Jump to content

  

80 members have voted

 1. 1. NATO

  • Nej, aldrig i livet!
   7
  • Bibehåll samarbetet på nuvarande nivå
   30
  • Ja, vi bör bli fullvärdiga medlemmar!
   31
  • Vet ej
   4


Recommended Posts

En enkel fråga bara. Tycker ni att Sverige bör gå med i NATO eller ska vi skita i det? Eller ska vi fortsätta vårt "samarbete"? Eller ni kanske inte har bestämt er??

 

Jag ser fram emot många långa inlägg och diskussioner... :P

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Guest super Matrosen

Sverige har ju tydligen bestämt sig för att vara "neutrala i krig" även om vi nu inte var så neutrala under 2:a välrdskriget..

Tycker att sverige är rätt fega som inte går med i nato. Vi gör ju övningar med nato så varför ska vi inte gå med.Jag kan egentligen inte komma på några nackdelar med att gå med.

Kanske någon där ute har någon tanke om negativa saker med nato?

Link to comment
Share on other sites

jag läste för inte så längesedan i tidningen Befäl (tror jag det var) att sveriges regering hade sagt något om att vi inte längre kan stå neutrala i en konflikt. ni som är med i FBU och vet vilken tidning jag menar kan väl ta och kolla upp detta.

Link to comment
Share on other sites

Nackdelen är att vi förlorar mycket av vårt diplomatiska anseende i många utrikespolitiska frågor. Detta har vi dock kvar även om vi är lite NATO-vänliga. Palestinakonflikten är ett exempel där Sverige jobbar för freden. I sådana här lägen skulle ett fullvärdigt NATO-medlemskap bara förstöra. Jag är dock för att arbeta med NATO med vissa saker.

Link to comment
Share on other sites

en nackdel kan vara att vi blir tvugna att stödja de större natoländerna som USA när dom ska göra dummheter som att anfalla Irak.

 

i ett försvarsmässigt sätt så är det ju bra, ingen vågar väl anfalla ett natoland lr?

Link to comment
Share on other sites

Ett svenskt medlemskap i nato förefaller lika ologiskt som dumt.

 

För det första så är natos roll idag kraftigt decimerad tack vare kalla krigets slut.

Dessutom har det "gamla hotet", Ryssland drastiskt närmat sig nato på senare tid och det är med viss ironi fd satelitstater går med i denna allians för att distanisiera sig från den ryska sfären samtidigt som Ryssland också "nästan" går med i alliansen. ("Grekland-Turkietkomplex", fiender i allians mot något som inte längre existerar, kommunismen)

 

Skulle i så fall Sverige efter nära två århundraden av fred byta linje och ändra vår säkerhetspolitik utan att det överhuvudtaget finns ett hot inom överskådlig tid?

Kom ihåg att ett natomedlemskap innebär vissa förpliktelser och skulle således öka risken för oss att dras in i ett krig, än att det skulle freda oss.

 

Lägg därtill att vi skulle förlora den diplomatiska särställningen vi har som alliansfristat och Sverige skulle därigenom säga upp sin trovärdighet som medlare i konflikter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Predator

Saken är den att Sverige alltid vill välja russinen ur kakan och vända kappan efter vinden. Exempelvis var ju Sverige under andra världskriget en aning tyskvänligt eftersom vi trodde att de skulle vinna kriget men eftersom vi inte var säkra så valde vi att inte fullskaligt gå med i kriget. Sen när det visade sig att tyskarna inte längre såg ut att vinna var det såklart dags att gå över till den andra sidan. (rätta mig om jag är helt fel ute i det här fallet) Detsamma gäller Nato-medlemskapets vara eller icke vara. Vi har hela tiden valt att vara vridet mot NATO för att i händelse av rysk invasion av Sverige bli hjälpta av NATO-länderna. Men vi kunde förstås aldrig fullskaligt gå med i NATO eftersom vi då skulle dras med i kriget även om inte just vi attackerades av ryssarna. Det handlade alltså om att plocka russinen ur kakan. Sverige har alltså alltid varit för fegt för att ta ställning i utrikespolitiken av rädsla för att bli indraget i konflikter och låtit andra göra det istället. Tänk om alla länder skulle bete sig på det viset, då skulle exempelvis Hitler och andra diktatorer aldrig ha kunnat stoppas. Så tur är det väl att de flesta andra länder har mer stake än ynkilga Sverige.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl inget fel att sitta i knäet på NATO eller att plocka russinen ur kakan. Kan man göra det så är det perfekt. NATO:s betydelse minskar. Det finns mindre anledning att gå med nu än det fanns förr. Vi har inga skyldigheter gentemot NATO bara för att vi har suttit i deras knä länge. Inget vi ska skämmas för. Det är bara att flyta med så länge det går.

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller andra världskriget kan hända att många i Sverige var tyskvänliga. Men det har inget med gaskammare eller folkmord att göra. Snarare var uppskattningen för Tyskland kulturellt betingad samt beundran för landets politiska och ekonomiska styrka. De styrande i Tyskland lyckades faktiskt med svåra politiska uppgifter så som att lyfta landet ur svår ekonomisk kris och verkligen förbättra situationen för "svensson-tysken". Det där med folkmord och fruktansvärda övergreppen i koncentrationslägren hade man ingen vetskap om.

 

Dessutom lurade vid den här tiden ett annat mycket verkligt hot det från öster. Kom ihåg att permittenttrafiken inte kom igång så länge det pågick strider i Norge. Men vad skulle Sverige göra? Genom att tillåta tyskarna att färdas hjälpte man ju finnarna (vilka även vädjade till Sverige att tillåta trafiken) då många tyskar for till Finland för att hjälpa dem att återta karelen som de berövats.

 

För det andra handlade inte andra världskriget inte direkt om att avsätta någon diktator det tror jag att vi kan vara överens om då du funderat över krigets aktörer och handlandet under efterkrigstiden.

 

För det tredje så sitter vi inte i något knä. Vi samarbetar med andra länder på multi- och bilateral nivå, det är att bygga stabilitet inte "sitta i något knä", det har vi aldrig gjort.

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med ART om att vi inte skall vara med i NATO.

 

Under det kalla kriget tog vi ansvar för vårt eget försvar och behövde inte NATO. Kom ihåg det, vi hade en krigsmakt som var enorm på sjuttiotalet.

 

Vi behöver inte NATO, vi kan tänka själva och besluta om vilka konflikter vi skall delta i vartefter de uppkommer. Vi skall ha ett så stark försvar att vi inte behöver gå med i NATO för att känna oss trygga. Så var det under det kalla kriget och så vill jag att det skall vara nu med.

Mer pengar till försvaret, nej till NATO.

Link to comment
Share on other sites

Tänker inte ta ställning för eller emot NATO, däremot märkte jag något i ARTs inlägg som jag inte håller med om.

 

 

Tror inte Sverige skulle tappa sin medlarroll (den verkar vi tappa på eget grepp snarare). Norge framstår som den ledande medlarnationen i världen (enligt FN är det Norge). Norge är med i Nato, och till råga på allt mycket aktiva där.

 

Tror medlingskapacitet grundar sig i ett lands rykte och mentaliteten hos dem som bor där.

 

Norge skulle väl kanske inte kunna medla så bra i tex Afgaland, det är sant, då deras soldater har varit där och härjat, men jag tror de skulle få en förfrågan iaf.

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som vet om NATO-medlemmar är förbundna att spendera en viss minimisumma av BNP på sin krigsmakt? Har hört något om det i alla fall... ??? Då är det ju genast en nackdel att vi inte själva skulle kunna styra våra försvarsutgifter på samma sätt som idag (även om det förvisso inte hade varit fel med mer pengar till krigsmakten).

 

Klart det finns fördelar med att vara fullvärdiga medlemmar, det tycker till och med jag. Däremot är det inte speciellt trevligt att vi skulle bli tvugna att skicka värnpliktiga på utlandsuppdrag. Har för mig att det står i svensk lag att värnpliktiga inte kan tvingas att tjänstgöra utomlands mot sin vilja... Eller det kanske bara är frivilliga som ingår i NATOs styrkor i 3:e världen??

 

Dessutom skulle det skapa svåra interna problem då Sverige har ett stort antal flyktingar från diverse länder som vid ett eller annat tillfälle inte haft så goda relationer med NATO. T ex skulle kanske NATOs bombningar av Serbien utlöst kravaller, startade av serbiska flyktingar, eller varför inte extremistiska muslimer som knorrar om Sverige skickar trupp mot något arabland... :notify

 

*rör om i grytan*

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

 

Nej, personligen hade jag hellre sett en försvarsallians mellan Sverige, Finland och de baltiska staterna... :)

Link to comment
Share on other sites

Nej, personligen hade jag hellre sett en försvarsallians mellan Sverige, Finland och de baltiska staterna... :)

det fanns ju som förslag att bilda en allians mellan norge,svergie å finland nån gång på 50-talet

Link to comment
Share on other sites

Medlemskap i Nato innebär mindre pengar till försvaret, så är det bara. Förmodligen innebär det roligare tjänst för officerare dock.

 

Under kalla kriget hade vi ett starkare försvar på grund av att vi inte var med i Nato. Ett Nato melemskap kommer definitivt inte innebär att försvaret får mer pengar, tvärtom.

Link to comment
Share on other sites

nähh.. skippa NATO.. europa och USA står så långt ifrån varandra.. jag är inne på en EU-armé.. och/eller väldigt liten svensk armé.. självfallet inte inom dom områden jag finner intressanta ;)

Link to comment
Share on other sites

NATO? Räcker inte EU's krishanteringsstyrka? Min lilla åsikt är den att vi har det bra som det är. Vi samövar med NATO, men de gånger som NATO hittar på dumheter kan vi protestera. Fördelen med Sverige, vi kan samarbeta med i stort sett alla, och fortfarande kritisera för övertramp. Är enligt min åsikt helt som det skall vara.

Link to comment
Share on other sites

Om vi gick med i NATO skulle vi kunna skära ner vårt försvar ännu mer, det skulle troligen resultera i minskade försvarskostnader. Detta skulle förmodligen innebära att vårt flygvapen blev lika stort som grannländernas. Jag tror att NATO hellre ser att Sverige har ett stort flygvapen som täcker hela deras norra flank som det svenska flygvapnet alltid gjort......

Link to comment
Share on other sites

Frågan är inte enkel. Det finns både för- och nackdelar med båda alternativen. Ett grundläggande problem är att alliansfriheten har gått ifrån att vara ett realpolitiskt instrument för att ge Sverige störtsta möjliga trygghet till att bli en doktrin som inte får ifrågasättas. Innan vi kan få till stånd en nyanserad debatt i Sverige om Nato blir inte frågan aktuell.

 

Att Sverige såg alliansfriheten som det bästa alternativet är kanske inte så konstigt då vi med hjälp av alliansfriheten lyckades navigera oss igenom hela kriget utan att bli indragna i malströmen. En blick söderut och västerut skulle dock snabbt avgöra att alliansfrihet inte garanterar någonting då både Danmnark och Norge var alliansfria utan att det hindrade att de blev indragna. Efter kriget så drog våra grannar också andra slutsatser. De gick med i försvarsalliansen delvis beroende på att deras erfarenheter sade att egen styrka ej räcker.

 

Ett problem med ett eventuellt Natomedlemskap är att Sverige officiellt skulle komma under Natos kärnvapenparaply. Det tror jag är något som många svenskar skulle ha svårt att acceptera. Ett annat potentiellt problem är att vi, som tidigare nämnts, skulle få svårt att inte stödja diverse operationer runt om i världen som Nato kan tänkas att utföra nu när fienden är borta. Nato är tvungna att "get out of area, or out of business. vi kan nog räkna med mer operationer utanför Europa i framtiden.

 

För mig är Natos s.k. musketörsprincip i kombination med organisationens medlemmar problemet. Att alla ska ställa upp för den medlem som blir anfallen är en fin tanke. Dock bleknar idén påtagligt när man tänker på att t.ex. Turkiet är medlem. Jag har absolut ingen vilja att blöda för det landet.

 

När man tittar på mosaiken av nya medlemsstater så tvivlar jag på att om någon, även USA, är villig att hjälpa de Östeuropeiska medlemmarna fullt ut. Natos effektivitet är i mina ögon överskattad och i sin nya form ställer jag mig frågande till om organisationen verkligen kan leva upp till utfästelserna.

 

Jag är inte övertygad om något av alternativen. Jag är väl typiskt svensk i detta fallet. Vi har en tendens att vänta och se hur det går innan vi går med.

Link to comment
Share on other sites

Sverige var ju inte bara tyskvänligt, vi hjälpte ju även de allierade. Lite dubbelmoral sådär :)

Järnmalm till tyskarna och kullager till britterna... Det lade grunden till den svenska välfärden under senare delen av 1900-talet.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Lite begrepp:

 

Neutral: kan man bara vara i en krigssituation.

 

Alliansfri: Är man i fredstid.

 

"Sverige skall vara Alliansfritt i fred, syftande till att vara Neutrala i krig" hette det förr...

 

Vad det står nu skiter jag i för alla vet vad som gäller...

Link to comment
Share on other sites

Nu ska vi här göra en liten sammanfattning och kasta bort lite vanföreställningar. För det första Sverige agerande under andra världskriget hela tiden för det bästa utav de Svenska folket.... det var regeringens uppgift.. när det gäller det här med tysk vänlig så var det så att Tyskarna visserligen hade ett stort stöd hos gemene man.... men vi ska i icke döma gemene man ty han hade inte facit i handen som innefattade Auswitz och diverse andra saker. Vad han såg var en man som hade återupprättat Tysklands värdighet. Tyska folket fick årligen betala offantliga summor pengar i skadestånd till mestadels frankrike ( det var andra länder också men dessa backade från kraven lite senare ty de skappade sådan missär och instabilitet i Tyskland). För att få er att fatta vilka ofantliga summor som Tyskland fick betala pga att en diktator som styrde Tyskland i första världskriget skrev på ett papper kan nämnas att uträkningar har gjorts vilka säger att Tyskland vorre skuldfritt år 1981 om inte WWII hade kommit. Sedan var det så att Tyskland Europas största land befolkningsmessigt gentemot ( om man inte räknar Ryssland) inte fick ha ett flygvapen, stridsvagnar, krigsfartyg och en försvarmakt med mer än 100 tusen man!!!! dessutom hade versaille freden inneburit att Tyskland förlorade 1/8 del av sitt territorium ( gentemot förre WWI). Frankrike invaderade tom med tyska områden och plundrade för att driva in skadeståndet från WWI. Tyskland var i missär, inflationen var offantlig och tyskarna LED...!! Hitler belv den man som ingnorerade dessa orättvisor som få Svenskar eller för den delen vilken vettig människa som helst kunde förneka, han skappade jobb och stabilitet och något sånär välstånd till Tyskland, märk väl att 99,4 % av österikarna faktiskt röstade för Anchluss ( föreneing emellan Tyskland och österrike) Sedan ska sägas när det gäller Sveriges agerande med att låta Tyska trupper passera in i Finland var det för att Sverige kände för finland och fruktade Soviet ( ca 10-20% av befolkningen var finlands svenskar) och tusen och åter tusen Svenskar åkte frivilligt till finland för att slåss mot Stalins tyranni.! Sedan ska sägas om järnmalmen att Sverge var tvungna att sälja annars skulle 1 vår ekonomi gå åt H-E! 2 Sverige riskerade att bli invaderat ( sveriges arme var svag och många stödde Hitler tyskland sverige skulle fått bank och det kanske tom skulle gjort tyskarna starkare!!) Sedan ska sägas att vår regerings hjärta var mot Tyskarna sedan den dag de satte sin fot i våra grannländer och sverige stödde i hemlighet trots de stora riskerna danskarnas och normänens motstånds rörelser med vapen och radio avlsyssning osv!!  Dessutom räddades tusentals judars liv genom att Sverige blev en fristad för Judar!

 

VI HAR INGET ATT SKÄMMAS FÖR!!!!!

 

Sedan ska sägas att jag fullt håller med den som sa om Turkiet att de är med i NATO och att vi skulle kunna bli tvingat att försvara det skämtet för demokrati! De förbjuder tex muslimska partier de förföljer och förtrycker ett helt folk ( kurderna) den regimen utav förtryckar vill jag ALDRIG ge mitt liv för! Låt oss bevara oss från de äkta hycklarna!!

Låt oss inte sälja vår själ och frihet för en falsk trygghet

 

Over and out!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...