Jump to content

Rödpunktsikte AK4


Guest Dedicated

Recommended Posts

Guest Triggerpuller

@Panzerfaust.

 

Nu för tiden är det enligt mina erfarenheter VÄLDIGT lite hylsor som samlas in och återvinns. Det verkliga skälet till att hylsfångaren finns kvar är att vid urdragandet av hylsan från patronläget KAN flisor slitas loss från hylsan och slungas ut vid utkastandet. Således KAN någon få flisan i ögat med skador som följd.

 

Huruvida detta är riktigt eller bara lögn kan man ju fråga sig. Sverige är nämligen den enda G3 användaren som använder hylsfångaren. Danmark använder en hylsavledare men inte av samma orsaker som vi använder hylsfångaren. Frågan jag ställer mig är om det inte bara skulle räcka med en hylsavledare för oss också.

Allt som krävs är ju att man skruvar bort själva påsen.

 

Och skulle miljörgumentet väga så tungt skulle vi väl också haft hylsfångare till Ksp och Ak 5.

Edited by Akktu Stakki
Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Sen vet dom inte hur dom ska göra om man har fler än 2st utbildade skarpskyttar på förbandet då "normen" säger 2 skarpskyttar per pluton. Dom vet inte om 2 ska får RP med modul och övriga skarpskyttar ska behålla OR (Hensoldt).

Nu förstår jag inte riktigt. Om RU är två skarpskyttar/pluton så borde det väl även i dagsläget bara finnas två OR/pluton? Eller är OR något som man tilldelas efter genomgången skarpskytteutbildning oavsett om det finns något behov av det?

Vet inte hur dom vill ha det men det är det besked som SSk har lämnat.

Link to post
Share on other sites
@Panzerfaust.

 

Nu för tiden är det enligt mina erfarenheter VÄLDIGT lite hylsor som samlas in och återvinns. Det verkliga skälet till att hylsfångaren finns kvar är att vid urdragandet av hylsan från patronläget KAN flisor slitas loss från hylsan och slungas ut vid utkastandet. Således KAN någon få flisan i ögat med skador som följd.

 

Huruvida detta är riktigt eller bara lögn kan man ju fråga sig. Sverige är nämligen den enda G3 användaren som använder hylsfångaren. Danmark använder en hylsavledare men inte av samma orsaker som vi använder hylsfångaren. Frågan jag ställer mig är om det inte bara skulle räcka med en hylsavledare för oss också.

Allt som krävs är ju att man skruvar bort själva påsen.

 

Och skulle miljörgumentet väga så tungt skulle vi väl också haft hylsfångare till Ksp och Ak 5.

Hur kan du då förklara att man får springa och plocka hyllsor när man skjuter Ak5 samt Kulspruta 58? har då jag alltid fått göra... ända sedan GU samt framtills höstas när jag sköt lite ak5 med fbu.

 

Om nu inget annat land använder hyllsfånger är nog miljö samt kostnad ett av dom största skälen till att vi använder den. Samt att det är en säkerhets fråga också förståss.

Link to post
Share on other sites

Naturligtvis städar man efter sig på skjutbana/skjutfält men vid lösövning i skog alternativt skarpskjutning vid framryckning plockar man inte.

 

Hur skulle det se ut om alla bara sköt men inte städade efter sig?

 

The Swede :camo:

Link to post
Share on other sites

jag har under min hittils 6½ månads Vpl plockat tomhylsor i skogen vid 1 tillfälle, det var när jag hade KSP utb och det var dessutom obefintlig undervegetation på den platsen, annars har jag aldrig gjort det.. ja, på skjutbanan då, men det gör väl alla?

Link to post
Share on other sites
Hur kan du då förklara att man får springa och plocka hyllsor när man skjuter Ak5 samt Kulspruta 58? har då jag alltid fått göra... ända sedan GU samt framtills höstas när jag sköt lite ak5 med fbu.

Därför att 70% (osäker på %-satsen) av tomhylsorna skall återredovisas vid ammunitionsinlämning/redovisning på förrådet, för Grg och andra tyngre vapen gäller 100%. Eftersom man av förklarliga skäl inte kan samla in 70% av tomhylsorna till exempelvis Ak5 och Kulspruta 90 så har man på vissa håll mer eller mindre glömt bort eller struntat i den regeln. Under min GSU fick vi även sitta och räkna antalet hylsor för hand.

Link to post
Share on other sites
Skrämmande att ni inte städar efter er! När jag gjorde GU städade vi efter all slags skjutning. Det är ju inte mer än rätt att man städar på skjutfältet efter sig.  :D

Naturligtvis skall man som jag skrev städa efter sig i möjligaste mån.

Det kan dock vara lite svårt under rörlig strid om man inte grupperat t.ex understöd på en bestämd plats.

Att springa runt i ljungen eller lingonriset och leta tomhylsor till ak5 kan bli en smula jobbigt. :D

 

Handlade inte den här tråden om Rödpunktsikte till ak4?

 

The Swede :baskerPa:

Link to post
Share on other sites

Det handlar inte om att plocka tomhylsor eller ej, utan att man ser till att lära in ett reflexmässigt betende vid eldavbrott, och då ingår inte att ta bort och brottas med någon hylspung för den finns inte där den dag eldavbrottet behöver avhjälpas skarpt.

 

träna som du slåss, slåss som du tränar!

Link to post
Share on other sites

Om det är hylsfångaren som gör skillnad mellan en soldats överlevnad eller död så kommer han ändå dö förbannat snabbt för han är totalt oduglig.

 

Hylsfångaren försvinner i krig och förenklar därmed proceduren.

 

Sluta gnälla och diskutera RPS EHV AK4 eller starta en ny tråd.

Link to post
Share on other sites
Guest Triggerpuller

För att återknyta till Rödpunktsikte Ak4 så har jag funderat på hur rekylen kommer att påverka själva skyttet med RPS. Enligt mina bedömningar så borde skytten tappa riktpunkten vid varje avlossat skott pga rekylen/stegringen, vad tror ni om detta. Dock har jag inte skjutit ak4 på nästan en månad så mitt minne kanske sviker.

Link to post
Share on other sites
Guest Triggerpuller

Nej, just det, snarare bättre. Med järnsikten har du ju tre saker att hålla reda på sikte, korn och mål. Med RPS bara två saker mål och rödpunkt. Ang järnsikten så måste jag inflika att de gånger jag verkligen använder både sikte och korn för att rikta med är fåtaliga, korn och kornskyddsring oftast och många gånger bara själva kornskyddsringen som ett stort "korn".

 

Vad jag vill komma till är att visserligen så förbättras ju förutsättningarna för att kunna träffa målet. Men, samtidigt så kan man väl inte säga att det ÄR bra att skytten måste ta ny riktpunkt för varje skott han avlossar.

 

Var det verkligen rätt att renovera Ak 4 samt förse vapnet med Picatinnyskena.

Hade det inte varit bättre att strunta i detta samt inköpet av patronlägeslåsen och satsat på Ak5C med patronlägeslås till dessa istället? Ett fåtal Ak 4 skulle man kanske ha kunnat modda för att använda som skarpskyttevapen?

 

Kombinationen 5,56-vapen/RPS är enligt min uppfattning en bättre lösning eftersom man kan avge flera skott med samma riktpunkt, och enligt mig är detta av godo eftersom det krävs flera skott avlossade för att träffa, samt flera träffar för att nedkämpa.

 

Bara min tankar kring detta. Jag vill passa på att understryka att jag aldrig skjutit med ett RPS-försett vapen i 7,62. Och mina erfarenheter av att skjuta med RPS/5,56 är begränsat till ett fåtal tillfällen. Någon som har större erfarenhet av "taktiskt" skytte med RPS kan ju gärna delge sina erfarenheter.

Link to post
Share on other sites

På den gamla goda tiden, när det inte blev protester över egeninköpta riktmedel, sköt jag under flera år med RPS till min AK4 och det rockar!

 

Siktet gör att man mycket snabbt kan fånga upp målet igen.

 

Det nya siktet är dessutom ljusår bättre än mitt gamla med långsmal 1"tub.

Link to post
Share on other sites
Guest Triggerpuller

Jag har alltid tyckt att Ak 4 är lite väl lång, finn här någon vapentekniskt lagd person som kan berätta hur en Ak 4 med låt säga 15 cm kortare pipa skulle bete sig avseende rekyl, stegring osv. Detta tillsammans med ställbar inskjutbar kolv tror jag kanske skulle ha varit en bra mod på Ak 4B. :)

 

@Knekt: Men vid varje avlossat skott tappade du målet eller?

Link to post
Share on other sites

En kvalificerad gissning är att ett kortare vapnen skulle få ungefär samma tyngd i rekylen men något "rappare". Den kan rentav bli lite mer kontrolerbar pg av att den inte blir så framtung, en egenskap jag har märkt hos korta pistoler(en 3½" pistol i 45acp är lättare att skjuta fort med än en 5")

 

Kortare "ak4:or" finns redan i framtaget av HK, (G3K)

Link to post
Share on other sites
Jag hade dock tänkt mig en ännu kortare pipa än G3A4, typ 20-25 cm.

Jag skulle tro att om du i princip kapar pipan med hälften så får du dels en hemulisk mynningsflamma samt att du tappar såpass mycket hastighet att prestandan sänks betydligt på längre avstånd.

 

Mynningsknallen lär ju också bli otrevlig.

 

Mao är min åsikt att du inget vinner på att korta ett vapen i 7.62 på det sättet. (förutom att det blir smidigare att hantera)

 

Bättre då att välja en kaliber där längden på pipan samarbetar med den valda kalibern.

 

Driftsäkerheten kan ju också bli en svår fråga att lösa.

 

OT:

I några gamla "Machine Gun News" säljer ett företag en kraftigt kortad G3, tänk en HK 21K.. ung. en HK 21 fast i MP5K modell...

Ingen kolv, vertikalt eller horizontellt frontgrepp och bandmatad!

Fruktansvärt kul :camo:

Link to post
Share on other sites
Nej, just det, snarare bättre. Med järnsikten har du ju tre saker att hålla reda på sikte, korn och mål. Med RPS bara två saker mål och rödpunkt. Ang järnsikten så måste jag inflika att de gånger jag verkligen använder både sikte och korn för att rikta med är fåtaliga, korn och kornskyddsring oftast och många gånger bara själva kornskyddsringen som ett stort "korn".

 

Vad jag vill komma till är att visserligen så förbättras ju förutsättningarna för att kunna träffa målet. Men, samtidigt så kan man väl inte säga att det ÄR bra att skytten måste ta ny riktpunkt för varje skott han avlossar.

 

Var det verkligen rätt att renovera Ak 4 samt förse vapnet med Picatinnyskena.

Hade det inte varit bättre att strunta i detta samt inköpet av patronlägeslåsen och satsat på Ak5C med patronlägeslås till dessa istället? Ett fåtal Ak 4 skulle man kanske ha kunnat modda för att använda som skarpskyttevapen?

 

Kombinationen 5,56-vapen/RPS är enligt min uppfattning en bättre lösning eftersom man kan avge flera skott med samma riktpunkt, och enligt mig är detta av godo eftersom det krävs flera skott avlossade för att träffa, samt flera träffar för att nedkämpa.

 

Bara min tankar kring detta. Jag vill passa på att understryka att jag aldrig skjutit med ett RPS-försett vapen i 7,62. Och mina erfarenheter av att skjuta med RPS/5,56 är begränsat till ett fåtal tillfällen. Någon som har större erfarenhet av "taktiskt" skytte med RPS kan ju gärna delge sina erfarenheter.

Det handlar om skjutställning och rekylupptagning. Problemet är inte så stort som du misstänker.

 

Skjuter dubbelskott utan problem med aimpoint 5000(30mm). Dock går det någon tiondels sekund långsammare än instinktivskytte, men träffsannolikheten ökar.

Att det går långsammare beror på att du skjuter med hjärnan(ögonen) istället för med ryggmärgen.

 

Sätter 20/20 på 25 meter genom automateld med aimpoint. AP5000 har jag använt sedan början på 90 talet och det motsvarar väl ungefär det nya siktet.

 

Rikta med båda ögonen, Korrekt kroppsställning, låt stödhanden ta huvuddelen av rekylen. Öva, öva, pröva.

 

Casca

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Vol7No5index_img_2.jpg

 

I Small Arms Review Februari 2004 så ska det tydligen finnas en artikel om vår nya pang. Nån som vet var man kan få tag på blaskan i Sverige? Press Stop har den inte.

 

Bilden borde visa ett av de tidigare försöksvapnen och kommer från en pdf på blaskans webbsida.

Link to post
Share on other sites

Spännande att läsa hur lyckliga alla är över nya siktet. Kul, kul. Vi i Kalmargruppen får väl vara glada om vi får hjälm 90 innan pension, rödpunktssiktet lär ju inte komma i denna kungens tid. :blink:

Edited by C 2.a pjäs
Link to post
Share on other sites
Guest Dedicated

Skulle inte förvåna mig alls om man helt enkelt nu väntar på alla utredningar innan nån ny utrustning lämnas ut, vare sig det nu gäller AK4B eller hjälm 90. Det är ju viss skillnad på att tillverka 15.000, 30.000 AK4B eller vapen till alla som är med nu!

Link to post
Share on other sites
Det där ser ut som skenan och 1,5X optiska siktet som vi (SBP) hade på dom första CGA5:orna...

Är 99% säker på att det är samma sikte/skena.

Höll på med den en hel del 98/99 och om mitt högra öga ännu lever så är det samma sikte samt skena :surprise:

Vi hadde den modellen på vårat pluton som försöks vapen.

(SBP utbildades med oss, då hadde SBP vanlig ak5 under utb då det endast fanns ca 3-5 CGA5 som gick runt, och dem hadde den där skenan)

Edited by Panzerfaust
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...