Jump to content

Uppträdande i Urban terräng.


Guest Lt. Payne

Recommended Posts

Guest Lt. Payne

Eftersom jag ser mig som en novis på detta ämne skulle jag vilja ha forumets samlade kompetens på ett ställe. Tråden gäller inte SIB det anser jag vara ett annat ämne.

 

Förutsättningarna är:

Läge fred och/eller kris.

I Sverige.

Nutid.

Ökad risk för terroristangrepp.

 

Vad säger ni, vad är viktigt och vad ska vi INTE göra?

 

Ökad närvaro (Visa musklerna) är väl en fördel både för folkets förtroende och säkerheten?

 

Samverka med lokala myndigheter och organisationer är ju självklart.

 

Om vi skulle bli beskjutna och besvarar elden, att reda upp och tala klarspråk är ju självklart, men hur hanteras befolkningens reaktioner?

 

Ni har nog fler frågor, kunde vara intressant om vi hade fått ihop några kloka svar.

 

Lt. Payne

:clap:

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne
Befolkningens reaktioner?

 

Hmm... "i do the shooting and killing, They do the thinking"

Ingen aning faktiskt...

 

Förklara mer hur du menar!  :clap:

Får se om jag kan uttrycka mig rätt :D

 

Jo, Om befolkningen reagerar negativt på händelsen och anser att vi är "orsak" till det inträffade, hur är lämpligast att möta sådana reaktioner?

Tänker först och främst på att de är våra uppdragsgivare.

Link to comment
Share on other sites

i min hemstad har vi ett antal skyddobjekt som ligger mitt inne i centrala stan.

bla en klaffbro, en telestn och ett antal av vattenfalls kontor och anlägggningar.

 

jag har vart med i hv i 14 år nu, och har aldrig upplevt en övn vid dessa objekt.

 

problemet ligger i skottfält och civila byggnader överallt.

dessutom ligger objekten inom ett område, som inte är större än 200 kvadratmeter.

på platsen finns ocks ett större skyddsrum för ca 1500 människor och busstorg i närheten.

tom stadens stadshotell ligger ca 50 m från två av objekten.

så förplagnad och förläggning är ju enkelt avklarad.

 

men hur fan löser man skyddobjekts frågan?

tar man och skyddar det viktigaste objektet eller kör man på alla?

till saken hör att vi även skall samverka med vattenfalls driftvärn.

 

vi har aldrig som sagt övat på objekten pga deras plasering och kommer nog aldrig att göra det heller.

 

grejen är att det är ganska viktiga objekt, men om vi aldrig övar på dem kommer vi inte att kunna lösa uppgiften i skarpt läge.

 

och tror att "det löser insatsplutonen" funkar inte heller, de har för lite folk och i denna situationen för dåligt övade.

dessutom kommer ju kul civila saker, som att stadens alla missbrukare brukar befinna sig runt platserna

och de kommer nog inte lämna sig favoritställen bara för att kriget utbryter.

 

hur fan löser man uppgiften?

Link to comment
Share on other sites

Jag tror personligen att det är "enklare" med ett vanligt krig än terroristbekämpning pga terrorister ofta använder civila för att uppnå sina mål,för vem vågar skjuta en terrrorist om man samtidigt risker att skjuta en vanlig människa.Sedan har vi problemen med att få öva på skarpa objekt dels beror det ju på att man stör civila mäniskor i största almänhet men även på att om fel person ser militärer som övar vid någon byggnad som ser obetydlig ut så inser dom nog att byggnaden är ett skyddsobjekt.

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte riktigt vad du menar :} så jag hoppas jag uppfattat frågan rätt. Antar att med vi så menar du hemvärnet.

 

Finns nog inte så mycket vi kan göra. Med terroristhot kan det gå länge innan det verkligen sker någonting vilket gör att om man skulle mobilisera HV så behöver fi bara avvakta tills regeringen inte har råd att hålla oss borta från våra arbetsplatser.

 

Jag tror inte det är en särskilt effektiv metod heller. För att ta Storbrittanien som exempel så kan man ju undra om det är invasion de förbereder sig för när de höjer sin beredskap (strf och liknande vid flygplatser t.ex.). Påverkar säkert civilbefolkningen mer negativt än vad själva hotet gör.

 

Det blir nog främst ett jobb för polisen/säpo, kanske kan militära underättelsetjänsten assistera. Förebyggande verksamhet är nog det vitala. Har en terroristcell väl etablerat sig i landet och valt ut ett mål så tror jag att det är oerhört svårt att förhindra det med militär hjälp.

 

Hemvärnets roll skulle kunna vara tillfälligt bevakning/skydd vid konkreta hotbilder mot objekt eller liknande. Kan även lösas av SBP vilket troligen skulle vara mer förtroendeingivande i civilbefolkningens ögon.

Link to comment
Share on other sites

Limp: I Storbritannien har de ju ganska lång erfarenhet av vad som funkar när det gäller terrorism så frågan är om de inte prövat de flesta metoderna för att stoppa sådan och kommit fram till den för dem mest praktiska lösningen.

Säger inte att den metoden är rätt för Sverige då terrorhotet är lägre här, vi har t ex inte PIRA och dessa protestantiska motparter att tänka på.

 

Allmänt förslag

Vad gäller att jobba med skyddsobjekt så kan det väl vara lämpligt att låta någon ansvarig studera varje plats och sen bygga enkla kopior inför en övning, behöver ju inte vara en perfekt kopia men vissa viktiga delar kan väl väljas ut?

Link to comment
Share on other sites

Bushman: en övning vid det skarpa objektet behöver inte innebära att ni drar på er M90, greppar AKn och traskar omkring och ser bistra ut.

 

Den kan även göras civilt genom att ni går omkring (både inne i och utanför) objektet och noterar hotbild, skottfält etc etc, om inte annat så lär ni er hitta bästa förflyttningsvägarna.

Görs det i små grupper kommer det antagligen inte ens att märkas...

 

Som kronvrak sa, kan ni bygga enkla kopior ute i skogen om det ska skjutas.

Link to comment
Share on other sites

Bushman: en övning vid det skarpa objektet behöver inte innebära att ni drar på er M90, greppar AKn och traskar omkring och ser bistra ut.

 

Den kan även göras civilt genom att ni går omkring (både inne i och utanför) objektet och noterar hotbild, skottfält etc etc, om inte annat så lär ni er hitta bästa förflyttningsvägarna.

Görs det i små grupper kommer det antagligen inte ens att märkas...

 

Som kronvrak sa, kan ni bygga enkla kopior ute i skogen om det ska skjutas.

MINNESLISTA OBJEKTSANALYS.

 

En lördagsövning i "citycamo" vid objekten.

Nedanstående kan vara värt att börja titta på under denna dag.

 

Utgångsläget i kartläggningen skall vara att man går igenom lokaler, studerar utrymmen i och utanför objektet. Objektet bör studeras vid olika klockslag, både på dagen och natten, vid solens upp och nergång.

Vädret t.ex. dimma, solsken, dis, regn m.m. påverkar hur objektet uppfattas utifrån samt hur försvararen uppfattar sin omgivning.

Dessa undersökningar ligger till grund för hur du skall försvara objektet. I tillämpliga delar även då du skall ta ett objekt t.ex. skyddsobjekt.

 

FASTIGHETEN.

 

ØFASTIGHETSDATA.

 

ØFastighetsägare.

ØKontaktperson.

ØFastighetsbeteckning.

ØFastighetens adress.

ØBoende/Arbetande.

ØRegelbundna besökare.

ØRitningar.

ØTopografin.

 

BYGGNADSKONSTRUKTION.

 

ØBYGGNADEN.

 

ØByggnadsstomme.

ØByggnadens skyddsnivå.

ØAntal våningar/källare.

ØIn/utgångar. Antal och placering.

 

ØBRANDSKYDD.

 

ØTyp av utrustning.

ØPlacering.

 

ØINSTALLATIONER.

 

ØVatten. Huvudavstängning.

ØEl. Huvudsäkringar/ säkringsskåp.

ØGas. Huvudavstängning.

ØFjärrvärme. Huvudavstängning.

ØOljetank. Tom/full?

ØKulvertsystem.

ØGatubelysning.

Ø”Farliga krafter”.

ØFarligt gods inom området. NBC.

 

ØLARM.

 

ØAnsvarig.

ØTyp av larm, öppen/dold larmning.

ØKoder.

ØPlacering.

ØÖvervaknings tv, central, placering.

 

ØNYCKLAR.

 

ØAnsvarig.

ØPassersystem: kort/koder.

ØNycklar.

 

MYNDIGHETER.

 

ØPOLIS/MP-station.

ØPlats.

ØTelefonnummer.

ØFrekvens/ anropssignal.

 

 

ØBRANDKÅR.

ØPlats.

ØTelefonnummer.

ØFrekvens/ anropssignal.

 

 

ØAMBULANS/ FÖRBANDSPLATS.

ØPlats.

ØTelefonnummer.

ØFrekvens/ anropssignal.

 

 

ØSJUKHUS.

ØPlats.

ØTelefonnummer.

ØFrekvens/ anropssignal.

 

PLANLÄGGNING.

 

ØYttre spärrar, patrullerande poster.

ØInre spärrar.

ØStridsställningar: ordinarie, alternativa och växel.

ØStridsställningar för vapen med gasutströmning bakåt.

ØVar finns sol och skugga på olika tider på dygnet.

Ø”Döda vinklar”.

ØSamlingsplats för skadade.

ØSamverkan med sidoförband.

ØIndirekt eld.

ØMineringar.

ØTroliga inbrytningspunkter.

ØUtmärkning av skjutgränser, frr-vägar m.m.

ØFörövning: motstöt, omgruppering, urdragning m.m.

ØIn/ut-passering via………

ØSkenåtgärder.

ØSkyddsställning/ rum

ØUtrymning.

ØAmmunitionsupplag.

ØSamband.

ØMat/ vatten.

ØFörläggning.

ØHygien.

ØSamverkan med civila myndigheter

 

När du börjar att få struktur på ditt objekt ta dina gruppchefer med dig ut ur objektet och föreställ dig att ni är fienden som har till uppgift att ta/ bekämpa detta, fundera på följande:

 

ØVarifrån kan jag spana mot objektet?

ØVilken/ vilka vägar kan jag dolt ta mig fram till UFA?

ØVilka kringgångsmöjligheter finns?

ØHur kan jag försvåra fiendens möjligheter att bekämpa mig? T. ex. framrycka mellan hans grupperingar.

ØVarifrån och med vad kan jag avståndsbekämpa.

 

SLUTSATSER.

 

ØEgna för och nackdelar.

ØFiendens för och nackdelar.

ØTerrängens inverkan.

ØCivil påverkan.

ØPersonalbehov.

ØMaterielbehov.

ØFältarbetsbehov.

ØTidsåtgång för att kunna lösa uppgiften.

 

 

8 F

 

Minnesregel vid försvar av stridsställning.

 

ØFrontalt skydd.

ØFlankerande skjutriktning.

ØFörsvarbara skjutavstånd.

ØFritt skottfält.

ØFly fönster/ iögonfallande föremål.

ØFlygskydd.

ØFältarbeten.

ØFria omgrupperingsvägar.

 

 

:)

Edited by heiho
Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne

@Heiho

 

Nu börjar det likna det jag söker! :)

 

@Bushman

 

Känner igen ditt "problem", Vi nekade att ta på oss en liknande uppgift med motiveringen att vi under de aktuella omständigheterna inte kunde lösa den uppgift vi hade.

Det blev lite surt men vi fick en annan uppgift efteråt.

Link to comment
Share on other sites

Bushman: en övning vid det skarpa objektet behöver inte innebära att ni drar på er M90, greppar AKn och traskar omkring och ser bistra ut.

 

Den kan även göras civilt genom att ni går omkring (både inne i och utanför) objektet och noterar hotbild, skottfält etc etc, om inte annat så lär ni er hitta bästa förflyttningsvägarna.

Görs det i små grupper kommer det antagligen inte ens att märkas...

 

Som kronvrak sa, kan ni bygga enkla kopior ute i skogen om det ska skjutas.

@jed:

om du vore chf för min md-grp så hade världen vart en mycket trevligare plats :D

 

tyvärr skall allt göras så militäriskt som möjligt, civila kläder på övn kan ju betyda att man inte får någon ersättning.

och då kan man ju inte öva, dessutom kanske man inte får mat och då är övning totalt omöjligt.

 

tyvärr ser objekten helt sjuka ut, vattenfall-installationerna är ju hyfsat enkla att klara både vid övn och skarpt men de andra...... :)

 

dåligt med skydd och inga möjligheter att spärra av.

vid ev skarpt läge så kommer ju inte svensson att sluta använda bil tex, vilket gör att bron inte går att stänga av.

finge man det så är det relativ enkelt, det är ju en klaffbro, öppna brojäveln så löser det problemet.

 

största problemet är nog att det kommer ligga en massa skjutkåta hv/driftvärns -gubbar på ett mycket litet område,

som kanske inte är så duktiga på detta med disiplin, skjutgränser och eldledning.

 

det räcker med att ett skott går av och sedan är korselden igång.

och kommer nog inte sluta förren all ammo är slut.

 

dessutom kommer de som ligger på de andra objekten höra eldgivningen,

och komma farandes för att se vad som händer

= ännu större risk för vådaskott.

lägg då till ex antal civila som kommer sättandes för att få se vad som står på.

och i det allmäna kaoset borde ju fi verka,

och tillfoga skador på personal och objekt.

ett par väl riktade grk salvor och objekt och försvarare slås ut.

 

lede fi däremot har nog övat civilt i området minst en gång per år, göta älv rinnner rakt igenom objekten med handels och turisttrafik året om.

 

@ lt pyne:

ja om det vore så att hv ledningen i miktt komp ängnade sig mer åt taktik och mindre åt att sälja bingolotter

så hade detta nog var en verklighet hos oss också.

 

tyvärr så har många av hv's normala objekt försvunnit, och de få som finns kvar måste försvaras,

så att man inte blir tvungen att förflytta sig till mörka skogen och lämna sin varma och mysiga stabsbyggnad.

ty lede fi kan ju inte vara så jävlig att han försåtsminerar hv-gården va?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...