Jump to content

Diehl BGT IDAS


Sytare

Recommended Posts

I tråden "Om du fick 30.000.000 till flottan" så nämns ett projekt som heter IDAS, och att det finns forumister som önskar det till svenska ubåtar.

 

Av en händelse så har jag nu fått se skapelsen på en mässa och pratade med en representant för Diehl BGT om roboten ifråga (tills hon med orden "förlåt, men det kommer en general" var tvungen att dra vidare).

 

Roboten IDAS är utvecklad ur jaktroboten IRIS-T med bildalstrande IR. Det som skiljer den utanpå från IRIS-T är att den är kortare och har en helt annorlunda vingkonfiguration. Vad som skett invändigt vet jag inte riktigt, men jag har ett antal gissningar. IDAS avfyras från ett revolvermagasin med 4 stycken robotar som rymms i en standard 533mm tub. Via detta revolvermagasin så har vapenoperatören i ubåten en fiberoptisk kabel som släpar efter roboten.

 

Roboten har LOAL (Lock On After Launch), d.v.s. hör sonaroperatören en ubåtsjakthelikopter som riskerar att sänka ubåten så kan man skjuta den på en bäring (d.v.s. riktningen där man hör helikoptern). Det som då händer är att roboten skjuts ut ur tuben och så fortsätter den en bit framför ubåten innan den stiger upp till ytan, bryter ytan och börjar jaga helikopter i utpekad riktning.

 

Dessutom så har roboten via den fiberoptiska kabeln "man in the loop"-förmåga. "Man in the loop" innebär att vapenoperatören styr roboten hela vägen in i mål med hjälp av den bildalstrande IR-målsökaren i nosen. Det innebär också att operatören kan välja ett nytt mål eller destruera roboten om det visar sig att det är en dagisklass på studiebesök.

 

IRIS-T i orginaltappning har en målsökare med 128*128 pixlars upplösning, och jag vet inte om det är samma målsökare i IDAS, men Diehl BGT Defense säger att den skall ha tillräcklig upplösning för att operatören i realtid ska kunna besluta sig för om man t.ex. vill förstöra ett fartygs kommandobrygga eller någon enstaka vapeninstallation. Dessa saker är iofs. väldigt enkla saker att urskilja på de flesta fartygen men det ger ändå en hel del möjligheter att variera verkan. IDAS kan även användas mot markmål förutsatt att man kan upptäcka målet via målsökaren och att ubåten som avfyrar den finns inom 20 km från målet.

 

Det är vad jag kommer ihåg om roboten så här på rak arm och stående fot, och det finns gott om frågor som jag gärna hade ställt till människan från Diehl, men så blev det inte.

 

Lite bilder:

 

idas138ld2.th.jpg idas139yn1.th.jpg idas140et5.th.jpg

Bilder på mock-upens motor, vingkonfiguration och målsökare. Vad kontakten är till för har jag ingen aning om, men om någon vet så får ni gärna berätta det (jag är tveksam till att det är anslutningspunkt för fiberkabeln då t.ex. trådstyrda PV-robotar har sin kabelutmatning brevid raketmotorn i bakkant på roboten).

 

idas141ll5.th.jpg idas142dq4.th.jpg

Mera bilder på vingkonfigurationen och hur de är vikbara. Vingarnas form och det faktum att den har en fiberkabel som släpar efter gör att jag misstänker att roboten flyger med en hastighet under ljudets.

 

Diehl BGT om IDAS

 

 

Slut, frågor? Tillägg?

Edited by Sytare
Link to comment
Share on other sites

Stor guldstjärna till Sytare för ivrig informationsinhämtning under resor i vida världen!

 

Några tankar:

 

IDAS och dylika tingestar (vilka finns egentligen?) är verkligen intressanta vapen. Ubåtar saknar i allmänhet vapen att använda mot sina kanske farligaste motståndare - ubåtsjakthelikoptrar och MPA (Maritime Patrol Aircraft). De senare kan alltså åka runt och jaga ubåt utan att behöva utsätta sig för några hot från de jagade. Hoten mot dessa kommer från andra enheter än de jagade ubåtarna - exempelvis från jaktflyg och ytfartyg i området. Ubåtar samverkar dock inte direkt med sådana och verkar dessutom i allmänhet framskjutet samtidigt som luftburna ubåtsjaktenheter får skydd från motsvarande enheter på den egna sidan. Det innebär att i en duellsituation mellan ubåt och ubåtsjakthelikopter/MPA så har en ubåt egentligen ingen annan möjlighet än att agera undandragande och försöka skaka av sin motståndare.

 

Luftvärnsrobot på ubåt skulle väsentligt förändra förhållandet mellan ubåt och luftenheter. MPA och ubåtsjakthelikoptrar är (relativt) långsamma och fina mål för en IR-sökande robot. Bara vetskapen om att en motståndarubåt har luftvärnsrobot skulle tvinga de flygande ubåtsjaktenheterna att anpassa sin taktik. Gissningsvis skulle detta innebära högre hastigheter och längre avstånd från områden med misstänkta ubåtar, vilket minskar både uthålligheten i operationsområdet och möjligheterna till vapeninsats.

 

Från ubåten är man å sin sida säkert inte jätteivrig att skjuta robot. Som skjutande enhet röjer man sig ganska rejält när man börjar skjuta flygande saker omkring sig. Roboten skulle alltså bli ett självförsvarsvapen att sätta in mot en ubåtsjaktenhet som man bedömer har upptäckt den egna enheten och där vapeninsats är nära förestående eller redan har skett. Det och den sannolikt relativt låga hastigheten på roboten utesluter användning i någon form av offensiva "nålsticksoperationer" mot fientligt flyg.

 

Med det sagt vill jag å det grövsta ifrågasätta behovet av roboten i västerländska ubåtsflottor. Den är till för självförsvar mot en fiende som har tillgång till tekniskt avancerat ubåtsjaktflyg och besitter förmågan att jaga moderna ubåtar. I hur många tänkta missionsområden för de svenska, tyska, norska, holländska etc. ubåtsvapnen finns det en sådan fiende? Är det dessutom troligt att man i en sådan tänkt mission INTE har luftherravälde och därigenom kan hindra fientligt ubåtsjaktflyg att verka? I ett ryssen kommer-scenario är roboten å andra sidan säkerligen användbar.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...