Jump to content

Överlevnadstatistik


Guest

Recommended Posts

Vid vissa diskussioner med mina kompisar (de flesta pacifister) så säger de bland annat att som soldat som jag är så ligger den genomsnittlige levnadstiden på under en minut eller dylik.

Saken jag undrar om är: finns det någon slags statistik över dina överlevnadschanser osv? och sen undrar för vilka situationer såna gäller.

Tack på förhand/Emil

Link to comment
Share on other sites

"Vid vissa diskussioner med mina kompisar (de flesta pacifister) så säger de bland annat att som soldat som jag är så ligger den genomsnittlige levnadstiden på under en minut eller dylik.

Saken jag undrar om är: finns det någon slags statistik över dina överlevnadschanser osv? och sen undrar för vilka situationer såna gäller"

 

Hmm...från vad jag har förstått så börjar ju slagfältet bli det säkraste stället att vistas på under ett brinnande krig. Detta baseras på det faktum att andelen icke-kombatanter som dödas, i förhållande till dödade kombatanter, ökade under hela 1900-talet. M a o, varje krig ökade andelen döda civila.

 

Men då man kan bevisa nära nog allt med statistik så ska man nog ta eventuella beräkningar på den förväntade livslängden med en nypa salt.

 

Edit: jag har inte lärt mig citera än :0

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för tid dessa pacifister talar om? Från att man drar på sig uniform vid mob? Är det då byxorna som räknas eller? Kanske är det från man öppnar luckorna och gör avsittning? Eller är det från man blir träffad tills man dör? Från man börjar sin långa stormning till fots (400-2000m)?

Frågorna är kanske inte så allvarligt menade, men visar på att de som talar högst om överlevnadstid inte vet så mycket om striden. Mer relevant är då att tala om förlustprocent för olika förband. Landstigning mot försvarad strand lär ju ge rejäla förluster, tänk på Normandie. Att gå som förpluton är väl inte heller en "hit" om man har en kvalificerad motståndare. Det är "hårda" uppgifter som skrämmer mig, inte något uttalande i stil med: en kustjägere lever bara 20 sekunder.

Statistik: ja det finns, amerikanarna brukar vara glada i att ta fram statistik. Det finns ju t ex statistik på hur många uppdrag en bombplansbesättning över tyskland klarade, precis som det finns statistik över hur många tyska ubåtsmatroser som överlevde kriget.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jo men det måste ju vara svårt att få denna statestik att stämma då krig oftast är väldigt olika varandra. Då dagens moderna arméer inte har ställts mot varandra måste det ju vara svårt att jämföra.

Det är iaf vad jag vet så har väl inga toppmoderna arméer ställt sig mot varandra och bra är väl det.

Sen så tror jag mina kompisar pratade om tiden från och med striden sätter igång det skulle väl jämföras då med landstigningstillfället vid en attack mot en försvarad strand.

Link to comment
Share on other sites

Det finns mycket skitsnack om att en infanterist lever 7 minuter i krig osv. Det går ju givetvis inte att räkna ut , men däremot kan man räkna ut detta på genomförda strider...tex genomsnittslivstiden för soldaterna i den första anfallsvågen på Omaha beach i Normandie 6 juni 1944.

Link to comment
Share on other sites

Såg en notis från en svensk armérapport från 1963, den var hemligstämplad på den tiden.

I den beräknades svenska armén lida 67%:iga förluster under de två första veckorna av ett krig mot Sovjetunionen.

Jag misstänker att infanterister ligger sämre till än dem flesta andra.

Link to comment
Share on other sites

Jag fick också höra att min befattning (Eldledningsgruppchef) hade en "överlevnadstid" på under 20 min efter vi lett in eld mot Fi. (ej från befäl utan från "logementskvaller")

 

I samband med att vi hade lite information om vår tjänst innan vi började vår befattningsutb så konstaterade KB X att vi kunde ställa till rätt mycket oreda för lede fi och frågade Mj Lewin om inte fi lägger ner en hel del möda på att bekämpa oss.

 

På bred skånska svarar den kära majoren då :"Jo, men vi har gott om eldledare......"

Link to comment
Share on other sites

det där med att räkna från det man landstiger..alltså typ "luckorna" öppnas.. det folk brukar räkna.. när bägge sidor kan börja skjuta... det ger intressant statistik på alla dom som sprängdes/druknade av tyskarna artilleri innan dom kom så långt.. eftersom dom får "minus" överlevad.. vilket förband kan slå det?? ;)

 

och den enda av exemplen nedan som jag tycker man kan räkna på är hur stor andel av tyskarnas ubåts bestättningar som överlevde kriget.. för det finns egentligen inget annat start och slut än själva krigsutbrottet och freden... självfallet går det att göra statistik, men det blir alltid "fel".. det är som man skulle gå ut på en väg, vilken som helst i sverige stockholm innerstad eller norrland fjäll.. och bara titta på den delen för en timme och sen göra statistik på hela sveriges bilism...mitt tips är i krigstid unvika ställen som ger dig högre puls utan att du ökat aktivitet.. så glöm frontlinjen och träffa tjejer ;)

Link to comment
Share on other sites

Då min morbror gjrde lumpen för ca 20 år sedan fick han reda på att i strid skulle han klara sig i ca 9 sekunder. Vet dock inte vad han gjorde i lumpen.

Nej, det kan man fråga sig då!!   ;)

Link to comment
Share on other sites

Guest Lord Good

Man har bättre möjligheter att överleva en väpnad  konflikt som soldat än som civil. Striderna drabbar alltid de svagaste hårdast. Soldaterna har bättre tillgång till skydd, sjukvård, transporter och livsmedel. I ett krig har försvarsmakten första tjing på alla tillgängliga resurser, övriga får klara sig bäst de kan. Civilförsvaret finns inte längre. Alla erfarenheter visar att ockupationsmakter behandlar tillfångatagna soldater bättre än civilbefolkningen. Vill du överleva så se till att vara soldat, gärna med så hög grad som möjligt. Stalingrad är i och för sig ett extremt exempel, men före kriget räknades befolkningen i hundratusental. Efter striderna räknades de överlevande i hundratal. 95 % av alla tyska soldater och underofficerare dog, liksom hälften av alla lägre officerare. Av högre officerare överlevde 95%.

Link to comment
Share on other sites

Alla som gjort lumpen, och tydligen en del övriga, har väl hört någon typ av genomsnittlig överlevnadstid för sin tjänst. Själv tror jag inte att det finns någon riktig substans bakom detta utan att det är en hörsägen eller "folkmyt" a la "råttan i pizzan".

 

Däremot kan man naturligtvis göra aggregerade uppskattningar i stort baserade på olika krigsfall. Med tanke på att svenska försvaret fram till denna dag har haft ett mycket dåligt eller obefintligt splitter- och personsskydd i fältförbanden, låg rörlighet samt ett dåligt sjuktransportsystem så var det sannolikt med mycket höga förluster vid ett lantkrig mot ett anfallande sovjetunionen.

Link to comment
Share on other sites

Sitter här och skrattar:)

Vilken idiot har sakt saker som 20 sekunder i överlevnads tid i snitt osv. Oki låt oss göra ett exempel. I en grupp soldater (tex fallskärmsjägare) dör 99 utav 100 de första tio sekunderna.... men dock överlever en. Killen är 30 bast, han blir så gammal som genomsnitet är nämligen ca 74 år. Dvs gruppens genomsnittliga överlevnads tid = 74-30/100=0,44 år

Dvs genomsnittliga överlevnads tiden är ca 5 månader! så låt oss säga att vi applecerar samma statistik för att få fram 20 sekunder.... då tordes några ppm ( parts per million) utav de i förbandet överleva!

 

OBS det är ett direkt svar på hans fråga. Hans fråga borde egentligen innehålla annan info ( misstänker det)

Sålunda med den du ger mig blir svaret ja om 1 på typ miiljonen överlever så kan 20 sekunder vara rimligt:)

Link to comment
Share on other sites

Ett litet påpekande till Niklas. Du har delvis fel i din uträkning i överlevnads statistik.

 

Den genomsnittliga överlevnadstiden är den tid som det tar för dina 99 soldater att dö på. Den överlevande som lever tills han är 74 år kallas i statisktiska sammanhang för "uteliggare", dvs han avviker från det "normala". Det finns nämligen flera olika sätt att räkna ut genomsnittet på. Vilken metod som används beror på vad som blir rätt. Lite svårt att förklara men ändå.

 

Detta eftersom statistiken inte skall bli missvisande. Lite har jag lärt mig efter 10 statistik på högskolan.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet Ronin poängterade detta också. Men med given info så tordes detta sätt vara korrekt. Men som sagt jag tror att de finns specifika formler och metoder på hur man ska räkna, dvs hans fråga var för diffus för att förkasta det eller ej ty resultatet varierar beroende på applicerad metod

Link to comment
Share on other sites

menvadfan 20 sekunder??

 

Antag en bataljon som inleder stridens första sekund med att rikta valfritt ehv mot magen och avfyra. Antag också att inget vapen drabbas av eldavbrott. Eftersom alla skottskadas och ingen kan hjälpa sin kamrat kommer de flesta avlida. För att få med alla antager vi att alla dessutom var fastspända på ett redan fullt brinnande bål. Medeltiden blir ändå högre än 20 sekunder. Är jag dum som inte förstår hur man kommer fram till ett visst antal SEKUNDER som överlevnadstid?

 

Räknar man från ögonblicket när en artellerigranat briserar i ansiktet på dig kan jag förstå att det handlar om korta överlevnadstider, men vad vore poängen med att räkna på det?

Link to comment
Share on other sites

Det är meningslöst att försöka gå vidare med detta resonomang.

 

Mig veterligen har aldrig dessa siffror kommit från något befäl (åtminstonde allvarligt menat) eller annan källa inom FM utan är vad jag brukar kalla "logementskvaller" , dvs någon vpl som hört något som denna misstolkade och sedan berättade för nästa osv och snart var det en sanning.........

 

Många utav siffrorna är säkert från t ex VK1, medelslivslängd från du stoppade upp huvudet eller som tidigare sagt VK2 och diverse landstigningar och luftlandsättningar. Baserat på dessa så har siffror misstolkats och förvrängts.

 

Skulle i och för sig inte förvånas om FM under 50-70 talet gjorde räkneexempel på detta..........

Link to comment
Share on other sites

"Vid vissa diskussioner med mina kompisar (de flesta pacifister) så säger de bland annat att som soldat som jag är så ligger den genomsnittlige levnadstiden på under en minut eller dylik.

Saken jag undrar om är: finns det någon slags statistik över dina överlevnadschanser osv? och sen undrar för vilka situationer såna gäller"

 

Hmm...från vad jag har förstått så börjar ju slagfältet bli det säkraste stället att vistas på under ett brinnande krig. Detta baseras på det faktum att andelen icke-kombatanter som dödas, i förhållande till dödade kombatanter, ökade under hela 1900-talet. M a o, varje krig ökade andelen döda civila.

 

Men då man kan bevisa nära nog allt med statistik så ska man nog ta eventuella beräkningar på den förväntade livslängden med en nypa salt.

Hmm kanske är missförstånd av mig men dör inte fler civila än soldater i krig p.g.a att de är fler helt enkelt?

 

 

 

Fixade citatet lite.

/Ing

Link to comment
Share on other sites

Hmm kanske är missförstånd av mig men dör inte fler civila än soldater i krig p.g.a att de är fler helt enkelt?

Både ja och nej skulle jag vilja påstå. För samtidigt som militären blir allt bättre på att dels skydda sin personal, dels förse den med större eldkraft så har icke-kombatanternas skyddsnivå inte förbättrats i samma takt.

 

Så, för att oskadligöra X antal kombatanter så kommer 2X antal icke-kombatanter att få sätta livet till i processen. Det är den ekvationen som förändrats så drastiskt under 1900-talet.

 

Hoppas du förstår vad jag menar.

Link to comment
Share on other sites

Om jag sitter med ena foten i kokande vatten och den andra infrusen i is så har jag det statistiskt sett riktigt skönt. LITA ALDRIG PÅ STATISTIK!!! :D

 

(Jag vet att det inte är så den går :P )

Link to comment
Share on other sites

Vid vissa diskussioner med mina kompisar (de flesta pacifister) så säger de bland annat att som soldat som jag är så ligger den genomsnittlige levnadstiden på under en minut eller dylik.

Saken jag undrar om är: finns det någon slags statistik över dina överlevnadschanser osv? och sen undrar för vilka situationer såna gäller.

Tack på förhand/Emil

Detta är rent skit snack vi talade om detta med ÖB och Försvarsstabschefen 1998 på en träff och dom hävdade att det inte finns nått sätt att räkna ut detta eftersom vi inte har varit i krig i modern tid och vår materiel/teknik + soldaterna är oprövade ihop därför kan man inte slå fast en sån tes.

 

Jag tror på detta, men ni får tro vad ni vill.

 

Oberst Otto Scrozeny var Tysk falskärmsjägare och han levde hela WWII fast han hoppade över Kreta, fritog Mussolini, Slogs som "Varulv" på öst fronten med mycket mer. Och han skulle ha levt ca 3 min enligt IDIOTERNA som håller på och ljuger om detta... Han var säkert ett undantag, nääääää I hans förband överlevde 65% (FAKTA)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...