Jump to content

Försvarsmakten: Kylslagna tester under isen


Recommended Posts

<section>Vintermånaderna januari, februari och mars är som vanligt högsäsong för vinterutbildningar och testverksamhet. Den här veckan, 20-24 januari, finns dykpersonal från fem nationer i Boden för att testa olika typer av utrustning under extrema vinterförhållanden.

â Här finns de perfekta förutsättningarna för dykning i subarktisk miljö, vi är jätteglada att vi får den här möjligheten, säger den finske dykledaren Petri Pekkala från Sjökrigsskolan i Helsingfors.</section><section><p>Det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco, Nordic Defence Cooperation, är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet där dykverksamheten ingår som del. Syftet är att stärka ländernas egna försvar, hitta synergieffekter och att främja effektiva lösningar.<br /><br /></p>

<h2><strong>Samarbete över gränserna</strong></h2>

<p>Dykning inom respektive Försvarsmakt är relativt liten verksamhet, därför är det viktigt att samarbeta över gränserna för att få ner kostnader när till exempel utrustning ska köpas in. Det sker genom till exempel genom gemensamma övningar, materielutveckling och utbildningar.<br />â Den här veckan gör vi tester och försök av dykutrustning. På plats här i Boden finns förutom vi svenskar, dykpersonal från Danmark, Finland, Norge och Holland, berättar Jerry Lindén, chef för utvecklingsavdelningen vid Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum i Karlskrona.<br /><br /></p>

<h2><strong>Minusgrader i vattnet</strong></h2>

<p>Dykningarna i Boden genomförs på två platser, på Ängesholmen i Luleå älv norr om Boden dyker man i strömmande vatten under is på cirka 7-8 meters djup och en vatten temperatur på plus 0,1 grader. Strax nedströms Bodens kraftstation dyker man i extremt starkt strömmande vatten. Denna vecka är dessutom en av kraftstationens dammluckor öppen. Enligt Vattenfall släpper de igenom 650 kubikmeter i sekunden, det ger en strömhastighet på dykplatsen på över en meter per sekund. Vattentemperaturen på den dykplatsen är en till två minusgrader. Med en utomhustemperatur på cirka 25 minusgrader förstår man att förhållandena är minst sagt extrema.<br /><br /></p>

<h2><strong>Erfarenhetsutbyte</strong></h2>

<p>Finland är på plats med fyra personer, testledaren Petri Pekkala, två dykare och en medicinsk expert som genomför noggranna försök med mycket avancerad utrustning.<br />â Vi har visserligen samma klimat i norra Finland men vi har inte de här faciliteterna som gör att man kan köra testverksamhet på ett sådant här effektivt sätt. Det skulle dessutom bli alldeles för dyrt att bygga upp infrastruktur för vinterförsök. Nu kan vi, genom att vi är med i arbetsgruppen för dykning inom Nordefco, vara med här tillsammans med de andra nationerna. Att träffas och arbeta ihop gör ju att vi kan prata med varandra på enkelt sätt och utbyta erfarenheter i aktuella frågor. Dessutom bygger vi upp ett kontaktnät som vi har stor nytta av, säger Petri Pekkala.<br /><br /></p>

<h2><strong>Perfekt anordnat</strong></h2>

<p>Fyra dykare ur Hollands djupdykargrupp finns också med i Boden för att testa sin utrustning.<br />â Vi har samma utrustning för röjdykning som Sverige och Danmark så vi är här för att se att utrustningen fungerar i den här typen av extrema förhållanden. Hela upplägget är perfekt, allt är mycket bra anordnat så vi vill såklart rikta ett stort tack till våra värdar från Vinterenheten på I 19 När man träffas så här och jobbar på samma plats har man möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra på ett enklare sätt, berättar den holländske dykaren Stef Dierick.</p>

<p>Vinterdykningar fortsätter redan nästa vecka då en nationell dykutbildning genomförs vid Vinterenheten i Boden. I vecka 8, 17-21 februari är det dags igen, då arrangeras en internationell dykutbildning i subarktisk miljö, då väntas deltagare från bland annat Brasilien och Turkiet.</p></section><section></section>

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...