Jump to content

agenda om NBG


kexet

Recommended Posts

Fascinerande hur journalister kan fastna i sina tankesätt. Det verkade som hon verkligen ville få svar på frågan om Kenya var ett tänkbart alternativ och inte kunde nöja sig med svaret att allt är möjligt men inget är just nu särskilt troligt.

 

Vidare verkar journalistkåren inte heller ha uppmärksammat att Sverige har haft folk i beredskap i flera år som har varit beredda att genomföra fredsframtvingade verksamhet. Och så stor skillnad är det ju inte på R30 och R10. Beslutet kommer inte komma från klar himmel utan kommer att cirkulera runt i nån månad minst innan insats är aktuellt. Tyvärr. Jag undrar mycket varför riksdagen måste besluta om insatsen igen efter att ministerrådet har tagit sitt beslut. Sverige sitter ju med i ministerrådet och enighet måste väl råda för att beslut ska tas? Jag anser att riksdagen redan vid anmälning till EUs styrkeregister borde gett regeringen mandat att via ministerrådet kunna ta det beslutet redan där. Allt för att korta ner tiden innan insats. Om man som riksdag inte litar på regering eller EU så borde man inte godkännt NBG alls, anser jag.

 

Slutligen undrar jag varför det är sådan fokus på att NBG ska få åka någonstans. Är det inte bättre att de stannar hemma? Det tyder ju på att de som uttryckningsstyrka inte behövs. Eller tycker folk som liknelse också att det gärna ska brinna lite varstans i landet så att brandkåren får nått att göra? NBG är ju ett instrument som man inte vill att det ska användas, precis som brandkåren, ambulansen eller liknande funktioner. Att sedan individuelle soldaten vill iväg är ju en helt annan sak! Precis som att man kanske kan, och borde, använda NBG kunskapen och erfarenheterna EFTER beredskapen. Men det är ju en helt annan sak!!

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar mycket varför riksdagen måste besluta om insatsen igen efter att ministerrådet har tagit sitt beslut. Sverige sitter ju med i ministerrådet och enighet måste väl råda för att beslut ska tas?

Därför att det är grundlagen, nämligen Regeringsformen, närmare bestämt RF 10:9:

 

Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om

1. riksdagen medgiver det,

2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,

3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.

NGB räknas inte in under 3, och EU är inte med i lagen (2003:169) som medger att regeringen på eget bevåg får skicka trupp utomlands (det är bara på begäran av OSCE och FN som regeringen får göra det).

 

Jag anser att riksdagen redan vid anmälning till EUs styrkeregister borde gett regeringen mandat att via ministerrådet kunna ta det beslutet redan där. Allt för att korta ner tiden innan insats. Om man som riksdag inte litar på regering eller EU så borde man inte godkännt NBG alls, anser jag.

Kan hålla med. En uppdatering av "lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands" som inkluderar Europeiska unionen(s råd) som legitim organisation, kanske? Annars blir det till att ändra grundlagen, och det görs som bekant inte i en handvändning.

Link to comment
Share on other sites

Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om

1. riksdagen medgiver det,

2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,

3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.

NGB räknas inte in under 3, och EU är inte med i lagen (2003:169) som medger att regeringen på eget bevåg får skicka trupp utomlands (det är bara på begäran av OSCE och FN som regeringen får göra det).

Av vilken anledning räknas inte NBG till punkt 3? Jag tycker det låter klockrent?

Link to comment
Share on other sites

Av vilken anledning räknas inte NBG till punkt 3? Jag tycker det låter klockrent?

Jag antar att det krävs något mer specifikt än "bara" EU-medlemskapet, dvs ett riksdagsgodkänt fördrag/konvention som specifikt anger militär intervention... typ som NATO-fördragets artikel 5. Men det bör någon som är mer förfaren i internationell rätt reda ut.

 

I realiteten är det nog så att man vill ha största möjliga enighet och förankring om en svensk truppinsats som har potential att bli en tung politisk belastning för den händelse att dödstalen blir höga eller något annat går på röven. Politiskt sett så är det också en tung traditioon att svensk militär trupp utomlands under hela efterkrigstiden har krävt riksdagens godkännande - det ändras inte så lätt även om man kunde vilja det i reaktionssnabbhetens namn.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...