Jump to content

Finland kommer att beställa F-35 jaktplan


Hanski

Recommended Posts

image.png.3b858e5ec67864f67b98c066fc7e4aff.png

Finlands regering informerade den 10 december att Finland har valt Lockheed-Martin F-35A Block 4 som sitt nästa jaktplan. I köpet ingår 64 jaktplan, beväpning, stödsystem samt service och underhåll fram till 2030. Beväpningen kommer att bestå av AMRAAM, Sidewinder, SDB I & II, olika JDAM-modeller, JSM och JASSM-ER. Luft-till-luft-robot kommer att beställas vid denna tidpunkt. Luft-till-mark-vapen kommer att beställas senare när leveransen av flygplanen närmar sig. Detta säkerställer att Finland kommer att få de senaste versionerna och maximerar också vapnens operativa livstid.

 

Utvärderingen baserades på fyra huvudkriterier:

1. Försörjningssäkerhet

2. Industriellt samarbete

3. Kostnader

4. Militär kapacitet

Kandidaterna var tvungna att klara den förinställda miniminivån på kriterierna 1-3 för att gå vidare till utvärderingen av de militära förmågorna. Av de fem ursprungliga kandidaterna F-35 A, F/A-18E/G och JAS-39 klarade dessa kriterier medan Eurofighter Typhoon och Dassault Rafale inte gjorde det. De militära förmågorna var det enda område vars resultat beräknades som numeriska värden och kandidaterna jämfördes mellan varandra.

 

Finland kommer att ha en egen dedikerad reservdelsdepå utöver den allmänna multinationella F-35 reservdelspoolen.

 

Industrisamarbetet kommer att koncentreras på stöd till F-35. Finland kommer t.ex. att tillverka de främre flygkroppssektionerna till ca. 400 F-35 och motoröversyn kommer att byggas i Finland.

 

F-35 var den mest kostnadseffektiva och själva luftramarna hade det lägsta enhetspriset. Service- och underhållskostnaderna var på samma nivå bland alla kanditater.

 

De militära förmågorna utvärderades i fem kategorier med dessa viktningsfaktorer:

• luft-till-luft-strid (30 %)

• stöd till övergripande försvar (luft-till-mark) (20 %)

• marin krigföring (10 %)

• långdistans interdikt (20 %)

• spaning (20 %)

Den maximala totalpoängen på detta område var 5,0. Det finska flygvapnet sattes poäng 4,0 som målnivå. F-35A fick 4,47 poäng och nästa kanditaten 3,81 poäng (okänt om detta var Gripen eller Super Hornet).

 

Den första F-35A kommer att levereras till Finland 2026.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tror inte ekonomin kommer att hålla.

 

F35 spränger ju hela tiden alla ekonomiska ramar.

 

Se hur det gick för Norges F35.

Har deras budget hållits?

 

Sen har vi alla dessa förseningar av mjukvaran till F35.

 

Både beslutet av full produktion (FRP) samt uppdatering till block 4 blir ju hela tiden försenat.

 

Jag TROR på LRIP fram till år 2024 och block 4 tidigast år 2025.

 

Finland får sina plan tidigast 2027 är min prognos.

 

//TF

Link to comment
Share on other sites

Jag kan till stor del förstå Finlands beslut, speciellt när man tänker deras förhållande till USA allt sedan de köpte Hornet. Två saker förbryllar mig dock. Dels att man tagit så liten hänsyn till flygplanens och särskilt Gripens förmåga att operera från vägbaser (och i förlängningen ombasera till svenska vägbaser), och dels att man när man utvärderat de militära förmågorna tagit så liten hänsyn till marin krigföring. Kopierat från Hanski's inläg:g i början av tråden:

 

Quote

 

De militära förmågorna utvärderades i fem kategorier med dessa viktningsfaktorer:

• luft-till-luft-strid (30 %)

• stöd till övergripande försvar (luft-till-mark) (20 %)

• marin krigföring (10 %)

• långdistans interdikt (20 %)

• spaning (20 %)

Den maximala totalpoängen på detta område var 5,0. Det finska flygvapnet sattes poäng 4,0 som målnivå. F-35A fick 4,47 poäng och nästa kanditaten 3,81 poäng (okänt om detta var Gripen eller Super Hornet).

 

 

Dessutom så måste USA ha kalkylerat med risken att ryssarna på nåt sätt lägger händerna på en finsk F-35. Antingen att man skjuter ner en F-35 vid ett gränsintermezzo, att man tvingar ner en, eller att en finsk F-35 nödlandar på rysk mark. Denna risk måste ju vara betydligt större när man säljer till ett land som Finland som har en lång gräns mot Ryssland. 

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Kanske tror man att vapensystemens utveckling gör spridning avsevärt mindre effektivt? 

Kanske anser man att Sveriges lager av vapen till Gripen inte är tillräckligt för att göra någon nytta om de omgrupperat? (såg någon siffra att vi köpt in typ 100 meteor vilket knappt kan utrusta våra egna plan än mindre någon annans)

Kanske anser man att förstaslagsförmåga mot uppmarschområden med dålig infrastruktur är viktigare?

Kanske anser man att förmåga till kryssningsrobot skulle bli för dyrt att integrera på Gripen eftersom Sverige är tvärmotståndare till dem.

Osv osv osv

Att vi en gång på 60 talet gick all-in för vägbaser så betyder inte det att det är världens bästa system för alla.

 

Men framförallt, Finland tror inte för en sekund på de svenska regeringarnas vilja att i verkligheten förklara krig mot Ryssland i det fall Finland angrips vilket gör vår "vägbaser" ganska meningslösa som annat än internering.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Peo said:

Kanske tror man att vapensystemens utveckling gör spridning avsevärt mindre effektivt? 

Spridning kommer nog vara det allra mest effektiva för att skydda sina plan om man inte har stora mängder när-LV

4 hours ago, Peo said:

Kanske anser man att Sveriges lager av vapen till Gripen inte är tillräckligt för att göra någon nytta om de omgrupperat? (såg någon siffra att vi köpt in typ 100 meteor vilket knappt kan utrusta våra egna plan än mindre någon annans)

Vapenlager är säkert en del i det och mycket av argumentet "Gripen E kan bära 7 Meteor" faller om vi bara har tillräckligt många för att göra det med något dussin plan

4 hours ago, Peo said:

Kanske anser man att förstaslagsförmåga mot uppmarschområden med dålig infrastruktur är viktigare?

Kanske anser man att förmåga till kryssningsrobot skulle bli för dyrt att integrera på Gripen eftersom Sverige är tvärmotståndare till dem.

Du menar den förmågan som SAAB för fullt håller på med att integrera (se KEPD 350) och där FM sagt i senaste perspektivstudien att det är en förmåga vi ska skaffa? Vad får du att vi är tvärmotståndare ifrån?

4 hours ago, Peo said:

Osv osv osv

Att vi en gång på 60 talet gick all-in för vägbaser så betyder inte det att det är världens bästa system för alla.

Finnarna har ju samma system och har hållt systemet vid liv i högre grad än vi. Däremot är ju vägbaserna reservbaser till krigsflygbaserna så det är rätt illa ställt när hela FV måste operera från väg. Det som jag tycker är viktigt att väga in här är dock hur lätt det är att sköta en F35 på en parkeringsficka i skogen gentemot en JAS som i grunden är designad för just den typen av uppträdande.

4 hours ago, Peo said:

 

Men framförallt, Finland tror inte för en sekund på de svenska regeringarnas vilja att i verkligheten förklara krig mot Ryssland i det fall Finland angrips vilket gör vår "vägbaser" ganska meningslösa som annat än internering.

Det hade garanterat funnits många samordningsfördelar både i krig och fred. I fred hade man kunnat kombinera utbildningsanordningar. I krig hade tyngre underhåll kunnat utföras i Sverige långt bortom porté för de flesta ryska vapen.

 

Nu får vi dock den taktiska fördelen att Ryssland tvingas möta två olika planmodeller med skilda egenskaper som kräver olika typer av motåtgärder istället för enbart en.

  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, madman said:

Jag tror snarare att de vapen SAAB erbjöd tilltalade inte Finland.

 

Avgörandet hängde knappast på sådana detaljer. Hade Finland velat ha specifika vapensystem så hade de kravställt dessa. Nu kravställde Finland i stället förmågor och därefter gjordes en helhetsbedömning av de offererade paketen. 

 

Då Lockheed Martin inom samma budget erbjöd lika många flygmaskiner som SAAB och med ett lika omfattande vapenpaket så valde Finland naturligtvis detta. Sett till helheten är F-35A det mer kapabla och framtidssäkrade valet då LM är värdens största försvarsmateriel leverantör, har världens enda supermakt i ryggen, har byggts i över 700 exemplar så här långt och planeras dessutom byggas i ytterligare ett par tusen exemplar.

SAAB kan helt enkelt aldrig konkurrera med denna politiska och ekonomiska trygghet oavsett hur bra flygmaskiner man bygger. 

FMS 39 styrka ligger heller inte i att det är världens bästa flygplan, utan i att det är tillräckligt bra till en kostnad som är såpass låg att användaren har råd att köpa och flyga med fler maskiner. Men i HX upphandlingen uppgav Finland att man ville köpa max 64 flygplan, vilket som bekant både SAAB och LM erbjöd, och därmed försvann Gripens USP.

Hade SAAB kunnat erbjuda väsentligt fler flygmaskiner än LM så hade kanske utfallet blivit ett annat, men det är något vi tyvärr aldrig kommer få veta.

 

Oavsett är det är bara till att gratulera Finland till en mycket lyckad upphandling!

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Chassi said:

Hur stor skillnad var egentligen kostnaderna för respektive paket.

Det pratas om 100 miljarder kronor, jag menar om man fick lika mycket för 86(?) miljarder fast från Lockhead så är det ju en betydande skillnad.

 

Hela HX projektet har en kostnadsram på 10 miljarder Euro, och den skall rymma alla kostnader för anskaffningen och införandet av det nya flygsystemet samt alla kringkostnader. Pressen har som vanligt missuppfattat detta och trott att det var 10 miljarder Euro för bara flygplanen.

De faktiska kostnaderna för Lockheed Martins offert fördelas enligt Finlands försvarsdepartement enligt följande:

Anskaffning av själva flygplanen: 4.703 miljoner Euro

Anskaffning av AMRAAM och SIDEWINDER: 754,6 miljoner Euro

Utbildning, underhåll och reservdelar t.o.m. 2030: 2,920 miljoner Euro

 

Utöver detta tillkommer kostnader om 777 miljoner Euro för infrastrukturåtgärder samt att man har satt undan 823,8 miljoner Euro för framtida anskaffning av (primärt) markmålsvapen, samt som en buffert för oförutsedda kostnader. Dessutom har själva upphandlingen genererat kostnader om 21 miljoner Euro. Lägger du ihop dessa kostnader blir totalsumman 9999,4 miljoner Euro...

 

Upplägget av denna upphandling har aldrig syftat till hitta den leverantör som offererade lägst kostnad, utan i stället syftat till att hitta den som offererade mest värde inom en fast summa. Min bild är därför att alla tre företag som gick vidare till slututvärderingen nyttjade hela budgetramen för sina anbud, men fyllde dem med olika innehåll. SAAB fick ju t.ex. in både två Globaleye och en större summa för vapen (1,7 miljarder Euro) i sitt anbud.

Edited by Pärmtroll
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Pärmtroll said:

 

Hela HX projektet har en kostnadsram på 10 miljarder Euro, och den skall rymma alla kostnader för anskaffningen och införandet av det nya flygsystemet samt alla kringkostnader. Pressen har som vanligt missuppfattat detta och trott att det var 10 miljarder Euro för bara flygplanen.

De faktiska kostnaderna för Lockheed Martins offert fördelas enligt Finlands försvarsdepartement enligt följande:

Anskaffning av själva flygplanen: 4.703 miljoner Euro

Anskaffning av AMRAAM och SIDEWINDER: 754,6 miljoner Euro

Utbildning, underhåll och reservdelar t.o.m. 2030: 2,920 miljoner Euro

 

Utöver detta tillkommer kostnader om 777 miljoner Euro för infrastrukturåtgärder samt att man har satt undan 823,8 miljoner Euro för framtida anskaffning av (primärt) markmålsvapen, samt som en buffert för oförutsedda kostnader. Dessutom har själva upphandlingen genererat kostnader om 21 miljoner Euro. Lägger du ihop dessa kostnader blir totalsumman 9999,4 miljoner Euro...

 

Upplägget av denna upphandling har aldrig syftat till hitta den leverantör som offererade lägst kostnad, utan i stället syftat till att hitta den som offererade mest värde inom en fast summa. Min bild är därför att alla tre företag som gick vidare till slututvärderingen nyttjade hela budgetramen för sina anbud, men fyllde dem med olika innehåll. SAAB fick ju t.ex. in både två Globaleye och en större summa för vapen (1,7 miljarder Euro) i sitt anbud.

Jag gratulerar Finland till ett lyckat anbud. Där de även får vapen som mer intresserar dem än förslaget från SAAB. Där jag även tror egentligen att det skulle intressera Sverige också. Men vår försvarsindustri är så grovt förankrad i SAAB.

 

Även Corporal Frisk reagerat på summan med vapen och Global Eye. Men han har inte fått något svar från SAAB. Däremot erbjöd de honom att ha  en diskussion om Taurus Kepd350 som Finland ursprungligen inte ville ha.

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, madman said:

Där de även får vapen som mer intresserar dem än förslaget från SAAB.

 

Huruvida vapen A var mer intressant för Finland än vapen B är helt omöjligt att avgöra utan att veta deras beslutsgrunder. Det enda som kan sägas med säkerhet är att LM:s helhetslösning ansågs passa Finland bättre. Om detta var p.g.a. att ett visst vapensystem ingick, eller om det var trots ett visst vapensystem ingick, går inte att avgöra utifrån offentliga uppgifter.

Notera också att det inte ingår några markmålsvapen i det avtal som tecknas med LM nu, utan dessa avses köpas vid ett senare tillfälle...

 

3 hours ago, madman said:

Där jag även tror egentligen att det skulle intressera Sverige också. Men vår försvarsindustri är så grovt förankrad i SAAB.

 

FM kommer köpa det system som bäst uppfyller våra krav och vår allokerade budget. Det är möjligt att det blir ett system som SAAB är delaktig i, men det finns i nuläget inga officiella beslut eller ens inriktningar åt något håll. Allt som är beslutat är att det ska anskaffas "långräckviddig markmålsförmåga" av något slag.

 

3 hours ago, madman said:

Även Corporal Frisk reagerat på summan med vapen och Global Eye. Men han har inte fått något svar från SAAB.

 

Svar på vad?

 

3 hours ago, madman said:

Däremot erbjöd de honom att ha  en diskussion om Taurus Kepd350 som Finland ursprungligen inte ville ha.

 

Att Finland valde ett system framför ett annat kan bero på många olika anledningar utöver vapnets tekniska prestanda och innebär inte per automatik att man "inte ville ha" systemet i fråga. Anledningar såsom kostnad, teknisk risk, nationsspecifika integrationsbehov, leveranstider, framtida utvecklingsmöjligheter, politiska intressen o.s.v. spelar alla in. Således går det inte att kategoriskt säga att Finland inte vill ha KEPD 350, enbart baserat på att man för 10 år sedan valde JASSM.

Som exempel kan nämnas Sveriges beslut att anskaffa Patriot framför Aster, där Aster ursprungligen var det föredragna systemet. Efter att man granskat de preliminära anbuden från både Eurosam och Raytheon visade det sig att Eurosam inte kunde leverera efterfrågad förmåga (f.f.a. ABM) inom den efterfrågade tidsramen, vilket Raytheon däremot kunde. Således ändrade FM sig och förordade i stället MIM-104 Patriot, vilket det i slutändan också blev.

Det betyder dock inte att man inte ville ha Aster, eller att Aster var sämre, utan avgörandet baserades på aviserad leveranstid. 

 

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Pärmtroll said:

 

Huruvida vapen A var mer intressant för Finland än vapen B är helt omöjligt att avgöra utan att veta deras beslutsgrunder. Det enda som kan sägas med säkerhet är att LM:s helhetslösning ansågs passa Finland bättre. Om detta var p.g.a. att ett visst vapensystem ingick, eller om det var trots ett visst vapensystem ingick, går inte att avgöra utifrån offentliga uppgifter.

Notera också att det inte ingår några markmålsvapen i det avtal som tecknas med LM nu, utan dessa avses köpas vid ett senare tillfälle...

 

 

FM kommer köpa det system som bäst uppfyller våra krav och vår allokerade budget. Det är möjligt att det blir ett system som SAAB är delaktig i, men det finns i nuläget inga officiella beslut eller ens inriktningar åt något håll. Allt som är beslutat är att det ska anskaffas "långräckviddig markmålsförmåga" av något slag.

 

 

Svar på vad?

 

 

Att Finland valde ett system framför ett annat kan bero på många olika anledningar utöver vapnets tekniska prestanda och innebär inte per automatik att man "inte ville ha" systemet i fråga. Anledningar såsom kostnad, teknisk risk, nationsspecifika integrationsbehov, leveranstider, framtida utvecklingsmöjligheter, politiska intressen o.s.v. spelar alla in. Således går det inte att kategoriskt säga att Finland inte vill ha KEPD 350, enbart baserat på att man för 10 år sedan valde JASSM.

Som exempel kan nämnas Sveriges beslut att anskaffa Patriot framför Aster, där Aster ursprungligen var det föredragna systemet. Efter att man granskat de preliminära anbuden från både Eurosam och Raytheon visade det sig att Eurosam inte kunde leverera efterfrågad förmåga (f.f.a. ABM) inom den efterfrågade tidsramen, vilket Raytheon däremot kunde. Således ändrade FM sig och förordade i stället MIM-104 Patriot, vilket det i slutändan också blev.

Det betyder dock inte att man inte ville ha Aster, eller att Aster var sämre, utan avgörandet baserades på aviserad leveranstid. 

 

Visst kan man reagera på att F35 inte får några vapen för markmål i ett första skede. Där även jag tycker det är konstigt att man inte förvärvar ett litet antal åt F35 i början. Då man säger att Hornet som kommer att vara kvar en tid under övergången. Vara de som Kommer att sköta markmålsförmågan med de vapen de har idag. Vilket gör att Stealht förmågan med vapen i vapenrummet försvinner. Då det blir allmänt känt att de bara har förvärvat robotar AIR to AIR.

 

Sedan kan man reagera att ungefär halva prissumman av ca 1.6 miljarder euro för vapen är luftvärnsrobotar? Där jag trodde att större delen av befintliga AIM-120C7 ca 300 st kulle gå till NASAMS luftvärnssystem.  Men enligt Frisk så får man ändå gott om vapen. Där en större del kommer att levereras efterhand. Då hållbarhetstiden då med blir längre. Vilket också kan vara en nackdel att inte ha ett visst lager vid ett skarpt läge.  Samt att exempelvis deras JASSM och kanske andra vapen inte är integrerad med F35.   

 

Corporal Frisk reagerade på att för prissumman ca 1.7 miljarder Euro skulle förutom vapen även ingå två Global Eye. Där han tolkade då att vapen för en mindre summa köps in än ovanstående exempel. Där han bad om ett förtydligande från SAAB. 

 

Som du nämner så var väl liknelsen lika med RBS 15 vs Gabriel. 

 

Så ja det finns både fördelar och nackdelar med köpet.  

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, madman said:

Visst kan man reagera på att F35 inte får några vapen för markmål i ett första skede. Där även jag tycker det är konstigt att man inte förvärvar ett litet antal åt F35 i början. Då man säger att Hornet som kommer att vara kvar en tid under övergången. Vara de som Kommer att sköta markmålsförmågan med de vapen de har idag. Vilket gör att Stealht förmågan med vapen i vapenrummet försvinner. Då det blir allmänt känt att de bara har förvärvat robotar AIR to AIR.

 

Det är egentligen inte något konstigt alls. Den första flygmaskinen anländer inte till Finland förrän tidigast 2026, och första flygdivisionen ska vara initialt operativ (IOC) först 2028. Dessutom lär vi ha passerat 2030 innan alla 64 maskinerna har levererats till Finland. Som med alla annan militär verksamhet så måste man börja med grunderna innan man börjar lägga på fler och mer komplicerade uppgifter (som t.ex. deep strike). Den primära uppgiften för finska flygvapnet, precis som för vårat eget, är dessutom att bevaka och skydda eget luftrum (d.v.s. kunna skjuta ner fiendens flygplan). Att förinta markmål är en andrahandsuppgift, och om man skall vara lite realistisk, så är det kanske inte så sannolikt att finska flygvapnet faktiskt kommer ha flygmaskiner över för att kunna genomföra sådant i händelse av ett krig med Ryssland. Man lär ha fullt upp med att möta upp Rysslands anfall...

 

14 hours ago, madman said:

Corporal Frisk reagerade på att för prissumman ca 1.7 miljarder Euro skulle förutom vapen även ingå två Global Eye. Där han tolkade då att vapen för en mindre summa köps in än ovanstående exempel. Där han bad om ett förtydligande från SAAB.

 

Ok, då förstår jag. Det förtydligade SAAB när han besökte dem i november. Från hans blogg:

 

"Now Saab was back with the comparison “more than ten times the total publicly quoted costs of the Finnish JASSM-project”, which they confirmed referred to 170 MEUR for the JASSM integration and missiles, making the weapons package coming with the Gripen worth 1.7+ Bn EUR. That is a lot, and considering the 9 Bn EUR acquisition cost also include the aforementioned two GlobalEyes, puts things into scale. An interesting detail is that the JASSM-project as mentioned included the integration costs as well, with Saab now taking care to point out that all weapons integration costs are found under other budgetary lines, and the 1.7+ Bn EUR figure just covers the series production and delivery of the munitions."

 

14 hours ago, madman said:

Som du nämner så var väl liknelsen lika med RBS 15 vs Gabriel. 

 

Den upphandlingen avgjordes sannolikt baserat på pris (även om Finland garanterat får en mycket bra robot).

 

14 hours ago, madman said:

Så ja det finns både fördelar och nackdelar med köpet. 

 

Absolut, och det gör det ju med alla anskaffningar!

Edited by Pärmtroll
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Frågan är ju hur de har lyckats räkna fram att F-35 skulle vara mer ekonomisk i drift än Gripen. Förvisso kan inköpspriset säkert vara fördelaktigt på grund av produktionsvolymer (vilket jag i och för sig finner osannolikt), men är den inte ohyggligt mycket mer underhållsintensiv och törstigare?

 

Millenium 7, som annars verkar väldigt påläst, läste fram i dokumenten att finnarna måste bygga någon form av diffust beskriven miljöanläggning som del av anskaffningen av F-35. Teorin är att man, på grund av planets stealthegenskaper, måste behandla flygkroppen med något hälso/miljövådligt medel.

 

Det känns som att det är väldigt mycket fiffel med siffrorna.

Link to comment
Share on other sites

On 1/21/2022 at 2:39 AM, darkjak said:

Frågan är ju hur de har lyckats räkna fram att F-35 skulle vara mer ekonomisk i drift än Gripen. Förvisso kan inköpspriset säkert vara fördelaktigt på grund av produktionsvolymer (vilket jag i och för sig finner osannolikt), men är den inte ohyggligt mycket mer underhållsintensiv och törstigare?

 

Millenium 7, som annars verkar väldigt påläst, läste fram i dokumenten att finnarna måste bygga någon form av diffust beskriven miljöanläggning som del av anskaffningen av F-35. Teorin är att man, på grund av planets stealthegenskaper, måste behandla flygkroppen med något hälso/miljövådligt medel.

 

Det känns som att det är väldigt mycket fiffel med siffrorna.

Det nog inte bara fiffel med siffror utan man räknar kallt med att inget kommer bli försenat eller fördyrat när det gäller F35.

 

När man tittar på historiken tidigare på F35 så hade jag blivit mörkrädd att ens anskaffa planet. 

 

Ser nu vad som händer. Planet har ju störtat nästan 1 gång i månaden. 

 

Jag tror Finnarna gjorde en grym upphandling där Usa tvingades till att mer eller mindre sälja planen till förlust för så viktig var denna affär.

 

Blir saker och ting dyrare så kommer ju de påskrivna avtalen skydda Finland. 

 

//TF

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
On 1/26/2022 at 3:08 PM, TKraften said:

När man tittar på historiken tidigare på F35 så hade jag blivit mörkrädd att ens anskaffa planet. 

 

Ser nu vad som händer. Planet har ju störtat nästan 1 gång i månaden.

//TF

 

 

Hur många utav incidenterna som resulterat i förlust av flygplan bedömer du är direkt orsakade av antingen flygplanets egenskaper, eller på grund utav kvalitetsproblem från leverantören?

Link to comment
Share on other sites

30 minutes ago, Smeghead said:

 

Hur många utav incidenterna som resulterat i förlust av flygplan bedömer du är direkt orsakade av antingen flygplanets egenskaper, eller på grund utav kvalitetsproblem från leverantören?

Svårt att säga. 

 

Jag kan tyvärr inte ge dig ett evidensbaserat svar på detta.

 

Min åsikt samt uppfattning är att det är fortfarande strul med planets hårdvaran och mjukvara.

 

Hjälmen kan ju ibland balla ur vad jag har läst. 

 

//TF

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Jag har flyttat ett antal inlägg som blev off topic.
De handlade mer allmänt om Finlands inköp av olika materiel/fordon jmf Sverige.
Inläggen återfinns i nedan länkad tråd.

I denna tråd fortsätter vi diskussionen om Finlands köp av Lockheed Martin F-35 Lightning II.

/Henke - Blågul

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...