Jump to content

Recommended Posts

Jag har kört denna slinga på bunker.nu, men det finns fortfarande ett par luckor. Denna lista fick jag mig till livs under ett taktikpass 1997. Kanske någon kan fylla på listan? Samtliga förband är avvecklade, så det är inga försvarshemligheter som röjs, de flesta batterierna är dessutom bortplockade.

 

GG - Göteborg =Styrsö-Björkö (15,2/03-12), Galterö (7,5/57 II)

TE - Trelleborg =TE1 Gylle (12/70), TE2 Maglarp (7,5/57 III)

YD - Ystad = YD1 Ystad (12/70), YD2 Svarte (7,5/57 III)

KM - Karlshamn = KM2 Karlshamn (7,5/57 I) JV Järnavik (7,5/57 III)

KH - Kungsholmen = TÖ Tjurkö (15,2/40), EN Ellenabben (7,5/57 III)

FD - Fårösund = BN Bungenäs (15,2/51), FÅ Ryssnäs (7,5/57 III)

SE - Slite = SE1 Slite (12/70), SE2 S:t Olofsholm (7,5/57 I)

BR - Bråviken = BÅ Kungshamn (7,5/57 III), OD Oxelösund (7,5/57 I), AD Arkösund (7,5/57 I)

DÖ -

MS- Mellsten= MS1 (15,2/98), MS2 (7,5/08), MS3 (5,7/98), Nåttarö NÅ (10,5/50)

OR - Ornö = Bodskär (10,5/50), Mörtö-Bunsö (7,5/57 II)

KO - Korsö= KO Korsö (15,2/98), KO2 Vindalsö (7,5/57II)

SA - Söderarm =SA Söderarm (12/70), LR Långskär (7,5/57 II), BR Båtskär (7,5/57 III)

AH - Arholma = AH Arholma (10,5/50)

LA - Landsort = LA Landsort (12/70), YG Yttre Gården (7,5/57 III)

RN - Roten = RN St Roten (15,2/40), Råstensudde (7,5/57 I), Örskär (7,5/57 III)

SL - Sundsvall = SL1 Sundsvall (15,2/98), SL2 (7,5/05-10), SL3 7,5/05-10, SL4 (7,5/57 II)

HÖ- Härnösand = Hemsö HÖ3 (15,2/51), HÖ1 Havstoudd (7,5/57 I), HÖ2 Smitingen (7,5/57 III)

GE - Gävle = GE

HD - Holmögadd = HD Holmögadd (12/70)

LL - Luleå = LL Hartsöberget (15,2/98)

Edited by C 2.a pjäs
Link to post
Share on other sites

Till Bråviken hörde också 7,5/57 Serie 3 batteriet i Kungshamn.

 

10,5/50 på Nåttarö och Bodskär tillhörde nog Mellsten.

 

7,5/57 på Vindalsö tillhörde Spärrbat Korsö

 

12/70 Batteriet på Landsort fanns ju också med tillhörande 7,5/57 Serie 3 på Yttre Gården

 

 

Fridens liljor // Fk Klinken

 

 

EDIT: Kom på mera grejjer....

Edited by Fk Klinken
Link to post
Share on other sites

Pratade med en kollega som är fd kulkastare...

och fick följande svar.

Kollegan, den gode mannen P-A Pettersson, (han gav ok på att framträda med namn) gav mig följande uppdatering:

GG - Göteborg =Styrsö (15,2/03-12), Galterö (7,5/57 II)

TE - Trelleborg =TE1 Trelleborg(12/70), TE2 Trelleborg (Svarte)(7,5/57 III)

YD - Ystad = YD1 Ystad (12/70), YD2 Ystad (7,5/57 III)

KM - Karlshamn = KH2 Karlshamn(Stärnö) (7,5/57 I) KMII (Tärnö) = (7,5/57 III)

KH - Kungsholmen = TÖ Tjurkö (15,2/40), Nej. KH är KH och TÖ är TÖ. KH har inget batteri...

EN Ellenabben (med Bosaflätt) (7,5/57 III)

FD - SprBat Fårösund med: BN Bungenäs (15,2/51), FÅ Ryssnäs (7,5/57 III)

SE - Slite = SE1 Slite (12/70), SE2 S:t Olofsholm (7,5/57 I)

BR - Bråviken = BÅ Bråviken(Kungshamn) (7,5/57 III), OD Oxelösund (Femörehuvud) (7,5/57 I), AD Arkösund (7,5/57 I)

DÖ - Donsö? *tveksam*

MS- SprBat Mellsten (MS1: 15,2/98 MS2:7,5/08 MS3: 57mm/okänd) samt Batt NÅ 10,5/50 och Batt YG (Yttre Gården) 7,5/57 III

DR - Troligen en felskrivning av OR: Sprbat Ornö med 10,5/50 (Bodskär) samt 7,5/57 II (Mörtö-Bunsö)

KO - Korsö= Ko Korsö (15,2/98), (7,5/57)? Ja, på Vindalsö. Serie III

SA - Söderarm =SA Söderarm (12/70), LR Långskär (7,5/57 II), BR Båtskär (7,5/57 III)

AH - Arholma = AH Arholma (10,5/50)

RN - SprBat Roten = St Roten (15,2/40),Samt Råstensudde 7,5/57 I. Örskär 7,5/57 III.

SL - Sundsvall = SL1 Sundsvall (15,2/98), SL2 (7,5/05-10), SL3 7,5/05-10, SL4 (7,5/57 II)

HÖ - Härnösand: HÖ1(Hemsöhatt), HÖ2 (Smitingen) och HÖ3 (hmm minns inte). 15,2/51 (dbl.lavettage), 7,5/57 I, respektive 7,5/57 III i nämnd ordning.

GE - Gävle = 15,2/41*  *tror jag. Kan vara /98. samt ett 7,5/08.

HD - Holmögadd = HD Holmögadd (12/70)

LL - Luleå. 15,2/vet ej (junkön)

 

//Sgt Papa Bear

Link to post
Share on other sites

Det må jag säja! Tack för den informationen. Spärrbataljonen Kungsholm innehåller TÖ och EN, men mycket riktigt inget batteri på Kungsholmsfort.

Karlshamnsbatterierna tror jag bara var ett, åtminstone eligt KA 2´s årsbok. Men jag kan ha fel. Jag lyfter på hatten för din fina hjälp. Jag kommer att publicera denna lista på min hemsida, och vill gärna ha med dig i tacklistan. PM till mig om du tycker det är ok. :baskerHV:

Edited by C 2.a pjäs
Link to post
Share on other sites
HÖ1 Hemsöhatt (7,5/57 I)....Borde vara Havstoudd istället för Hemsöhatt...

Inte bara borde - på bilder jag har från ett besök i somras syns tydligt "Orienteringsuppgifter batt HU" - alltså hette det med största sannolikhet Havstoudd.

Link to post
Share on other sites
köp!! kanonöverintreseradepersoner är nu myntat

Snarare KAÖP = KustArtilleriÖverintresserad Person :dong::blink:

Kryddar ni detta med de rörliga spärrförbanden så kan till och med jag bli KAÖP-hangaround...

Link to post
Share on other sites
Kryddar ni detta med de rörliga spärrförbanden så kan till och med jag bli KAÖP-hangaround...

Vad vill du veta? Det fanns, i början av 1990-talet följande rörliga förband inom KA: ( Som jämförelse finns dagens styrka inom parentes).

 

KA-bataljon m/80, 12/80 till vardags, tre stycken. ( 0)

Amfibiebataljon, presentation överflödig, sex stycken ( 2)

Minutläggningsdivisioner, styckna sex ( 0)

Ett tungt kustrobotbatteri, RBS08 sedermera RBS 15KA ( 0)

Lätt Spärrbataljon, med lätt ka-batteri och lätt robotbatteri ( 0)

och rörlig minspärrtropp. Ingen aning om antalet.

 

samt en uppsjö olika kompaniförband,

 

Lätt robotbatteri, med SS-11, sedermera RBS 17 ( 0)

Rörlig minspärrtropp ( 0)

Lätt KA-batteri, 7,5/65, fanns kvar till mitten 1990-talet ( 0)

Lvkompani 75M ( 0)

Link to post
Share on other sites

:navy:

KA-bataljon m/37, ersattes av 12/80 fr. o m 1983, tre stycken.   

KA-bataljon m/42, 21 cm, utgick i början på 1980-talet, två stycken   

Minutläggningsdivisioner, styckna sex                           

Ett tungt kustrobotbatteri, RBS08 

Lätt Spärrbataljon, med lätt ka-batteri och lätt robotbatteri

och rörlig minspärrtropp. Ingen aning om antalet.

 

samt en uppsjö olika kompaniförband,

 

Lätt robotbatteri, med SS-11

Kustjägarkompanier, åtta stycken

Rörlig minspärrtropp                                                   

Lätt KA-batteri, 7,5/65

Lvkompani 75M                                                           

Då ser en någorlunda komplett lista ut som ovan:

Link to post
Share on other sites
Rörliga spärrförband på 70- och 80-talen. Före amfbat.

1988 kunde Kustartilleriet stoltsera med följande rörliga (lägre) förband:

 

Lätt kustrobotbatteri Rb52 ( c:a 50 man)

Stabstropp, Robotpluton, Trosstropp

Lätt kustrobotbatteri tilldelas uppgiften bekämpa sjömål

 

Lätt kustrobotbatteri Rb17 (c:a 50 man)

Stabspluton, Robotpluton

Lätt kustrobotbatteri tilldelas uppgiften bekämpa sjömål

Kustartilleribataljon m/80 (c:a 800 man)

Stabsbatteri, KA-batteri, KA-batteri

KA-bataljon avvärjer landstigning, avvärjer framträngande, skyddar fiske, minor etc.

 

Tungt KA-batteri m/80 (334 man)

Batterilednpluton, Pjäspluton, Mätpåluton, Lvtropp, Markstridspluton, Trosspluton

 

Rörlig spärrbataljon (?man)

Stabsbatteri, L Krbbatteri, L KA-batteri, Minspärrtropp

R Spärrbataljon avvärjer landstigning vid öppen kust

 

L KA-batteri ( knappt 100 man)

StriLgrp, Trosspluton, MS-tropp, Lv-avd, E-pluton, pjäspluton

L KA-batt bekämpar sjömål, bekämpar landstigning, skyddar fiske, minor

 

Rörlig minspärrtropp

Rörlig minspärrtropp

R Mspto tilldelas uppgiften bekämpa sjömål

 

Rörligt spärrkompani

Stabspluton

Minspärrtropp

Robotbatteri Rb52

R Spärrkomp genomför fördröjningsstrid i skärgård

 

Tungt Kustrobotbatteri 08

Batt.ledn.pluton, Trosspluton, Markstridspluton, robotpluton

Tungt kustrobotbatteri uttnyttjas för bekämpniong av landstigningsföretag på mycket stora avstånd.

 

Minutläggningsdivision

Däckspluton, Minpluton, Maskinpluton

Muldivision utnyttjas för utläggning och komplettering av kontrollerbara mineringar, strand- och hamnförsvarsmineringar samt undervattensbevakningssystem.

 

Helt enligt TRKA, taktikreglemente för Kustartilleriet bihang: våra förband 1988

Link to post
Share on other sites
Dum fråga kanske men varför saknas Singö på listorna över KA anläggningar?

 

Singö = Roten

Japp. De två batterierna på Singö (Råstensudde resp Örsten) ingick i spärrbat Roten. Batt Örsten (kallas i vissa källor Örskär) var för övrigt förmodligen det batteri som moderniserades på försök någon gång på 90-talet.

Råstensudde är/var serie II och inte serie I.

 

I vanlig kapitalförstöraranda var det just Örsten som blev ett av de första batterierna att avvecklas. :worthy: (här skulle det ha passat med smileyn som dunkar huvudet i en vägg)

Edited by AdamKalle
Link to post
Share on other sites

Nu har jag svängt ihop en sammanfattning av spärrbataljoner och batterier i tabellform och lagt upp. Detta kan vi förhoppningsvis komplettera allt eftersom mer information inkommer. Eventuellt kommer lite bilder på de olika batterierna/fd batterierna också. PM:a om ni har någon bild på levande eller döda batterier att lägga upp, krav är dock att ni vet vilket batteri det är.

 

Tabellen finns här (bör ses i åtminstone 1024*768).

Edited by AdamKalle
Link to post
Share on other sites
Guest Skandevall

Fristande pa sydkusten, Simrishamn.

 

Namn: Baskemolla

Plats: Simrishamn

 

Lokalpatriot som jag ar/var ligger/lag batteriet narmare Simrishamn an Baskemolla sa det ar konstigt att det kallades Baskemolla. Inget ifragasattande, bara ett konstaterande. Ar overtygad om att AdamKalle har korrekta uppgifter i fragan!

 

// Skandevall

Link to post
Share on other sites
Fristande pa sydkusten, Simrishamn.

 

Namn: Baskemolla

Plats: Simrishamn

 

Lokalpatriot som jag ar/var ligger/lag batteriet narmare Simrishamn an Baskemolla sa det ar konstigt att det kallades Baskemolla. Inget ifragasattande, bara ett konstaterande. Ar overtygad om att AdamKalle har korrekta uppgifter i fragan!

På en av mina listor står det "Baskemölla (Simrishamn)". Min kunskap om skånsk geografi är inte något vidare, så jag gick efter listan och antog att Baskemölla var namnet på batteriet.

Link to post
Share on other sites
Nu har jag svängt ihop en sammanfattning av spärrbataljoner och batterier i tabellform och lagt upp. Detta kan vi förhoppningsvis komplettera allt eftersom mer information inkommer. Eventuellt kommer lite bilder på de olika batterierna/fd batterierna också. PM:a om ni har någon bild på levande eller döda batterier att lägga upp, krav är dock att ni vet vilket batteri det är.

 

Tabellen finns här (bör ses i åtminstone 1024*768).

Kul med en lista, men den stämmer inte helt ;) .

 

Batteri styrsö innehöll 2 pjäser på Styrsö - och från ca 1986 även de 4 st 15,2 m/40 på Björkö, som innan varit ett eget batteri ( samtliga pjäsvärn byggdes under andra världskriget).

 

7,5/57 i Ystad var Serie II inte III.

 

SE2 s:t Olofsholm var serie II - inte I.

 

Arkösund var serie II inte I.

 

Murtö-Bunsö var serie I inte II.

Link to post
Share on other sites

För den som vill grotta ner sig i ämnet finns det väldigt bra litteratur att läsa.

Här kommer några axplock som ligger på hyllan hemma:

 

Kustartilleriet i Sverige under VKII av Öv.1gr Danckwardt (svår att få tag på, testa bibliotek)

 

Befästningspark Karlskrona (Marinmuseum karlskrona)

 

Marinmuseums Årsbok 2002 (se ovan)

 

Havsbandslinjen i Sthlm 1933-45 (SMB/Waxholm Museum)

 

Marinkommando Väst (SMB)

 

Kustförsvar (Min via Amf 1)

 

TRKA TaktikReglemente För Kustartilleriet 1988 (FBF)

 

Samt Fort&Bunkers publikationer: Leif Högberg

 

Skånelinjen

 

I Per Albinlinjens fotspår:

1: Ystad med omnejd samt Simrishamn

2: Sydvästra Skåne (Manlmä, Trelleborg, Falsterbo och Klagshamn)

3. Blekinge del 1 (precis släppt)

 

För övrigt så låg 15,2cm m/98 batteriet i Luleå på Hertsöberget.

Har skyddat det med mitt batteri LV48 (Lv 7) en gång i tiden under

en beredskapsövning.

 

//

Link to post
Share on other sites

Nu har jag rättat och lagt till en del, plus att jag lagt upp några bilder.

 

Tanken är att utveckla det hela till en samlad informationsresurs om Kustartilleriets organisation, anläggningar och materiel, med tyngdpunkten lagd på fasta förband.

Link to post
Share on other sites
Nu har jag rättat och lagt till en del, plus att jag lagt upp några bilder.

 

Tanken är att utveckla det hela till en samlad informationsresurs om Kustartilleriets organisation, anläggningar och materiel, med tyngdpunkten lagd på fasta förband.

Men på listan finns det ett serie I för lite - och ett Serie II för mycket.....

Det byggdes 8 st Serie I, 10 st Serie II och 12 Serie III.

Jag har försökt luska ut vilket det 8:e Serie I Batteriet var men utan framgång.....om någon vet detta så skriv.

Link to post
Share on other sites
Men på listan finns det ett serie I för lite - och ett Serie II för mycket.....

Det byggdes 8 st Serie I, 10 st Serie II och 12 Serie III.

Jag har försökt luska ut vilket det 8:e Serie I Batteriet var men utan framgång.....om någon vet detta så skriv.

När jag var på första visningen i Oxelösund så fick jag deras lista på samtliga batterier 7,5cm m/57.

 

Enligt denna så var Batteri Kolgårdsholmen (KN) det sista serie I batteriet.

Ingick 1966 i Krigsorganisationen.

 

Finns det intresse så kan jag lägga ut hela listan här ??

 

//

Zizka

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • Guest CoastalHunter
   By Guest CoastalHunter
   Breviksnäs i Tyresö hade ett kustartelleri-batteri
   Finns det någon som har aktuell kunskap om detta ?
  • By Granis
   Det kanske framgår av en eller flera ”trådar” här, men är det nåt nytt kring (återupprättat) kustförsvar/ kustartilleri? Jag tänker då i första hand på Robot 15, där förmågan återupprättades för fem år sedan (sådär), och då som en del av Flottan (sjöstridsflottiljen). Men det var på försök då? Är vi fortfarande där, och hur har det gått? Blir det ett permanent förband där, eller hamnar det under dagens KA =Amfibiekåren till slut? För det är väl permanent nu? Och vad tror vi om förmågan? Tillkommer några enheter?

   Vad gäller artilleri har det väl bara spekulerats i om ”ARCHER” kan/ ska tillföras kustförsvaret, men då kanske under arméns/ artilleriregementets förband? Nåt nytt sagts kring detta, och vad tror vi?
  • By jonte72
   Med anledningen av mitt eget och flertalet andras intresse för det numera nedlagda Svenska kustartilleriet, så tänkte jag lägga ut lite info jag har.
    
   Som jag nämde i min andra tråd om 12/70 så har jag en del info om KA, men har det endast i pappersform. Bla om samtliga ( runt tiden runt ww2 och framåt) Fasta förband ( lätta och tunga), rörliga ka-förband, rörliga spärrbataljoner/kompanier, Amfibiebataljoner/kompanier, kustjägarkompanier, luftvärnsförband mm.
    
   Jag får se vilket intresse som finns, och börjar därför med det fasta tunga artilleriet......( vissa avvecklingsår stämmer nog inte till 100%).
    
   Förkortningarna efter namnet är batteriets beteckning, tex LO för landsort, KA1 är ansvarigt utbildningsregemente ;) .
    
   12 cm tornautomatpjäs 9101 (12/70) (12 cm tapj 9101):
   Söderarm SA1 KA1 Färdigt 76/77, Utgår 2000, Pjäs nr 2-4, Avvecklas 2004-05.
   Landsort LO KA1 Färdigt 77/78, Utgår 2000, Pjäs nr 1,5-6.
   Slite(Asunden) SE1 KA3 Färdigt 78/79, Utgår 2000, Pjäs nr 7-9, Avvecklas 2005-06.
   Holmögadd HO1 KA5 Färdigt 82/83, Utgår 2000, Pjäs nr 13-15, Avvecklas 2002-03.
    
   12 cm tornautomatpjäs 9102 (12/70) (12 cm tapj 9102):
   Trelleborg TE1 KA2 Färdigt 80/81, Utgår 2000, Pjäs nr 16-18, Avvecklas 2003-04.
   Ystad YD1 KA2 Färdigt 81/82, Utgår 2000, Pjäs nr 10-12, Avvecklas 2002-03.
    
   15,2 cm kanon m/98E i 15,2 cm vallav m/38 (15,2 cm pjäs m/98E-38):
   Trelleborg (Dalköpinge) (2 pj) TE/TE1 KA2 Färdigt 1939, Ersätts 80/81 av 12/70.
    
   15,2 cm kanon m/98B i 15,2 cm tornlav m/1900A
   Landsort (3 pj) LO KA1 Färdigt 1938/39, Pjäs nr 1,3,4, Ersätts av 12/70, Kvar.
   Söderarm (1 pj) SA/SA1 KA1 Färdigt 1938/39, Pjäs nr 2 Ersätts av 12/70.
    
   15,2 cm kanon m/98-27
   Bäckastrand Aspö (3 pj) BD KA2 Färdigt 1931, skrotat 1943, Ersatt av batteri Tjurkö 1942.
    
   15,2 cm kanon m/98 i 15,2 cm vallav m/98A (15,2 cm pjäs m/98-98A):
   Vindö-Skarpö (2 pj) VS KA1 Färdigt 1929, Pjäs nr 5,6 Utgår 1960.
    
   15,2 cm kanon m/98 i 15,2 cm tornlav m/99 (15,2 cm tpj m/98-99):
   Dalom Hemsö (2 pj) DL KA5 Färdigt 1922, Ersätts av 15/51 ( 1 av pjäserna modifierad till 15,2 cm tpj m/98D-99).
   Siarö (2 pj) S1 KA1 Färdigt 1926, Utgår 1951, Museum.
   Ängsholmen (2 pj) Ä1 KA1 Färdigt 1929, Utgår 1942.
    
   15,2 cm kanon m/12E i 15,2 cm tornlav m/03 (15,2 cm tpj m/12E-03):
   Styrsö (2 pj) SY KA4 Färdigt 1940, Utgår 1997, Avvecklas 2002, flyttades ut från Oscar II fort ( de båda eldrören m/03 byts 1963 mot m/12 från Sverigeskeppen).
    
   15,2 cm kanon m/98C i 15,2 cm vallav m/34 (15,2 cm pjäs m/98C-34):
   Korsö (2 pj) KO/KO1 KA1 Färdigt 1941/42, Utgår 1992.
    
   15,2 cm kanon m/98C i 15,2 cm valav m/34A (15,2 cm pjäs m/98C-34A):
   Söderarm (2 pj) SA/SA1 KA1 Färdigt 1938/39, Ersätts av 12/70, sista KFÖ 1968.
   Korsö (2 pj) KO/KO1 KA1 Färdigt 1937/38, Utgår 1992.
   Mellsten (3 pj) M1 KA1 Färdigt 1938/39, Ersätts av 12/70.
   Bungenäs (3 pj) BN KA3 Färdigt 1939, Ersätts av 15/51, Avvecklat 2001.
   Trelge (3 pj) TG KA3 Färdigt 1939, Utgår 1978/79, Avvecklat 1999.
   Lungskär (3 pj) LR KA2 Färdigt 1940, Utgår 1978/79, Avvecklat 1999.
   Trelleborg(Dalköpinge) (1 pj) TE/TE1 KA2 Färdigt 1939, Ersätts av 12/70.
    
   15,2 cm kanon m/98E i 15,2 cm valav m/38B (15,2 cm pjäs m/98E-98B):
   Holmögadd (3 pj) HD/HO1 KA5 Färdigt 1943, Ersätts av 12/70, Avvecklat 1980.
    
   15,2 cm kanon m/51 i 15,2 cm torndubbellav m/51(15,5/51) (15,2 cm tdblpj m/51):
   Hemsö HÖ1 KA5 Färdigt 1957/58, Utgår 1994, Museum.
    
   15,2 cm kanon m/51 i 15,2 cm torndubbellav m/51B(15,5/51) (tdblpj m/51-51B):
   Bungenäs BN KA3 Färdigt 1958/59, Utgår 1997, Avvecklas 2000
    
   10,5 cm tornautomatpjäs m/50(10,5/50) (10,5 cm tapj m/50):
   Arholma (N delen) AH KA1 Färdigt 1960?, Utgår 2000, Pjäs nr 1-2, Museum?.
   Bodskär BR KA1 Färdigt 1959?, Utgår 2000, Pjäs nr 3-4, Avvecklat.
   Nåttarö NÅ KA1 Färdigt 1958?, Utgår 2000, Pjäs nr 5-6, Avvecklat.
   ( mycket problem i början, kraftigt försenade - batteri AH ev. 1967/68)
    
   15,2 cm kanon m/40 i 15,2 cm vallav m/40 (15,2 cm pjäs m/40):
   Helsingborg (4 pj) HB KA2 Färdigt Maj 1940, Utgår 1991, pj nr 1-4, Museum.
    
   15,2 cm kanon m/41 i 15,2 cm vallav m/41 (15,2 cm pjäs m/41):
   Roten (4 pj) RN1 KA1 Färdigt 1940, Utgår 1992, Pj nr 1-4, Avvecklat.
   Björkö (4 pj) BJ KA4 Färdigt 1942, Utgår 1997, Pj nr 5-8, Avvecklat 2000.
   Tjurkö (4 pj) TÖ KA2 Färdigt 1942, Utgår 1992, Pj nr 9-12, Avvecklat 2003
   (Benämns ibland 15,2 cm kanon m/40B).
    
   15,2 cm kanon m/98E i 15,2 cm tornlav m/50 (15,2 cm tpj m/98E-50):
   Luleå(Hertsöberget) LU1 KA5 Färdigt 1952, Överförs till Arme'n 1986.
   Sundsvall(Storholmen) SL1 KA5 Färdigt 1958, Utgår 1993, Avvecklat 1995.
   Gävle(Bönan) GE1 KA5 Färdigt 1957, Utgår 1992, Avvecklat 1996/97.
    
   21 cm kanon m/98A i 21 cm vallav m/35 (21 cm pjäs m/98A-35):
   Hamnskär (3 pj) HS KA1 Färdigt 1939, Utgår 1962, (sista skjutning 1962), Kvar.
   Hultungs (3 pj) HG KA3 Färdigt 1939, Utgår 1964 (sista skjutning 64), avvecklat 1968.
   Öppenskär (2 pj) ÖS KA2 Färdigt 1939, Utgår 1959, Avvecklat 1965.
    
   24 cm kanon m/04A i 24 cm tornlav m/40 (24 cm tpj m/04A-40):
   Hjuvik(Torslanda) TL KA4 Färdigt 1942, Utgår 1966 (sista skjutning 1967), Avvecklat 1999 ( flyttades från Oscar II fort - 24 cm kanon m/04 i självsänkande vallavetage m/04).
    
   24 cm kanon m/96A i 24 cm tornlav m/41 (24 cm tpj m/96A-41):
   Järflotta JF KA1 Färdigt 1943, Utgår 1962, (innan flyttning 24 cm kanon m/96 i självsänkande vallavettage m/96).
    
   12 cm kanon m/94
   Djurönäs (2 pj) D1 KA1 Färdigt 1929, Utgår 1955.
   Hyttorna (3 pj) HT KA2 Färdigt 1928, Utgår 1955.
   Killeberget (4 pj) KT KA2 Färdigt 1930, Utgår 1955 (Östra Hästholmen).
   Stockholmsskär (2 pj) SS KA4 Färdigt 1922, Utgår 1939 ( pjäserna till Galterö).
    
   12 cm kanon m/94-38
   Vägnöberg (3 pj) VB KA5 Färdigt 1939, Ersätts 1969 av 7,5/57 batteri.
   Slite (5 pj) SE KA3 Färdigt 1940, Ersätts 1978/79 av 12/70, Sista KFÖ 1966.
   Ystad (5 pj) YD1 KA2 Färdigt 1939, Ersätts 1981/82 av 12/70.
   Galterö (3 pj) GÖ KA4 Färdigt 1939, Ersätts 1967 av 7,5/57 batteri.
    
   12 cm kanon m/94D i 12 cm tornlav m/97A (12 cm tpj m/94D-97A):
   Lidö (4 pj) LI KA1 Färdigt 1941, Utgår 1973, Pj nr 1-4 ( flyttades från Byviksfortet 12 cm kanon m/97 i 12 cm tornlav m/97).
    
   12 cm kanon m/03A i 12 cm tornlav m/02 (12 cm tpj m/03A-02):
   Västra Hästholmen (4 pj) VH1 KA2 Färdigt 1907, Utgår 1969, Pj nr 1-4, Eventuellt Museum.
  • By Alexandersson
   Sitter o funderar på det, är inte så insatt men ändå=)
  • By Vildmannen
   Anläggningen på Landsort avhemligas och öppnas för allmänheten i sommar.
   Klockrent utflyktsmål för MÖP:ar
   http://www.svd.se/kultur/bergtagen-son_6059093.svd
×
×
 • Create New...