Jump to content

Retroaktriv bestraffning?


Guest

Recommended Posts

Yo! Kort fråga till polisfolket här!

 

En bekant åkte fast på ett ställe för att han rökte weed (korkat, förvisso..), och under polisförhöret nämnde/avslöjade han att han tagit in det från Christiania (i Köpenhamn) nån månad tidigare. Han är inte svensk medborgare, men fick runt 14kkr i böter för innehav + smuggling.

 

Vilka regler gäller för retroaktiv bestraffning?

 

Kan jag ex gå in på en polisstation och (hypotetiskt, väl att märka) erkänna att jag körde för fort på motorvägen för 1 månad sedan och bli bestraffad för det? Eller måste man bli *tagen på bar gärning*?

Är det generella regler, eller specialfall?

 

"Kom ihåg, det är KUL att skjuta grg!!"

 

(syns min avatar förresten? verkar strula lite..)

Link to comment
Share on other sites

Begreppet retroaktiv bestraffning finns egentligen inte. Det är ju inte ovanligt att ett brott uppdagas först en tid efter att det begåtts, men det utgör inte något hinder för att lagföra gärningsmannen - under förutsättning att han är känd, förstås. Om det har dröjt för lång tid sedan brottet kan det dock hända att det preskriberats. Preskriptionstiden beror på hur allvarligt brottet är. Reglerna finns i 35 kap. 1 § brottsbalken och lyder enligt följande.

 

35 Kap Om bortfallande av påföljd

 

1 § Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom

1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,

2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,

3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,

4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

 

Palmemördaren kan alltså inte andas ut än på ett tag...

 

Det finns ett begrepp som heter retroaktiv lagstiftning, vilket inte är tillåtet i straffrättssammanhang (förekommer dock inom t ex skatterätten). Det innebär att man inte kan döma för en gärning som begåtts innan den kriminaliserats.

 

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...