Jump to content

Nödvärn


Guest J-Star

Recommended Posts

Guest J-Star
Nödvärnsrätten kan även övertas av någon annan om den som är utsatt för angreppet är för hindrad att själv tillgripa nödvärn.

I originalartikeln står det tydligt nämnt att alla som hjälper den som befinner sig i en nödvärnssituation har också rätt till nödvärn. Det krävs inte att den som utsattes för angreppet är förhindrad att försvara sig.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Replies 71
 • Created
 • Last Reply

Kanske inte riktigt till ämnet, men om jag nu har förstått det rätt, finns det en lag till som kan hänga ihop med tråden:

 

Rb 24 kap 7§

 

Påträffas den som begått brott varpå fängelse kan följa må han gripas av envar på bar gärning eller flyende fot. Envar må och gripa den som är efterlyst för brott.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Vi hade uppe detta ämne under vår högvakt och kom fram till att man inte skulle kunna skjuta någon i nödvärn under högvakten.Om någon kommer gående med draget vapen eller med en handgranat i handen så är personen inget hot förrän du kan avgöra om föremålet är skarpt samt om personen tänker att bruka föremålet mot dig vilket innerbär att när du ser att föremålet är skarpt och personen tänker bruka det mot dig så befinner sig personen så när dig att du kan använda bajonett,vilket också innerbär att personen varit så nära att du varit utsatt för ett uppenbart hot mot ditt liv och därmed kan hävda nödvärn.

Om dessa instruktioner är sanna, så är dom i mitt tycke helt åt helvete.

Skall du som skyddsvakt inte få försvara dig förens kniven sitter på din strupe!!!!

 

I ditt lägge är du en klar tvåa, lika med död!!!!.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
Detta kallas "subjektivt nödvärn" eller "putativt nödvärn".

Som jag förstått det kan putativt nödvärn ge ansvarsfrihet för uppsåtliga brott. Men man kan fortfarande bli dömd för exempelvis vållande till kroppsskada. Någon som är med eller mot mig?

Link to comment
Share on other sites

Detta kallas "subjektivt nödvärn" eller "putativt nödvärn".

Som jag förstått det kan putativt nödvärn ge ansvarsfrihet för uppsåtliga brott. Men man kan fortfarande bli dömd för exempelvis vållande till kroppsskada. Någon som är med eller mot mig?

Finns det ett oaktsamhetsbrott och har personen som handlat i inbillat nödvärn uppfyllt rekvisiten för oaktsamhet kan han fällas för det. Jag är alltså med dig!

 

 

Den som i en inbillad nödvärnssituation använder så mycket våld att det är att anse som oförsvarligt, även som situationen var sådan som han inbillade sig att den var, kan givetvis fällas till ansvar för ett uppsåtligt brott.

Link to comment
Share on other sites

Vi hade uppe detta ämne under vår högvakt och kom fram till att man inte skulle kunna skjuta någon i nödvärn under högvakten.Om någon kommer gående med draget vapen eller med en handgranat i handen så är personen inget hot förrän du kan avgöra om föremålet är skarpt samt om personen tänker att bruka föremålet mot dig vilket innerbär att när du ser att föremålet är skarpt och personen tänker bruka det mot dig så befinner sig personen så när dig att du kan använda bajonett,vilket också innerbär att personen varit så nära att du varit utsatt för ett uppenbart hot mot ditt liv och därmed kan hävda nödvärn.

Om dessa instruktioner är sanna, så är dom i mitt tycke helt åt helvete.

Skall du som skyddsvakt inte få försvara dig förens kniven sitter på din strupe!!!!

 

I ditt lägge är du en klar tvåa, lika med död!!!!.

Läs inläggen nedan det du citerar.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest J-Star

Artikel i Aftonbladet:

 

Okej att slå tjuv med klubba

 

Villaägaren i Södertälje som slog en inbrottstjuv med hockeyklubba

hade rätt att försvara sig mot intrånget. Det slår hovrätten fast i en

dom. Mannen agerade enligt nödvärnsrätten, enligt hovrätten.

 

Den 25-årige inbrottstjuven däremot, som slogs med en rörtång,

döms för misshandel av husägaren och hans fru till fängelse i ett år

och fyra månader. Han ska också betala skadestånd till

Södertäljeparet.

 

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1...9_852__,00.html

 

/J

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Man kan väll även hävda nödvärnsrätt gällade byggnader och andra ting? Eller blir det då skyddslagen som träder i kraft?

Ja skyddslagen träder ikraft om det är ett skyddsobjekt.

Annars är det nöd du åberopar.

*återkommer med en bra förklaring*

 

 

/förtydligande

Link to comment
Share on other sites

Man kan väll även hävda nödvärnsrätt gällade byggnader och andra ting? Eller blir det då skyddslagen som träder i kraft?

Du kan hävda både nödvärn och nöd när egendom hotas.

 

Nöd är dock subsidiär i förhållande till nödvärnsrätten något som framgår av lagtexten. Är båda paragraferna tillämpliga (BrB 24:1 respektive BrB 24:4) använder man alltså i första hand nödvärnsparagrafen.

 

En stor skillnad mellan nödvärn och nöd är att vid användande av den sistnämnda behöver inte faran för egendomen ha uppkommit genom ett brott.

 

En annan skillnad mellan nöd och nödvärn är att bedömningen av oförsvarligheten – ”ej uppenbart oförsvarlig” (nödvärn) respektive ”ej oförsvarlig” (nöd).

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Slänger över frågställningen från en annan tråd här.

 

Jag har tämligen klart för mig vad som gäller när man är i tjänst och i anslutning till det som bestämts som "tjänsteställe".

 

Vad jag däremot är väldigt osäker på är en situation som  kan beskrivas som följande:

En privatperson är pistolskytt och på väg till skjutbanan stannar denne på en bensinmack för att köpa fika.

Inne vid kassan befinner sig en person med ett skjutvapen och

- situation 1/ hotar personalen

- situation 2/ avlossar skott mot personalen

 

Får då "pistolskytten" använda sitt vapen

1/ som hot

2/ för verkanseld

för att avvärja hotetet?

Ursprungligt inlägg/tråd.

Link to comment
Share on other sites

Situation 1: Dra ditt vapen, Skrik "SLÄPP VAPNET!" Gör han det så omhänderta honom. Gör han inte det utan hotar dig istället eller något annat, skjut honom.

 

Situation 2: Dra och skjut direkt.

 

 

Så hade jag gjort i den situationen.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

I Texas fungera det så att om någon försöker sno något eller jaga något på en ranch som inte är ens egen kan man skjuta för att döda utan några frågor men.......i stan är det svårare där måste man vänta tills dom tagit sig in i huset.Detta är p.g.a att man har ett skjutförbud inom stadsgränserna.Däremot om man har pickan i bilen och ser ett rån får man lägga sig i "lite".Eller vad nöden kräver.

 

 

Tråkigt men sant

 

MVH

 

Olaevil

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 4 weeks later...
En fråga som ännu inte är avgjord men som är ytterst intressant att följa med avseende på nödvärn:

 

http://www.expressen.se/index.jsp?a=287021

 

/J

Om jag får röra till det lite mer utöver envarsgripanden och nödvärn - så i artikeln det länkas till borde han klara sig enligt lagen om nöd, eller cyklar jag på djupt vatten?

 

Två av mina utbildare har nämnt just "köra full/olovligt" kontra "rädda liv" och att lagen om nöd skall skydda i dessa situationer.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
En fråga som ännu inte är avgjord men som är ytterst intressant att följa med avseende på nödvärn:

 

http://www.expressen.se/index.jsp?a=287021

 

/J

Om jag får röra till det lite mer utöver envarsgripanden och nödvärn - så i artikeln det länkas till borde han klara sig enligt lagen om nöd, eller cyklar jag på djupt vatten?

 

Två av mina utbildare har nämnt just "köra full/olovligt" kontra "rädda liv" och att lagen om nöd skall skydda i dessa situationer.

 

Att köra rattfull är i de flesta fall tämligen oförsvarligt. Det innebär stora risker för en själv och de trafikanter man möter. Risken att döda någon är hög.

 

Men detta skall då vägas mot att de gjorde - den som det visade sig helt korrekta - bedömningen att någon annan garanterat skulle dö om de inte ingrep.

 

På artikel låter det som att detta hamnat i domstol - istället för att avskrivas av åklagare - på grund av att det tillhör standardproceduren att alltid ta rattfylla till domstolen. Av det som skrivits i artikeln (kan givetvis finnas mer fakta i målet) så tycker åtminstone jag att det skulel vara märkligt om de inte kom undan på vare sig nöd eller nödvärn.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Då är vi överrens helt och fullt.

En fråga som dock uppenbarar sig är: kunde de gjort på annat sätt? Fanns det något alternativt sätt på vilket de hade kunnat ingripa? Hade ambulans/polis hunnit dit om de ringt 112? Hade de kunnat ringa en granne?

 

Artikeln återger inte omständigheterna på ett sådant sätt att det går att säga. Fallet får som sagt följas för att se hur det utvecklar sig.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Slänger över frågställningen från en annan tråd här.

 

Jag har tämligen klart för mig vad som gäller när man är i tjänst och i anslutning till det som bestämts som "tjänsteställe".

 

Vad jag däremot är väldigt osäker på är en situation som  kan beskrivas som följande:

En privatperson är pistolskytt och på väg till skjutbanan stannar denne på en bensinmack för att köpa fika.

Inne vid kassan befinner sig en person med ett skjutvapen och

- situation 1/ hotar personalen

- situation 2/ avlossar skott mot personalen

 

Får då "pistolskytten" använda sitt vapen

1/ som hot

2/ för verkanseld

för att avvärja hotetet?

Ursprungligt inlägg/tråd.

Vet inte om man törs svara då man säkerligen sällar sig till grottmänniskorna igen, men jag svarar på hur jag själv kanske skulle gjort vid samma situation (Jag själv var den "civila pistolskytten" och precis kom fram till besinstationen)

 

I situation 1: Ja, jag skulle använda min egen pistol att hota vederbörande med för att avvärja dennes hot mot annan.

 

I situation 2: Ja, jag skulle utan tvekan skjuta verkanseld.

 

/Isa

 

Blågul: Om detta är OT så skicka inlägget i papperskorgen

 

Edit: Tillägg. Detta skulle skulle troligen ske utan åtanke på rättsliga represalier eller annat då situationen som jag tolkar den inte medger tid eller tanke på denna typ av efterspel. Slut Edit.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Slänger över frågställningen från en annan tråd här.

 

Jag har tämligen klart för mig vad som gäller när man är i tjänst och i anslutning till det som bestämts som "tjänsteställe".

 

Vad jag däremot är väldigt osäker på är en situation som  kan beskrivas som följande:

En privatperson är pistolskytt och på väg till skjutbanan stannar denne på en bensinmack för att köpa fika.

Inne vid kassan befinner sig en person med ett skjutvapen och

- situation 1/ hotar personalen

- situation 2/ avlossar skott mot personalen

 

Får då "pistolskytten" använda sitt vapen

1/ som hot

2/ för verkanseld

för att avvärja hotetet?

Ursprungligt inlägg/tråd.

 

Om någon står med en pistol riktad mot annan, då är döden bara en fingerkrökning borta. Detta talar både för och emot att skjuta därför att träffen kan lika gärna innebära att gärningsmannen rycker till, antingen på grund av smärta eller på grund av stora skador på centrala nervsystemet (det vackrare namnet på att få hjärnan sönderskjuten) och då avlossar ett skott.

 

Så i situation 1) hade jag nog gjort som Jake The Snake: ta upp vapnet, sikta in mig och ropa "Släpp vapnet!".

 

Detta med reservationer för situationen i övrigt. En lugn rånare som har situationen under kontroll kommer nog inte i brådrasket att skjuta. I det läget kan det till och med vara bättre att låta honom löpa för att inte eskalera situationen till en eldstrid eller en gisslan-situation.

 

Om det däremot gäller en överspänd speed-knarkare som inte verkar ha koll på själsförmögenheterna... då är det betydligt mer motiverat att skjuta först och fråga sedan.

 

Vad gäller situation 2)... om gärningsmannen redan börjat skjuta, då är det inte mycket läge för betänkligheter. Om bakgrunden är fri, försök sänka honom, snarast.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 months later...
Förmans befallning berör främst militären. Brott som någon begår för att verkställa en order av en överordnad kan i vissa fall frita den som verkställt ordern från ansvar för brott.

Det där viste jag inte. Jag hade fått för mig att man kan straffas om man begår ett beordrat brott och att man inte är skyldig att åtlyda en sådan order. Men det kanske bara gäller folkrättsbrott?

Link to comment
Share on other sites

Förmans befallning berör främst militären. Brott som någon begår för att verkställa en order av en överordnad kan i vissa fall frita den som verkställt ordern från ansvar för brott.

Det där viste jag inte. Jag hade fått för mig att man kan straffas om man begår ett beordrat brott och att man inte är skyldig att åtlyda en sådan order. Men det kanske bara gäller folkrättsbrott?

Notera fetstilen ovan.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
- En man av utländskt ursprung angreps av flera män. Han förföljdes och misshandlades vid upprepade tillfällen. Mannen tog fram en kniv och åsamkade en av förföljarna tre rejäla skärsår i ansiktet. Handlandet ansågs i och för sig uppenbart oförsvarligt med hänsyn till att risken var stor för att mycket allvarliga skador kunnat uppstå, men eftersom mannen svårligen kunnat besinna sig ogillades åtalet mot honom. Nödvärnsexcess förelåg således. NJA 1990 s. 210.

 

 

Personligen tycker jag att det är lite konstigt att det inte var nödvärn efterom han var ensam mot flera personer. Dock vet man ju inte omständigheterna men jag har för mig att man kan få bruka grövre våld om man blir påhoppad av flera personer.

Link to comment
Share on other sites

 

- En man av utländskt ursprung angreps av flera män. Han förföljdes och misshandlades vid upprepade tillfällen. Mannen tog fram en kniv och åsamkade en av förföljarna tre rejäla skärsår i ansiktet. Handlandet ansågs i och för sig uppenbart oförsvarligt med hänsyn till att risken var stor för att mycket allvarliga skador kunnat uppstå, men eftersom mannen svårligen kunnat besinna sig ogillades åtalet mot honom. Nödvärnsexcess förelåg således. NJA 1990 s. 210.

Personligen tycker jag att det är lite konstigt att det inte var nödvärn efterom han var ensam mot flera personer. Dock vet man ju inte omständigheterna men jag har för mig att man kan få bruka grövre våld om man blir påhoppad av flera personer.

Min gissning är för att det är väldigt lätt att göra skada som är "uppenbart oförsvarlig" med en kniv. Så fort du börjar vifta med vapen har du tagit ett rejält kliv uppför våldstrappan.

 

EDIT: Ja just ja, det står ju till och med: "Handlandet ansågs i och för sig uppenbart oförsvarligt med hänsyn till att risken var stor för att mycket allvarliga skador kunnat uppstå..."

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
 • Create New...