Jump to content

Hur försvarar sig ett land bäst.


Guest Pal

Recommended Posts

Jag röstade genom stark folkförankring. Det var det bästa av alternativen.

 

Skulle vilja sett något alternativ där det fanns tillväxt och pengar med också. En rik stat med mycket välfärd är det samma som en stat med en nöjd befolkning nämligen. Det mesta handlar om pengar så är det bara.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 108
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

En stark folkförankring men inte ett eget försvar ?

Vad ska man då ha folkförankringen i ?

Det bästa borde ju vara om man både har en stark folkförankring och att utveckla ett eget försvar .

Link to comment
Share on other sites

En stark folkförankring men inte ett eget försvar ?

Vad ska man då ha folkförankringen i ?

Det bästa borde ju vara om man både har en stark folkförankring och att utveckla ett eget försvar .

Ja det vore väl det bästa alternativet, eget försvar och folkförankring. Tyvärr så har ju folkförankringen börjat att försvinna... folk orkar/vill inte bry sig.

Material som HV och de andra frivilligorganisationerna skulle behöva ges bort till baltikum.

Man kan ju som ett litet exempel titta på dom tgb 20 och tgb 13 som vi fick oss tilldelade, en var tvungen att gå direkt till skrotning pga det skick som den befann sig i. Tog en liten sväng ut och tittade på några av dom bilarna som skulle skeppas iväg, tillsammans med en av våra meckar,blir ju mörkrädd då många av bilarna inte hade rullat en meter efter de blev förrådsställda....

Link to comment
Share on other sites

Bad Karma Skickat Nov. 07 2002,19:18

--------------------------------------------------------------------------------

beror inte detta på vilket land det är? Vill minnas att inte något secifikt land nämdes. Ta USA som exempel. För dom är inte folkförankringen det viktigaste.

 

------------------------------------------------------------

Det är det väll i allra högsta grad .

I alla demokratiska länder är det viktigt , om inte folket är nöjda med den rådande politiken så blir inte president / statsminister omvald .

Varför drog sig USA ur vietnamn, jo kriget hadde ingen folkförankring .

Link to comment
Share on other sites

USAs försvar är visst folkförankrat, dom flesta kännde någon som dog i vietnam, soldater hyllas, Officerare ses med stor respekt, Man har oftast någon i släkten som är militär...

Link to comment
Share on other sites

Till skillnad från många andra länder ses militär personal i Sverige ofta som en "udda och missanpassad" grupp. I vårt land räknades/räknas inte militärer (och ett starkt försvar) till resurserna i samhället, utan snarare ser många människor på försvaret som en plats för personer utan kvalifikationer. Jag tycker det är sorgligt, därför att några av de mest förtroendeingivande och rejäla människorna jag träffat har varit just f d militärer.

 

Det beror självklart på i vilka kretsar man vistas när det gäller den "allmäna synen" på militärer, men man kan ändå lugnt påstå att t ex officersyrket i Sverige inte har haft, eller har, samma status som i exempelvis USA. Där är det militära ett respekterat yrkesval, med mycket goda möjligheter för avancemang och olika yrkesinriktningar.

 

På sistone har fler och fler ungdomar börjat intressera sig för krigsmakten och karriärmöjligheterna inom officersyrket. Typiskt nog håller man då på att lägga ner FM istället. Är det bara jag som inte förstår "försvarsmaskineriets" (Pliktverket, Försvarsdepartementet, FM etc) strategi i frågan? ???

 

Man har på senare tid börjat informera skolungdomar om värnplikten/civilplikten för att öka intresset och förhoppningsvis skapa en positiv och optimistisk syn på försvaret. Samtidigt vill vissa politiska element minska på försvarskostnaderna. Hur går detta ihop egentligen?

 

En slutsats jag drar av detta är att politikerföraktet kommer öka avsevärt, eftersom fler och fler ser det som sin rättighet att få göra värnplikten medan färre och färre får möjligheten!

 

Folk, i synnerhet ungdomar, kommer känna sig lurade och vem vet vad konsekvenserna blir?? :notify Ännu en "dolkstötslegend" kanske?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Hej på er! (första inlägget)

 

Bästa försvaret är nog den situation som råder sinsemellan västvärldens olika stater. Demokratiskt styrda, ekonomiskt ihopvävda samt välmående rent allmänt (relativt stora delar av jorden).

 

Så min åsikt blir att man bör öppna gränserna, ekonomiskt sett (mer än idag). Då uppstår det mer eller mindre en allians som vägrar attackera sig själv.

Link to comment
Share on other sites

Foxtrot Lima m.fl.

 

I Sverige så har FM utgjorts till stor del av folket pga värnpliktssystemet. Det gör att de flesta män har en personlig relation till FM. Folk kommer ihåg den folkilskna Kapten Larsson och hur de var blöta och hungriga. Det jag försöker komma till är att svenska mäns bild av FM baseras till stor del av personliga erfarenheter. Sällan sträcker sig diskussioner om FM förbi den oändliga raden av lumparhistorier.

 

I länder med yrkesförsvar som t.ex. USA och Storbritannien finns inte samma gemensamma erfarenhetsbas. Folkets bild av deras försvarsmakter grundar sig på andrahandsuppgifter till stor del. I Storbritannien så har man bilden av att försvarsmaktens officerare är välutbildade officerare och gentlemän. Mycket beroende på att den vanliga mannen inte har några erfarenheter som kan utmana den gängse bilden. Få har har tjänstgjort under Captain Smythe-Wellborne och vet hur han egentligen är. Få har också sett hur dåligt saker och ting kan fungera även i dessa professionella försvarsmakter.

 

Men i Storbritannien och flera andra länder med värvat manskap så är bilden av den vanlige soldaten knappast odelat positiv. Folk är medvetna om att rekrytering ofta sker av fattiga och dåligt utbildad ungdom som är i gränslandet till social misär och kriminalitet. En period i försvarsmaktens tjänst förväntas göra folk av dem. I USA är bilden inte lika tydlig. Kanske beroende på att manskapet inte har en lika entydig social bakgrund.

 

Givetvis så har bilden av försvaret i dessa länder också präglats av deras prestationer i krig. Något som helt lyser med sin frånvaro i det svenska medvetandet då vi inte deltagit i krig i modern tid. Den amerikanska försvarsmaktens aktier stod inte högt i kurs efter Vietnam. Efter Gulfkriget var det tvärtom.

 

I avsakand av krig som bedömningsmall så börjar dock erfarenheter från internationella operationer och övningar sprida kunskapen att FM är kompetent

Link to comment
Share on other sites

Väl talat Haegg,

 

sant som du säger... men jag tror att en yrkesmilitär är kompententare än våran modell och det är kompetens och inte folkförankring som är viktigt vid internationella uppdrag... att som i Kosovo ha soldater som till huvuddelen har ett "civilt liv" är nog mycket bra då man har en stor bank av kunskaper och erfarenheter, men om det hettar till?

Link to comment
Share on other sites

@Haegg

 

Det kan vara jag som extremt slö idag, men jag förstår inte vad ditt inlägg kom med för slutsats? Var det ett svar på mitt inlägg, eller var det ett tillägg? *kliar huvudet*

 

@Mats

 

Svenska soldater klarar sig alldeles utmärkt när det hettar till tror jag. :thumbs:

 

Återigen måste jag påpeka att hela konceptet med yrkesarmé inte är praktiskt genomförbart i Sverige, såvida man inte hade tänkt sig att enbart hålla sig med en "elitdivision" för att försvara hela vårt avlånga rike. Rekryteringsunderlaget är kort och gott inte tillräckligt stort.

 

Dessutom tror jag att den personliga kvalitén (karaktär, bakgrund etc) på rekryterna skulle vara lägre än idag (värnplikt). Personer med tvivelaktig bakgrund skulle söka sig till det militära yrket, medan begåvade och karaktärsfasta värnpliktiga skulle försvinna ur organisationen. Detta är förstås en grov generalisering, men jag tycker det är viktigt att poängtera hur viktig den här saken är.

 

Visserligen skulle det vara möjligt att bredda rekryteringsbasen genom att sänka kraven för militärtjänst, både när det gäller utbildning och fysisk status, men det förstår väl de flesta att den lösning är ohållbar. Hoppas jag... ???

 

Nej, min åsikt är att vi bör behålla värnplikten (för män) för Sveriges bästa!

Link to comment
Share on other sites

FL, jag tror att Haegg presenterade fakta, om man nu kan kalla det för det, men jag tror att det stämmer som Haegg skriver...

 

Jag kan avslöja för dig FL, som inte än gjort lumpen, att, jag som blev korpral i veckan endast har haft tre dagars grupps strid under GSUn. Visserligen är inte avsutten strid min uppgift. Men jag tycker att det är skandalöst eftersom jag tillhör i alla fall pansarskytte.

 

Jag har sökt IA03 och skulle jag bli antagen och skickad iväg någonstans och blir tvingad att lösa en uppgift med endast Ak 5 och handgranater istället för Strf 9040 så skulle det nog inte gå så värst vidare bra! medan en korpral i exempelvis brittiska armén tjänstgjort betydligt längre än mina 150 dagar och förtjänat sin grad betydligt mer genom kompetens och insatser.

 

Vi har ju inte längre ambitionen att försvara Sverige, hur dumt det än låter... Vad vi har nu är en "elitdivision" för att försvara riket, problemet är bara att den inte är särskilt "elit". Möjligt att en längre värnplikt skulle fixa problemet men då kan man lika gärna betala sina soldater skäligt!

 

I en yrkesarmé kan man bättre kontrollera vilka som blir soldater, förutsatt att man gör jobbet attraktivt med bra lön. Många olämpliga kommer in genom värnplikten. Senast i veckan skickades ett mycket olämpligt gruppbefäl hem från mitt kompani efter slagsmål med kamrater och många andra saker som brott mot säkerhetsföreskrifter med mera.

 

Betalar man bra vill folk jobba för en. Det gäller bara för staten att göra det för att rekrytera. Meningen är inte att man ska göra karriär som soldat utan att man kanske lånar ut sin kropp i ett par år för att bli en kick-ass soldat och sedan får igen det genom förmåner senare i livet.

Link to comment
Share on other sites

Efter en trevlig helg är knappt jag karl till att förklara vad jag menade :)

 

Nej allvarligt talat tycker jag du ska se det som ett tillägg till ditt inlägg. Jag ville trycka på några orsaker som oberoende av försvarsmakternas kvalité kan förklara varför synen på försvarsmakter kan skilja sig åt mellan olika länder.

 

Jag passade även på att lägga in att jag tror att den svenska jantelagen har slagit igenom även när det gäller synen på försvarsmakten. Många svenskar tror, eller har i alla fall trott, att alla andra är bättre än de svenske. Aktuellt hade t.ex. ett inslag innan vi åkte till Balkan med BA01 som gick ut på att vi aldrig skulle kunna prestera lika bra som t.ex. pakistanier. Ja just det.

 

Sedan ville jag peka på att i länder med yrkesarméer så har ofta officerskåren gott rykte medan det ofta är tvärt om när det gäller manskapet. Det är alltså ingen odelat positiv bild som finns av människorna inom försvaret i många länder med yrkesförsvar. Det senaste exempelt jag vet om är att den nya italienska yrkesarmén fått ett rykte om att vara en avskälpningsplats för diverse misslyckade individer. Även i Italien gäller de negativa omdömerna manskapet.

 

Hoppas en del klarnat nu :D

Link to comment
Share on other sites

Jag har sökt IA03 och skulle jag bli antagen och skickad iväg någonstans och blir tvingad att lösa en uppgift med endast Ak 5 och handgranater istället för Strf 9040 så skulle det nog inte gå så värst vidare bra! medan en korpral i exempelvis brittiska armén tjänstgjort betydligt längre än mina 150 dagar och förtjänat sin grad betydligt mer genom kompetens och insatser.

 

Vilken tur att vi inte är i krig med britterna då. :D :P

 

Jag skulle gissa att ni får kompletterande utbildning, ni som ska med på IA03. ;)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Ja, det blir det. Från April till midsommar. Men den kommer nog till största del gå ut på att hantera demonstrationer, motsvarande och den nya 9040C. Man räknar nog med att en viss grundläggande kompetens bör finnas inom området avsutten strid. Jag hävdar att så inte är fallet med stridsfordon 90 besättningarna, på P4 i alla fall.

 

Ja, de e no tur att vi inte krigar med britterna. Dels för att de är många fler och jag tror att de är bättre på att kriga också och det har inte med jantelag att göra. Trots att vi är svenskar så kan vi med 7,4-15 månaders utbildning inte slå grabbar med flera år i ryggsäcken, ens feta öldrickare... :D

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers
Jag har sökt IA03 och skulle jag bli antagen och skickad iväg någonstans och blir tvingad att lösa en uppgift med endast Ak 5 och handgranater istället för Strf 9040 så skulle det nog inte gå så värst vidare bra!

 

Citatet summerar allt vad som är ruttet med armén och i synnerhet mekförband i dagens Sverige. Mekförbanden har helt tappat greppet. Det som behövs i våra utlandsförband är ju soldater med hög personlig färdighet och träning i strid på företrädelsevis gruppnivå och lägre.

 

När förband för fredsuppdrag råkar i strid är det troligtvis inte med helbataljon över Revingehed, med understöd av haubits, mot en bepansrad fiende!

 

Ett troligare scenario är att ett gäng "skinnies" (krigets banditer motsv) öppnar eld i en situation när gruppen är avsutten (genomsök av hus, tillslag, patrullering osv), på kort avstånd och med just AUTOMATKARBIN OCH HANDGRANATER!

 

Observera att jag vet att det självklart finns dugliga och välutbildade soldater på mekförbanden, men varför ser jag dem så sällan? Varför är allt VAGNAR, VAGNAR och VAGNAR?

 

Finns det ingen, förutma jag, som tycker att vissa mekförband bör ändra fokus?

Link to comment
Share on other sites

Varför är allt VAGNAR, VAGNAR och VAGNAR?

 

Finns det ingen, förutma jag, som tycker att vissa mekförband bör ändra fokus?

Med dagens allt mer tekniskt komplicerade system i fordon motsv så blir prioriteringarna under vpl-utb därefter. Många vpl tjänstgör helt enkelt för kort tid för att hinna utbildas på allt som man skulle vilja.

 

Det finns dessutom numera så oerhört mycket "brus" som enligt min mening stjäl tid från utbildningen, jag vet inte hur många obligatoriska utb-paket motsv "Kallt väder" det finns nu...

Link to comment
Share on other sites

Jägers,Nov. 11 2002,20:47]Citatet summerar allt vad som är ruttet med armén och i synnerhet mekförband i dagens Sverige. Mekförbanden har helt tappat greppet.

Förklara dig hur har MekF tappat greppet?

Inte bara lösryckta citat och hänvisningar..Hur?

 

Observera att jag vet att det självklart finns dugliga och välutbildade soldater på mekförbanden, men varför ser jag dem så sällan? Varför är allt VAGNAR, VAGNAR och VAGNAR?.......

Ja gissa det..Du kanske inte är så mycket på

dom förbanden du talar om? Om du inte förstår hur viktiga vagnarna är finns det nog ngn som kan tala om för dig

hur Mekstrid går till.

 

Finns det ingen, förutma jag, som tycker att vissa mekförband bör ändra fokus?.......

Vad ska dom ändra sitt fokus till ?

Kolla upp vilka (4) huvuduppgifter Försvaret har.

Inte bara utlandstjänst.

Dina "skinnies" är en(1) tänkbar Fi.

 

Redovisa gärna var du får dina intryck om Mek ....?

Link to comment
Share on other sites

Jag satt faktiskt och väntade på att du skulle skriva just det Jägers! :D

 

Håller med dig till viss del. Avsutten strid har fått stryka på foten för annan utbildning hos stridsfordonsbesättningarna. Men jag tror att skyttesoldaterna är rätt heta på det ändå, för de gör ju inget annat... men jag har inte sett dem "in action" än...

 

Nu är det väll tänkt så att IA03 iaf ska ha kapaciteten att slåss mot en mekaniserad/bepansrad fiende och man kan heller inte tolerera stora förluster så att man behöver någon form av skydd. Dessutom så är det i alla fall bättre att ha en 9040 med 40 mm akan och ksp som understöd än inget alls. Helst skulle jag även slänga in ett strv-kompani i IA03 för att vara på den säkra sidan.

 

Tror inte Delta Force, SAS och USN SEAL kombinerat skulle ha mycket att sätta emot en bataljon med T-72 och BMP-1.

 

9040 tillför ju eldkraft, skydd och rörlighet och det kan du väll aldrig tacka nej till Jägers?

 

Men visst, mer avsutten strid åt alla!

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

Jag vill inte klanka ner på någon som tjänstgjort på mekförband och är stolt över det utan vill mana till en sund diskussion om attityds- och utbildningsfokus.

 

Ja - förmodligen har skyttesoldaterna adekvat utbildning i strid. MEN under deras korta 7.5 månaders utbildning får dom tillbringa mycket av dyrbar tid bak i "grischaktet", skumpandes omkring under flertalet bataljonsövningar under senare delen av GU utan att göra ett skit för att förbättra förmåga till strid till fots.

 

Istället borde de träna instinktivskytte, SIB, närkamp, fysisk fostran, grupps anfall och plutons anfall.

 

Nu har jag mycket åsikter som är lösryckta - men det gäller för samtliga i det här halvlöjliga forumet! :D

 

Har jag HELT fel?

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Istället borde de träna instinktivskytte, SIB, närkamp, fysisk fostran, grupps anfall och plutons anfall.

Hörru mannen.

Hur mycket uppsutten strid har du övat i dina dagar? Du må vara en jävel på att stå på pannan eller vad som helst som du anser vara din uppgift, men uppgiften för de 7,5mån soldater du anser får dålig utbildning är just att vara bra på uppsutten strid.

 

Eller har JAG helt fel?

 

Rätt man på rätt plats, jägers.

Link to comment
Share on other sites

Tänker inte ge mig in i någon pajkastning utan enbart stilla konstatera att under min utbildning genomförde Psk högst 1% procent avsutten strid. De går helt enkelt mycke fortare att strida uppsuttet. Finns ingen anledning att bataljonen skall sakta ner bara för att psk skall få nöjet att springa bredvid vagnen. Varför då psk-soldaterna skall prioritera avsutten strid kan jag inte se...

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

Men för fan, gå inte i försvarsställning hela tiden! :)

 

Uppsutten strid för en skyttesoldat i strf 90 är en förhållandevis lätt uppgift att lära sig. Till och med en jägarbasse som jag fattar vad det handlar om: Målange så kanonen kan verka! Bekämpa mål i din observationsriktning med ak, ks och hgr. Ungefär så avancerat är det. Med viss reservation för min ringa erfarenhet...

 

Det som är riktigt svårt är dock striden till fots! plötsligt har närstridsledaren/ plut C 3 x 6 man att manövrera!

 

Alla närstrider upplöses i små mikrosituationer, man mot man! Enskild soldats förmåga att lösa den mikrosituationen avgör allt, framför allt soldatens eget liv. Där är grundläggande soldatfärdigheter helt avgörande. Personer på forumet med eventuell stridserfarenhet kan rätta mig.

 

Vissa förband har en officerskår som till största delen består av "vagnsmänniskor" dvs de har en attityd som gränsar till förakt för allt som har med strid och överhuvudtaget uppträdande till fots att göra.  "Tofsar i aggregaten", "grischaktet", "Vi gav jägarna pisk... osv". Jag får kväljningar av attityden.

 

Observera att jag inser att 122/90-bataljonerna är det slagkraftigaste vi har i armén (om än det oflexiblaste :)), men jag ser vissa allvarliga attitydsproblem och VANSINNIGHETER i grundorganisationen i förbandstypen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers
Tänker inte ge mig in i någon pajkastning utan enbart stilla konstatera att under min utbildning genomförde Psk högst 1% procent avsutten strid. De går helt enkelt mycke fortare att strida uppsuttet. Finns ingen anledning att bataljonen skall sakta ner bara för att psk skall få nöjet att springa bredvid vagnen. Varför då psk-soldaterna skall prioritera avsutten strid kan jag inte se...

Detta kan inte vara sant! Jag trodde att förhållandet uppsuttet/ avsuttet låg på 5/ 1, men nu säger en initierad pansarbasse att det handlar om 1%!!!

 

Det är helt ofattbart!

 

Jag blir inte irriterad, arg eller förvåndad...

 

Jag blir ledsen och beklämd...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...