Jump to content

Försvarsmakten: Samverkan för fred


Recommended Posts

För lite mindre än ett år sedan presenterade regeringen ett strategiskt samarbete mellan Sverige och Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet stärktes ytterligare när den brittiska premiärministern senare samma år skrev under ett strategiskt partnerskap med Sverige.

En del av det strategiskt viktiga partnerskapet omfattar säkerhet och försvar. Samarbetet mellan länderna innebär bland annat att Sverige säljer 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket i sin tur ha möjliggjort donation av artillerisystem AS 90 från just Storbritannien till Ukraina.

- Allt har förändrats den 24 februari 2022, det är uppenbart. Det betyder att vi nu har ett helt annat säkerhetsläge i Europa. Vi måste samarbeta allt tätare med varandra så att Ukraina i slutändan kan försvara sig och att Ryssland inte vinner kriget, sa Judith Gough, Storbritanniens ambassadör i Sverige i samband med ett besök i Boden.

Utbildning Archer

Från start under hösten i fjol till och med drygt en vecka framåt har soldater från Storbritannien utbildas på det svenska artillerisystemet Archer. Utbildningen har ägt rum i Boden och på A 8, Artilleriets stridsskola. I samband med avslutningen av genomförandet besökte Storbritanniens ambassadör i Sverige Judith Gough sina landsmän för att få en närmre inblick i hur samarbetet mellan länderna mer konkret kan se ut.

- Det är fantastiskt att se Archerutbildningen så här på plats. Det betyder att samarbetet inte bara är viktigt för Sverige och Storbritannien utan också för Ukraina. Jag anser att samarbetet mellan Sverige och Storbritannien är tätare än någonsin.

Framtiden är tillsammans

Det sedan tidigare etablerade samarbetet mellan Sverige och Storbritannien genom bland annat The Royal School of Artillery och Artilleriets stridsskola har därmed förstärkts. Att det numera finns två länder i världen som nyttjar Archer skapar synergieffekter på ytterligare en nivå än tidigare.

-  Artilleriet befinner sig i en stor tillväxt i och med Försvarsbeslut 20. Att hitta en strategiskt viktig bilateral partner som kan kombinera tillväxten och samtidigt hjälpa Sverige att närma sig NATO, det ser jag som mycket positivt.

- Tillsammans kommer vi att kunna genomföra bland annat gemensam övningsverksamhet och utveckla inte bara Archer, utan även andra förmågor. Jag uppfattar också att vi även utöver Archer har liknande förmågegap inom bekämpning kopplat till det försämrade omvärldsläget där högintensiv krigföring åter står i första rummet, menar artilleriinspektör överste Stephan Sjöberg.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...