Jump to content

Recommended Posts

För att öka möjligheterna att för såväl enskild soldat/befäl att gå önskad kurs som för att kurser inte ev ska bli dåligt uppfyllda uppmanar jag folk från respektive utbildningsgrupper att lägga in kursutbud 2010 här. Grundförutsättningar för sökande till annan grupps kurs är naturligtvis i mån av ledig plats.

 

Tänk på opsec, var snål med platsangivelser o dyl!

 

Upplands- & Västmanlangsgruppen LedR

 

V003 23/1 – 24/1 Repetitionskurs skjutledare

V005 6/2 – 7/2 Repetitionskurs skjutledare

V005 6/2 – 7/2 Repetitionskurs Instruktör

V006 11/2 – 14/2 Introduktionsutbildning 1

V007 20/2 – 21/2 Repetitionskurs skjutledare pistol

V008 26/2 – 28/2 Vinterkurs Ungdom

V010 13/3 – 14/3 Vapenutbildning Ungdom

V015 15/4 – 18/4 Introduktionsutbildning 2

V019 15/5 – 16/5 Vapenutbildning ungdom

V020 17/5 – 21/5 UGL - Utveckling grupp ledare

V023 10/6 – 13/6 Introduktionsutbildning 3

V024 13/6 – 19/6 TFU-G

V032 9/8 – 13/8 Sommarkurs ungdom

V034 28/8 – 29/8 KU/RU Hund

V035 2/9 – 5/9 Introduktionsutbildning 4

V036 6/9 – 12/9 Gruppchefskurs TF

V041 15/10 – 17/10 Vapenutbildning Ungdom

V042 21/10 – 24/10 Introduktionsutbildning 5

V044 1/11 – 5/11 Höstkurs Ungdom

V047 25/11 – 28/11 Introduktionsutbildning 6

Edited by Ukko Lode
Link to comment
Share on other sites

Livgardesgruppen Livgardet

 

Livgardesgruppens kursutbud 2010

 

100130 Riskutbildning

100204--07 Skyddsvaktskurs nr 1

100219--21 PF vapen: granattillsats, grg, ksp

100226--28 Introduktionskurs nr 1

100325--28 Skyddsvaktskurs nr 2

100410--11 Kompl.utbildning vapentjänst

100605 Omgodkännande skjutinstruktör

100606 Baskrav pistol

100611--13 Introduktionskurs nr 2

 

100827--29 Introduktionskurs nr 3

100828 Riskutbildning

100829 Baskrav pistol

100904 Omgodkännande skjutinstruktör

100923--26 Skyddsvaktskurs nr 3

101013--20 Gruppchefs-/plutonchefskurs

101126--28 Introduktionskurs nr 4

101127--28 Kompl.utbildning vapentjänst

101202--05 Skyddsvaktskurs nr 4

Link to comment
Share on other sites

Västernorrlandsgruppen

 

01-29—01-31 Instruktörsutbildning del 1

01-30 -- 01-31 Halkkörning minibuss

02-12—02-14 Instruktörsutbildning del 2

02-12 -- 02-14 Intro 1 a

02-13—02-14 Sjösäkutb V:norrl

02-13—02-14 Kval passutb strb 90

02-13 Chefsutb adm

02-27—03-04 Vinterutbildning SVK ungdom, Ånn

02-27—02-28 Kval passutb strb 90

02-27—02-28 Sjösäkutb V:norrl

03-06—03-11 Vinterutbildning SVK ungdom, Ånn

03-19--03-21 Intro 1 b

04-23 -- 04-25 Intro 2a

05-07 – 05-09 Intro 2b

05-08—05-09 Refresher Strb 90 H Höga Kusten

05-15 Skjutledarutb omförordnande

08-16 — 09-03 Central Bandvagnsutbildning Bilkåren

08-23 – 11-19 GSU-Utbildning

09-03 -- 09-05 Intro 3a

09-29—10-06 Regional Grpch utb

10-01 -- 10-03 Intro 3b

Link to comment
Share on other sites

Bohusdalsgruppen

 

16-jan – 17-jan Utvecklande Ledarskap

16-jan – 17-jan Skyddsv instr.

30-jan - 31-jan Skyddsv instr.

03-feb Verksamhetssäkerhetsutbildning

09-feb Säkerhetstjänst

06-mar Skjutinstrukt. utb U-vapen 22

07-mar Skjutinstrukt. utb U-vapen 22

13-mar - 14-mar Kurs Insatskompledning

19-mar – 21-mar Intro

20-mar – 21-mar Skyddsvakt rep

21-mar Närkamp, Block A

28-mar Närkamp, Block D

08-maj – 09-maj Skyddsvakt rep

13-maj – 16-maj Ungomsövning FöMedC

28-maj – 30-maj Intro

29-maj – 30-maj Minibussutb

12-jun Närkamp, Block A

13-jun Närkamp, Block D

21-aug – 22-aug Skyddsvakt rep

11-sep – 12-sep Närkamp, Block A

10-okt – 20-okt Gruppchefskurs

16-okt – 17-okt Tp-skyddskurs

22-okt – 24-okt Vapentjänst UNGDOM

29-okt – 31-okt Intro

13-nov – 14-nov Skyddsvakt rep

19-nov – 21-nov Utvecklande Ledarskap

20-nov Repetition Skjutinstruktör

21-nov Specialisering Skjutinstruktör

23-nov Säkerhetstjänst

11-dec Närkamp, Block A

12-dec Närkamp, Block D

Link to comment
Share on other sites

Gävleborgsgruppen

 

V 07 Skyddsvaktsinstruktörsutbildning

V15 Stridsteknik hund Plutonchef/Gruppchef

V18 Intro utb

V 20 Skjutledarkurs

V27-28 hundtjänstskola Marma

V 43 minbuss utb

V45 Gruppchefskurs

V49 Intro utb

 

I Falun via Dalreggrp genomför Gvbgrp-personal även :

V11-12 Skjutledarkurs PEK NY

V38 Skjutledarkurs tunga vapen

Link to comment
Share on other sites

Dalregementsgruppen

 

K IK 2 Skjutledare GBG 8 - 14 februari

CK FMCK mc vinter 13 - 27 februari

CK Bilkåren tgb vinter 18 - 21 februari

K Intro 12 - 14 mars

Vapentjänst,Spaning, ungdom 19 - 21 mars

K KU Skjutledare 26 - 28 mars

Vapentjänst,Förläggning, ungdom 9 - 11 april

Grpch hundtj del 2 10 - 11 april

K GB Hund del 2 10 - 11 april

K TFU G 16 - 25 april

K Intro GBG 7 - 9 maj

Prova-på-helg, (17 år och äldre) 21 - 23 maj

CK FMCK Gk 2 mc 22 maj - 4 juni

K TFU GBG 24 - 30 maj

CK FMCK Gk 2 mc 22 maj - 4 juni

Prova-på-helg (17 år och äldre) 10 - 12 september

Förbandsutbildning Utvecklande Ledarskap (UL). Även 4/12! 11 - 12 september

K Intro 17 - 19 september

GSU Hv 20 september - 16 december

K IK understödsvap 24 - 26 september

Förläggningsövning, ungdom 24 - 26 september

GSU Hv 20 september - 16 december

CK Futb strid till fots 3 - 9 oktober

TFU KU Strid GBG 18 - 24 oktober

Mörkertjänst, spaning, ungdom 29 - 31 oktober

K Chefsutbildning 30 - 31 oktober

GSU Hv 20 september - 16 december

K Grpchkurs GBG 8 - 14 november

IK 2 understödsvapen 12 - 14 november

Sambandsövning, ungdom 19 - 21 november

Riskutb trafik 27 november

Minibussutbildning 28 november

GSU Hv 20 september - 16 december

Förbandsutbildning Utvecklande Ledarskap (forts från 11-12/9) 4 december

K Intro GBG 10 - 12 december

Link to comment
Share on other sites

Livgrenadjärgruppen

 

002 01-16--17 Sambandstj. Ra 180 + PCdart

003-015 01-18--0416 GSU

006 02-13 CBRN mtrlkunskap

006 02-13--14 Grundkurs instruktör del 1av 2

007 02-19--21 Omförordnande skytteinstr

010 03-13--14 Intro 2

010 03-13--14 Sambandstj. Ra 763

011 03-20--21 Grundkurs instruktör del 2 av 2

012 03-26--28 Omförordnande skytteinstr

012 03-27 alt 03-28 Sambandstj. Kryapp 302

016 04-24 Förplägnadsutb 1. bat

020 05-20--23 Intro 1, 2, 3

020 05-20--23 Befälsutb Hundtjänst

 

034 08-28 Förplägnadsutb 3.4. bat

038 09-25--26 Intro 2

039 10-04--12 Gruppchefskurs

041 10-16 Sambandstj. SWALE

048 12-04-- 05 Intro 2

Link to comment
Share on other sites

Södermanlandsgruppen

 

004 Fre-Sön 01-29--01-31 Vinterkurs ungdom

006 Tis-Sön 02-09--02-14 Intro

011 Lör-Sön 03-20--03-21 Omförordnande skyddsvaktsinstruktör

012 Tis-Sön 03-23--03-28 Intro komplett

014 Lör 04-10 Sön 04-11 Riskutbildning trafik samt Minibussutbildning

016 Lör-Sön 04-24--04-25 Pistolutbildning samt Baskrav pistol

018 Mån-Lör 05-03--05-08 Skyddvaktskurs 40 timmar

023 Tor-Sön 06-10--06-13 Plutonchefskurs hund

033 Tis-Sön 08-17--08-22 Intro komplett

034 Lör 08-28 Sön 08-29 Riskutbildning trafik samt Minibussutbildning

036 Mån-Sön 09-06--09-12 Gruppchefskurs truppföring

040 Lör-Sön 10-09--10-10 Omutbildning EHV avtalspersonal

042 Lör-Sön 10-23--10-24 Omutbildning skytteinstr

045 Lör-Sön 11-13--11-14 Reputb CBRN-instr

046 Tis-Sön 11-16—1121 Intro komplett

047 Fre-Sön 11-26--11-27 Utvecklande ledarskap

048 Lör-Sön 12-04-12-05 Ungdomsledarutb - Förber 2009

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Är det någon som, vet om det är någon utbGrupp som genom för Gruppchefs kursen på våren 2010?

 

Post #2

 

101013--20 Gruppchefs-/plutonchefskurs

 

Vart går denna kursen v 10, vilken utb grupp?

 

Post #2 - Livgardesgruppen.

 

Är inte vecka 10, utan år 10, månad 10, dag 13 till 20.

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som, vet om det är någon utbGrupp som genom för Gruppchefs kursen på våren 2010?

 

Post #2

 

101013--20 Gruppchefs-/plutonchefskurs

 

Vart går denna kursen v 10, vilken utb grupp?

 

Post #2 - Livgardesgruppen.

 

Är inte vecka 10, utan år 10, månad 10, dag 13 till 20.

 

helt ointerssat datum, då jag frågar som kurs datum våren 2010.

Edited by skyttesoldat78
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...