Jump to content

Sjukvård i krig - lärdomar från Ukraina 2022


Recommended Posts

Gör en egen tråd av det här eftersom jag tycker att det är väldigt bra lärdomar från Ukraina gällande utmaningarna i krig: https://militardebatt.com/2022/06/15/okand-soldat-i-ukraina-de-flesta-sarade-far-inte-ens-smartstillande/

 

Citat:

Den enskilt största lärdomen är att vi från grunden måste tänka över hur vi använder och märker våra sjukvårdsresurser. Vår dimensionerande motståndare har gång på gång visat att de helt ignorerar det skyddet som Genevekonventionen ger till sjukvårdare. De beskjuter öppet och medvetet sjukvårdspersonal gång på gång med både direktriktad och indirekt eld, med eldledning. Vi kan inte framrycka öppet, vi kan inte visa oss för fienden, vi kan inte ha oskyddade förbandsplatser och vi kan inte längre åsidosätta stridsutbildning för sjukvårdare. Vi behöver ta bort alla synliga kors, splitterskydda alla förbandsplatser och stridsutbilda sjukvårdare mer. Vi behöver förändra hela vårt tänk gällande förflyttning och förläggning. Annars kommer vi att lida oerhörda förluster helt i onödan, och som resultat kan hela vår sjukvårdskedja slås ut. Vi måste i framtiden anta att fienden alltid kommer att aktivt försöka bekämpa sjukvårdsenheter och öva efter det.

 

Det är egentligen ingen nyhet, men en stor utmaning att anpassa organisationen, speciellt för hemvärnet. Det krävs en hel del förändringar för att skydda hela sjukvårdskedjan. Man behöver nog inte ha en GMU för att vara på en förbandsplats, men tillräcklig utbildning för att klara att hantera en AK4/5 och framförallt utbildning i hur man maskerar mm förbandsplatsen. Och samma med fordon. Bort med röda korsmärken och dit med ex en KSP om det är lämpligt. Ni som är anställda hur går debatten där?

 

Link to comment
Share on other sites

Ja det kanske bör övervägas iaf, i de fall det är lämpligt såklart. Det är väl inte den mest kritiska förändringen man behöver göra men som sagt så får man rent krasst räkna med att vara en måltavla även om man evakuerar skadade. Men tanken var mer att få till en debatt och höra vad andra tycker och tänker.

Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to Sjukvård i krig - lärdomar från Ukraina 2022
  • Super Administrators

From the front lines of Ukraine medical operations

Rob Lawrence speaks with Stefan Korshak, senior defense correspondent for the Kiev Post
May 25, 2022

 

This episode of EMS One-Stop With Rob Lawrence is brought to you by Lexipol, the experts in policy, training, wellness support and grants assistance for first responders and government leaders. To learn more, visit lexipol.com.

In this episode of  EMS One-Stop, Host Rob Lawrence speaks with Stefan Korshak, senior defense correspondent for the Kiev Post. U.S.-born, now Ukrainian resident Korshak is a journalist and foreign correspondent reporter specializing in conflict zone work. 

 

Rob and Stefan discuss the general situation in Ukraine, humanitarian and refugee issues, and support being provided to displaced citizens by the Ukrainian Government, and the unity and morale of the general population.

In the second half of the podcast, Stefan recounts a recent visit to the front line and his interaction with ambulance and frontline medical support and evacuation operations.  To conclude, Stefan identifies current needs and it’s ambulances … as long as they are 4x4 AWD and armored.

 

https://www.ems1.com/ukraine-russia-war/articles/from-the-front-lines-of-ukraine-medical-operations-MH6yU4djvJ0uTFwa/

 

https://www.podbean.com/ew/pb-idvvh-12338c8

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/from-the-front-lines-of-ukraine-medical-operations/id884385830?i=1000563529175

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

REPORTAGE FRÅN FRONTEN

 

 

Angående att Ryssland inte följer konventioner är knappast någon nyhet

Det är ytterst naivt av oss att alltid förutsätta att vår fiende kommer lägga vikt att följa samma lagar och genomföra utbildning ner till soldatnivå om krigets lagar. 

 

Ett flertal konventioner/fördrag har Sverige ratificerat utan att vår enda möjliga fiende Ryssland ens ratificerat samma, t.ex förbudet mot truppminor sk Ottowa-fördraget och Wellington-fördraget om förbud mot klusterammunition då slutade att både utbilda samt kasserade materiel. Medan fienden inte ens BEHÖVER eller lovat att följa dessa.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ottawafördraget
https://sv.frwiki.wiki/wiki/Convention_sur_les_armes_à_sous-munitions

 

Nu visar det sig ju med all tydlighet att Ryska soldater inte ens följer de mest grundläggande lagar om skydd för civila, våldtäkt, plundring.
På hög ledningsnivå struntar man i om skydd för civila byggnader och infrastruktur. 

På statsledningsnivå struntar Ryssland öppet internationell rätt, hantering av krigsfångar som de bekvämt hävdar att de inte är i krig, internationella soldater inte skall omfattas om skydd som krigsfångar, tvångsomplacering av civila i ockuperade områden, etc. 
 

Att de då skulle respektera en rödakorssymbol är mer än lovligt önsketänkande som jag har svårt att förstå att en enda militärt utbildad person skulle tro på.

Det finns en skröna från 90-talet då ryska officerare fick komma och besöka svenska övningar. 

I en helikoptertur över ett fältsjukhus frågar generalen
"Varför har ni ett rött kors på tältet, det syns ju jättetydligt ovanifrån och gör det lätt att slå ut".

Uppenbarligen förstod inte ens generalen vilka regler som gäller, med brasklapp att historien inte var exakt så som jag fått den återberättad. 
 

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Med tanke på den obefintliga respekten för sina egna soldater så är det väl inte förvånande att respekten för motståndaren är ännu lägre, och har man följt ex Syrien så har det varit väldigt uppenbart att Ryssland ser sjukvårdsresurser som prioriterade mål. Men Ukraina gör ju allt mer konkret och uppenbart även för den som är mindre insatt. Kriget är ju också i mångt och mycket en kopia av det vi väntades utkämpa vid en invasion så det finns många lärdomar att dra.

 

Jag personligen är väl egentligen mer bekymrad över den senare delen av kedjan, där den civila sjukvården tar över. När politiker säger att de räknar med att deras sjukhus av glas skyddas av genevekonventionen så därför behöver de inte planera för ett anfall mot det är väl lite sisådär...

 

Sen hemvärnet behöver ju ta sig en ordentlig funderare, för som det är nu ska sjukvårdsgrupperna fram med en sprinter/206:a och hämta skadade, helt utan splitterskydd eller beväpning. Här borde man iaf ha nått i stil med en BvS10. Filmen ovan visar ju egentligen vad en sjukvårdsgrupp har att vänta sig och det är rätt tydligt att det krävs en attitydförändring här.

Edited by Zimme
Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Det finns så kopiöst många antaganden vi gjort som nation och inte minst som försvarsmakt sedan vi lade ner hela invasionsförsvaret och blev en "insatsförsvar".

För politiker att kunna hämta in internationell respekt, göra gott på fredsuppdrag över världen och visa sitt stora hjärta för väljarna.

 

För försvaret innebar det spännande internationella skarpa insatser, ny spetsteknologi i liten kvantitet, samverkan med andra nationer och självutveckling.

 

Alla var med på tåget, var du inte "så är det här kanske inte rätt plats för dig att vara". 

Allt kastades omkull 24 februari. 

 

Bara att en invasion skulle kunna ske, mest osannolikt av en enskild nation utan att resten av Europa/NATO var indraget i VK3 var ju uteslutet. Därmed var hela den situation som då uppstår omöjlig.  

Men det är en bredare tråd än detta ämne . 

Link to comment
Share on other sites

Så är det, men å andra sidan har Ukraina köpt oss minst 10 år. Det kommer att ta lång tid för Ryssland att bygga upp armén igen, så jag känner ingen panik än.

 

Men just bepansrade ambulanser är nog något som bör anskaffas. Den civila sjukvården lär behöva stöd att transportera skadade civila från områden där artilleribeskjutning förekommer, och där kan ju framförallt hemvärnet bidra. Det är lätt att glömma den delen i debatten.

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Zimme said:

Så är det, men å andra sidan har Ukraina köpt oss minst 10 år. Det kommer att ta lång tid för Ryssland att bygga upp armén igen, så jag känner ingen panik än.

 

Men just bepansrade ambulanser är nog något som bör anskaffas. Den civila sjukvården lär behöva stöd att transportera skadade civila från områden där artilleribeskjutning förekommer, och där kan ju framförallt hemvärnet bidra. Det är lätt att glömma den delen i debatten.

 

 

Om inte hemvärnets uppgifter ändras så kommer troligtvis alla hemvärnets tillgängliga resurser användas till att lösa de uppgifter dem har.

Link to comment
Share on other sites

54 minutes ago, Chassi said:

Om inte hemvärnets uppgifter ändras så kommer troligtvis alla hemvärnets tillgängliga resurser användas till att lösa de uppgifter dem har.

Kanske, men å andra sidan så är sjukvårdstransporter av civila något som måste fungera även i krig, och högst sannolikt kommer den civila sjukvården att behöva hjälp, och det är också något som man bör ha med i planeringen.

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Zimme said:

Kanske, men å andra sidan så är sjukvårdstransporter av civila något som måste fungera även i krig, och högst sannolikt kommer den civila sjukvården att behöva hjälp, och det är också något som man bör ha med i planeringen.

Det är inte en uppgift som hemvärnet kan eller ska lösa. Lika lite som att man i krig kommer kunna använda hemvärnet till att leta efter försvunna personer, släcka bränder eller röja rasmassor.

I krig (dvs ej i fredstid) är det upp till det civila försvaret att möjliggöra för det militära försvaret att lösa sina uppgifter. Vi har inga resurser att avdela åt andra hållet.

Link to comment
Share on other sites

Jo men då kommer ju frågan hur det ska lösas. Ska regionerna köpa in splitterskyddade fordon eller ska det läggas på försvaret att bistå med dem?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Zimme said:

Jo men då kommer ju frågan hur det ska lösas. Ska regionerna köpa in splitterskyddade fordon eller ska det läggas på försvaret att bistå med dem?

Splitterskyddade ambulanser står väldigt långt ner på prioriteringslistan.

I de fall ett stort behov uppstår får man möjligtvis hjälp av försvarsmakten om det är möjligt.

 

Men hemvärnet som det ser ut idag har ingen lämplig kapacitet eller förmåga.

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Chassi said:

Splitterskyddade ambulanser står väldigt långt ner på prioriteringslistan.

I de fall ett stort behov uppstår får man möjligtvis hjälp av försvarsmakten om det är möjligt.

 

Men hemvärnet som det ser ut idag har ingen lämplig kapacitet eller förmåga.

Nä visst är det så, det är kanske en del som man får lösa om problemet uppstår.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...