Jump to content

Tillåtna frekvenser


Ra145

Recommended Posts

Vilka frekvenser kan man sända på med en Ra145:a lagligt?

Funkar 31 mhz bandet till jaktradio på 145:an?

Och hur funkar det med 50-52 mhz bandet?

Måste man ha tillstånd som radioamatör för att få sända där?

Ser fram emot ett svar.

 

Mvh: Per.

Link to comment
Share on other sites

Vilka frekvenser du får använda beror på i vilket sammanhang du gör det i, men på truppradiobandet så är vissa frekvenser upplåtna till vissa verksamheter. Alla av dessa verksamheter är inte militära och helt tabu även för FM. De till FM upplåtna frekvenserna fördelas av sambandsfunktionen. Hör efter med ditt sambandsbefäl.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Återkommer lite kvickt till denna tråden då jag tycker att jag inte riktigt fick svar på

vad som gäller på 31 mhz-frekvensen.

31 mhz är ju jaktradio och med jaktradio får man sända utan licens med en uteffekt på max 4W Ra 145/146 1,5W uteffekt)

Borde det inte då vara tillåtet att sända på 31 mhz på 145:an då utan licens?

Link to comment
Share on other sites

De frekvenser du tänker på kräver nog typgodkänd radio så med andra ord är det bara som radioamatör med licens du kan använda den civilt och då på 6-meters.

 

Apparaten skall vara typgodkänd enl EN 300 135-2 v1.1.1 (2000-08)

 

I PTFS 2005:8

 

5 paragrafen 11 stycket står detta

 

11. Radioanläggningar för landmobil trafik som uppfyller kraven i EN

300 135-2 v1.1.1 (2000-08) eller motsvarande, enligt bilagan till denna

författning.

 

Bilagan:

 

11. Undantag från tillståndsplikten enligt 5 § 11

Högsta utstrålad effekt (e.r.p.) får inte överstiga 4 W.

10 kHz kanaldelning (bärvågsfrekvenserna nedan är angivna i MHz)

30,930 31,070 31,250 31,330

31,040 31,140 31,260 31,340

31,050 31,150 31,270 31,570

31,060 31,160

Högsta utstrålad effekt (e.r.p.) får inte överstiga 1 W.

10 kHz kanaldelning (bärvågsfrekvenserna nedan är angivna i MHz)

31,080 31,110 31,190 31,210

31,090 31,120 31,200 31,220

31,100 31,180

 

Ra145/146 är inte typgodkänd för det bandet

Edited by Nifelhel
Modererat bort onödig utfyllnadstext!/ Nifelhel - blågul
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...