Jump to content

Skillnad på Jägare och Jägare?


Recommended Posts

Hej. Jag har en liten fundering över dom olika jägarförbanden i Sverige. 

Läste att skillnaden på k3 i Karlsborg och k4 i Arvidsjaur är att på k3 jobbar man i större grupper och inriktar sig mot strid medans k4 jobbar i mindre grupper och inriktar sig mot spaning. 

Vad skiljer sig mer?

Hur skiljer sig utbildningen?

Hur förflyttatar man sig?

Hur skiljer sig KJ?

Hur skiljer sig Fallskärmjägarna i 32?

 

Alla svar är välkomna tack!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
On 5/12/2023 at 9:26 AM, Uppich said:

Hej. Jag har en liten fundering över dom olika jägarförbanden i Sverige. 

Läste att skillnaden på k3 i Karlsborg och k4 i Arvidsjaur är att på k3 jobbar man i större grupper och inriktar sig mot strid medans k4 jobbar i mindre grupper och inriktar sig mot spaning. 

Vad skiljer sig mer?

Hur skiljer sig utbildningen?

Hur förflyttatar man sig?

Hur skiljer sig KJ?

Hur skiljer sig Fallskärmjägarna i 32?

 

Alla svar är välkomna tack!

Vad skiljer sig mer?

K3 har jägare både vid 31 och 32 bataljon. Jägarna vid 31 har mycket riktigt strid som huvuduppgift och är i mångt och mycket organiserade som en lätt skyttebataljon. De jobbar även mer i pluton medan K4 jobbar mer i grupp. Vid 32 finns både FSKJ som jag kommer kommentera på en fråga längre ner och jägare vid und-skvadroner. Vid undskvadronerna är uppgiften i huvudsak spaning och mer på djupet av motståndarens gruppering än vad 31 generellt gör (framförallt om man får tro 31 senaste batch.

 

Hur utbildningen skiljer sig kan jag inte uttala mig så mycket om. Mig veterligen har inte K3:s GU någon vinterutbildning att tala om i år.

 

Hur förflyttar man sig?

Grunden är alltid fotmarsch. Vid K3 har de värnpliktiga tidigare år generellt nyttjat TGB1522 i högre grad än vad K4 nyttjar motsvarande fordon. Vid K4 är min uppfattning att LTGV-S och snöskoter är de huvudsakliga fordonen på grupperna.

 

Hur skiljer sig KJ?

KJ skiljer sig dels genom sin operationsmiljö dvs skärgården men även att de numera ligger på bataljonsnivå. Det vill säga de besvarar i huvudsak spaningsfrågor åt batch i nuvarande system. 32 svarar på frågor till antingen divch eller högre nivå. Man kan inte göra GU som KJ utan får söka till deras kurs efter genomförd GU (man kan söka medan man gör GU).

 

Hur skiljer sig FSKJ?

FSKJ har likt K4 mycket av sitt arv i fjärrpatrulltjänsten. Det leder till ett mer autonomt uppträdande där den huvudsakliga enheten är gruppen. FSKJ har också störst fokus på spaning men även (likt K4) en god förmåga till störstrid. FSKJ har inte lika distinkta operationsområden som övriga vilket leder till en bred tjänst där man har en omfattande vinterutbildning, ytsimsutbildning och båttjänst samt givetvis mycket vanlig barmarkstjänst. Likt KJ kan man inte göra GU som FSKJ utan får påbörja kursen efter genomförd GU (man kan söka under pågående GU).

 

Det här ämnet är givetvis mycket mer omfattande än vad jag skrivit men det är iaf en överblick. Du har ju även flygbasjägare om du vill hålla på med jägartjänst fast "åt andra hållet" dvs jaga jägare. Ska jag sammanfatta skillnaden mellan 31 och K4 på ett väldigt raljant och förenklat sätt skulle jag säga att 31 har sitt arv i samma typ av tjänst som US Army Rangers medan K4 har sitt arv i finska fjärrpatrullerna under andra världskriget.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Spec i grova drag:  Kj=Marin miljö, FJS=hoppar in+span, K4=fjällmiljö, 31.jbat=Helikopter+SOF-support, 32.undbat=spaning mm. . Alla har ju dock en gemensam grund. Ju längre in i utbildningen man kommer desto mer specialiserat blir det.
 

Jag kan djuploda lite grann inom 31.jbat.
Från 90-talets jägarbataljoner till luftburen bataljon under 2000-talet till lätt skytte till jbat återigen. Pga. denna resa så har bataljonen samlat på sig mycket kunskap och erfarenhet.

Jägarkompetens har bibehållits på förbandet genom alla år samtidigt som man har bedrivit den huvudtjänst som FM bestämt att man ska bedriva. Denna kompetens och erfarenhet har gjort att 31. jbat. har blivit ett förband som kan lösa uppgifter i en mängd olika riktningar. Detta och pga. en enorm drivkraft av soldater och officerare så har 31.jbat lyckats med att lobba mot omorg. mot jägarbataljon.
Pga. bla. samövning och ömsesidig vilja så har även 31.jbat under ett x antal år gått mot att bli SOF-support till SOG
 

Transport sker till fots, skidor, lätta terrängfordon, tyngre fordon eller helikopter. Under helikopter fästs hänglast (lätta terrängfordon/annan last). Det finns också en del operativa hoppare på bataljon som kan fällas med fallskärm om det skulle behövas i något sammanhang.

 

I vilken storlek 31.jbat uppträder beror på vad uppgiften är.

 

I grund och botten är 31.jbat nu ett konventionellt jägarförband men specialiteten är helikopter-manövrar och specialförbandsstöd (SOF-support). Jag skulle även vilja lägga in utlandstjänst under specialitet då förbandet har stor erfarenhet och kunskap inom det området.

 

Finns säkert något jag har glömt, kolla gärna in 31. Jbat på Facebook och Instagram för foton och mer info :)

 

 

 

   

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...