Jump to content

Automatkarbin 4

henke
Sign in to follow this  

Ny automatkarbin för skarpskyttar, Ak 4D. Det är en ekonomiskt effektiv lösning där man snabbt kan nyttja uppgradera befintliga Ak 4B med det gamla Ak 4 OR riktmedlet Hensoldt 4x24, ny justerbar kolv, nytt handskydd och nytt kikarfärste från Spuhr.  Ett benstöd kommer också att anskaffas, dock ej det på bilden. 

Det nya handskyddet har Spuhr interface och andra saker kan fästas på det, såsom laserpekare, osv. 

400 Ak 4D kommer att tillföras de reguljära förbanden.  

Hemvärnet kommer tillföras 5000 av den enklare Ak 4C som enbart har den nya kolven, som kraftigt förbättrar förmågan att kunna skjuta automateld med Ak 4 samt bättre anpassas till skytten.

---

New assault rifle for sharpshooters. This is the new Swedish version of Heckler&Koch Gewehr 3, called Automatkarbin 4D (Ak 4D).

It's a budget solution to get a more qualified weapon for sharpshooters in caliber 7.62x51 mm NATO.

It's a standard modernized Ak 4B with picatinny rail that has been fitted with a new handguard and adjustable buttstock from Spuhr. The optics is the old sharpshooter's Hensoldt 4x24 sight that was used on Ak 4A as Ak 4OR. A bipod is also fitted. The handguard can be fitted with all sorts of accessories such as laser designators, etc. 
A total of 400 Ak 4D will be made available for regular troops. Automatkarbin 4C is an Ak 4B fitted only with the new Spuhr buttstock. A total of 5000 Ak 4C will be made available for the Swedish Home Guard (Hemvärnet). The videos I've seen when Spuhr is shooting full auto seems very promising.

The old original buttstock made it very hard to get any accuracy in full auto. 


Sign in to follow this  

From the album:

Automatkarbiner

  • 1 image
  • 0 comments
  • 3 image comments

Photo Information for Automatkarbin 4


Recommended Comments

"Hemvärnet kommer tillföras 5000 av den enklare Ak 4C som enbart har den nya kolven, som kraftigt förbättrar förmågan att kunna skjuta automateld med Ak 4 samt bättre anpassas till skytten."

 

 - vet man vilka som kommer tilldelas AK4C?

Share this comment


Link to comment

Jag hade gärna sett att den modellen, minus kikarsiktet, tilldelades som standard, benstöd är inte att förakta ens för den vanlige skyttekrigaren.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×