Jump to content

Recommended Posts

På förekommen anledning funderar jag över de olika sifferbeteckningarna för medlemmar i kompanistab.

 

Enligt mitt minne är t.ex 9 kvartermästaren och 13 repgruppchefen.

 

Stämmer detta?

Vad har övriga för benämning?

Jag har förlagt mitt ex. av FAL-A så jag behöver er hjälp.

 

The Swede :rockon:

Link to comment
Share on other sites

FAL-A på nätet: http://62.119.135.221/FM/brigr/Webb/Data/p...xtern/FAL-A.pdf

 

Hmm, känns som att jag postade den i ennan tråd för inte så länge sedan? ;)

(Ja, jag vet att jag glömde källan från början i den tråden, men åtgärdade inom 60s.)

 

1 Chef

2 Stf 1

3 Stf 2 / SC

4 Stf SC

5 Folkrättsbefäl

8 Chef Ledningsplats

9 Stf chef Ledningsplats

11 Batadj 1

16 Striled

21 Batadj 2 / Strich

22 Stf Strich

23 Stribef 1

24 Stribef 2

31 Lvchef / Lvbef 1

32 Stf Lvchef / Lvbef 2

37 AF-befäl 1/ Hkpbefäl 1

38 AF-befäl 2 / Hkpbefäl 2

41 Bekchef / Artchef / Artbefäl 1

42 Artbefäl 2

43 Centralchef / Artbefäl 3

44 Centralbef / Artbefäl 4

51 Undchef / Undadj / Undbefäl 1

52 Stf undchef / Undbefäl 2

53 Undbefäl 3

54 Undbefäl 4

55 Tolk 1 (Eget tillägg, användes åtminstone under KS08)

56 Tolk 2 -"-

58 Skyddstekniker / Skyddsingenjör

59 Stf Skyddsingenjör

61 C Ledsyst / Sbchef / Sbadj / Lednch

62 TS- befäl

63 Sbbefäl / IS-befäl 1

64 IS-befäl 2

65 TSDL 1

66 TSDL 2

67 Signskybef

68 ISDL 1

69 ISDL 2

71 Farbchef / Farbadj / Farbbefäl 1

72 Stf Farbchef / Farbbefäl 2

73 Komm- trfbefäl 1 / Tp- trfbefäl 1

77 Komm- trfbefäl 2

78 Infoch

79 Infobefäl

81 Perschef

82 Stf perschef / Persbefäl /Batass

83 Pastor

86 Sjvbefäl 1 / Tpled 1

87 Sjvbefäl 2 / Tpled 2

88 Läkare 1

89 Läkare 2

91 Kvm-chef / Kvmbefäl 1, Logch

92 Kvmbefäl 2, Logbefäl 1

93 Logbefäl 2

96 Teknchef

97 Stf Teknchef

98 Uhbefäl 1 / Tpled 1

99 Uhbef 2 / Tpled 2

 

BLÅ Ledningsplats 1

GRÖN Ledningsplats 2

VIT Ledningsplats 3/Stabsplats

RÖD Sjukvårdsledning

SVART Uh- ledning

GUL RR- styrka

BRUN Reserv 1

LILA Reserv 2

 

Edit: Sammanfattade ovanstående länk.

Edited by Pannben
Link to comment
Share on other sites

FAL-A på nätet: http://62.119.135.221/FM/brigr/Webb/Data/p...xtern/FAL-A.pdf

 

Hmm, känns som att jag postade den i ennan tråd för inte så länge sedan? ;)

(Ja, jag vet att jag glömde källan från början i den tråden, men åtgärdade inom 60s.)

Åtusan, den pdf-en hade jag ju redan på min hårddisk. :rockon::huh:

Link to comment
Share on other sites

Kan tillägga att man även har funktionsnummer för vagnarna på ledningspluton, ledande lag har 10, funkstöd/stf har 20 och ledningsplatsvagnen 30.

 

/Magnus B

 

Edit:Gäller Bat/Brigstab, för att förtydliga..

Edited by Badboy
Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så att kvartermästaren och repgruppchefen under 80-talet och tidigt 90-tal hade benämningen 9 respektive 13?

Har ett bestämt minne av att ha hört dessa anropssignaler, tror att dom användes under BA01 bl.a.

 

The Swede :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Ur stående KompO TL daterad 1998-02-25

TL Kompch

TL2 Stf Kompch

TL3 Stabstroppch

TL8 Skyddsbiträde

TL9 Kvartermästaren

TL13 Komptekniker

VL1 Batch

VL2 Stf Batch

VL3 Bat adjutant

VL5 Underättelse adj

VL6 Sambands adj

VL7 Fältarbets adj

VL8 Skyddsass

VL9 Bat kvm

VL10 UH befäl

VL13 Bat tekniker

VL Vit Batch stabsplats

VL Röd Sjuk tp ledning

VL Gul Rädn/Röj styrka

 

Verkar som det var så förr. När ändrades FAL-A?

 

(edit, lite stavfel, ev särsk rivningar är kopierade ur KompO)

Edited by Rickard N
Link to comment
Share on other sites

FAL-A verkar ha uppdaterats 2002-01-08 (utg 9) enligt länken ovan.

Dags att plugga in nya benämningar då. Å andra sidan är det nog ingen idé, eftersom ingen annan på kompaniet kan dem... ;) Det leder väl bara till samma begreppsförvirring som Swede råkade ut för i helgen (som det kan kallas med lite god vilja :lol:

Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så att kvartermästaren och repgruppchefen under 80-talet och tidigt 90-tal hade benämningen 9 respektive 13?

Har ett bestämt minne av att ha hört dessa anropssignaler, tror att dom användes under BA01 bl.a.

 

The Swede :)

Nu fick jag en bra anledning att leta fram mitt ex av FAL-A från GU:n.

 

M7102-122381-0. Utgåva 1. (Ast/Sign) 80-10. 90 000 ex

 

 

Kompletteringssiffror

 

1 - C

2 - Stf

3 - Adj

4 - Strich (adj)

5 - Undch (adj)

6 - Sbch (adj)

7 - Fältarbch (adj)

8 - Skych (adj)

9 - Kvm

10 - Uhch Int

11 - Tp- och Trfch

12 - Läkare

13 - Aing

14 - Persch

15 - Res

16 - Res

 

 

/Fu S :dribble:

Link to comment
Share on other sites

Rotade runt lite till och hittade ett ex från 1991.

 

M7102-122381-0. Utgåva 6. (Ast/Sign) 91-06. 50 000 ex

 

 

Kompletteringssiffror

 

1 - C

2 - Stf

3 - SC Adj

4 - Strich (adj)

5 - Undch (adj)

6 - Sbch (adj)

7 - Fältarbch (adj)

8 - Skying (adj)

9 - Kvm

10 - Uhch Int

11 - Tp- och Trfch

12 - Läkare

13 - Aing Repledare

14 - Persch

15 - Lvch (bef)

16 - Res

 

 

 

/Fu S :dribble:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Så länge som det är en öppen publikation så kan väl mer eller mindre vem som helst plocka ut den/begärna ut den. Om HKV anser att den inte skall hållas hemlig (hemligstämplas) så är det att räkna som öppen information.

 

Dessutom skall anropsignaler hållas hemliga så måste de bytas ofta inte någon gång/10 år som FAL-A verkar bytas ut. Sen kan man lägga i vågskålen att dessa signaler används inom us där en bunt andra länder kommer att höra de/kunna lista ut de.

 

mina 5ören

Link to comment
Share on other sites

Rätta mig om jag har fel men...

FALAn sträcker sig så långt utbildningsåret räcker alltså som längst till ngn lerig åker och slutövning i mars månad på revinge/kråk/boden etc... Den är lite värnpliktslektyr att lära sig...

När kriget kommer och ATS börjar pumpa ut nya förbandsbeteckningar och konstellationer är FALAn som bäst ett kamintändarhjälpmedel...

 

/RP

Link to comment
Share on other sites

FAL-A gällde lite längre än så, jag vet att den var i bruk i ett utförande mellan minst 1987 och 1999. FAL-FM (eller vad den kommer att heta) som har varit på remissväng kommer att gälla fram till det kriget kommer även den. Skillnaden är att alla förband har egan anropssignaler istället för som tidigare.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

I den senaste FAL-A som jag hittar på nätet, utgåva 9, står:

En större översyn är f.n. planerad att genomföras så att utgåva 10 kan utges under hösten 2002. Inriktningen är att utgåva 10 skall kunna ges en längre giltighetstid.
Detta skrevs 2002-01-08. Är det någon som sett utgåva 10 och vet ifall det fått en längre giltighetstid?
Link to comment
Share on other sites

Om du hittar FAA (Fasta anropssignaler Armén) Förhandsutgåva så finner du nog på svar.

Funktionerna:

1 Pers

2 Und/Säk

3 Stridsledning

4 Logistik

5 Samverkan (upp till bataljon) eller Planering (över bataljon)

6 Samband

7 Övning

8 Ekonomi

9 Info/Samverkan

 

VJ21 är Undchef på första bataljonen, som exempel.

VJ42 är Stf Logistikchef på samma bataljon.

Link to comment
Share on other sites

För att krångla till det här så är det så att kompletteringssiffrorna varierar beroende på nivå av stab.

 

För manöverbataljon gäller MetodH Ledn Bat 2007 M7739-353011, MSS. (Citat ut förordet: "Metodhandbok Ledning Bataljon ska utgöra grunden avseende ledningsmetoder för Mekbat 08, Mekbat Lätt 08 och i tillämpliga delar kunna användas för Luftburen Bataljon. Metodhandboken är, till sin huvuddel, tillämpbar för övriga bataljonstyper som agerar inom markarenan.")

 

För övriga bataljoner och högre nivåer gäller antingen Förteckning över anropssignaler för Armén 2007 (FAA 2007) eller FAL-A Utgåva 9! Man får lite olika svar från styrande förband (läs LedR) beroende på tid på dygnet, årstid, färg på skosnörena och antal knappar på telefonen... :)

 

Skämt åsido, det pågår arbete med att fastställa FAA i någon form av slutgiltig version, men det tar tid.

 

 

 

Jag gjorde ett tappert försök att klistra in listorna ur respektive dokument, men det blev mest soppa av alltihop. Jag har dokumenten om någon vill ha en kopia - skicka PM!!

 

 

/MiniHD

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Nu har jag tagit del av FAA 2013 (Beteckning 12 600:50573) och kompletteringssiffrorna för funktioner utgår, som Krook skriver, från numren på stabens sektioner. Något som var nytt (åtminstone för mig) var att ledningsplatserna numera har tilläggssiffror i stället för som tidigare färg:

##10 Ledningsplats 1

##20 Ledningsplats 2

##30 Ledningsplats 3 osv.

 

Den stora revolutionen är dock att alla hemvärnsbataljoner, och hvundkompanier, liksom manöverförbanden nu fått unika FAK och FAL. Detta gör att hemvärnsbataljonerna alltid kan använda samma anropssignaler både mot DUC och högre chef.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag tagit del av FAA 2013 (Beteckning 12 600:50573) och kompletteringssiffrorna för funktioner utgår, som Krook skriver, från numren på stabens sektioner. Något som var nytt (åtminstone för mig) var att ledningsplatserna numera har tilläggssiffror i stället för som tidigare färg:

##10 Ledningsplats 1

##20 Ledningsplats 2

##30 Ledningsplats 3 osv.

 

Den stora revolutionen är dock att alla hemvärnsbataljoner, och hvundkompanier, liksom manöverförbanden nu fått unika FAK och FAL. Detta gör att hemvärnsbataljonerna alltid kan använda samma anropssignaler både mot DUC och högre chef.

 

Finns detta dokument som elektroniskt dokument (typ .pdf)? Kan den delges undertecknad?

PM:a gärna för referens (motsv.).

/JohanErik

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Om du hittar FAA (Fasta anropssignaler Armén) Förhandsutgåva så finner du nog på svar.

Funktionerna:

1 Pers

2 Und/Säk

3 Stridsledning

4 Logistik

5 Samverkan (upp till bataljon) eller Planering (över bataljon)

6 Samband

7 Övning

8 Ekonomi

9 Info/Samverkan

 

VJ21 är Undchef på första bataljonen, som exempel.

VJ42 är Stf Logistikchef på samma bataljon.

Vad betyder “Övning” i det här sammanhänget? Är det samma som träning? Så att “Stridsledning” är endast när man är i krig på riktigt? Och “Övning” när man är ute och tränar? Eller är övning “bara” dom som försäkrar att soldaterna går till diverse skolor och sådant som dom behöver?

Link to comment
Share on other sites

Sektion 3 är Stridsledning/Genomförandeledning och översätts till Operations (Current Ops). Vissa bataljonsstaber har en planeringsfunktion på Sektion 3, som då blir "Future Ops".

 

Sektion 7 Övning översätts till "Training".

På kompaninivå används inte detta dock utan det är på bataljonsstab och uppåt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...