Jump to content

Den nya Tolkskolan '11


Recommended Posts

Som det är nu är det väldigt spritt med information om den nya Tolkskolan (start 2011), så här kommer en tråd där allt kan samlas.

Hade även tänkt att det ska gå att prata om just årgång '11 likväl. Har du sökt? Blev du antagen?

 

Den info (o/bekräftat) som florerat på forumet hittills är som följer:

  • Enligt flera källor tränas det ut språk i omgångar. Muntligt och skriftligt har det (vid flera tillfällen) sagts att dari lärs ut varje år, och att ryska och arabiska endast lärs ut vartannat år. Sidan 6 och framåt. [mest använda källan]
  • Tolkskolan kommer i framtiden att vara lättare att komma in på än att klara av. [Troligvis på grund av minskat söktryck]
  • Tolkutbildningen blir en specialistofficersutbildning på tre terminer, "Den största skillnaden är att vi kommer att lägga till ett antal kurser som är gemensamma för alla specialistofficerare – militärt ledarskap, militärstrategi, taktik och fysiskt stridsvärde. Utöver dessa kurser kommer språkutbildningen att utökas med en tredjedel." [saxat från länken ovan] Detta gör att tolkutbildningen anpassas för att kunna ge ett praktiskt mervärde för den svenska militären.

Sammanfattningsvis står det även att "[t]iden då man kunde göra lumpen på Tolkskolan och sedan tacka för sig är alltså förbi."

 

Själv tycker jag att denna förändring endast är till det positiva. Tolkarna blir bättre militärer, och TolkS blir inte längre bara en "bra merit", något som man kan göra för att sedan börja på ett ansett jobb inom det civila, utan en utbildning med en tydligare målsättning.

 

Vad tycker ni?

Edited by ikealover
Link to comment
Share on other sites

"Gamla" TolkS var inte bara en "bra merit". Utbildningen hade en klar målsättning och det var att förse krigsorganisationen med kvalificerade förhörsledare. Dessa var under kalla kriget kanske en av de mest välövade personalkategorier i FM med återkommande repetitionsövningar och mycket aktiv frivilligverksamhet där många engagerade tolkar tillbringade några veckor om året med att hålla sina ryskakunskaper uppdaterade. Före detta tolkelever bemannade också befattningar på den svenska ambassaden i Moskva som vakter samt assistenter vid försvarsattacheavdelningen. Flera år efter GU kallades tolkarna in för att assistera vid förhörsövningar samt vid statsbesök osv. Tolkarnas knytning till försvarsmakten var således mycket stark även långt efter GU - till nytta för FM och rikets försvar.

 

Sedan har detta givetvis havererat på senare år i takt med den allmänna systemkollapsen inom FM...

 

/VL

Link to comment
Share on other sites

Jag har inga erfarenheter från vare sig gamla eller nya TolkS, mina åsikter är baserade på vad jag läst i de informationsblad jag fått och de diskussioner jag fört med engagerade. Jag formulerade mig felaktigt när jag menade att det bara ansågs som en "bra merit". Självklart måste skolan ha uppfyllt sitt syfte väl tidigare år. Denna reform är, som med mycket annat inom nya FM, något av en effektivisering av ett fungerande utbildningssätt. Om jag ska formulera mig på annat sätt.

Link to comment
Share on other sites

Jag har inga erfarenheter från vare sig gamla eller nya TolkS, mina åsikter är baserade på vad jag läst i de informationsblad jag fått och de diskussioner jag fört med engagerade. Jag formulerade mig felaktigt när jag menade att det bara ansågs som en "bra merit". Självklart måste skolan ha uppfyllt sitt syfte väl tidigare år. Denna reform är, som med mycket annat inom nya FM, något av en effektivisering av ett fungerande utbildningssätt. Om jag ska formulera mig på annat sätt.

 

Hallå ikealover,

 

Ursäkta om jag högg lite hårt på din formulering, men jag tycker det är viktigt att lyfta fram hur viktigt TolkS var för FM under kalla kriget - inte bara som studiemerit för den enskilde tolken. Det ska bli spännande att se hur detta skrå utvecklar sig utan att via värnplikt ha tillgång till studieeliten av landets 19-åringar. Vill du läsa mer om gamla TolkS rekommenderar jag förbandets minnesböcker från 1996 samt (tror jag) 2006. Du kan låna dem via fjärrlån på närmaste bibliotek.

 

/VL

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...