Jump to content

Möjlighet till att ställa krav?


Guest Lt. Payne

Recommended Posts

Guest Lt. Payne

Sitter och funderar lite..

Är det en möjlighet och skulle det kunna fungera praktiskt att vi som HV-soldater ställer "motkrav" mot myndigheten?

 

Har sett i ett par trådar angående tilldelning av modern material hur illa ställt det är överlag. Vad skulle hända om vi kom överens om en gemensam skrivelse till HKV där vi begär utlämnat till stridande förband (inte tross och liknande) modern befintlig material till den personal som uppfyller sitt kontrakt+ antal timmar.

 

Vi kan säkert få med oss flera tusen namnunderskrifter på en sådan appell.

Om inte skulle väl effekten ändå vara en spark på pungen som väcker en del slapptaskar till liv..

 

OM det skulle gå, det skulle hjälpa nyrekrytering och hjälpa tillbaka de som håller på att tröttna. :uuh:

 

Ordet är fritt!

Edited by Lt. Payne
Link to comment
Share on other sites

Jag har faktiskt också funderat lite i de här banorna den senaste tiden... Främst tänker jag dock på krav relaterade till utbildning mm. Jag har funderat lite utifrån temat att vi faktiskt delvis är att betrakta som "kund" i förhållandet till FM i så motto att vi "beställer" vissa "tjänster" och "varor".

Om vi är missnöjda med den utrustning vi tilldelats eller med kvalitén på den utbildning vi får, så borde det gå att agera. Jag gillar dina ideer, Lt Payne!!

 

Frågan är emellertid hur statsmakterna ser på Hv och dess funktion i försvaret. Vi vill gärna ta för oss bland uppgifterna, ser oss allt för ofta lite styvmoderligt behandlade och tycker själv att vi är så viktiga -men hur är det egentligen? Vi har retat oss på att för oss attraktiv utrustning hamnar i baltikum, men säkerhetspolitiskt är satsningen inte dum alls. Kanske inte hedervärd (Sverige försvarar sig till sista balt), men fullt begriplig. Det förefaller som om det finns en stor tröskel man skall över innan man tar beslut om att sätta in frivilliga krafter om det gäller annat än att trava sandsäckar och gå skallgång. Vi övar ibland i att lösa IKFN-uppgifter och på vissa håll i landet är kompetensen att klara en sådan uppgift god inom vissa delar av Hv, men hur sannolikt är det egentligen att vi får den pucken? Man verkar inte lita riktigt på att kompetens och förmåga finns inom Hv och jag undrar var den attityden härstammar från? Är det inte en gammal etablerad bild av Åsa-Nissesoldater i vadmal som plirar över långbössan och med kaffekask i termosen, som lever kvar? Lösningen tror jag står att finna i ett differetierat frivilligförsvar. Jag har på andra platser på detta forum argumenterat både för ett namnbyte och en differentiering av frivilligförsvaret och jag tror att detta är ett måste om det skall bli något av det hela. Idag diskuterar man att kunna kontraktsanställa nymuckade i upp till tre år i en stående incident/beredskapsorganisation och det blir förmodligen där man kommer att lägga pulvret -om man nu får det hela att fungera det vill säga. Hur många nymuckade är beredda att lägga tre år av viktig utbildnings och karriär-tid på att jobba inom FM? På vilket sätt skall detta kunna bli attraktivt? Jag är förvånad att man inte inventerat Hv i det här sammanhanget. Vi borde ha en större plats där.

Link to comment
Share on other sites

Det finns ju faktiskt medinflytande - i varje fall på papperet - inom Hv. Kompaniråd och hela vägen upp till Rikshemvärnstinget som går av stapeln i dagarna.

 

Läser man stadgarna har dessa råd en hel del att säga till om. Bl a om förbandsutveckling mm.

 

Hur fungerar dessa råd? Nja, det finns säkert de MD-grp där de fungerar som avsett, men min egen erfarenhet, genom åtskilliga års eget arbete tillsammans med samtal med kollegor runt Sverige, är att råden inte tar vara på sina möjligheter.

 

Man törs inte "vara uppkäftig" helt enkelt. Om detta beror på rädsla för utebliven befordran och/eller medaljer eller ren slöhet/ålderdomssvaghet har jag en bestämd uppfattning om (som jag behåller för mig själv).

 

En uppmaning till de aktiva i Hv; se över vilka representanter ni har valt in i råden. Det är de som ska föra fram kraven från leden till RiksHvch och ÖB. Något "Dalauppror" tror jag inte på - det är för lätt att dribbla bort.

 

:uuh: (ljusgrön)

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne
Man törs inte "vara uppkäftig" helt enkelt. Om detta beror på rädsla för utebliven befordran och/eller medaljer eller ren slöhet/ålderdomssvaghet har jag en bestämd uppfattning om (som jag behåller för mig själv).

Jag anser att just detta är en av anledningarna till att använda en annan väg till "toppen".

Det finns många utmärkta kompaniråd och vägar uppåt men även motsatsen.

Om inte annat så skulle "uppropet" vara en väckarklocka för många.

 

Min personliga reflektion över medaljregnen är att det aldrig hamnar medaljer på

den personal som syns i fält.

Link to comment
Share on other sites

Låter som en mkt mkt god sak! är genast med på detta!

 

@wittman

 

att hota med avhopp är dumt, det är ungefär som att hota med att sluta ifall jag inte får högre lön. Däremot kan man göra som du sa nämligen att inte vara med vid eftersök osv. den principen kör jag med. för jag har alltid råkat tagit en ök till maten när de ringer om eftersök

Link to comment
Share on other sites

Just den demokratiska biten av Hv har jag lite dåligt grepp om. Det är alldeles för långa och komplicerade vägar fram till beslutande organ. En motion som inte gillas av "närmaste" instans i kedjan kommer inte vidare alldeles oavsett hur bra och genomtänkt förslaget är. Det är ett fåtal i organisationen som är intresserade och/eller vet vilka möjligheter man har att påverka och jag, som varit med i snart elva år, kan inte säga att jag är speciellt orienterad om hur demokratin i Hv fungerar. Hur många vet exempelvis att det överhuvudtaget GÅR att lägga förslag till tinget och vem talar om för dig vad som händer? Min bild är helt klar: I den "Högsta Sovjeten" till Hemvärnet sitter en massa gubbar som nogsamt vårdar sina platser och är djupt ovilliga att "demokratisera" organisationen i någon större utsträckning. Man träffas och bevakar sina intressen, medaljerar sig själv och passar sig för att stöta sig med någon "överhet". Om jag har fel i min syn på saken, så är det illa nog. Då har inte "sovjeten" lyckats orientera mig om hur det fungerar egentligen!

 

Om nu jag själv skulle vara intresserad av at bli med i nomenklaturan och tror att jag kan tillföra något... Hur går man till väga då? Nej, det är allt för svagt underbyggt och allt för kluddigt uppstyrt med "demokratin" för att den skall vara värd namnet. Vår egen tidning har ett djävla ansvar i den här saken och jag tycker att de borde passa utmärkt om tidningen Hemvärnet ägnade ett nummer åt att informera och presentera hur demokratin i organisationen ser ut, hur man bär sig åt för att bli vald till ting och styrelser och hur man lägger motioner. Personligen anser jag att demokratin i en militär organisation är av tvivelaktig nytta och skulle väl helst sett att Hv i högre grad fungerade som vilket annat vapenslag som helst. Kanske hade det tillochmed blivit lättare att genomföra de nödvändiga uppsnäppningarna och uppstyrningarna då!!

 

Hemvärnsmannen i allmänhet har inget intresse av att engagera sig i "föreningslivet" utan är med av andra orsaker.

Link to comment
Share on other sites

Just den demokratiska biten av Hv har jag lite dåligt grepp om. Det är alldeles för långa och komplicerade vägar fram till beslutande organ. En motion som inte gillas av "närmaste" instans i kedjan kommer inte vidare alldeles oavsett hur bra och genomtänkt förslaget är. Det är ett fåtal i organisationen som är intresserade och/eller vet vilka möjligheter man har att påverka och jag, som varit med i snart elva år, kan inte säga att jag är speciellt orienterad om hur demokratin i Hv fungerar. Hur många vet exempelvis att det överhuvudtaget GÅR att lägga förslag till tinget och vem talar om för dig vad som händer? Min bild är helt klar: I den "Högsta Sovjeten" till Hemvärnet sitter en massa gubbar som nogsamt vårdar sina platser och är djupt ovilliga att "demokratisera" organisationen i någon större utsträckning. Man träffas och bevakar sina intressen, medaljerar sig själv och passar sig för att stöta sig med någon "överhet". Om jag har fel i min syn på saken, så är det illa nog. Då har inte "sovjeten" lyckats orientera mig om hur det fungerar egentligen!

 

Om nu jag själv skulle vara intresserad av at bli med i nomenklaturan och tror att jag kan tillföra något... Hur går man till väga då? Nej, det är allt för svagt underbyggt och allt för kluddigt uppstyrt med "demokratin" för att den skall vara värd namnet. Vår egen tidning har ett djävla ansvar i den här saken och jag tycker att de borde passa utmärkt om tidningen Hemvärnet ägnade ett nummer åt att informera och presentera hur demokratin i organisationen ser ut, hur man bär sig åt för att bli vald till ting och styrelser och hur man lägger motioner. Personligen anser jag att demokratin i en militär organisation är av tvivelaktig nytta och skulle väl helst sett att Hv i högre grad fungerade som vilket annat vapenslag som helst. Kanske hade det tillochmed blivit lättare att genomföra de nödvändiga uppsnäppningarna och uppstyrningarna då!!

 

Hemvärnsmannen i allmänhet har inget intresse av att engagera sig i "föreningslivet" utan är med av andra orsaker.

Ifall alla här inne tillsammans författar en motion, sedan med lite samordning, bekanta vid olika komp. så ser vi till att denna motion inlämnas vid varje hv-komp. då borde denna motion vid ngt ställe komma uppåt i kedjan

Link to comment
Share on other sites

@Fk Satan

 

Bra idé! Kanske kunde Webmäster ställa ett litet utrymme till förfogande som man kunde skriva lite förslag på och så kör vi en omröstning med jämna mellanrum? Medger att jag inte tänkt igenom riktigt hur det skulle fungera rent praktiskt, men det är en vacker tanke.... Autonoma Hemvärnssoldaters Forum!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne

Vad är syftet med uppropet/motionen och vad vill vi uppnå?

Hur och via vilka kanaler ska budskapet gå?

Detta bör vi enas om.

 

Här är mitt förslag, ändra och lägg till hur ni vill:

 

En omedelbar omfördelning av modernare material till personal i stridande förband.

Syftet är att öka Hemvärnetsdragningskraft och rekryteringsförmåga. Syftet är också att stimulera och bibehålla den personal och kompetens som redan finns i Förbanden.

Link to comment
Share on other sites

Bra förslag!

 

Jag tillhör dem som inte tror att nya prylar med omedelbar verkan hjälper oss att uppnå en högre förmåga i lösandet av våra uppgifter. Det finns andra saker som för mig är mycket viktigare, bla:

 

- Bättre stöd vad avser utbildning (terräng, instruktörer, utbildningshjälpmedel, PENGAR)

 

- En mer förnuftig organisation (in med sjukvårdare, prickskyttar och fler hundar i Insatsplutonerna tex)

 

- Bättre utformade kontrakt (tex repövningar omfattande fyra veckor vart annat eller vart fjärde år. Rimliga ersättningsnivåer, mer tid osv).

 

- Att vi blir tagna på ett större allvar och att ledningen för FM och politikerna inser att man inte blir en sämre soldat när man FÖRUTOM GU-Rep-internationell tjänst mm skriver på ett HV-kontrakt.

 

- MM

 

Kan vi enas om en programförklaring för upproret tycker jag att vi skall överväga en strategi för hur vi skall kommunicera vårt budskap. Själv tror jag att ett led i en sådan strategi måste vara LOKAL FÖRANKRING, dvs att det finns "upprorsledare" runt omkring i byggderna som driver frågan.

 

Det var bara några hastiga tankar. Kanske kan återkomma i ämnet.

Link to comment
Share on other sites

Har sett i ett par trådar angående tilldelning av modern material hur illa ställt det är överlag. Vad skulle hända om vi kom överens om en gemensam skrivelse till HKV där vi begär utlämnat till stridande förband (inte tross och liknande) modern befintlig material till den personal som uppfyller sitt kontrakt+ antal timmar.

Jag ställer mig frågande till att trossen ska särbehandlas. Om man har en engagerad och aktiv trossgrupp, varför ska den inte ha samma möjlighet att få tillgång till modern materiel som är relevant för uppgiften? Somlig modern materiel (tänker framförallt på sv2k och 90-hjälmen) kanske inte gör lika mycket nytta hos trossgruppen som hos en skyttegrupp, men den underlättar ett korrekt uppträdande genom att inte vara ett lika stort hinder som de antika motsvarigheterna.

 

Vill du ha modern materiel som en morot för att få folk att göra fler timmar, eller för att ge folk bättre förutsättningar att utföra sina uppgifter? Jag antar att båda anledningarna är ungefär lika viktiga, men om man bara ser det som en morot finns också goda skäl att behandla trossen likvärdigt övrigt manskap. Jag har ingenting att styrka mitt påstående med, men jag är övertygad om att en person i trossen bidrar mer till kompaniets stridsvärde än en person i en skyttegrupp, framförallt på längre sikt. Av den anledningen är det viktigt att ha en välövad och motiverad tross, och det uppnår man knappast genom att behandla trossgruppen som mindre värd än övrig personal på kompaniet.

 

(Jag ber om ursäkt om jag blir för OT genom att glida in på det här stickspåret, men det kändes som en viktig bisats i ditt inlägg. Vad gäller hela inlägget tror jag - utan att vara överdrivet väl insatt i beslutsvägarna inom hv - att det möjligen kan skynda på utvecklingen mot ett differentierat frivilligförsvar, och på så sätt fördela materielen annorlunda än idag.)

Link to comment
Share on other sites

Tycker detta är ett mycket bra förslag, för att försöka få igång nånting, göra oss hörda, visa vårt missnöje. Det är ju faktiskt så: Utan oss = Inget hemvärn!

 

@Lt. Payne.

Jag tillhör nog dom som anser att bra och modern utrustning är viktigt, så där håller jag med.

 

@FK H.

Jag anser att bra utbildning, bra organisation, bra och meningsfulla övningar är lika viktigt som att man har bra och modern utrustning. Har man bra och modern utrustning, och får en bra utbildning, organisationen är bra och man få igenomgå meningfulla övningar, så tror jag att det stärker dig som soldat och blir "snäppet" bättre och mer intresserad och engagerad.

 

@ Vrom.

Givetvis ska ALLA ha lika utrustning, ingen ska känna sig särbehandlad, ingen ska känna att jag är bättre och duktigare, eller att jag är sämre och inte lika värdefull. Detta kan medföra avhopp och "skitsnack". Detta tror jag är viktigt för rekryteringen att man känner att alla är lika värdefulla oavsett vad man pysslar med inom organisationen, alla ska känna att det är VI, så det inte blir nån vi och dom känsla, då spricker mycket.

:D

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne

@Vrom

Jag menade inte att särbehandla trossen. de är oerhört viktiga för stridsvärdet men jag har svårt att se nyttan av SV2K och M90 hjälm på kokpersonal. Den materialen gör mer nytta på stridande personal.

 

 

@FK H

 

Jag köper dina förslag men tror inte att mer pengar är det första vi kan räkna med.

 

@James Ryan, Peyton Iowa ;)

 

Du har en bra poäng, vi måste se till att motivera en diffentierad materialtilldelning.

Ingen ska känna sig utanför.

 

Kan vi börja lägga förslag om förbättringspunkter?

Jag börjar med att föreslå:

 

En omedelbar uppgradering och utdelning av ny personlig material till de Hemvärnssoldater som med råge uppfyller sina kontraktsåtaganden.

 

@Blågul

 

Är detta forum fel eller känner ni att sånt här kan ge problem så säg ifrån.

Link to comment
Share on other sites

Här kommer ytterligare några punkter:

 

En omedelbar förändring av organisationen för Hemvärnets Insatsplutoner innebärande tillförseln av två plutonsjukvårdare, ett prickskyttepar samt ytterligare två hundekipage.

 

Ett omedelbart tillförande av ytterligare fordon till Hemvärnets Insatsplutoner fdels som anpassning till den förändrade organisationen föreslagen ovan, dels för att uppnå en ökad taktisk rörlighet.

 

En omedelbar uppgradering och förtätning av Hemvärnets mörkermateriel i syfte att öka förbandens förmåga att verka dygnet runt under årets alla dagar. KRO-A 2006 ligger för långt bort.

 

En omedelbar uppgradering förtätning av Hemvärnets sambandsmateriel i syfte att skapa förutsättningar för förbanden att lösa tilldelade uppgifter (tex. delta i ytövervakning). Att vänta på eventuella förändringar i KRO-A 2006 duger inte.

Edited by FK H
Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne

En omedelbar förändring av organisationen för Hemvärnets Insatsplutoner innebärande tillförseln av två plutonsjukvårdare, ett prickskyttepar samt ytterligare två hundekipage.

 

Ett omedelbart tillförande av ytterligare fordon till Hemvärnets Insatsplutoner fdels som anpassning till den förändrade organisationen föreslagen ovan, dels för att uppnå en ökad taktisk rörlighet.

 

En omedelbar uppgradering och förtätning av Hemvärnets mörkermateriel i syfte att öka förbandens förmåga att verka dygnet runt under årets alla dagar. KRO-A 2006 ligger för långt bort.

 

En omedelbar uppgradering förtätning av Hemvärnets sambandsmateriel i syfte att skapa förutsättningar för förbanden att lösa tilldelade uppgifter (tex. delta i ytövervakning). Att vänta på eventuella förändringar i KRO-A 2006 duger inte.

 

En omedelbar uppgradering och utdelning av ny personlig material till de Hemvärnssoldater som med råge uppfyller sina kontraktsåtaganden.

 

Så här ser det ut hittills kommentarer, tillägg?

:((

Link to comment
Share on other sites

Det kanske är OT, men har någon av er funderat på om man från "överheten" egentligen tycker att vi behövs/duger och är värda att satsa på, eller om vi bara är ett gäng entusiaster som är ett alibi för den omhuldade tanken om "folkförsvaret"?

Link to comment
Share on other sites

Det kanske är OT, men har någon av er funderat på om man från "överheten" egentligen tycker att vi behövs/duger och är värda att satsa på, eller om vi bara är ett gäng entusiaster som är ett alibi för den omhuldade tanken om "folkförsvaret"?

 

Det må vara OT, men jag tycker att frågan är berättigad. Jag upplever det som att det fråm FM samt politikerna hela tiden talas om hur viktigt frivilligförsvaret är, men orden omsätts sällan eller aldrig i handling.

Link to comment
Share on other sites

Det kanske är OT, men har någon av er funderat på om man från "överheten" egentligen tycker att vi behövs/duger och är värda att satsa på, eller om vi bara är ett gäng entusiaster som är ett alibi för den omhuldade tanken om "folkförsvaret"?

 

Det må vara OT, men jag tycker att frågan är berättigad. Jag upplever det som att det fråm FM samt politikerna hela tiden talas om hur viktigt frivilligförsvaret är, men orden omsätts sällan eller aldrig i handling.

tyvärr lever Åsanisse stämpeln kvar om HV inom FM. Men den håller på att suddas ut. eftersom instruktörer känner igen folk sedan VPL tiden, de ser att Hv gör framsteg osv. Vidare kan man se att MD-grupperna är ett steg framåt inom FM för att vara en service mot bl.a. Hv. Det tas små små steg i rätt riktning och frågan är ifall dessa steg tas tillräckligt snabbt?

Link to comment
Share on other sites

Det kanske är OT, men har någon av er funderat på om man från "överheten" egentligen tycker att vi behövs/duger och är värda att satsa på, eller om vi bara är ett gäng entusiaster som är ett alibi för den omhuldade tanken om "folkförsvaret"?

Har en polare som är ganska nybakad officer i flygvapnet.

En av hans kurskamrater skrev ett arbete om just Hemvärnet.

Han har även berättat om att Hemvärnet endå hadde ganska hög status som organisation bland lärarna han hade.

Däremot så stod inte enskillda Hemvärnssoldater så högt i kurs mycket pga utav fenomenet "anpassad utrustning"

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller möjligheterna att ställa krav och få genomslag så är nog Hv den bästa organisationen FM har idag. Hur många har ställt krav till sin förbandschef inom ngn annan del av FM och fått dem genomförda? Hur många medarbetare på ABB eller Ericsson har lyckats få igenom förslag på genomgripande organisatoriska eller materiella ändringar heller för den delen?

 

Titta gärna i HvH som beskriver de formella vägarna och prata sedan med din Hv-förbandschef som kan tala om hur ditt eget förband omsätter HvH riktlinjer och regler för att göra fotfolkets röst hörd. Aktivera dig inom förbandsrådet och skriv motioner, ju fler som skriver i samma fråga desto bättre.

 

Att få saker genomförda snabbt är en annan femma, men det gäller överallt inom stora organisationer och framförallt där byråkratiska kvarnar måste mala. Inköpsplanerna i FM ställs upp åratal i förväg (för att sedan justeras ned :huh: )

 

Vad gäller åldersstrukturen så sitter det helt riktigt huvudsakligen äldre män på de olika positionerna och grundorsaken till detta lär kanske vara att det knappt går några kvinnor eller yngre män på förbandsråden, eller?

 

Har själv försökt verka direkt mot HKV och det går faktiskt att få svar därifrån också, så jag uppmanar alla som har ett geuint intresse att gå vidare från forumet och omsätta sina ideer i verkliga förslag och insatser på förbandsråden eller direkt i kontakt med Hkv. Ett tips i allt detta, undvik "...annars slutar jag i Hv" som argument, det låter otroligt omoget för den som får höra det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne

"En omedelbar förändring av organisationen för Hemvärnets Insatsplutoner innebärande tillförseln av två plutonsjukvårdare, ett prickskyttepar samt ytterligare två hundekipage.

 

Ett omedelbart tillförande av ytterligare fordon till Hemvärnets Insatsplutoner fdels som anpassning till den förändrade organisationen föreslagen ovan, dels för att uppnå en ökad taktisk rörlighet.

 

En omedelbar uppgradering och förtätning av Hemvärnets mörkermateriel i syfte att öka förbandens förmåga att verka dygnet runt under årets alla dagar. KRO-A 2006 ligger för långt bort.

 

En omedelbar uppgradering förtätning av Hemvärnets sambandsmateriel i syfte att skapa förutsättningar för förbanden att lösa tilldelade uppgifter (tex. delta i ytövervakning). Att vänta på eventuella förändringar i KRO-A 2006 duger inte.

 

En omedelbar uppgradering och utdelning av ny befintlig personlig material till de Hemvärnssoldater som med råge uppfyller sina kontraktsåtaganden. Detta har två syften, dels att modernisera och förbättra Hemvärnet inför framtiden och dels som en nyrekryteringsåtgärd."

 

Den 23/11 ska jag träffa C MDS. Finns det möjlighet så kommer jag att lämna över ovannämnda lista. Tillför gärna ideér!

 

Har ni lust och intresse att stödja detta så pm:a gärna era namn, befattningar, kompani och ort så hamnar det också på listan.

 

/Jobbig stridis. :blink:

Edited by Lt. Payne
Link to comment
Share on other sites

En omedelbar uppgradering och utdelning av ny befintlig personlig material till de Hemvärnssoldater som med råge uppfyller sina kontraktsåtaganden. Detta har två syften, dels att modernisera och förbättra Hemvärnet inför framtiden och dels som en nyrekryteringsåtgärd."

Lt.P Bara ett litet tillägg kanske :worthy:

 

En omedelbar uppgradering och utdelning av ny befintlig personlig material till de Hemvärnssoldater som med råge uppfyller sina kontraktsåtaganden. Detta har tre syften, dels att modernisera och förbättra Hemvärnet inför framtiden, dels som en nyrekryteringsåtgärd samt dels att verka som en motivationshöjande åtgärd för de deltagande soldaterna.

 

Edit: Det här ar ju inte sant, kan man banta sin händer?? :blink:

Edited by isa
Link to comment
Share on other sites

De säger ju att HV är det "största stridande militära enheten" och som ska vara beredd på x antal timmar att försvara vårt fosterland, innan all mob.kommit igång.....

 

De säger även att HV ska ha samma utrsutning som de värnpliktiga / YO , men leveransdatum skjuts bara framåt hela tiden..... Det är ganska idiotiskt att bara lova guld o grön skogar hela tiden , utan att uppfylla löftena.

 

Sä visst skulle det vara bra med ett upprop.... men då gäller det alla eller ingen..... för börjar folk att dra sig tillbaka, efter att man ställt krav, så skiter sig allt!!! :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. Payne

Nu börjar det hända nåt..

Det trillar in namn från hela landet, Umeå, Malmö, Stenungsund, Helsingborg, Stockholm, Köping etc!

 

:blink:

Edited by Lt. Payne
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...