Jump to content

Försvarsmakten: EOD-kompaniet


Recommended Posts

Ing 2 bidrar löpande med personal till Försvarsmaktens insatser utomlands. Att förbandet dessutom genomför insatser här i Sverige kanske inte alla är så medvetna om, men det sker vid ett flertal tillfällen under året. Ett exempel är den uppgift Ing 2 har nu med att understödja polisen med ammunitionsröjning i Värnamo (se tidigare artikel).I den text som Sven Johansson, chef för avancerade sökpluton, skrivit beskriver han sin och kompaniets verksamhet utomlands men även här i Sverige där både insatser och utbildningar beskrivs.

"Den avancerade sökplutonen har nu funnits vid EOD-kompaniet i snart två år. Det känns inte mer än rätt att reflektera över vad jag egentligen känner och kan om mitt kompani. När jag ändå gör det så kan jag dessutom passa på att förmedla detta till fler.

Till att börja med kan jag bara konstatera att det är ruskigt svårt att med ord beskriva vad EOD-kompaniet sysslar med en vanlig dag. Bara det faktum att kompaniet egentligen består av två kompanier där plutonerna i stora drag arbetar inom fyra komplicerade ämnesområden, gör det till en utmaning att skapa sig en bild av normaldagen på hela kompaniet.

I Afghanistan

Jag tror att det är lättast att börja med det som de flesta ändå känner till, och det är naturligtvis att kompaniet ständigt har haft personal i Afghanistan. För tillfället är de tio stycken, ibland fler, ibland färre. Just nu är det en IEDD-grupp, två hundekipage samt stabsofficer (SO) EOD. Dessutom bemannar vi en av mentorplatserna på afghanska armén ingejörskola. Ett antal av soldaterna har genomfört flera insatser i samma område. Detta gör att varje gång det har skett något tråkigt, eller för den delen trevligt, så har någon på kompaniet varit direkt, eller indirekt inblandad. Kompaniet har efter ett antal incidenter lärt sig att lägga tid på utbildning i avlastningssamtal och krisstöd.

Över tiden så pågår det färdighetsträning och finslipning vid grupperna. Allt ifrån huvudtjänst till soldatkunskaper. Något som kompaniet lärt sig är att bara för att man genomfört en utbildning så innebär inte det att det är kunskaper som man kan räkna med efter flera månader utan träning. Färdighetsträning och finslipning inom egen enhet är ett av de knepigare bekymren att knäcka i den organisation vi nu befinner oss i. Större delen av de problemen måste våra gruppchefer nu hantera.

Gruppcheferna utgör ryggraden

Något som verkligen visat sig är att ryggraden på kompaniet är våra gruppchefer. Jag hade inte riktigt förstått hur viktiga de är och hur mycket de löser, i vad man kan uppfatta som kulisserna. Gruppchefer på kompaniet har varit ansvariga för ett antal större utbildningslinjer, bland annat den ekipageutbildning för vapen- och ammunitionssökhund som genomfördes på ammuniktionssökplutonen tillsammans med Ing 2:s hundavdelning. Även den kurs i CMD (Conventional Munitions Disposal â konventionella bomber) grunder som genomfördes samordnat med Fjärde sjöstridsflottiljen var våra gruppchefer drivande inom. Dessutom är det gruppcheferna som stödjer andra grupper inom plutonen eller kompaniet med övning och utbildning över tiden. Ganska ofta stödjer de också andra förband såsom Swedec med utbildning.

Det som helt naturligt prioriteras på kompaniet är utbildningen inför insats. Just nu handlar det om att ge en IEDD-grupp och två hundekipage förutsättningar för att kunna rotera och lösa uppgift i Afghanistan. Som alltid så håller träningen hög kvalité med de förutsättningar vi har. För även om det är lätt att säga prioritera, så är det ibland svårt att faktiskt göra det.

Under året har kompaniet deltagit i ett antal övningar och utbildningar både nationellt och internationellt. Den kanske mest utmärkande var den under sommaren då vi deltog med en avancerad sökledare, en IEDD-grupp, en avancerad sökgrupp och hundekipage under övningen Bison Counter i Nederländerna. En övning som fokuserade på hotet från IED i Europa och vad begreppet Counter IED kan betyda efter vi lämnat Afghanistan. IEDD deltog dessutom även i år på övningenNordic Challangepå Island.

I slutet av juni i år genomfördes det som heter Strategic Military Partner Conferance i Stockholm. En konferens där flera överbefälhavare inom Nato deltog. Inför den middag som skulle ätas på Karlbergs slott understödde den avancerade sökgruppen, hundekipage samt IEDD-grupp, militärregion mitt med det som benämns evenemangssök. En uppgift som tog oss utöver planering tre dygn att genomföra.

Även under det officiella besöket som USA:s president genomförde under september så var kompaniet inblandat. Den avancerade sökgruppen med fyra stycken hundekipage sökte av en av landningsbanorna på Arlanda under natten innan presidenten anlände. Dessutom söktes ett antal bilar och bussar innan de släpptes in på området.

Verksamhet i Lettland

CMD deltog med personal i Lettland under operation Detonator i syfte att understödja med ytletning/ytsökning vid en utslagen ammunitionsdepå. I operationen, som är årligen återkommande, ingick lettiska EOD-, ingenjör- och sjukvårdsresurser. Dessutom understödde det lettiska hemvärnet med vissa uppgifter. Totalt 85 soldater varav 12 från Sverige, och flera viktiga slutsatser och erfarenheter drogs under operationen.

EOD-personal var även med vid den röjning som Ing 2 genomförde i Germijaparken, Kosovo under 2013.

Tyvärr så hamnar de flertal nationella amröjuppdrag som oftast CMD-plutonerna löser lite i skymundan. Det är ofta som våra gruppchefer löser mer eller mindre kluriga uppgifter i samverkan med polis. Det stora arbetet som CMD löste på Söderstierna i Karlskrona eller det arbete som görs på våra skjutfällt är exempel på vad våra CMD-grupper allt oftare gör. Uppgifterna har varit komplexa då det ganska ofta innebar att grupperna tvingades till att använda röjmetoder som vanligtvis inte används.

För att regelbundet kunna skicka personal på insats, nationellt som internationellt, eller delta på övningar eller för den delen driva utbildningar och egenträning så krävs det oundvikligen att det finns personal på kompaniet som jobbar med annat än vad som kan uppfattas som huvudtjänsten. Logistik, teknisk tjänst och underrättelser är nödvändiga för att kompaniet skall fungera. En av de befattningar som syns minst, men som antagligen gör mest för att kompaniet skall rulla är vårt motorbefäl.

Så vad är då en normal dag på EOD-kompaniet? Svaret är nog att det inte finns någon ânormalâ dag att tala om. Dock så är det ett kompani där vi trots alla de problem och friktioner som vi upplever försöker med enkla medel såsom utbildning, övning och club-blazer skapa en hållbar kompanianda."

Kapten Sven Johansson

Plutonchef avancerad sökpluton

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...