Jump to content

Försvarsmakten: Utredningen om dödsolyckan på Kebnekaise klar


Recommended Posts

Statens haverikommission, SHK, har nu offentliggjort sin slutrapport rörande olyckan på Kebnekaise den 21 februari 2023 där en soldat anställd vid Norrlands dragonregemente omkom. Slutrapporten visar på brister i utbildningen kring risker med hängdrivor.

Soldaten befann sig på kammen mellan nord- och sydtoppen då en hängdriva gav vika under hans fötter. Mannen hade inga möjligheter att hindra fallet utan följde med i raset. Tyngden från hängdrivans snömassa utlöste i sin tur flera laviner som samlades i en kägla 400 meter ner på Björlings glaciär.

Trots omedelbar undsättning och transport till Tromsö sjukhus gick soldatens liv inte att rädda.

teddy

– Det var en stor chock och sorg för förbandet att förlora en kamrat. Han var en omtyckt kollega och en mycket skicklig bergsspecialist och lavinspecialist. Och för de anhöriga var det självklart en ännu större förlust. Vi är med dem i deras sorg och saknad, säger överste Teddy Larsson, regementschef.

Efter olyckan stoppades arbetet i den specifika riskmiljön där hängdrivor förekommer i väntan på de slutsatser som SHK nu kommit fram till.

SHK:s rapport kommer fram till tre punkter som man rekommenderar Försvarsmakten att utreda för att om möjligt förbättra säkerheten ytterligare inom området bergsverksamhet.

  • Utveckla eller komplettera utbildningsmaterialen avseende risker förknippade med hängdrivor.
  • Utvärdera om de praktiska utbildningsmomenten avseende hängdrivor och risker bör förändras.
  • Undersöka behovet av – och om nödvändigt komplettera – de jägarspecifika uniformskomponenterna för verksamhet i alpin miljö.

Undersökningen kommer att bedrivas i samverkan mellan Norrlands dragonregemente, Markstridsskolans ansvariga för bergsförmåga och Försvarsmaktens vinterenhet.
– Vårt säkerhetstänk är oerhört högt och vi välkomnar alla utredningar som kan göra att vår personals säkerhet ökar ännu mer. Vi gör vårt yttersta för att riskminimera för vår personal i alla lägen, säger Teddy Larsson.

När ytterligare säkerhetsförbättrande åtgärder är genomförda kommer Norrlands dragonregemente att återuppta verksamhet i den specifika riskmiljön.
– Ett för Norrlands dragonregemente specifikt uppdrag är att förbandet om så krävs ska kunna framrycka även över glaciärer, i fallriskterräng och lavinterräng. När vi blir medlemmar i Nato kommer området med denna typ av riskmiljö att öka markant. Därför måste vi också öva detta, säger Teddy Larsson.

Teddy Larsson konstaterar att den bergsförmåga som finns på K 4 kommer även civilsamhället till nytta.
– Vi har vid många tillfällen – exempelvis vid olyckan med Herculesplanet på Kebnekaise och postflyget vid Ritsem - bistått räddnings- sök- och efterarbetet med vår kompetens.

Slutrapporten finns att läsa på www.havkom.se

För mer information, kontakta kommunikationschef Ida Fredriksson, 0730-74 92 14.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...