Jump to content

Utbildningstecken.


32LvTropp

Recommended Posts

På omslaget till Kaj karlssons bok "Operation nordvind" så har han kustjägargaffeln på höger sida av uniformen, vilket, om jag har fattat det rätt, är helt i sin ordning eftersom det är ett utbildningstecken, och det är där utbildningstecken skall bäras, men på vänster sida har han SSG märket, som om jag fattat det rätt också är ett utbildningstecken. Skall han då inte välja ett av tecknen och bära det på höger sida. Och sina släpspännen/medaljer på vänster sida?

Eller är det jag som är ute och cyklar.

Link to comment
Share on other sites

På omslaget till Kaj karlssons bok "Operation nordvind" så har han kustjägargaffeln på höger sida av uniformen, vilket, om jag har fattat det rätt, är helt i sin ordning eftersom det är ett utbildningstecken, och det är där utbildningstecken skall bäras, men på vänster sida har han SSG märket, som om jag fattat det rätt också är ett utbildningstecken. Skall han då inte välja ett av tecknen och bära det på höger sida. Och sina släpspännen/medaljer på vänster sida?

Eller är det jag som är ute och cyklar.

Helt rätt, båda är (special)utbildningstecken som båda bärs ovanför höger bröstficka, när de bärs. Endast ett får bäras, så den som har flera får välja. Vänster sida är som du säger för medaljer/släpspännen. I just det fallet skulle jag gissa att det är en ren PR-bild och man därför har med båda. Du kan ju fråga honom, han är ju på forumet ibland och boken har en egen tråd.

 

Borde inte SSG-märket tvärtom vara ett förbandsmärke...?

Var skall de sitta då? (Om det nu är ett sådant).

Det är inget förbandsmärke. Bara att läsa i uniformsbestämmelserna, kapitel 8.2.9 för tjänstgöringsplatstecken och 8.2.10 för utbildningstecken.

 

Förbandsmärken är det som bärs på axlarna på m/87A. Den sorts tjänstgöringsplatstecken som bärs på höger bröstficka på m/48, m/87 samt i vissa fall m/87A (utöver förbandstecken) kallas tjänstgöringstecken och är ofta förbandets heraldiska vapen.

Link to comment
Share on other sites

SSG:s märke är ett utbildningstecken och på marinens dubbelknäppta uniform måste man förmodligen välja vilket märke som bärs på höger sida, om jag förstår rätt, men jag är inte expert på reglementet. Jag tror att en enkelknäppt uniformsjacka rymmer fler märken Jag har ett svagt minne av att reglerna ändrats under 2000-talet. Här borde Krook ha en del input.

 

I trailern till en kommande Hamiltonfilm som numera är borttagen från u-tube kan man notera att de valt samma/liknande placering som jag (över släpspännena). Jag gissar att deras skäl är som mitt: pedagogik. Placeringen medger att två utbildningstecken syns på ett tydligt sätt, i mitt fall både på pressbilder och bokomslag, med en viktig signaleffekt som följd. Att bara välja ett utbildningstecken var aldrig aktuellt.

 

Edit: Såg att 106 ovan svarade ungefär samtidigt.

Edited by Kaj Karlsson
Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att jag inte frågade Kapten karlsson direkt var att jag inte ville sätta fingret just på honom. Min fråga gällde rent allmänt placeringen av utb tecken, jag tog bara Kapten Karlsson som ett lätt åskådningsexempel.

Men nu vet jag. Ett tecken och det sitter till höger.

Sen kan jag ha viss förståelse för att man vill flasha med två så balla utb tecken även om det strider mot reglementet.

 

Hittade Hamiltonklippet här. http://www.aftonbladet.se/webbtv/noje/film/article13776539.ab

 

Navy SEAL till höger och SSG till vänster.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

[som en sidnot kan nämnas att amerikanska flygare som under 2'a världskrigets första år flugit för RAF i de så kallade Eagle Squadrons men sedan skrev tillbaka sig till dåtida USAAF fick behålla sina brittiska vingar som då placerades på höger bröst (vänster bröst täcktes av de amerikanska vingarna).]

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

Har en annan fråga som är besläktad.

Om, rent teoretiskt, en hemvärnsman med, säg, 15 års tjänstgöring, blir yrkessoldat/officer. Får han då behålla sitt 15 års tjänstgöringsmärke på höger sida, om han nu hellre skulle vilja ha det än ett utbildningstecken?

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att jag inte frågade Kapten karlsson direkt var att jag inte ville sätta fingret just på honom. Min fråga gällde rent allmänt placeringen av utb tecken, jag tog bara Kapten Karlsson som ett lätt åskådningsexempel.

Men nu vet jag. Ett tecken och det sitter till höger.

Sen kan jag ha viss förståelse för att man vill flasha med två så balla utb tecken även om det strider mot reglementet.

 

Hittade Hamiltonklippet här. http://www.aftonblad...icle13776539.ab

 

Navy SEAL till höger och SSG till vänster.

Fler liknande exempel brukar man kunna se på forsvarsmakten.se, t ex flygförare som precis fått vingarna och bär dem på rätt ställe, men fortfarande vill bära treudd. Oftast är det dock på grönuniformen folk bär dubbla utbildningstecken, t ex både treudd och örn, vilket inte är något problem på m/87 då de sitter på olika ställen.

 

Angående Hamilton har de som tidigare nämnts kastat om märkena. Amerikanerna bär Special Warfare insignia (SEAL-märket) ovanför släpspännen på vänster sida och SSG-märket ska sitta på höger sida, så det finns inget logiskt skäl till varför de i filmen bärs på det viset.

 

Har en annan fråga som är besläktad.

Om, rent teoretiskt, en hemvärnsman med, säg, 15 års tjänstgöring, blir yrkessoldat/officer. Får han då behålla sitt 15 års tjänstgöringsmärke på höger sida, om han nu hellre skulle vilja ha det än ett utbildningstecken?

Jag hittar faktiskt ingenting i uniformsbestämmelserna om hemvärnets årstecken, eller märket för hemvärnsveteran. Man kan undra om det ens är tillåtet att bära längre.

 

Är det tillåtet att bära (vilket jag alltså inte hittar) så borde det vara tillåtet oavsett organisationstillhörighet. Själv ser jag inte riktigt syftet med märket och jag tror inte att det finns någon anställd som vill skylta med 15 år i hemvärnet, men hemvärnets (och frivilligorganisationernas) medaljer brukar bäras oavsett hur de förvärvats.

Link to comment
Share on other sites

Jodå, det är i allra högsta grad tillåtet, och de delas ut fortfarande, placeringen på höger sida framgår av HvH 2010 sid 30.

Övriga särskilda tjänstetecken för hemvärnet

Utmärkelsetecken

Tjänsteårstecken och veterantecken m/54 för hemvärnet i metall får bäras ovanför

vapenrockens/jackans högra bröstficka. Detta gäller endast vid bärande av uniform m/87 A.

Link to comment
Share on other sites

*snip*

Här borde Krook ha en del input.

*snip*

But of course! :baskerFN:

 

Bärandet av utbildningstecken ändras titt som tätt och det är faktiskt inte lätt att hänga med. Just nu gäller följande:

 

-Specialutbildningstecken bärs på höger bröst ovanför bröstfickan och på motsvarande plats på de uniformer som inte har bröstficka (Stridsdräkter höger ärm). De flesta utbildningstecknen finns inom denna kategori så också (just nu alltså) SSG-tecknet.

-Vidareutbildningstecken bärs på vänster bröstficka och på motsvarande plats på uniformer utan ficka (Stridsdräkter höger ärm). Bland dessa utbildningstecken finns Örnen.

 

SSG-tecknet borde bedömt ha klassats som ett vidareutbildningstecken och därför vara anvisat vänster bröstficka. Personligen har jag inget emot att både Gaffel och SSG-märke bärs, rent etikettsmässigt. Dock bör då placeringen vara enligt principen höger bröst och vänster bröstficka (motsv).

 

 

Sedan finns det en tillämpning som är mer eller mindre sanktionerad utanför Protokollet där man bär två utbildningstecken på 87/48-uniformerna. Framförallt gäller det delar av FM som har flera nischningar, tex flygvingar OCH Und-fackla, eller Ytstridstecken och Telekrigstecken. I Armén förekommer det mindre sällan än i Flygvapnet och Marinen, tycks det.

 

Utöver det förekommer utländska utbildningstecken som normalt bärs som de gör i det aktuella landet. Exempel är amerikanska hoppvingar på vänster bröst ovanför ev. utmärkelser.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Jodå, det är i allra högsta grad tillåtet, och de delas ut fortfarande, placeringen på höger sida framgår av HvH 2010 sid 30.

Övriga särskilda tjänstetecken för hemvärnet

Utmärkelsetecken

Tjänsteårstecken och veterantecken m/54 för hemvärnet i metall får bäras ovanför

vapenrockens/jackans högra bröstficka. Detta gäller endast vid bärande av uniform m/87 A.

Är HvH ens att betrakta som ett reglemente eller bestämmelser som styr sådant som borde finnas reglerat i Uniformsbestämmelser för Försvarsmakten? Att HvH endast nämner m/87A är ju inte så konstigt eftersom det är den hemvärnet har. Det är förvånansvärt ofta man här läser referenser till HvH när det i resten av FM är någon annan publikation som styr upp det aktuella området. Jag förstår inte syftet med den.

Link to comment
Share on other sites

SSG-tecknet borde bedömt ha klassats som ett vidareutbildningstecken och därför vara anvisat vänster bröstficka.

Varför vidareutbildningstecken? Enligt unibest har det förrådsbeteckningen UTBTECKEN 02 SSG. Vingar på fickan hade dessutom sett lite konstigt ut.

Att örnen hamnat under vidareutbildningstecken är nytt för uniformsbestämmelserna, i UniR var den ett (special)utbildningstecken, men bars till skillnad från de flesta andra på vänster ficka.

 

Sedan finns det en tillämpning som är mer eller mindre sanktionerad utanför Protokollet där man bär två utbildningstecken på 87/48-uniformerna. Framförallt gäller det delar av FM som har flera nischningar, tex flygvingar OCH Und-fackla, eller Ytstridstecken och Telekrigstecken. I Armén förekommer det mindre sällan än i Flygvapnet och Marinen, tycks det.

Åtminstone facklan är från börjat (i skrivelsen) skrivet att den får bäras på båda platserna. Jag misstänker att det hänger ihop med att å ena sidan FskJ och å andra sidan MP, ubåtspersonal och flygare skulle kunna ha kvar sina märken. Hade det blivit en konflikt så hade många låtit bli att bära det och då försvinner ju hela poängen med det. Efter att FV av någon outgrundlig anledning införde vingar åt alla så kommer vi nog få se fler konstiga kombinationer.

Link to comment
Share on other sites

SSG-tecknet borde bedömt ha klassats som ett vidareutbildningstecken och därför vara anvisat vänster bröstficka.

Varför vidareutbildningstecken? Enligt unibest har det förrådsbeteckningen UTBTECKEN 02 SSG. Vingar på fickan hade dessutom sett lite konstigt ut.

Att örnen hamnat under vidareutbildningstecken är nytt för uniformsbestämmelserna, i UniR var den ett (special)utbildningstecken, men bars till skillnad från de flesta andra på vänster ficka.

Ja och eftersom man satte Örnen (och några till) som Vidareutbildningstecken torde även UTBTECKEN 02 SSG också ha klassats som det med tanke på dignitet och så.

 

Sedan finns det en tillämpning som är mer eller mindre sanktionerad utanför Protokollet där man bär två utbildningstecken på 87/48-uniformerna. Framförallt gäller det delar av FM som har flera nischningar, tex flygvingar OCH Und-fackla, eller Ytstridstecken och Telekrigstecken. I Armén förekommer det mindre sällan än i Flygvapnet och Marinen, tycks det.

Åtminstone facklan är från börjat (i skrivelsen) skrivet att den får bäras på båda platserna. Jag misstänker att det hänger ihop med att å ena sidan FskJ och å andra sidan MP, ubåtspersonal och flygare skulle kunna ha kvar sina märken. Hade det blivit en konflikt så hade många låtit bli att bära det och då försvinner ju hela poängen med det. Efter att FV av någon outgrundlig anledning införde vingar åt alla så kommer vi nog få se fler konstiga kombinationer.

Ja visst kommer vi det. HKV PROT sliter väl sitt hår men jag tycker att de kunde öppna upp bestämmelserna något och medge bärandet på bägge ställena oavsett vilket tecken det är.

 

Frågan är om ursprungsskrivelsen för Facklan upphäver UniBest?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Finns det någon rangordning mellan facktecken, vidareutbildningstecken, specialutbildningstecken och utbildningstecken, vilket som anses finast eller har företräde ifall båda bärs på samma plats?

 

I SUF och UniR FV var flygarvingar en egen kategori, som till UniR FM blev utbildningstecken och nu senast facktecken. Fast det var endast i FV, i armén och marinen är de fortfarande utbildningstecken.

Link to comment
Share on other sites

Jodå, det är i allra högsta grad tillåtet, och de delas ut fortfarande, placeringen på höger sida framgår av HvH 2010 sid 30.

Övriga särskilda tjänstetecken för hemvärnet

Utmärkelsetecken

Tjänsteårstecken och veterantecken m/54 för hemvärnet i metall får bäras ovanför

vapenrockens/jackans högra bröstficka. Detta gäller endast vid bärande av uniform m/87 A.

Är HvH ens att betrakta som ett reglemente eller bestämmelser som styr sådant som borde finnas reglerat i Uniformsbestämmelser för Försvarsmakten? Att HvH endast nämner m/87A är ju inte så konstigt eftersom det är den hemvärnet har. Det är förvånansvärt ofta man här läser referenser till HvH när det i resten av FM är någon annan publikation som styr upp det aktuella området. Jag förstår inte syftet med den.

 

HvH är väl närmast att betrakta som en sammanställning av de för Hemvärnet relevanta bestämmelserna från diverse reglementen och instruktioner. Att HvH endast nämner M/87A är lite konstigt eftersom Hv med marina uppgifter har marinens motsvarighet. Och där gäller dessutom delvis andra bestämmelser för hur uniformen skall kittas. I alla fall så gjorde det det i UnirFM 2003.

Link to comment
Share on other sites

Det är inget förbandsmärke. Bara att läsa i uniformsbestämmelserna, kapitel 8.2.9 för tjänstgöringsplatstecken och 8.2.10 för utbildningstecken.

 

Förbandsmärken är det som bärs på axlarna på m/87A. Den sorts tjänstgöringsplatstecken som bärs på höger bröstficka på m/48, m/87 samt i vissa fall m/87A (utöver förbandstecken) kallas tjänstgöringstecken och är ofta förbandets heraldiska vapen.

 

Glöm min kommentar. Jag tänkte fältuniform...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...