE för diverse utlandsuppdrag för FMpersonal. Den svenska skyddsvaktslagen är inte alltid förenlig med ROE då skyddsvaktslagen är anpassad för fred och lugna områden. FM lyder under NATO eller FNs regler vad gäller våldsanvändning beroende på vem som sanktionerat uppdraget.

Link to comment
Share on other sites

[

EDIT 2. I sverige får jag som soldat inte slita ur folk ur bilar och söka dom enligt svensk lag, enligt ROE för det orådet går det jättebra och uppmuntras.

 

Du skrev själv meningen ovanför. Det jag gjorde var att ge dig ett svar på din fråga. Och fel igen skyddsvakt gäller även i krig. Sen har jag aldrig sagt att ROE och skyddsvakt stämmer överens men det är fortfarande svensk lag som gäller i första hand sen kvitter det hur mycket jag läser. Det kommer alltid att vara så

Link to comment
Share on other sites

Gurkhas, ge mig ett exempel där svensk lag går före ROE i ett missionsområde. Är bara nyfiken.

 

EDIT Gurkhas, är det möjligtvis så att du sitter och tänker på hur reglerna ser ut här hemma i sverige?? Verkar som du inte riktigt synkar vad jag skriver.

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

Gurkhas, ge mig ett exempel där svensk lag går före ROE i ett missionsområde. Är bara nyfiken.

Har jag redan gjort eller har du inte följt med i disskutionen. Icke dödliga vapen??

 

Sedan när får inte svenska soldater använda tårgas efter tillstånd uppifrån?

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

Gurkhas, ge mig ett exempel där svensk lag går före ROE i ett missionsområde. Är bara nyfiken.

Har jag redan gjort eller har du inte följt med i disskutionen. Icke dödliga vapen??

 

Sedan när får inte svenska soldater använda tårgas efter tillstånd uppifrån?

 

 

Som sagt i FM har vi något som heter BOA detta krävs för att få använda saken i fråga. Som vi inte har haft tårgas i FM fören nu så har vi inte haft en BOA därför är det förbjudet. Så svaret är alltid.

Link to comment
Share on other sites

Så du menar att det är BOA som gör att det blir olagligt för en svensk soldat i US att använda sig av tårgas om han har det behovet och delegeringen? Ska han vänta med tårgasgranaten i handen tills det kommer en britt och kastar den åt honom då anser du? Och vilken svensk lag bryter han emot om han kastar granaten själv? Alternativet är ju att sjkuta skarpt mot det som står framför honom.

Link to comment
Share on other sites

@Gurkhas

 

Vet du överhuvudtaget vad du skriver om? Hört talas om tårgasfacklor, något som används vid täthetsprov? Har funnits i Försvarsmakten i åratal. Däremot är vi förbjudna att använda tårgas i strid, eftersom det räknas som kemiska stridsmedel. Den konventionen gäller dock inte för inrikes bruk, så demonstranter kan polisen tårgasa med liv och lust.

 

@Born

 

Om ROE skulle hamna i konflikt med svensk lag, och du väljer att följa ROE istället för svensk lag, så får du nog räkna med att kunna bli dömd i svensk domstol.

Link to comment
Share on other sites

BJE, jag är helt med på att jag kan ställas till svars för om jag bryter mot svensk lag om den inte synkar med ROE, dock kommer jag följa ROE i en pressad situation och inte svensk lag och stå för det om det skulle behövas. Följderna kommer i efterhand, och hellre det än att jag inte skulle stå alls. :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

@Gurkhas

 

Vet du överhuvudtaget vad du skriver om? Hört talas om tårgasfacklor, något som används vid täthetsprov? Har funnits i Försvarsmakten i åratal. Däremot är vi förbjudna att använda tårgas i strid, eftersom det räknas som kemiska stridsmedel. Den konventionen gäller dock inte för inrikes bruk, så demonstranter kan polisen tårgasa med liv och lust.

 

Vi snackar tårgasgranater, men om du vill springa fram och lägga en tårgasfackla på marken när det är kravaller så visst. För du som vet allt borde ju veta att

1: Tårgasfackla är till för tätthetsprov precis som du sägar inte IMF (insats mot folkmassa)

2: Tårgasfacklan får ej kastas.

 

Så nu är frågan om vem som vet vad, Inte du tydligen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...