Jump to content

Namnbyte på Hemvärnet


Recommended Posts

Jag fick igår från en säker källa att RiksHvC önskar byta namn på Hemvärnet. Inte en dag för tidigt. Jag undrar förstås om han tänkt sig bytan namn på hela organisationen (inte bra) eller bara på insatsdelen (bästa alternativet tycker jag) Han kastade ut frågan om någon hade några bra förslag och nämnde själv Riksvärnet som ett alternativ. Med tanke på hur det låter med ett fejakt tyskt uttal, är kanske inte just det förslaget sälskilt bra. (Reichswehr =Tysk FM före II:A VK) Vi har alltså chansen att komma med bra förslag på vad organisationen framgent skall heta. Min fantasi sätter gränser efter namn som Nationella Skyddsstyrkorna eller Insatsförsvaret. Vill man ha internationell (brittisk) prägel på namnet så kanske Rapid Reaction Force vore en idé, men jag tycker att man skall hålla namnet svenskt eftersom vi även framgent kommer att verka i Sverige. Det är lite delikat det där i och med historisk belastning av vissa namn och förkortningar (Skyddsstyrkorna=SS, Nationella Skyddsstyrkorna=NS mm, så det gäller att tänka till. Likaså vore det lämpligt med en ny logotype för organisationen i samband med namnbytet. Ett värdigt heraldiskt emblem vore önskvärt istället för det där naftalindrypande krönta H:et från 19frösihjäl.

 

Waddaya say? spåna på och får vi ett bra förslag så skickar vi det till HV-C

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 97
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hemvärnet är ju redan en del av de nationella skyddsstyrkorna....

 

Måste jag tänka så föreslår jag:

 

1. Nationalgardet

2. Territorialförsvaret

 

Men Hemvärnet duger bra åt mig....

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Tänk på vid ett namnbyte hur det skall kunna användas i dagligt bruk..

 

Goddag Hemvärnsman!

Låter?

 

Goddag Terriotalförsvarsman!

Låter?

 

Goddag Nationell skyddstyrkeman!

Låter?

 

Goddag National Gardist!

Låter!

 

Namnbytet bör även tala om vad organisation gör,

bör även kunna läsas internationellt,

och bör ha en modernare klang!

,O

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne
Lt Payne >>>> Kul vinkling!

 

Men kör inte du med garder respektive soldat i HV?

 

Alternativt:

 

(Jag) Godmorgon indianer! (truppen) Ugh, ugh store hövding!

Nä,De vanliga Trampatask-indianerna här brukar bara kalla kalla mej för Spotta talg! ,O

Link to comment
Share on other sites

Kan en variant vara att hemvärnet inte har något namn? En hastig tanke...

 

Missförstå mig rätt: om nu HV skall vara en del av Försvarsmakten (främst Armén), så skall det kanske inte heta något annat än just Armén, Marinen, Försvarsmakten osv? Det som skulle vara särskiljande från övriga FM är personalförsörjningsmetoden, utbildnings- och övningssättet samt tillgängligheten.

 

En Hvman skulle alltså kategoriseras in bland YO, RO, VO, värnpliktig, Swerap-soldat m.m. Det vill säga - jag är med i Armén, som "deltidssoldat" (eller vad det nu skulle kunna tänkas kallas). Samma organsisation - olika personalkategorier.

 

HV skulle alltså inte existera som självständig org. under självständigt namn utan vara en (stor) del av armén. Med denna princip skulle alltså inte ett nytt namn skapas för organisationen, utan ett nytt begrepp skulle skapas för att ersätta etiketten "hemvärnsman". Kanske även en övergripande benämning på förbandstypen "HV-bataljoner" - kanske det gamla begreppet "arméns territorialförband"???

 

Det här var bara tankar, ingen argumentation från min sida. Skulle det ha möjlighet att fungera???

Link to comment
Share on other sites

Ger mig in i debatten och tycker att nuvarande namn är MYCKET bra!

 

Det är stabilt, välkänt och djupt rotat i det svenska samhället.

Det utstrålar en trygghet i samklang med möjligheten till väpnat försvar!

Det speglar för mig alltfrån min salig Morfars HV-musikkårs hornblåsande till dagens insatsgrupper.

 

Namnbyte är ofta populärt, och lika ofta ett riktigt självmål i sitt syfte att öka identitet. Lika ofta FÖRLORAR man en identitet! kanske är det ett utslag av dagens ständiga behov av förändring, sökande efter ngt nytt...

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Jo, men lyssna på namnet och gå tillbaka till det landet som det skapades i...

 

Sverige 1940 ett bondeland,Adolf som granne,Josef Nästgårds..

Man ville skydda sitt Hem,man tänkte aldrig längre bort än granngården..

Man skulle skydda sig genom att gräva värn..

Hemvärnet passade utmärkt i den tidsandan och det landskapet..

 

Sverige 2003 Ett helt annat land med andra förutsättningar

"hemma"är nu kanske i nästa län, Fienden finns,ingen vet hur han ser ut eller var han kommer ifrån..

Idag skyddar vi oss med att vara rörliga.

Edited by Lt. payne
Link to comment
Share on other sites

Anledningen till ett namnbyte är att HV skall inordnas armen och Rikshvc skall bli generalinspektör för det nya förbandet. Det går inte om förbandet är den demokratiska föreningen den är nu. I detta ingår även en ändring av "logotypen".

 

Ett namnbyte kommer därför att ske, det handlar inte om Om utan när. Om inte Hv går med på det kommer organisationen få en gigantisk kalldusch framöver....

 

 

Nationella skyddsstyrkorna skulle inte vara helt fel.

 

Lt Payne

 

Hemvärnsmän finns inte. Det är nu Hemvärnssoldater ;) Det skall ju vara pk.

 

Framgent kommer hälsningen vara Godmorgon Soldater utan prefix före soldater.

Link to comment
Share on other sites

För min del ser jag en klar poäng i att byta namn. Namnet Hemvärnet är ganska belastat och har en lite smålöjlig klang hos många. Det luktar Ulla Billqvist och naftalin och många i det civila mörkret (tyvärr även allt för många i den Upplysta Militära Verkligheten) ser framför sig en massa kluriga Åsa-Nissetyper som lite småplirigt kisar över lång-byssan och med kaffekask i termosen. Jag tycker att den del av hemvärnet som utgörs av insatsplutonerna/kompanierna skall få ett nytt namn för att ytterligare särskilja dem från det vanliga "Koma och Lök-Hv" :)

 

Man skall inte underskatta vikten av ett bra varumärke och en slagkraftig logotype när det gäller att attrahera nya medlemmar till en organisation som vår. Varför lägger annars stora företag ner en massa stålar och energi på att uppdatera sina varumärken och hålla dem vid liv? Om ett antal år kommer allt färre att ha gjort lumpen och vår rekryteringsbas kommer att ha sjunkit ihop radikalt. MÖPar som jag själv och vissa andra kommer förvisso att hitta hit av sig själv, men de som varit seriösa och tagit lumpen på allvar kanske drar sig för att gå med i en organisation som går under namnet "prostatagerillan" och belastas av en halvfjompig image. Hur många här har inte råkat ut för att i sällskap med mindre upplysta polare få sitta och försvara varför man är med i Hemvärnet och ägna timmar åt att rätta till flera av de vanföreställningar om organisationen som hänger med sedan gammalt? Det var ett stort och positivt steg som togs när man började se över organisationen i kretsar och områden och i stället började använda mer korrekta militära benämningar.

 

Min tanke är att vi måste gemensamt snäppa upp lite av Hv och se till att det händer saker. Vi behövs definitivt och kommer att behövas än mer i framtiden och då måste vi växa samman mer med det "riktiga" FM och bli mer kompatibla.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker man borde dela upp HV i två delar...en som funkar som "det gamla HV" med fasta objekt, låg årlig utbtid, mycke PEK o mindre ålning och inte en massa olika utrustning m.m. För de som vill vara med men inte viga sitt liv till Försvarsmakten. Namn = Hemvärnet.

 

Den andra delen ska vara mer yrkes lik...dvs man söker till den (dock ska kraven mer ligga på hur mycke energi du kan lägga ner på det än om du är en hulk ;)), ny fin utrustning, massa övningar och man skriver 1 eller 2års kontrakt. Kan operera över hela landet. Befälen ska helst vara heltidsanställda (iaf på bat. nivå). Namn = ? (tycker Nationalgardet är ganska bra)

 

Hur detta skulle vara möjligt rent ekonomiskt vet jag ej...men jag tror det kunde bli bättre övningar både för de som inte vill så mycke och för de som inte kan nog :D

 

/JOR :)

Link to comment
Share on other sites

113 JOR

 

Det blir ingen annan org än den som kallas HV efter 2004.

 

FM är inte intresserat att ha kvar det kaffe och bulle HV. Med detta inte sagt att man bara vill ha unga människor.

 

Även de enheter som skall bevaka de få fasta objekt som finns skall ha en adekvat utbildning och nivå.

Link to comment
Share on other sites

Nationella skyddsstyrkorna skulle inte vara helt fel.

Finns inte Nationella skyddsstyrkorna redan som begrepp och är inte både MP och FBJ inräknade där?

 

På tal om nytt märke så borde man väl kunna ha t ex två korslagda flintlåspistoler eller något. Infanteriet har ju två korslagda hjullåsgevär och insatsplutonerna är ju nästan som en skyttepluton m/ä.

Link to comment
Share on other sites

Alldeles oavsett vad man väljer att kalla "det nya" (delar uppfattningen att namnet bör bytas ut) så vore det direkt olämpligt att DELA namnet mellan det "vanliga Hv" och "insats Hv".

Vet inte var på vägen man har fått för sig att insatsplutonerna skulle vara något slags elitskikt som kräver eget namn o.s.v.

Genom att använda olika namn skapar man precis det många är rädda för, ett utpekat A- och B-lag.

Insatsplutonerna ger bl.a. en möjlighet att differentiera vad man kan erbjuda sökande, men i ett läge där man vill särskilja så motverkar det syftet och stödet från "det vanliga Hv". Det stödet, framförallt vid rekrytering till insats, är nödvändigt!

Insatsplutoner...JA!

Eget namn...ALDRIG!

 

Nationella Beredskaps Styrkorna/Styrkan lät bra!

Link to comment
Share on other sites

Tänkt lite mer nu. Anser helt klart att namnet Hemvärnet borde bytas ut.

 

En hemvärnssoldat idag och ännu mer i framtiden bör kunna sättas in i hela landet vid påfrestningar för samhället (skogsbrand eller översvämning). Samt göra ett mer väpnat ingripande i hans lokala hemtrakter. Dock kommer han med största sannolikhet aldrig sättas in utomlands. Därför tycker jag att ett engelskt namn inte hör hit.

 

Territoriella hmm hmm låter som ett hemvärn som har invasionsförsvarets uppgifter.

 

Alltså Nationella eller en variant på det. Mer än lokala och mindre än internationell iaf.

 

Oavsett om man är hemvärnssoldat i insats Hv eller vanliga Hv så kan man väl sägas vara i beredskap. Dessutom är man i beredskap att lösa alla hemvärnets uppgifter, inklusive leta upp bortsprunga personer.

 

Slutklämmen vet jag inte vad som passar, styrka / förband / trupperna ?

 

Alltså: Nationella beredskaps styrkan. Repeterar: Nationella beredskaps styrkan.

 

Slut. Frågor?

 

 

Verkställ!

Link to comment
Share on other sites

Alldeles oavsett vad man väljer att kalla "det nya" (delar uppfattningen att namnet bör bytas ut) så vore det direkt olämpligt att DELA namnet mellan det "vanliga Hv" och "insats Hv".

Vet inte var på vägen man har fått för sig att insatsplutonerna skulle vara något slags elitskikt som kräver eget namn o.s.v.

Genom att använda olika namn skapar man precis det många är rädda för, ett utpekat A- och B-lag.

Insatsplutonerna ger bl.a. en möjlighet att differentiera vad man kan erbjuda sökande, men i ett läge där man vill särskilja så motverkar det syftet och stödet från "det vanliga Hv". Det stödet, framförallt vid rekrytering till insats, är nödvändigt!

Insatsplutoner...JA!

Eget namn...ALDRIG!

 

Nationella Beredskaps Styrkorna/Styrkan lät bra!

Jag tycker det är så svenskt att man inte får dela upp folk i olika fack (vi lever i en demokrati och inte i ett kommunistiskt samhälle).. och så fort man vill göra det så ska det alltid bli allt snack om ett A och ett B-lag...skippa det snacket och titta på verkligheten...det finns det som vill öva mycket och det finns det som vill var med men kanske inte öva lika mycket...inte ett A/B-lag, bara olika förutsättningar och jag tror att alla hade mått lika bra av att dela upp dessa grupper och organisera efter dessa förutsättningar

 

...och till sist, ALLA behövs, men på olika sett, och en del kan man ställa högre krav på (efter eget initiativ och då tycker jag man ska göra det, och ge dem cred för det)

 

Ta en titt på Danska HV det verkar funka bra :angry:

 

Sen om man ska ha olika namn det är mindre viktigt

 

/JOR - som INTE tillhör en insatspluton

Edited by 113JOR
Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Har du erfarenhet av det danska hemvärnet 113 jor?

 

Jämför inte någon svensk insattspluton med PatrujleHjemmevernet!

 

Skilllnaden är enorm!! Till danskarnas fördel!

De lägger minst 700 tim per år,de får ut utrustning som är bättre än något vi sett här.

 

Det vanliga danska Hjemmevernets personal är något sämre i genomsnitt än vi,många saknar en militär värnplikts bakgrund.

Link to comment
Share on other sites

Nationella Beredskapsstyrkan låter väldigt bra. Nån borde skapa en omröstning när tråden börjar dö ut. Därefter borde resultatet föreslås till resp hv stämma av de olika forumsmedlemmarna. Kommer det ett 50 tal motioner om samma namn från runt om i landet kan vi säkert få som vi vill eftersom ingen är riktigt beredd på namnbyte i ryggkliar klubben.

 

Namnbytet är RiksHvC särskilda fråga vid det kommande Rikshemvärnstinget.

 

De korslagda flintlåspistolerna låter inte helt fel det heller.

 

Det jag vet som finns i åtanke är två korslagda hillebarder eller två raka korslagda svärd.

Edited by 111 SSK bat
Link to comment
Share on other sites

113JOR;

Det du säger är precis det jag sa!  :angry:

Men jag vänder mig mot olika namn!

Ok...jag kan hålla med om att du var inne på samma linje :angry:...men..det jag oxå efterlyser är ett slags bindande kontrakt...likt det i utlandsberedskapsstyrkorna...dvs du skriver på för t.ex. 1 eller 2år o sen MÅSTE du göra det timmar du lovat...kanske 100-200h vore bra för insatsplutonerna + man måste ha likadana regler för vem som får vara med överallt...dvs mycke högre krav...för om man tittar på dagens insatsplutoner så ser man en hel del skillnader runt om i landet

 

/JOR

Edited by 113JOR
Link to comment
Share on other sites

Har du erfarenhet av det danska hemvärnet 113 jor?

 

Jämför inte någon svensk insattspluton med PatrujleHjemmevernet!

 

Skilllnaden är enorm!! Till danskarnas fördel!

De lägger minst 700 tim per år,de får ut utrustning som är bättre än något vi sett här.

 

Det vanliga danska Hjemmevernets personal är något sämre i genomsnitt än vi,många saknar en militär värnplikts bakgrund.

Men det är ju just den skillnaden jag är ute efter!...att man ska ha olika krav/utrustning/timmar på olika delar...så jag tycker Danmarks lösning verkar bra trots att jag inte synat den i sömmarna

 

/JOR - som vill kunna jämföra en insatspluton med PatrujleHjemmevernet! :angry:

Link to comment
Share on other sites

Nationella Beredskapsstyrkan låter väldigt bra. Nån borde skapa en omröstning när tråden börjar dö ut. Därefter borde resultatet föreslås till resp hv stämma av de olika forumsmedlemmarna. Kommer det ett 50 tal motioner om samma namn från runt om i landet kan vi säkert få som vi vill eftersom ingen är riktigt beredd på namnbyte i ryggkliar klubben.

 

Namnbytet är RiksHvC särskilda fråga vid det kommande Rikshemvärnstinget.

 

De korslagda flintlåspistolerna låter inte helt fel det heller.

 

Det jag vet som finns i åtanke är två korslagda hillebarder eller två raka korslagda svärd.

Ursäkta min okunskap men vad är en hillebard?

Är det det som ser ut som en kombination av en lans/spjut och en yxa i änden på en lång stav?

 

Två svärd går nog inte igenom då armén har två korlagda svärd med krona som symbol och kavalleriet två sablar. På håll är det nog svårt att se skillnad på svärd och sablar.

Link to comment
Share on other sites

Ursäkta min okunskap men vad är en hillebard?

Är det det som ser ut som en kombination av en lans/spjut och en yxa i änden på en lång stav?

 

Två svärd går nog inte igenom då armén har två korlagda svärd med krona som symbol och kavalleriet två sablar. På håll är det nog svårt att se skillnad på svärd och sablar.

Ursäkta min okunskap men vad är en hillebard?

Är det det som ser ut som en kombination av en lans/spjut och en yxa i änden på en lång stav?

Det är rätt gissat.

 

Två svärd går nog inte igenom då armén har två korlagda svärd med krona som symbol och kavalleriet två sablar.

HV är mig veterligen en del av armén eller numera tvärtom ;)

Link to comment
Share on other sites

Hv är en del av armén men det är kav, inf, pansar, signaltrupperna mm och de bär inte armétecknet på kragspeglarna utan sitt truppslagstecken.

Jag menade helt enkelt att de bör inte välja ett märke som är väldigt likt ett annat, men två hillebarder kunde funka.

Link to comment
Share on other sites

84% av Svenska folket förknippar hemvärnet med något positivt.

Payne, håller med dig, Patruljehjemmevernet är något utöver det vanliga. Har varit med på deras övningar bla med

SAS och US SF. Till vår stolthet kan jag ödmjukt medd. att ingen av dessa kunde ta sig in på "vårt objekt" Vi fick betyget

"Hard Core" av våra Danska kollegor inom Specialkompaniet

Jonstrup, vilket jag ödmjukt tar till mitt hjärta.

 

-Valiant-

Link to comment
Share on other sites

Nationella Beredskapsstyrkan låter väldigt bra. Nån borde skapa en omröstning när tråden börjar dö ut. Därefter borde resultatet föreslås till resp hv stämma av de olika forumsmedlemmarna. Kommer det ett 50 tal motioner om samma namn från runt om i landet kan vi säkert få som vi vill eftersom ingen är riktigt beredd på namnbyte i ryggkliar klubben.

 

Namnbytet är RiksHvC särskilda fråga vid det kommande Rikshemvärnstinget.

 

De korslagda flintlåspistolerna låter inte helt fel det heller.

 

Det jag vet som finns i åtanke är två korslagda hillebarder eller två raka korslagda svärd.

 

Jag har det!

 

Korslagda högafflar för att återknyta till bondeuppbåden i fornstora dar'. Där snackar vi om hemvärn!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...