Jump to content

Allmän värnplikt kvarstår


Recommended Posts

Av 1984 års kull har vårt grannland Finland 33.000 raska gossar. Precis som i Sverige så granskas allihopa. Dock "mönstrar" de inte utan bara snabbkollas av de lokala myndigheterna. Raska töser kan anmäla sig frivilligt till granskning. 6% befriades helt.

 

84.7% beodrades till militärtjänst inom 1-2 år.

3.6% fick uppskjutet 1-3 år

2.5% fick uppskjutet p.g.a. utbildning

3.0% slapp helt eftersom de fanns i brottsregistret.

2.0% valde civilpliktig tjänst.

1.8% hamnade i utbildningsreserven ("dåliga").

1.7% slapp helt ("obrukbara").

0.3% var Jehovas vittnen, icke tjänsgöringsskyldiga.

0.2% slapp p.g.a. dubbelt medborgarskap.

0.2% var frivilliga av andra könet.

0.1% ville ha vapenfri tjänst inom militären.

 

Kuriosa. Mönstringen för de som valde militärtjänst börjar först när de rycker in, under grundutbildningen där de testas. Sedan får de befattning efter förmåga. När de muckar beror alltså på befattning och inget man vet när man rycker in.

 

För Sveriges del så visar information från Pliktverket för 2001 nedanstående. Det är väl på ett ungefär samma siffror idag. Plikten finns ju även i Sverige med utbildningsreserven förvisso. Men finns väl knappast färdiga planer på att börja snabbutbilda folk om det blir orostider?

 

0MK000200100020010.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

Är det någon mer än jag som tycker mig se att Finland fastnat i ett "Frankrike"-beteende, dvs tro på en otidsenlig modell som funkade förra kriget. Jämför fransmännens Maginotlinje...

Link to comment
Share on other sites

I Nordkorea gör i princip samtliga män en 5-årig värnplikt. So what? Tycker för den skull inte att Nordkoreas samhälle är något eftersträvansvärt alternativ. Vad har antalet utbildade värnpliktiga i förhållande till andelen möjliga värnpliktiga för betydelse och varför skall denna procentsats jämföras länder emellan???

Link to comment
Share on other sites

En poäng med att låta "alla" göra lumpen är att det blir en jävligt bra sammanhållande anda. Lite som beredskapsåren i Sverige då folk från olika samhällsklasser fick leva tillsammans i tält i ödemarken. I länder som Nordkorea så är det knappast 5 år på skjutbanan, precis som i Sydkorea med sina 3 år så lär en avsevärd del vara "nationell fostring", just för sammanhållningen etc.

 

Kan någon här inne med gott samvete påstå att det här landets gossar är enade i sin åsikt om att FM och lumpen är något gott? Jag var den enda i min gymnasieklass som gjorde lumpen, resten ansåg det var fullständigt meningslöst, precis som många hade en syn på det här landet som fullständigt skit (heja USA) som jag inte kunde instämma i riktigt. Vår gymnasielärare hade för övrigt han själv inte gjort lumpen och uppmanade oss att göra som han, åka runt i världen i ett år istället och lära oss "fred och försoning". Hehe. Med ännu mindre värnpliktiga, och kontraktsanställda så känner jag det som att det kommer inte precis bli bättre.

 

Undra vad de där 0.1% (28 st) som ville göra vapenfri militärtjänst menade att de skulle bli. Kaffekokare och chaufförer åt någon general?

Link to comment
Share on other sites

Fu Dahlberg, kollar du statistiken där uppe så var det 2% som ville göra civilplikt. Det är just brandman, dagisfröken och dylikt, tror det ligger på 13 månader i Finland, bara det är en anledning till att många som inte gillar vapen hellre satsar på 6 månader som soldat, totalvägrar man så är det 1 år i fängelse som gäller. Det är mer de där 28 st, 0.1% som ville göra vapenfri militärtjänst jag undrade över.

 

Är man inte emot militären med sitt våldsanvändande som helig princip, varför då göra vapenfritt?

Link to comment
Share on other sites

En poäng med att låta "alla" göra lumpen är att det blir en jävligt bra sammanhållande anda. Lite som beredskapsåren i Sverige då folk från olika samhällsklasser fick leva tillsammans i tält i ödemarken.

Värnplikt (allmän eller inte) är ett av många möjliga sätt att förse försvarsmakt eller liknande organisation med personal. Värnplikt är inte ett mål i sig utan ett medel. Ett medel som många, däribland jag själv, inte anser vara det lämpligaste systemet att bemanna försvarsmakten med utgångspunkt i dagens förhållanden. I alla fall inte som det enda medlet för att bemanna organisationen.

 

Den samanhållande andan och det "goda" i att göra värnplikten är knappast heller ett mål i sig, utan en bieffekt av det valda sättet att bemanna FM:s krigsorganisation. Skulle målet vara att skapa en bra samanhållande anda (vilken man f.ö. kan ifrågasätta om det är önskvärt i en pluralistisk demokratisk statsbildning) är jag övertygad om att detta kan tillskapas på ett resursmässigt effektivare sätt än att låta samtliga män (varför då inte även kvinnor?) genomgå en värnpliktsutbildning.

 

Jag ser inte nyttan av att jämföra "utnyttjandegraden" av länders värnpliktskullar, då olika länder har skilda ingångsvärden avseende säkerhetspolitisk inriktning, alliansanknytning, hotbild, inriktning av försvarsmakt osv. Det är lite som "min snöskoter går bättre på snö än din sportbil". Något som har betydelse för norrläningen men inte för skåningen så att säga.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

En viktig sak i sammanhanget är Finlands historia.

 

De har en annan uppfattning och erfarenhet av sin granne

än vad vi har.

 

Jag tror att finnarna inte litar på vad grannen påstår om att

hålla sams..  ;)

Link to comment
Share on other sites

Det är ju inte bara ländernas historia som skiljer, utan även de geografiska förutsättningarna.

 

Finland har en lång landgräns mot "grannen", som följaktligen måste kunna försvaras.

P.g.a. de ändliga resurserna och kravet på en nummerärt stark armé, så har det inneburit en satsning på billigare infanteriförband.

 

Sverige har ingen landgräns mot "grannen", utan fienden måste komma över havet.

Detta har lett till att vi har en mindre krigsmakt, där större vikt läggs vid förmågan att avfalla och "kasta fienden i havet".

Att denna idé har slagit igenom först efter det kalla krigets slut och att vi under nyss nämda kalla krig hade en armé som bättre passade Finland eller Sverige anno 9:a april 1940 är en annan femma.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Visst har vi en "landgräns" mot den fienden,sträckan genom Finland är ju var ju tänkt som uppmarschområde.

 

Det taktiskt rätta enligt min uppfattning är att slå fi INNAN han landstiger.

 

Orsakerna är flera men de viktigaste är:

 

1:En fiende som sitter i landstigningsfartyg kan inte utveckla full eldkraft.

 

2:Det är oändligt mycket mer tids,material och personalkrävande att slå mot ett utvecklat landstigingsföretag.

 

3:Det är därför vårt ubåtsvapen har fått leva kvar så länge.

 

 

Lt. payne,kvällens amatör strateg. :)

Link to comment
Share on other sites

Kom på en annan aspekt på det hela. Detta med att man i Finland har 3 militärlän som är helt oberoende av varandra. En insatsbrigad var o.s.v. I Sverige är det ju nuförtiden mer en enhet, ett samlat insatsförsvar som går som en man mot fi. Kan ju vara så att den separata militärlänstanken kräver större resurser och därmed fler vpl. Att de är självständiga märks ganska tydligt på de vinterstridsövningar som hålls i dagarna enligt mil.fi t.ex.

 

Norra militärlänet håller i dagarna övning Kaamos 2002, där 3500 st vpl och reservistar med 600 fordon övar strid under arktiska förhållanden tillsammans. Östra militärlänet övning Virma 02 med 3000 st vpl och reservister och 400 fordon. Västra militärlänet håller övning Lumimyrsky 02 med 4000 soldater reservister och 670 fordon.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...