Jump to content

Försvarsmakten: Finalist till priset Årets framtidschef


Recommended Posts

â Att inte sätta sig själv främst utan dina yngre kollegor och organisationen, svarar Fredrik Andersson på frågan om vilka egenskaper han vill lyfta fram när det gäller ledarskap.Fredrik är finalist till priset Årets framtidschef och den 12 mars avgörs det på Chefsgalan vilka som blir årets chefer.

Fredrik Andersson, bataljonsförvaltare på Skaraborgs regemente, har under lång tid jobbat med soldatutbildning och handledning av yngre kollegor. Han har erfarenhet av jobbet både nationellt och internationellt och han har förmåga att se utvecklingsmöjligheter som påverkar dem omkring honom.

â Jag har intresse för detaljfrågor, frågor som är mina yngre kollegors vardag. Jag deltar i den dagliga verksamheten, finns alltid tillgänglig och är inte rädd att pröva nya idéer. Det är viktigt att motivera och inspirera och framförallt bry sig om yngre kollegor.

En skaraborgare i grunden men som har arbetat i Försvarsmakten, från Umeå i norr till Revingehed i söder, sedan 1989. När Fredrik ska beskriva sig själv säger han:

- Jag är engagerad, prestigelös och ärlig med en uttalad vilja att påverka och utveckla min omgivning, både på jobbet och på fritiden. Jag är gift och har två döttrar och bor i Skultorp utanför Skövde.

När regementet i maj 2012 skulle utse en bataljonsförvaltare lyfte de yngre specialistofficerarna vid förbandet fram Fredrik som förslag

- Jag kände att de gav mig sitt förtroende att vara deras högste representant, ett förtroende man inte kan tacka nej till! Att dagligen få vara med och utveckla specialistofficersyrket och gruppchefsrollerna i organisationen är en ynnest.

Sommaren 2012 lämnade Fredrik och hans familj Sverige för att tillbringa ett år i USA. Som förste svensk har Fredrik genomför Sergeants Major Course på United States Army Sergeants Major Academy i Fort Bliss i Texas.

- Det var en fantastisk upplevelse! Att få möjlighet att leva i en annan kultur under så lång tid gör att man reflekterar över vår egen kultur och våra svenska värden. Det kontaktnät av internationella vänner man skapar, både med amerikanska och med övriga internationella elever, är ovärderligt när det kommer till utveckling av vår egen organisation. Det som gjorde starkast intryck var den amerikanska kårandan inom armén och NCO-kåren, det sätt man kollegialt mentorerar varandra genom yrkeslivet. Det är många detaljer som jag tagit med mig in i mitt nuvarande arbete men det som är tydligast är vikten av professionell utbildning för våra gruppbefäl och vikten av mentorering.

Att vara föregångsman är avgörande när det gäller ledarskap anser Fredrik. Att vara-, kunna-, göra- det som är ârättâ. Att verkligen leva enligt detta och inte bara säga hur det skall vara.

â Fredriks professionalism och alltid höga engagemang är ett föredöme för oss alla, sa regementschefen Fredrik Ståhlberg när det blev känt att Fredrik Andersson var en av tre finalister. På onsdag den 12 mars avgörs det alltså â om förvaltare Andersson blir Årets framtidschef.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...