Jump to content

Spärrbataljonerna


C 2.a pjäs

Recommended Posts

Jag har kört denna slinga på bunker.nu, men det finns fortfarande ett par luckor. Denna lista fick jag mig till livs under ett taktikpass 1997. Kanske någon kan fylla på listan? Samtliga förband är avvecklade, så det är inga försvarshemligheter som röjs, de flesta batterierna är dessutom bortplockade.

 

GG - Göteborg =Styrsö-Björkö (15,2/03-12), Galterö (7,5/57 II)

TE - Trelleborg =TE1 Gylle (12/70), TE2 Maglarp (7,5/57 III)

YD - Ystad = YD1 Ystad (12/70), YD2 Svarte (7,5/57 III)

KM - Karlshamn = KM2 Karlshamn (7,5/57 I) JV Järnavik (7,5/57 III)

KH - Kungsholmen = TÖ Tjurkö (15,2/40), EN Ellenabben (7,5/57 III)

FD - Fårösund = BN Bungenäs (15,2/51), FÅ Ryssnäs (7,5/57 III)

SE - Slite = SE1 Slite (12/70), SE2 S:t Olofsholm (7,5/57 I)

BR - Bråviken = BÅ Kungshamn (7,5/57 III), OD Oxelösund (7,5/57 I), AD Arkösund (7,5/57 I)

DÖ -

MS- Mellsten= MS1 (15,2/98), MS2 (7,5/08), MS3 (5,7/98), Nåttarö NÅ (10,5/50)

OR - Ornö = Bodskär (10,5/50), Mörtö-Bunsö (7,5/57 II)

KO - Korsö= KO Korsö (15,2/98), KO2 Vindalsö (7,5/57II)

SA - Söderarm =SA Söderarm (12/70), LR Långskär (7,5/57 II), BR Båtskär (7,5/57 III)

AH - Arholma = AH Arholma (10,5/50)

LA - Landsort = LA Landsort (12/70), YG Yttre Gården (7,5/57 III)

RN - Roten = RN St Roten (15,2/40), Råstensudde (7,5/57 I), Örskär (7,5/57 III)

SL - Sundsvall = SL1 Sundsvall (15,2/98), SL2 (7,5/05-10), SL3 7,5/05-10, SL4 (7,5/57 II)

HÖ- Härnösand = Hemsö HÖ3 (15,2/51), HÖ1 Havstoudd (7,5/57 I), HÖ2 Smitingen (7,5/57 III)

GE - Gävle = GE

HD - Holmögadd = HD Holmögadd (12/70)

LL - Luleå = LL Hartsöberget (15,2/98)

Edited by C 2.a pjäs
Link to comment
Share on other sites

Till Bråviken hörde också 7,5/57 Serie 3 batteriet i Kungshamn.

 

10,5/50 på Nåttarö och Bodskär tillhörde nog Mellsten.

 

7,5/57 på Vindalsö tillhörde Spärrbat Korsö

 

12/70 Batteriet på Landsort fanns ju också med tillhörande 7,5/57 Serie 3 på Yttre Gården

 

 

Fridens liljor // Fk Klinken

 

 

EDIT: Kom på mera grejjer....

Edited by Fk Klinken
Link to comment
Share on other sites

Pratade med en kollega som är fd kulkastare...

och fick följande svar.

Kollegan, den gode mannen P-A Pettersson, (han gav ok på att framträda med namn) gav mig följande uppdatering:

GG - Göteborg =Styrsö (15,2/03-12), Galterö (7,5/57 II)

TE - Trelleborg =TE1 Trelleborg(12/70), TE2 Trelleborg (Svarte)(7,5/57 III)

YD - Ystad = YD1 Ystad (12/70), YD2 Ystad (7,5/57 III)

KM - Karlshamn = KH2 Karlshamn(Stärnö) (7,5/57 I) KMII (Tärnö) = (7,5/57 III)

KH - Kungsholmen = TÖ Tjurkö (15,2/40), Nej. KH är KH och TÖ är TÖ. KH har inget batteri...

EN Ellenabben (med Bosaflätt) (7,5/57 III)

FD - SprBat Fårösund med: BN Bungenäs (15,2/51), FÅ Ryssnäs (7,5/57 III)

SE - Slite = SE1 Slite (12/70), SE2 S:t Olofsholm (7,5/57 I)

BR - Bråviken = BÅ Bråviken(Kungshamn) (7,5/57 III), OD Oxelösund (Femörehuvud) (7,5/57 I), AD Arkösund (7,5/57 I)

DÖ - Donsö? *tveksam*

MS- SprBat Mellsten (MS1: 15,2/98 MS2:7,5/08 MS3: 57mm/okänd) samt Batt NÅ 10,5/50 och Batt YG (Yttre Gården) 7,5/57 III

DR - Troligen en felskrivning av OR: Sprbat Ornö med 10,5/50 (Bodskär) samt 7,5/57 II (Mörtö-Bunsö)

KO - Korsö= Ko Korsö (15,2/98), (7,5/57)? Ja, på Vindalsö. Serie III

SA - Söderarm =SA Söderarm (12/70), LR Långskär (7,5/57 II), BR Båtskär (7,5/57 III)

AH - Arholma = AH Arholma (10,5/50)

RN - SprBat Roten = St Roten (15,2/40),Samt Råstensudde 7,5/57 I. Örskär 7,5/57 III.

SL - Sundsvall = SL1 Sundsvall (15,2/98), SL2 (7,5/05-10), SL3 7,5/05-10, SL4 (7,5/57 II)

HÖ - Härnösand: HÖ1(Hemsöhatt), HÖ2 (Smitingen) och HÖ3 (hmm minns inte). 15,2/51 (dbl.lavettage), 7,5/57 I, respektive 7,5/57 III i nämnd ordning.

GE - Gävle = 15,2/41*  *tror jag. Kan vara /98. samt ett 7,5/08.

HD - Holmögadd = HD Holmögadd (12/70)

LL - Luleå. 15,2/vet ej (junkön)

 

//Sgt Papa Bear

Link to comment
Share on other sites

Det må jag säja! Tack för den informationen. Spärrbataljonen Kungsholm innehåller TÖ och EN, men mycket riktigt inget batteri på Kungsholmsfort.

Karlshamnsbatterierna tror jag bara var ett, åtminstone eligt KA 2´s årsbok. Men jag kan ha fel. Jag lyfter på hatten för din fina hjälp. Jag kommer att publicera denna lista på min hemsida, och vill gärna ha med dig i tacklistan. PM till mig om du tycker det är ok. :baskerHV:

Edited by C 2.a pjäs
Link to comment
Share on other sites

HÖ1 Hemsöhatt (7,5/57 I)....Borde vara Havstoudd istället för Hemsöhatt...

Inte bara borde - på bilder jag har från ett besök i somras syns tydligt "Orienteringsuppgifter batt HU" - alltså hette det med största sannolikhet Havstoudd.

Link to comment
Share on other sites

Kryddar ni detta med de rörliga spärrförbanden så kan till och med jag bli KAÖP-hangaround...

Vad vill du veta? Det fanns, i början av 1990-talet följande rörliga förband inom KA: ( Som jämförelse finns dagens styrka inom parentes).

 

KA-bataljon m/80, 12/80 till vardags, tre stycken. ( 0)

Amfibiebataljon, presentation överflödig, sex stycken ( 2)

Minutläggningsdivisioner, styckna sex ( 0)

Ett tungt kustrobotbatteri, RBS08 sedermera RBS 15KA ( 0)

Lätt Spärrbataljon, med lätt ka-batteri och lätt robotbatteri ( 0)

och rörlig minspärrtropp. Ingen aning om antalet.

 

samt en uppsjö olika kompaniförband,

 

Lätt robotbatteri, med SS-11, sedermera RBS 17 ( 0)

Rörlig minspärrtropp ( 0)

Lätt KA-batteri, 7,5/65, fanns kvar till mitten 1990-talet ( 0)

Lvkompani 75M ( 0)

Link to comment
Share on other sites

:navy:

KA-bataljon m/37, ersattes av 12/80 fr. o m 1983, tre stycken.   

KA-bataljon m/42, 21 cm, utgick i början på 1980-talet, två stycken   

Minutläggningsdivisioner, styckna sex                           

Ett tungt kustrobotbatteri, RBS08 

Lätt Spärrbataljon, med lätt ka-batteri och lätt robotbatteri

och rörlig minspärrtropp. Ingen aning om antalet.

 

samt en uppsjö olika kompaniförband,

 

Lätt robotbatteri, med SS-11

Kustjägarkompanier, åtta stycken

Rörlig minspärrtropp                                                   

Lätt KA-batteri, 7,5/65

Lvkompani 75M                                                           

Då ser en någorlunda komplett lista ut som ovan:

Link to comment
Share on other sites

Rörliga spärrförband på 70- och 80-talen. Före amfbat.

1988 kunde Kustartilleriet stoltsera med följande rörliga (lägre) förband:

 

Lätt kustrobotbatteri Rb52 ( c:a 50 man)

Stabstropp, Robotpluton, Trosstropp

Lätt kustrobotbatteri tilldelas uppgiften bekämpa sjömål

 

Lätt kustrobotbatteri Rb17 (c:a 50 man)

Stabspluton, Robotpluton

Lätt kustrobotbatteri tilldelas uppgiften bekämpa sjömål

Kustartilleribataljon m/80 (c:a 800 man)

Stabsbatteri, KA-batteri, KA-batteri

KA-bataljon avvärjer landstigning, avvärjer framträngande, skyddar fiske, minor etc.

 

Tungt KA-batteri m/80 (334 man)

Batterilednpluton, Pjäspluton, Mätpåluton, Lvtropp, Markstridspluton, Trosspluton

 

Rörlig spärrbataljon (?man)

Stabsbatteri, L Krbbatteri, L KA-batteri, Minspärrtropp

R Spärrbataljon avvärjer landstigning vid öppen kust

 

L KA-batteri ( knappt 100 man)

StriLgrp, Trosspluton, MS-tropp, Lv-avd, E-pluton, pjäspluton

L KA-batt bekämpar sjömål, bekämpar landstigning, skyddar fiske, minor

 

Rörlig minspärrtropp

Rörlig minspärrtropp

R Mspto tilldelas uppgiften bekämpa sjömål

 

Rörligt spärrkompani

Stabspluton

Minspärrtropp

Robotbatteri Rb52

R Spärrkomp genomför fördröjningsstrid i skärgård

 

Tungt Kustrobotbatteri 08

Batt.ledn.pluton, Trosspluton, Markstridspluton, robotpluton

Tungt kustrobotbatteri uttnyttjas för bekämpniong av landstigningsföretag på mycket stora avstånd.

 

Minutläggningsdivision

Däckspluton, Minpluton, Maskinpluton

Muldivision utnyttjas för utläggning och komplettering av kontrollerbara mineringar, strand- och hamnförsvarsmineringar samt undervattensbevakningssystem.

 

Helt enligt TRKA, taktikreglemente för Kustartilleriet bihang: våra förband 1988

Link to comment
Share on other sites

Dum fråga kanske men varför saknas Singö på listorna över KA anläggningar?

 

Singö = Roten

Japp. De två batterierna på Singö (Råstensudde resp Örsten) ingick i spärrbat Roten. Batt Örsten (kallas i vissa källor Örskär) var för övrigt förmodligen det batteri som moderniserades på försök någon gång på 90-talet.

Råstensudde är/var serie II och inte serie I.

 

I vanlig kapitalförstöraranda var det just Örsten som blev ett av de första batterierna att avvecklas. :worthy: (här skulle det ha passat med smileyn som dunkar huvudet i en vägg)

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

Nu har jag svängt ihop en sammanfattning av spärrbataljoner och batterier i tabellform och lagt upp. Detta kan vi förhoppningsvis komplettera allt eftersom mer information inkommer. Eventuellt kommer lite bilder på de olika batterierna/fd batterierna också. PM:a om ni har någon bild på levande eller döda batterier att lägga upp, krav är dock att ni vet vilket batteri det är.

 

Tabellen finns här (bör ses i åtminstone 1024*768).

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

Guest Skandevall

Fristande pa sydkusten, Simrishamn.

 

Namn: Baskemolla

Plats: Simrishamn

 

Lokalpatriot som jag ar/var ligger/lag batteriet narmare Simrishamn an Baskemolla sa det ar konstigt att det kallades Baskemolla. Inget ifragasattande, bara ett konstaterande. Ar overtygad om att AdamKalle har korrekta uppgifter i fragan!

 

// Skandevall

Link to comment
Share on other sites

Fristande pa sydkusten, Simrishamn.

 

Namn: Baskemolla

Plats: Simrishamn

 

Lokalpatriot som jag ar/var ligger/lag batteriet narmare Simrishamn an Baskemolla sa det ar konstigt att det kallades Baskemolla. Inget ifragasattande, bara ett konstaterande. Ar overtygad om att AdamKalle har korrekta uppgifter i fragan!

På en av mina listor står det "Baskemölla (Simrishamn)". Min kunskap om skånsk geografi är inte något vidare, så jag gick efter listan och antog att Baskemölla var namnet på batteriet.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag svängt ihop en sammanfattning av spärrbataljoner och batterier i tabellform och lagt upp. Detta kan vi förhoppningsvis komplettera allt eftersom mer information inkommer. Eventuellt kommer lite bilder på de olika batterierna/fd batterierna också. PM:a om ni har någon bild på levande eller döda batterier att lägga upp, krav är dock att ni vet vilket batteri det är.

 

Tabellen finns här (bör ses i åtminstone 1024*768).

Kul med en lista, men den stämmer inte helt ;) .

 

Batteri styrsö innehöll 2 pjäser på Styrsö - och från ca 1986 även de 4 st 15,2 m/40 på Björkö, som innan varit ett eget batteri ( samtliga pjäsvärn byggdes under andra världskriget).

 

7,5/57 i Ystad var Serie II inte III.

 

SE2 s:t Olofsholm var serie II - inte I.

 

Arkösund var serie II inte I.

 

Murtö-Bunsö var serie I inte II.

Link to comment
Share on other sites

För den som vill grotta ner sig i ämnet finns det väldigt bra litteratur att läsa.

Här kommer några axplock som ligger på hyllan hemma:

 

Kustartilleriet i Sverige under VKII av Öv.1gr Danckwardt (svår att få tag på, testa bibliotek)

 

Befästningspark Karlskrona (Marinmuseum karlskrona)

 

Marinmuseums Årsbok 2002 (se ovan)

 

Havsbandslinjen i Sthlm 1933-45 (SMB/Waxholm Museum)

 

Marinkommando Väst (SMB)

 

Kustförsvar (Min via Amf 1)

 

TRKA TaktikReglemente För Kustartilleriet 1988 (FBF)

 

Samt Fort&Bunkers publikationer: Leif Högberg

 

Skånelinjen

 

I Per Albinlinjens fotspår:

1: Ystad med omnejd samt Simrishamn

2: Sydvästra Skåne (Manlmä, Trelleborg, Falsterbo och Klagshamn)

3. Blekinge del 1 (precis släppt)

 

För övrigt så låg 15,2cm m/98 batteriet i Luleå på Hertsöberget.

Har skyddat det med mitt batteri LV48 (Lv 7) en gång i tiden under

en beredskapsövning.

 

//

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag rättat och lagt till en del, plus att jag lagt upp några bilder.

 

Tanken är att utveckla det hela till en samlad informationsresurs om Kustartilleriets organisation, anläggningar och materiel, med tyngdpunkten lagd på fasta förband.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag rättat och lagt till en del, plus att jag lagt upp några bilder.

 

Tanken är att utveckla det hela till en samlad informationsresurs om Kustartilleriets organisation, anläggningar och materiel, med tyngdpunkten lagd på fasta förband.

Men på listan finns det ett serie I för lite - och ett Serie II för mycket.....

Det byggdes 8 st Serie I, 10 st Serie II och 12 Serie III.

Jag har försökt luska ut vilket det 8:e Serie I Batteriet var men utan framgång.....om någon vet detta så skriv.

Link to comment
Share on other sites

Men på listan finns det ett serie I för lite - och ett Serie II för mycket.....

Det byggdes 8 st Serie I, 10 st Serie II och 12 Serie III.

Jag har försökt luska ut vilket det 8:e Serie I Batteriet var men utan framgång.....om någon vet detta så skriv.

När jag var på första visningen i Oxelösund så fick jag deras lista på samtliga batterier 7,5cm m/57.

 

Enligt denna så var Batteri Kolgårdsholmen (KN) det sista serie I batteriet.

Ingick 1966 i Krigsorganisationen.

 

Finns det intresse så kan jag lägga ut hela listan här ??

 

//

Zizka

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...