Jump to content

Försvarsmakten: Högt - Fritt - Blött


Recommended Posts

<section>Det är fyra månader sedan soldaterna vid 13:e telekrigbataljonen avslutade sin GMU. Nu utbildas de inom sambandstjänst och radiolära - grundkunskaper som behövs för att kunna bli telekrigare.</section><section><p>Dagens uppgift för soldaterna är att gruppvis framrycka ut i terrängen, där de upprättar samband för att rapportera till sina befäl. Grupperna får röra sig relativt fritt i Mälardalsterrängen och den grupp som lyckas sända rapporter på längst avstånd från huvudstationen vinner momentet.</p>

<p>Utrustningen som grupperna bär med sig består av en radio 180, en högantenn 2K samt karta och kompass. Soldaterna rekognoscerar själva, först på kartan och sedan i terrängen. Syftet är att finna optimala sändarplatser.  Den bästa signaleringsplatsen lokaliseras genom minnesregeln âHögt - Fritt - Blöttâ. Regeln är lätt att uttala, men sådana platser är ibland komplicerade att finna i verkligheten.</p>

<p>Väl på sändarplats upprättar soldaterna sin högantenn. De testar först sambandet med den mindre marschantennen fäst på radion, och kopplar därefter in den 8,5 meter långa högantennen i radion för att jämföra resultaten.</p>

<p>-  Ni skall maxtesta radion, ni skall lära känna och veta vad materielen går för under olika situationer och terräng, säger plutonchefen kapten Daniel Andersson. Under utbildningsveckan är det han som leder övningen och följer upp soldaternas handgrepp och resultat.  </p>

<p><strong>Mer än bara sambandstjänst</strong></p>

<p>Övningen innehåller mer än bara sambandstjänst. Den innefattar även färdighet i att hantera karta och kompass, vilket genomsyrar all verksamhet i fält. Under dagens övning får soldaterna kontinuerligt följa sin position på kartan och ta ut koordinaterna för sändarplatsen de befinner sig på. När de testar sambandet vid förbindelseprovet övar de också på att rapportera in sin position i MGRS (Military Grid Reference System).</p>

<p>-  Telekrig är sambandstjänst och radiolära, fast från den andra sidan, säger kompanichef major Daniel Banck, som är nöjd med soldaternas inlevelse och kunskapshunger.</p>

<p>- Den som bäst förstår sambandet och signalerna, kan också bli den bäste telekrigaren, förklarar han.</p>

<p>Om två månader är soldaterna färdiga med sin sex månader långa provanställning. Huvuddelen kommer då att fortsätta som anställda soldater vid 13:e telekrigbataljonen. Den som fortsätter mot en befattning som telekrigoperatör har många tekniska övningar att se fram emot.</p></section><section></section>

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...