Jump to content

SKOJ: Vad har ni på ctrl+v ?


twintip

Recommended Posts

  • Replies 695
  • Created
  • Last Reply

Syftet med denna rapport är att behandla olika typer av antagonistiska hot mot
transporter av farligt gods, övergripande redogöra för hur det förebyggande
arbetet på området ser ut samt bedöma vilken förmåga som samhället har att
motstå och hantera antagonistiska hot mot transporter av farligt gods.

 

Även om hotbilden mot Sverige vad gäller terrorhot mot transport av farligt
gods är låg, så är det viktigt att vara medveten om att detta snabbt kan
förändras. Det är svårt att få en överblick över de sårbarheter som finns kring
transporter av farligt gods och därmed de åtgärder som behövs eftersom denna
information saknas i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser.

 

MSB bedömer att samhällets förmåga att motstå och hantera ett antagonistiskt
hot mot transporter av farligt gods i dagsläget är bristfällig.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
  • 10 months later...
  • 1 month later...

The Finnish volunteers served in the international Waffen SS-Division Wiking, which drew in volunteers from several other countries, including Sweden, Denmark, Norway, the Netherlands, Belgium, and Estonia. The commanding officers of the division and its subordinate units were mainly German Waffen-SS officers. Earlier research into the Finnish volunteers in SS-Division Wiking has leant almost exclusively on material residing in the National Archives and in the Military Archives that were integrated into the National Archives in 2008

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...