Jump to content

Polisens nya ammunition - Speer Gold Dot


Jimbo

Recommended Posts

aftonbladet
suck... här får ni en ny länk att läsa....
Dom är härliga.. Allt skall vridas så att det låter så hemskt som möjligt
citat"Polisens nya ammunition kommer i framtiden att göra dubbelt så stor skada som idag."

om man istället fokuserade mer på "
De positva sidorna med den nya patronerna är istället att de bromsas upp betydligt snabbare efter att de träffat någon eller något. Det innebär att risken för allmänheten att träffas av en kula som fortsätter efter att den trängt igenom sitt mål minskas betydligt, enligt polisen. "


känns som om de positiva aspekterna överväger de negativa.... men men... :2guns:

Edited by henke
Titel och taggar
Link to comment
Share on other sites

Om polisen eftersträvat en ammunition som orsakar så liten köttskada som möjligt ter sig bytet till SIG Sauer något märkligt. Man borde då i stället bytt ut Waltherns 7,65 mm mot en .22:a eller möjligen en luftpistol.

en softair är bättre då för den ser ju ut som en riktig :}

Link to comment
Share on other sites

Saxat från aftonbladet.se:

 

Polisens nya ammunition kommer i framtiden att göra dubbelt så stor skada som idag.

  Den 1 november räknar man med att landets alla poliser ska ha de nya patronerna i sina tjänstevapen.

 

 

Det är de gamla säkerhetspatronerna Norma som ska bytas ut, rapporterar tidningen Svensk Polis.

  Ersättaren är den modernare Speer Gold Dot från USA. Den nya kulan växer när den träffar och vecklar ut sig som en fallskärm i kroppen.

  De som träffats av den gamla Norma-ammunitionen har i genomsnitt behövt operera bort fem gram skadad vävnad visar sårskadeanalyser från Försvarets Forskningsinstitut. Vid samma typ av operation efter att ha blivit träffad med Speer Gold Dot krävs däremot att tio gram tas bort.

  Varken Polisförbundet eller den statliga Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt har enligt Metro motsatt sig ammunitionsbytet, trots de dubbelt så stora skadorna det innebär.

  De positva sidorna med den nya patronerna är istället att de bromsas upp betydligt snabbare efter att de träffat någon eller något. Det innebär att risken för allmänheten att träffas av en kula som fortsätter efter att den trängt igenom sitt mål minskas betydligt, enligt polisen.

 

Jag inbillar mig att det handlar om en JHP-ammunition. Kommentarer?

Link to comment
Share on other sites

Ja, det är en hålspetskula.

 

Personligen anser jag det vara smått roande. Jag gjorde nämligen i min polisiära ungdom ett specialarbete om verkan och effekter av den då nya polisiära ammunitionen (Säkptr). Detta var under min tid på PHS för ca tio år sedan. Slutsatserna i denna förutsättninglösa utredning var att Säkptr i sig var en bra ammunition - som tyvärr var olämplig för polisiärt bruk. Detta eftersom Norma av någon obegriplig anledning tvingats låsa sig vid helmantlad ammunition.

 

Att påpeka något sådant var definitivt inte politiskt korrekt vid tillfället och gjorde att vissa i verket ruskade på huvudet och mer eller mindre idiotförklarade undertecknad. "Stämpeln" satt i flera år.

 

I höstas påpekade en nära vän och tillika numera ansvarig för viss taktikutveckling på riksnivå att ny ammunition var på gång och att "du hade nog inte så fel - man verkar ha snott alla dina argument".

 

Med illa dold skadeglädje konstaterar jag nu att ammunitionstyp och argument är exakt samma som i min utredning (även om jag valt 147gr "Hydra-Shok" som representant för hålspetstyp i försöken). Visst är det skönt att någon gång ibland få säga "vad var det jag sa!" när man motarbetats riktigt rejält - men tyvärr får man säga det allt för ofta i polisverket, och det är också anledningen till att jag har valt att lämna detsamma.

Link to comment
Share on other sites

Vad tror ni allmänheten hade sagt om tidningarna hade valt att skriva "Dumdum-kulor" istället för "ny effektivare ammunition"?

 

Det suger lite att militär personal inte får använda "vapen som orsakar mer skada än nödvändigt" ibland........särskilt när sådant bruk betraktas som rent brottsligt....Fast jag tycker ju det är bra att polisen får använda både dumdum-kulor och stridsgas....allvarligt alltså.

 

/Danne

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på att de flesta skott polisen avlossar missar målet helt och hållet torde överpenetration vara ett mindre problem ur säkerhetssynpunkt. :P

 

Men ärligt talat är det inte alls säkert att den nya ammunitionen är "dödligare" än den gamla. Snabbare effekt innebär att man inte behöver skjuta den misstänkte fler gånger. Dessutom minskar risken att det blir ett utgångshål (eftersom kulan stannar i kroppen) genom vilket luft kan strömma in och skapa pneumothorax och lungkollaps.

Link to comment
Share on other sites

Ingångshållet? Du behöver inte både in och utgångshål för att orsaka en pneumothorax alt en ventilpneumothorax. Att ammunitionen skulle vara mindre dödlig nej. Att det är en modern ammunitionstyp som uppfyller Polisens krav ja. Dum Dum kulor har inte mig vetligen tillverkats i modern tid. Någon som vet vilken kulvikt? Man kan alltid hoppas på 147 grains.

Link to comment
Share on other sites

Ingångshållet? Du behöver inte både in och utgångshål för att orsaka en pneumothorax alt en ventilpneumothorax. Att ammunitionen skulle vara mindre dödlig nej. Att det är en modern ammunitionstyp som uppfyller Polisens krav ja. Dum Dum kulor har inte  mig vetligen tillverkats i modern tid. Någon som vet vilken kulvikt? Man kan alltid hoppas på 147 grains.

Så´n tur lär dom inte ha då Speer Gold Dot tydligen finns i 124 Grains-tappning också,...

Link to comment
Share on other sites

Dum Dum kulor har inte mig vetligen tillverkats i modern tid.

 

Nä, JHP- kulorna, från modern tid, är förmodligen ÄNNU bättre på att orsaka svåra skador....dom är ju förmodligen till och med raffinerade av forskare.

 

Jag ska inte vara näsvis, det var ungefär den här reaktionen jag ville ha. Folk begriper inte att "dum-dum" kulor används ganska flitigt. Det är bara hårklyverier om vad kulorna kallas....

Bara för att det kanske inte tillverkas JHP-kulor i Dumdum, i Indien, betyder inte det att kulor av typen dumdum inte finns.

 

/Danne

Link to comment
Share on other sites

Polisens nya tjänsteam är Speer Gold Dot 124grain( ca8gram), v0 1200fps(360m/s) vilket är nästan +P laddning(1220fps).

 

Norma Säk TC 123grain 1200fps (360m/s)

 

Norma Säk har en ingånghastighet på 360m/s, men när den lämnar (vid träff i mjukt mål) så har den 330m/s. Och då kan man snabbt räkna ut att den är fortfarande väldigt elak för 3e person på gatan motsvarande.

 

Speer Gold Dot har oxå en ingånghastighet på 360m/s, när den lämnar ett mjukt mål så har den en hastighet på ca 160m/s.

Link to comment
Share on other sites

Mina 50-öre av funderingar och tyckande...

 

JHP kontra "dum-dum", så har väl "forskana" strävat efter sk kontrollerad expansion (svampning) med hög restvikt och liten fragmentering (hård bondning?) för att få så effektiv energiöverföring i målet som möjligt, gentemot en dum-dum som mer eller mindre är tänkt att splittras i målet och orsaka så stor skada som möjligt (jmf energiöverföring).

 

 

<OT>

Någon som har erfarenhet av Glaser Saftey Slug 9mm +P?

Vikt på projektilen och subprojektiler samt antal?

(Det är i princip en kopparmantel med ett antal lösa hagel i teflon, för den som inte vet.)

 

 

@unicorn

Vet du c:a V-noll för 9mm 147gr Hydra-Shock?

</OT>

 

EDIT: korrektur

Edited by Sir Vival
Link to comment
Share on other sites

En "äkta" dumdum-kula (ursprungligen tillverkad i kal. .303 British) splittras kraftigt och ger betydligt mer omfattande skador än en expanderande kula som inte splittras utan bara svampar upp med hög restvikt. Enligt den definition är Gold Dot alltså inte en dumdum-kula. I många jaktlag är man inte välkommen om man laddar med s.k. "spränggranater" eftersom de förstör på tok för mycket kött.

Link to comment
Share on other sites

Sedär, ännu ett exempel på att det alltid går att lära sig något nytt på detta forum. Men det är ju ändå nästan hårklyverier om JHP och "dumdum". Det är ju samma typ av kula fast den ena är något värre än den ändra. Och hålspets/soft-tipkulor ÄR förbjudna att använda i krig men inte av polisen.........liksom tårgas.

 

Got my point?

Link to comment
Share on other sites

Sedär, ännu ett exempel på att det alltid går att lära sig något nytt på detta forum. Men det är ju ändå nästan hårklyverier om JHP och "dumdum". Det är ju samma typ av kula fast den ena är något värre än den ändra. Och hålspets/soft-tipkulor ÄR förbjudna att använda i krig men inte av polisen.........liksom tårgas.

 

Got my point?

Jag håller inte med dig om att det är hårklyveri, utan som jag skrev innan:

En dumdum-kula är gjord för att skapa så stor skada som möjligt och då genom att splittras, dvs låg restvikt, medan en expanderande modern kula ska expandera symetriskt och kontrollerat till så stor diameter som möjligt och ha en hög restvikt.

 

/Ulf

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Taget ifrån www.SVD.se

 

Nya poliskulor får kritik av vapenförening

 

Svenska vapenägare tar öppen strid med polisen om deras nya ammunition: - Om demonstranten i Göteborg hade träffats av en ny poliskula hade han varit död. Det är rena dumdumkulorna som är förbjudna enligt Haagkonventionen, säger ordföranden i Sveriges vapenägares förbund, Erwin Woldemar, till SvD.

 

Polisens standardvapen är en pistol av märket Sig Sauer 225 med kaliber 9 gånger 19 millimeter.

 

Antalet incidenter där polis under tjänsteutövning avlossar skott ligger mellan 25 och 35 fall per år, enligt en undersökning från Rikspolisstyrelsen år 2002. I nära 40 procent av 430 undersökta fall avlossades endast varningsskott.

 

I genomsnitt skadas sju personer per år av polisskott medan en person skjuts till döds.

Ca 10 procent av alla skjutincidenter utgörs av polisers vådaskott. Vådaskotten ligger bakom nästan en tredjedel av de fall där poliser kom till skada i undersökningen.

 

Källa: Polisens bruk av skjutvapen, Johannes Knutsson och Jon Strype.

i En person dödas årligen av polisskott

Sveriges vapenägares förbund anser att polisen - och indirekt regeringen - bryter mot konventioner och kliver över etiska gränser:

- En polisman som avlossar skott mot en människa med denna ammunition gör sig skyldig till ett allvarligt brott som kan beivras av den internationella domstolen i Haag i

Holland. Kan polismannen bevisa att det är frågan om utlämnad och godkänd tjänsteammunition, så riktas anklagelsen mot den svenska regeringen, förklarar Erwin Woldemar.

 

- Vi anser att Rikspolisstyrel- sen inte bara bryter mot Haagkonventionen utan också ökar acceptansen för bruk av inhuman ammunition, säger ordföranden.

Bakgrunden är att svensk polis i hela landet just nu byter ammunition till sina tjänstevapen. Senast den 1 november i år ska de gamla säkerhetspatronerna av märket Norma vara utbytta överallt.

 

I stället laddas tjänstepistolerna med "Speer Gold Dot" i kalibern 9 gånger 19 millimeter.

En patron som expanderar när den träffar. Polisen beskriver det så att kulan blir större och "vecklar ut sig som en fallskärm" inne i kroppen.

Vapenägarnas förbund beskriver samma kulas effekt så här:

- Den svampar upp vid anslaget med sex skarpa vingar likt en propeller och avger all sin rörelseenergi i målet. En genomskjutning resulterar i ett utgångshål med upp till en tiofaldig diameter, jämfört med

ingångshålet.

 

Bytet av ammunition har godkänts av flera remissinstanser. Bland dem "Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt", som är knuten till försvarsdepartementet.

- Så jag är inte särskilt oroad av en eventuell anmälan mot oss, säger Roger Alvefuhr, ansvarig för beväpning vid Rikspolisstyrelsens (RPS) teknikenhet.

Han hävdar också att den nya ammunitionen inte strider mot bestämmelserna i Haagkonventionen:

 

- Det rör sig om en missuppfattning. Den paragraf som åsyftas handlar om förhållandet mellan stater i konflikt. Inte om förh ållandet inom en stat. För övrigt har man vid ett flertal möten konstaterat att den här mycket gamla paragrafen från 1899 inte kan anses ha bäring på pistolammunition, säger Roger Alvefuhr.

 

Orsaken till polisens ammunitionsbyte är - hävdar man - att öka säkerheten för tredje man. Det vill säga oskyldiga åskådare.

De gamla Norma-patronerna har nämligen det som kallas överpenetration. Kulan fortsätter med oförminskad kraft rakt igenom en kropp och kan

skada personer som står bakom den som kulan var avsedd för.

Samtidigt blir skotten ineffektiva. Polisen åberopar en händelse i Malmö 1985 då det krävdes åtta träffande skott innan polisen fick stopp på en man som hotade folk med ett samurajsvärd.

 

Den nya kulan plattas alltså ut inne i kroppen och stannar sannolikt där. Sårskadeanalyser som genomförts vid Totalförsvarets forskningsinstitut visar att mängden skadad vävnad som måste opereras bort efter en träff med Speer Gold Dot är dubbelt så stor jämfört med polisens gamla kulor.

- Om polisen använt sådan ammunition vid de stora demonstrationerna inför EU-mötet i Göteborg, ja, då hade åtminstone en ung demonstrant varit död i dag, säger Erwin Woldemar.

 

 

 

Maja-Lena Rådelius

 

 

Herr Woldemar är ute och sneseglar som f*n i detta ämnet. Kulan är ingen 'dum-dum', och polismyndigheten bryter inte mot varken Haag- eller Genevé- konventionen. Då dessa är för stater i konflikt inte fredsmässiga situationer inom en stat.

Utgångshålet blir inte upp till en tiofaldig diameter. Detta är bara skitsnack, då tester har visat precis tvärtom.

Speer Gold Dot är inte inhuman. Det är kontrollerad uppsvampning samt att den fragmenterar inte.

Det är mycket möjligt att Hannes Westberg hade avlidit utav skadorna, om han hade träffats utav den nya ammunitionen. Men det kan man dock idag inte veta med säkerhet, utan det blir bara ren spekulation.

 

Förbannat tragiskt att denna mannen har öppnat sin brödklyka och spytt upp sådan här skit. Detta kommer att inverka negativt på skytterörelsen i övrigt. Samt att hans och SVFs kontakt med RPS är rätt så bränd nu. :worthy:

Link to comment
Share on other sites

Trist! Organisationen har ju numera "skitit i det blå skåpet" vad RPS anbelangar, kan ju då vara lite svårt att fungera som lobbyorganisation om RPS saknar förtroende, vilket jag tycker de med gott samvete kan göra.

 

Erwin Woldemar är säkert jätteduktig på många områden men tvivlar på att han är folkrättsexpert och då kanske man ska hålla käft och inte uttala sig!

 

Det är ett trist faktum att man kan dö om man blir skjuten av polisen men mannen bakom ska inte behöva dö också.

Link to comment
Share on other sites

Visst är det härligt att se massmedialt skapad opinion?

 

Greta 47, sjukpensionär slår upp tidningen och läser:

"POLISENS AMMUNITION BRYTER MOT FOLKRÄTTEN"

 

Härligt att se hur människor uttalar sig om saker de inte har en aning om. Jag har fullt förtroende för att polisen har valt ammunition för att skydda allmännheten, inte för att göra större hål i dem.

 

Överväger att avsluta tidningsprenumerationen och förlita mig på djungeltrumman istället, betydligt pålitligare vad avser sanningshalt.

Link to comment
Share on other sites

Det är mycket möjligt att Hannes Westberg hade avlidit utav skadorna, om han hade träffats utav den nya ammunitionen. Men det kan man dock idag inte veta med säkerhet, utan det blir bara ren spekulation.

Dessutom handlade ju polisen i det fallet helt ratt. Han hade ett dodligt vapen som han anvande mot poliserna (trots vad tidningarna sager sa kan ju en gatsten doda ganska sa latt), och han skots. Han fick vad han fortjanade, och han hade bara tur att polisen siktade sa daligt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...