Jump to content

Vapenförordningen Kap.2 §3 - Tillåtet för "Ordinarie Hemvärnsman" att äga personligt vapen


Recommended Posts

Är sedan ett tag tillbaka engagerad i sportskytte och intresserad/påverkad av senaste årens politiska turer kring licenser, valfläsk, kappvänderi och illa dolda försök att förbjuda sportskyttet. Kan inte förhålla mig objektiv ens om jag försöker då okunskapen och/eller illviljan från aktivistiska tjänstemän och politiker inte vet några gränser.

I syfte att utröna hur den kappvändande nuvarande regeringen vill blidka EU försöker jag skumma igenom Proposition 2022/23:102.

Döm av min förvåning då jag hittar hänvisning till Vapenförordningen Kap.2 §3 punkt 4:

 

3 §   Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen ska, om inte ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa att han eller hon kan handha ett sådant vapen som ansökan avser. För nedan angivna vapentyper gäller följande särskilda krav.

Vapentyp Krav

4. Annat målskjutningsvapen än enhandsvapen, helautomatiskt vapen eller effektbegränsade vapen.

  • Sökanden ska vara ordinarie hemvärnssoldat eller aktiv medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan och som  inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser. Intyg över aktivitet och, för den som inte har fyllt 18 år, skjutskicklighet och personlig lämplighet ska lämnas av styrelsen i sammanslutningen.

 

Gubbgissningsvis antas att man då, sneglande på det rådande omvärldsläget, snacka med sin lokala gröna organisation och få grönt från dem, sen ge sig i kast med PM och deras byråkratur. Hade varit intressant att höra om någon har någon erfarenhet av att stödja sig på denna lag för ansakkfning av privat vapen. Då det gäller HVs egna vapen avhandlas de i §2 redan så har vi det sagt.

 

Länk:

Vapenförordningen Kap2

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Storm said:

Är sedan ett tag tillbaka engagerad i sportskytte och intresserad/påverkad av senaste årens politiska turer kring licenser, valfläsk, kappvänderi och illa dolda försök att förbjuda sportskyttet. Kan inte förhålla mig objektiv ens om jag försöker då okunskapen och/eller illviljan från aktivistiska tjänstemän och politiker inte vet några gränser.

I syfte att utröna hur den kappvändande nuvarande regeringen vill blidka EU försöker jag skumma igenom Proposition 2022/23:102.

Döm av min förvåning då jag hittar hänvisning till Vapenförordningen Kap.2 §3 punkt 4:

 

3 §   Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen ska, om inte ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa att han eller hon kan handha ett sådant vapen som ansökan avser. För nedan angivna vapentyper gäller följande särskilda krav.

Vapentyp Krav

4. Annat målskjutningsvapen än enhandsvapen, helautomatiskt vapen eller effektbegränsade vapen.

  • Sökanden ska vara ordinarie hemvärnssoldat eller aktiv medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan och som  inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser. Intyg över aktivitet och, för den som inte har fyllt 18 år, skjutskicklighet och personlig lämplighet ska lämnas av styrelsen i sammanslutningen.

 

Gubbgissningsvis antas att man då, sneglande på det rådande omvärldsläget, snacka med sin lokala gröna organisation och få grönt från dem, sen ge sig i kast med PM och deras byråkratur. Hade varit intressant att höra om någon har någon erfarenhet av att stödja sig på denna lag för ansakkfning av privat vapen. Då det gäller HVs egna vapen avhandlas de i §2 redan så har vi det sagt.

 

Länk:

Vapenförordningen Kap2

Vad för vapen tänker du dig i första taget kan bli aktuellt iom din roll som ordinarie hemvärnsman?

 

Min spontana tolkning är att förordningen i omnämnandet av hemvärnsmannen är en rest från när hemvärnsgubbarna sköt mauser på fritiden och kunde friköpa gevär m/96 (motsv) från försvarsmakten.

 

 

Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Chassi said:

Vad för vapen tänker du dig i första taget kan bli aktuellt iom din roll som ordinarie hemvärnsman?

 

Min spontana tolkning är att förordningen i omnämnandet av hemvärnsmannen är en rest från när hemvärnsgubbarna sköt mauser på fritiden och kunde friköpa gevär m/96 (motsv) från försvarsmakten.

 

 

 

AR10 alt. AR15variant med 16-18" pipa. Halvautomatiskt självklart. Mängdträning är målet.

Mjo, förvisso det låter logiskt men det jag tycker pekar mot att det är en bortglömd paragraf från 70 år tillbaka är att lagtexten är från 1996 (om jag inte fattat fel) och att det ändrats en del i den sen dess. Lägg till att dessa paragrafer diskuteras i senaste propositionen Genomförande av ändringarna i vapendirektivet Prop. 2022/23:102 och att man inte ändrar något egentligt nämnvärt i formuleringar eller den högst teoretiska möjligheten.

Som det diskuteras vidare i propositionen:

 

För halvautomatiska vapen som inte är enhandsvapen gäller inte något krav på synnerliga skäl och handhavandekraven är mindre omfattande än för enhandsvapen. Av 2 kap. 3 § vapenförordningen framgår däremot att sökanden ska vara ordinarie hemvärnssoldat eller uppfylla samma aktivitetskrav som gäller för enhandsvapen. Sammantaget är de nuvarande kraven för tillstånd att inneha hel- och halvautomatiska skjutvapen för målskytte restriktiva, särskilt när det gäller halvautomatiska enhandsvapen och, som Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet och Svenska Mångkampsförbundet påpekar, för helautomatiska vapen. Regleringen innebär ändå att tillstånd till vapen i kategori A under vissa förutsättningar kan meddelas. Utredningen har också konstaterat att både hel- och halvautomatiska vapen, innefattande sådana vapen och vapenkombinationer som ingår i kategori A, används vid målskytte inom vissa förbund.

 

Och

 

När det gäller tillstånd till innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen uppfylls kraven på restriktivitet genom kravet på synnerliga skäl i vapenlagen. För halvautomatiska vapen i kategori A som inte är enhandsvapen gäller dock inte kravet på synnerliga skäl och det finns inte heller några rättsligt bindande föreskrifter om aktivitet. Att införa ett krav på synnerliga skäl för tillstånd till sådana vapen skulle gå längre än vad ändringsdirektivet kräver.

 

Sträckte ut en del trevare på annat håll och fick svar från några som kände ett antal inom HV som sökt och fått svaret att:

 

1. "PM anser inte att ett halvautogevär är något för HV då de har helautomatiska vapen"

2. "Du måste vara tokig som tror att PM ger dej licens på ett helautomatiskt vapen".

Edited by Storm
Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

Det enda helautomatiska vapen jag känner till som det bedrivs tävlingsskytte i Sverige med är ju Kpist m/45.

Den har ju inte ens ett halvautomatisk läge. Kanske lagen är skriven med den i åtanke. 

 

https://www.skyttesport.se/vaara-sektioner/gevaer/vaara-grenar-och-discipliner/nationella-grenar/kpist/

Link to comment
Share on other sites

Grunden för vapeninnehav i sverige är ju förenklat att ett behov måste föreligga och att det är du som licenssökare som ska motivera behovet.

 

Kan du väl motivera att du har behov av din Ar-15 så bör du enligt lagen få licens för det.

Men enbart ett hemvärnskontrakt styrker inte något behov, generellt.

 

Att lagar och förodningar fortsatt finns kvar i sin helhet men ändras och får tillägg vartefter är ju inget ovanligt egentligen om det inte är så att förordning eller lag skapar problem eller är helt uppåt väggarna fel.

 

Hur den paragrafen spelar roll idag har jag svårt att peka på, men det är nödvändigtvis inte skäl nog att ta bort den bara för att den är diffus.

Det finns ju bedömt fortfarande gamla hemvärnare som med stöd av förordningen har vapen ute.

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, henke said:

Det enda helautomatiska vapen jag känner till som det bedrivs tävlingsskytte i Sverige med är ju Kpist m/45.

Den har ju inte ens ett halvautomatisk läge. Kanske lagen är skriven med den i åtanke. 

 

https://www.skyttesport.se/vaara-sektioner/gevaer/vaara-grenar-och-discipliner/nationella-grenar/kpist/

 

Jo absolut, dock specificerar ju inte lagen kategori, modell eller annan definierande kvalitet på vapnet som denne hemvärnsman skall välja. Ej heller definierar lagen (vad jag lyckats utröna, rätta mig om jag har fel) vilka mer krav, om några, som hemvärnsmannen behöver uppfylla annat än om möjligt:

 

Trots det som sägs i första stycket 1-5 får tillstånd att inneha skjutvapen ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin skjutskicklighet

 

Det diskuteras även i propositionen (Genomförande av ändringarna i vapendirektivet Prop. 2022/23:102, sid. 36-37) gällande just de delar i Kap.2 att:

 

Mot den bakgrunden anser regeringen i likhet med utredningen att det målskytte som bedrivs inom de frivilliga försvarsorganisationerna har en sådan betydelse för det nationella försvaret att det ryms inom undantaget i artikel 9.2. Även målskytte som bedrivs inom andra skytteförbund än de som tillhör de frivilliga försvarsorganisationerna kan ha sådan betydelse. Dynamiska Sportskytteförbundet utgör ett sådant exempel. Även möjligheten för en ordinarie hemvärnssoldat att få tillstånd till att inneha vissa målskjutningsvapen enligt 2 kap. 3 § vapenförordningen får 37 anses vara av sådan betydelse för försvaret att den ryms inom undantaget Prop. 2022/23:102 i artikel 9.2 (prop. 2020/21:30 s. 106 f.). För att undantaget i artikel 9.2 ska bli tillämpligt krävs dock – utöver att tillstånd är påkallat med hänsyn till nationella försvaret – att tillståndsgivningen är begränsad till enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall och att det inte strider mot allmän ordning eller allmän säkerhet

 

Notera att detta inte är lagtexten (som heller inte definierar särskilda/synnerliga skäl) utan bara bakgrund till varför vissa ändringar görs eller inte görs.

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Chassi said:

Grunden för vapeninnehav i sverige är ju förenklat att ett behov måste föreligga och att det är du som licenssökare som ska motivera behovet.

 

Kan du väl motivera att du har behov av din Ar-15 så bör du enligt lagen få licens för det.

Men enbart ett hemvärnskontrakt styrker inte något behov, generellt.

 

Att lagar och förodningar fortsatt finns kvar i sin helhet men ändras och får tillägg vartefter är ju inget ovanligt egentligen om det inte är så att förordning eller lag skapar problem eller är helt uppåt väggarna fel.

 

Hur den paragrafen spelar roll idag har jag svårt att peka på, men det är nödvändigtvis inte skäl nog att ta bort den bara för att den är diffus.

Det finns ju bedömt fortfarande gamla hemvärnare som med stöd av förordningen har vapen ute.

 

Trots det som sägs i första stycket 1-5 får tillstånd att inneha skjutvapen ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin skjutskicklighet

Saxat ur Kap2§3

 

För att klargöra:

Intentionen är målskytte och att öka/utveckla egen förmåga.

Aktiv inom det gröna i olika former i ~15år.

Att ett fåtal ggr per år plocka ut järnspettet och i bästa fall ha ett pass statiskt skytte från vall anser jag inte höja förmågan tillräckligt.

Har en del fritid och ägnar den gärna åt skytte i olika former.

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Storm said:

 

Trots det som sägs i första stycket 1-5 får tillstånd att inneha skjutvapen ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin skjutskicklighet

Saxat ur Kap2§3

 

För att klargöra:

Intentionen är målskytte och att öka/utveckla egen förmåga.

Aktiv inom det gröna i olika former i ~15år.

Att ett fåtal ggr per år plocka ut järnspettet och i bästa fall ha ett pass statiskt skytte från vall anser jag inte höja förmågan tillräckligt.

Har en del fritid och ägnar den gärna åt skytte i olika former.

Ja kör på det.

 

Jag räknar med att de kommer kräva en utförlig motivering mer än att "jag har lite fritid att slå ihjäl".

 

Typ, varför inte försvarsmakten kan upprätthålla eller bibehålla din förmåga, hur ditt behov står sig kopplat till den tid du avser lägga ner på skyttet.

Sen kommer man säkert undra om inte det vore vettigare att gå med i en skytteförening.

 

Intressant ämne minst sagt.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Chassi said:

Ja kör på det.

 

Jag räknar med att de kommer kräva en utförlig motivering mer än att "jag har lite fritid att slå ihjäl".

 

Typ, varför inte försvarsmakten kan upprätthålla eller bibehålla din förmåga, hur ditt behov står sig kopplat till den tid du avser lägga ner på skyttet.

Sen kommer man säkert undra om inte det vore vettigare att gå med i en skytteförening.

 

Intressant ämne minst sagt.

 

 

Är ju inte hoppfull direkt efter hur PMs samlade byråkratur hanterar jägare och sportskyttar sen tidigare, men tack för förtroendet. Gubbgissningsvis är den högst teoretiska möjligheten att få igenom detta ungefär i fotknölsnivå och lagtextens existens känns lite som polaren beskriver sig själv;

"I'm like a nerf vibrator - cool and exciting to look at, but totally useless"

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
On 4/20/2023 at 1:21 PM, Storm said:

 

Är ju inte hoppfull direkt efter hur PMs samlade byråkratur hanterar jägare och sportskyttar sen tidigare, men tack för förtroendet. Gubbgissningsvis är den högst teoretiska möjligheten att få igenom detta ungefär i fotknölsnivå och lagtextens existens känns lite som polaren beskriver sig själv;

"I'm like a nerf vibrator - cool and exciting to look at, but totally useless"


Hur gick det med ansökan?
Vad fick du för svar?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...