Jump to content

Indelningsverket idag


Recommended Posts

skulle det idag vara möjligt att ha en form av indelningsverk, fast dock i en ny och fin förpackning.

 

man tar ut soldater på samma sätt som idag, fast istället för att efter muck aldrig mer jobba inom det militära så behåller man dom tills dom blir 35- 40 år som deltids soldater.

dom får några dagar i följd under en månad till att träna på att vara soldater.

samt att dom får en längre träningstid varje år till regementes övning.

och löneförlusten för dessa dagar ersätts av staten (vi som betalar skatt).

 

jag tänkte så här.

att 15.000 vpl gör sin värnplikt,  samtidigt så skrivs 15.000 av, dom som uppnått åldern 35-40.

på så sett får man ju en värnpliktigyrkesförsvar.

där man varje år tar ut folk som ska genomföra sin GU.

på så sett så förlorar man inte folkförankringen.

Alltså vi skippar detta med att soldater får torp och rotar 

Vi skulle förmodligen än bättre utbildad militär dom tränar mer regelbundet.

Sen ska officers utbildningen vara kvar som den är.

 

 

skulle detta fungera?

 

det finns ju nackdelar också.

kan man verkligen hitta 15.000 intresserade varje år?

och om man inte hittar så hur går det med folk man tvingar in till detta?

 

hur mycket skulle detta kosta, blir det dyrare än dagens system?

Link to comment
Share on other sites

Den bärande principen för indelningsverket var väl en "privatfinansierad" stående krigsmakt? Rotebönder fick skattefrihet gentemot att man bekostade en soldat. Detta reglerades i kontrakt med staten.

 

Man kan väl idag säga att principen för indelningsverket finns kvar. Soldaterna sysslar med något annat tills de behövs. Låt vara att man idag inte övas i tillräcklig omfattnig.

 

Säkert skulle en konstruktion vara möjlig med yrkessoldater som inte tjänstgör 100% utan spenderar större delen av sin tid i fred med annan sysselsättning.

 

Jag tror personligen mer på ett upplägg där man gör heltidstjänst under en begränsad period i livet, 3-5 år, för att sedan gå vidare till annan verksamhet och kvarstå i någon form av krigsplacerad reserv ett antal år efter det.

Link to comment
Share on other sites

I holland har man 3.5 år vad jag vet. Känner några holländare på nätet som gärna gått med men tycker 3.5 år är för långt. Kanske lumpens 1 år är en bra test period. Lite jobbigare att söka 3.5 år och upptäcka det suger.

Link to comment
Share on other sites

Intressant! Undrar just om man skulle kunna vaska fram 15000 intresserade varje år?

 

Jag skulle personligen kunna tänka mig en annan variant - "reservsoldat" ungefär som en reservofficer.

 

Du arbetar i det civila mörkret låt säga 11 månader om året men under en månads tid, samlat eller uppdelat, är du stamanställd menig/gruppbefäl. Reservare motsvarade vpl PC/KC skulle göra kanske dubbelt så mycket tid. Lön skulle utgå för tiden du tjänstgör i försvarsmakten. Detta skulle bli ett slags HV i tillspetsad form. Man skulle i samband med detta kanske kunna reformera värnplikten?

 

Risker: Försvaret och värnplikten skulle inte längre vara allmän, inte ens på papperet. Kostnaderna skulle öka för försvarsmakten.

 

Förslag/synpunkter?

Link to comment
Share on other sites

sant, jag menar att man ligger inne i 7.5 till 15 månader men att man gör ett par övningar om året.

alltså ungifär som "repmånad" fast varje år.

Det är så det fungerar idag! Pga resursbrist görs inte repövningar bara...

Link to comment
Share on other sites

Enligt VU60 skulle repövning göras senast 2 år efter muck. Totalt 5 repövningar om ca 30 dagar, samt ett par mobiliseringsövningar och särsikilda beredskapsövningar för befäl och specialister.

 

Skulle inte ditt system medföra kännbara kostnadsökningar? GU som idag för 15.000 pers årligen + att samhället varje år skall betala ca 3.700.000 arbetsdagar årligen (vid en krigsorganisation om endast 50.000 pers) - och dessutom avstå från den produktivitet (dvs skattebas) som de arbetsdagarna representerar.

 

Låter väldigt dyrt. Speciellt om man beaktar att hela mobiliseringsproblematiken fortfarande finns kvar, bortsett från att återtagning inte lär behövas.

Link to comment
Share on other sites

Tror du så många skulle vilja gå med om det innebar att man 74 dagar (5x12 + 14) om året skulle byta sin ordinarie lön mot 50 kr om dagen?

 

Grejen med det gamla indelningsverket var ju att soldaten bedrev självhushållning när han inte övade. Med den tidens agrarekonomi kunde den övriga familjen klara att sköta torpet om soldaten skulle ut i krig. En mobilisering av armén fick därför (inledningsvis) mycket små konsekvenser för samhällsekonomin. Det fanns en hög grad av förutsägbarhet i systemet och var därför användbart som säkerhetspolitiskt instrument.

 

Naturligtvis borde våra krigsförband enligt nuvarande organisation repövas och fortbildas som det faktiskt är avsett. Våra politiker och FM har dock valt att inte prioritera detta.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...