Jump to content

Recommended Posts

Sitter och försöker slå ihjäl en arbetsdag med att organisera min pluton, som efter förbandssammanslagning plötsligt blivit helt blandad och splittrad. Min plan är att inledningsvis organisera 2 (i förlängningen 3)skyttegrupper om 8 soldater samt en grg-grupp och en ksp-grupp. Enligt min mening är det bättre att ha understödet organiserat separat för att kunna kraftsamla det där behov finns, även om det kanske svider i ögonen på folk som anser att det minsann inte skall vara så.

 

Min fråga till forumets samlade hjärnkapacitet är följande: Hur är en amfskyttepluton organiserad idag? Mitt förband och amfskytte delar ju trots allt både regemente och terränglåda, så det kan ju vara värt att titta på hur dom har löst plutonorganisationen.. Någon som har koll på amfskyttes organisation och tid att upplysa en nyvaken fänrik?

Link to comment
Share on other sites

Vad jag vet har inte Amfskytte någon fastslagen organisation än (KJ-komp ingår väl fortfarande i bataljonen?) men de borde vara organiserade på samma sätt som KJ-komp. Någon som har större koll får gärna slå mig på fingrarna.

 

I en KJ-plut ingår 3 eller 4 skyttegrupper med mer vapen än någon utom KJ kan bära, samt två understödsgrupper, en KSP-grp och en GRG-grp.

Link to comment
Share on other sites

Förutsätter att du ska organisera den enligt (P)TOEM. Med andra ord, 4 skyttegrupper med 8 man och 4 ksp och 2 grg att fördela som du ser lämpligt. Generellt sätt är det ju positivt att ha en dedikerad grggrupp.

 

Har du 5 grupper (fulltaliga), så vore det bättre (ur många synvinklar) att omorganisera till 2 plutoner med 2 och en halv grupp i varje och utrymme för att växa.

Link to comment
Share on other sites

Instämmer, det finns ju ett styrdokument som med tydlighet klargör hur en Hv-plut ska vara organiserad. Så varför försöka på något annat pågrund av att det förband din utb-grp tillhör är ett visst truppslag?

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att jag inte riktigt vill göra enligt (P)TOEM är enkel: Om jag har 4 grp och fördelar understödet kommer jag få 4 grp som har ett antal snabba och lätta medlemmar, och några som är nedtyngda av tyngre vapen. Dessa soldater kommer att bli långsammare, och därmed en belastning. Dessutom är det inte alltid man kan verka med u-stöd, och i sådana lägen blir det ännu värre.

 

Om jag org enligt vad jag har för mig att amf gör så får jag 2-3 snabba grupper med lätt utrustning och 2 u-stödgrupper som är lite långsammare utan att därmed sinka någon annan. Med specifierade u-stödgrupper kan jag lättare placera dom där jag vill och anser att det behövs.

Dessutom finns det ju inget som hindrar att man delar på en u-stödgrupp för att stärka upp övriga grupper om det behövs!

 

Visst vore det, om plut var fulltalig, lämpligast att dela på den för att få tillväxtutrymme. Men det anser jag vara ett Kompanichef-jobb. Så länge jag inte får order om annat kan jag ju bara fortsätta sträva efter perfektion med den personal jag har!

Link to comment
Share on other sites

I min amf-sk grupp fick vi bära på ksp-ammo och grg-granater titt som tätt. :P

 

Min pluton var uppdelad såsom följer:

 

3 skyttegrupper á 6 man:

Gruppchef

Stf

2 ksp 90

2 granattillsats

 

1 Ksp 58 grupp á 6 man

Gruppchef

Stf

Två Skyttar

Två laddare

 

1 grg grupp á 6 man

Uppdelad likadant som ksp 58 gruppen

 

Plutons ledning

Plutons chef

ordonnans

signalist

Link to comment
Share on other sites

Nu vill jag klara ut en sak. Det står väll inte i (p)TOEM hur man ska fördela sprutor och grg. Det är väll endast hur stora grupper det ska vara och vilken typ av personal, hv eller frivpers, som ska ingå.

 

Så om du nu har 8-manna grupper så får du fördela ut understödsvapen hur du vill och ändå ligga inom (p)TOEM.

Link to comment
Share on other sites

Mycket möjligt att det stämmer! Jag har bara noterat att det nämns 8 pers i grupperna samt hur plutledningen skall se ut.

 

Sen anser jag personligen ett det är ganska dumt att detaljstyra ner på plutonnivå.. Vore lämpligare om det bara fastställdes hur många en pluton skall vara och vissa nyckelbefattningar. Borde vara upp ytill enskild chef att avgöra hur han eller hon bäst nyttjar personalen.

Men som sagt... Jag har inte delgivits (P)TOEM, så jag improviserar!!

 

-Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!

Link to comment
Share on other sites

Eller som man också kan säga, det är lättare att strunta i reglerna och försämra, än att faktiskt göra det man ska.

 

1. Du skall veta vad TOEM (P eller inte) säger om dit förband.

2. Du skall organisera ditt förband enligt TOEM.

 

Ska jag förutsätta från det du skriver att du inte heller vet vilka krav som ställs på ditt förband? Kan du idag ge ett korrekt stridsvärde på ditt förband? Om du orghanisera efter eget godtycke så kan du det definitivt inte, och då har du gjort fel.

 

Som en klok människa på detta forum har skrivit i sin signatur, "Gör vad du ska, inte vad du vill."

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Ok. Jag lät kanske en smula oseriös i mitt tidigare inlägg. Inte meningen.

 

Mig veterligen står det inget i TOEM om exakt var understödet skall finnas, och med den kunskapen om TOEM jag har finner jag inga hinder för att organisera separata understödsgrupper. Har jag rätt eller fel i mitt påstående?

 

Det har vidare aldrig handlat om att organisera godtyckligt, utan snarare om att försöka förbättra organisationen så mycket som möjligt. Om man sedan väljer att tolka detta som bristande förmåga och kunskap eller som improvisationsförmåga och framåtanda är upp till betraktaren.

Link to comment
Share on other sites

Absolut inte. Helt rätt att dela ut understödsvapnen som du anser bäst. Jag blev nog lite sur för att det alltför ofta förekommer att man gör på eget sätt, vilket gör det omöjligt för högre chef att avgöra användbarheten hos underställda/understödjande förband

Link to comment
Share on other sites

@Hans Engström:

Står det verkligen i (P)TOEM för hemvärnet hur grupperna ska vara byggda? Jag vet inte så du får gärna upplysa mig.

 

Själv har jag länge förespråkat byggklossprincipen: skapa omgångar; grgomgång, kspomgång, skytteomgång osv och bygg sedan ihop det du behöver: Behöver du en kspgrupp så tar du två kspomgångar, behöver du en tung skyttegrupp tar du en kspomgång och en grgomgång, behöver lättfotade indianer tar du två skytteomgångar osv.

Kräver visserligen mycket samövning inom hela plutonen men valfriheten ökar.

Link to comment
Share on other sites

Hans Engström: I och med ditt senaste inlägg förstår jag precis hur du menar, och ber därför om ursäkt om jag lät en smula raljerande sist!

 

Fk Nordin: Tackar!

 

 

Nu äör bara frågan hur man ska lyckas öppna en pdf fil i en dator som saknar program för pdfläsning och som man dessutom måste vara sysop för att installera nya program på...rggg!!!!

 

Dagens I-landsproblem!

Link to comment
Share on other sites

Nu äör bara frågan hur man ska lyckas öppna en pdf fil i en dator som saknar program för pdfläsning och som man dessutom måste vara sysop för att installera nya program på...rggg!!!!

 

Dagens I-landsproblem!

Det här svaret hör kanske bättre hemma i datansupporttråden, men skit samma, så här gör du:

1) Googla på filnamnet utan suffix (dvs "ptoem_040116").

2) Klicka på "Se som HTML-version".

;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...