Jump to content

Framtiden för armén...


Guest Jägers

Recommended Posts

Guest Jägers

"På lång (2010-) sikt skall alla arméförband kunna användas i internationella uppdrag."

 

citat Armens långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling 2002.

 

Jag har hört från trovärdiga men lösa källor att efter 2010 skall det finnas 5 manöverbataljoner i Insatsorganisationen.

 

3 mek-/infbataljoner, 1 amfibiebataljon och 1 luftburen bataljon. Alla dessa skall vara kontraktssanställda och ha hög beredskap för internationell tjänst.

 

Hur stor Nationella Skyddsstyrkorna blir vet jag ej, men troligt är att de får ta över arméns nuvarande roll med mobiliserade förband i förråd + tillväxtorg.

 

Jag sticker ut näsan och säger att detta är bra, äntligen får vi en yrkeskrigsmakt som är genuint användbar.

 

Det finns ingen annan väg än kontraktsanställda soldater (läs yrkesarmé) för framtidens försvarsmakt. Var sak har sin tid, värnpliktförsvaret har lite spelat ut sin roll efter 1900-talets slut, kanske kommer behovet av massarméer igen, men då får vi sadla om ingen.

 

Vi ska inte beväpna folket för att motstå invasion längre, vi ska befolka vapensystemen och invadera främmande länder (i fredens tecken såklart) i framtiden...

Link to comment
Share on other sites

Jag anser att våra försvar ska vara just ett försvar, ja till fortsatt värnpliktsarme! Vi är bara 8-9 miljoner i Sverige, ett krig är ingen jävla småsak där några krigar och resten av befolkningen ska fortsätta som vanligt. Ett anfall mot Sverige drabbar hela Sverige!

  Det nog det hemskaste vi kan råka ut för, och att inte hela befolkningen ska bidra med vad de kan för att få ett slut på lidnadet är befängt. Demokratin och freden är aldrig säker, glöm inte det...

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

Men just nu finns inte hotbilden INVASION utan hoten finns i de småkonflikter som hela tiden bubblar upp värden över. Dessa skall vi, i multinationella konstellationer, bekämpa!

 

Kom in i matchen.

 

Vad är bäst: 4 mekbrigader som bara mobiliseras i krig, annars ligger overksamma, eller 5 bataljoner + stödförband som alltid används och medger tillväxt lika bra som mekbrigaderna. Om 20 år är nuvarande materiel i storts sett värdelös ändå...

Link to comment
Share on other sites

Frågan är väl vem som skall komma in i matchen!?

 

Vet inte vilket land du bor i men jag bor i Sverige iallafall o detta land har varken personal/utrustning/ekonomi att åka runt o leka världspolis!

Link to comment
Share on other sites

, ett krig är ingen jävla småsak där några krigar och resten av befolkningen ska fortsätta som vanligt. Ett anfall mot Sverige drabbar hela Sverige!

 

På vad baserar du detta?

 

Det minst osannolika (dvs mest sannolika) hoten mot Sveriges suveränitet är absolut inte ett "operation-garbo-anfall". Det finns nog betydligt enklare och effektivare sätt att för en motståndare att få sin vilja fram. (Om inte, ytterst osannolikt, motståndarens vilja är att ockupera hela det stora, glesbefolkade landet.)

Link to comment
Share on other sites

...och så var den här diskussionen igång igen. :D

 

Man kan räkna upp flera nackdelar och fördelar med båda systemen. Personligen är jag mer positivt inställd till ett bredare försvar med, i huvudsak, värnpliktig personal - dock gärna med stambefäl i organisationen.

 

Till att börja med anser jag inte att Försvarsmaktens främsta uppgift är att åka omkring i världen och hjälpa NATO "pacifisera" omvärlden i sk "fredspåtvingande operationer". Krigsmaktens (gillar det namnet bättre) huvudsakliga uppgift, är i min mening att hålla sig sysselsatt med att planera och öva för ett eventuellt angrepp mot Sverige, storskaligt som småskaligt.

 

Vidare anser jag att krigsmaktens folkförankring skulle minska ännu mer (om möjligt) än idag, om enbart frivilliga yrkessoldater tjänstgörde i Försvarsmakten. Det är alltså mindre demokratiskt med en yrkesarmé, enligt min mening.

 

Mitt tredje huvudargument är att rekryteringsunderlaget i Sverige inte är tillräckligt stort för en yrkesarmé. Antalet soldater och befäl skulle möjligen räcka till ett par divisioner (eller dubbelt så många brigader), vilket inte hade varit tillräckligt för att både försvara riket och samtidigt leka polis ute i världen.

 

Argument för en yrkesarmé är bl a att motivationen och yrkesskickligheten i försvaret ökar markant, men som sagt tror jag inte kvalitén skulle kompensera för den förlorade kvantiteten.

 

Bara några tankar från min sida...

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

, ett krig är ingen jävla småsak där några krigar och resten av befolkningen ska fortsätta som vanligt. Ett anfall mot Sverige drabbar hela Sverige!

 

På vad baserar du detta?

 

Det minst osannolika (dvs mest sannolika) hoten mot Sveriges suveränitet är absolut inte ett "operation-garbo-anfall". Det finns nog betydligt enklare och effektivare sätt att för en motståndare att få sin vilja fram. (Om inte, ytterst osannolikt, motståndarens vilja är att ockupera hela det stora, glesbefolkade landet.)

Vad skönt att du vet hur en eventuell framtida kris ser ut. Då du säkert även vet hur och varför den uppstår så föreslår jag att du framför detta till världens regeringar så att vi kan försöka förebygga det.

Link to comment
Share on other sites

Om man ska komma in i matchen eller inte låter jag vara osagt. Det är dock så att inget invasionshot finns. Inte ens på längre sikt kan FM se något sådant hot. Hur stor chans tror ni det är att politiker som ska finansiera skola, vård och omsorg samt vinna nästa val kommer att ge ens en bråkdel av dagens försvarsbudget till ett försvar som inte har någon reell uppgift inom överskådlig tid?

 

Ska FM kunna överleva på en rimligt hög nivå så gäller det att FM kan utnyttjas till annat än invasionsförsvar. Det är "out of area eller out of business" som gäller.

 

Personligen så anser jag att det är en självklarhet att vi ska hjälpa till att stoppa konflikter innan de sprider sig och liknande. Mitt stöd för ökat internationellt arbete baseras inte på att det är ett sätt för FM att överleva utan för att jag tror det är rätt. Jag tror på kollektiv säkerhet samt att vi har en moralisk skyldighet att hjälpa när vi kan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

Om jag får fritt fantisera: :D

 

Jag tror på den gyllene medelvägen.

 

Mönstringsplikten kvarstår. Militärtjänst skall vara mycket meriterande och ett privilegium... Militärtjänst skall ge stora ekonomiska fördelar, tex betald högskola.

 

Insatsorganisationen skall vara yrkesförband. Bör hamna på 5 manöverbataljoner + stödförband. Personer som tjänstgjort i Insatsorg (2-4 år som basse) överförs till mobiliseringsförband av den gamla sorten, tillhörandes Nationella Skyddsstyrkorna. Alla ekonomiska medel bör gå till insatsorg, övriga mobiliseringsförband och HV får leva på absolut minimum.

 

Kanske 1 amfbat, 1 lbbat, 1 SEP/ hjul bat, 1 SEP/ band bat och en pansarbataljon 122/90... + stöd och fristående förband.

 

Vilken taskforce!

 

Men det är långt dit... Jag ser fram emot försvarsmaktens utveckling.

 

IA03 är en bit på väg dock. Sveriges första förband organiserat för peaceenforcement.

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det är det två saker som är riktigt skrämmande i denna disskution.

 

1 Historielösheten; Vad skedde under mellankrigstiden (tiden mellan VK1 och VK2) med det svenska försvaret och vad hadde det för konsekvenser vid det tyska anfallet mot polen avseende vår försvarsmaktsstyrka att hävda sveriges suveränitet då.

 

2 Adapt, improvise and overcome; Dom svenska förband som har ingått i diverse fredsskapande och fredsbevarande missioner har generellt blivit lovprisade p.g.a. sin förmåga att AIO, detta beror på att våra soldater tar med sig sina civila erfarenheter när dom åker på mission. Jmf med uttalandena om 82:nd AB:s uppträdande mot civila i agfanistan samt hur handikappade t.ex. britiska förband är så fort dom inte har ingengörstrupperna hack i häl.Sedan är jag antiimperalist av stora mått och anser inte att vi har något att göra inom någon organisation som kan dra in oss i ett anfallskrig som kan medföra att svensktrupp skulle skickas utomlands för att strida.

Link to comment
Share on other sites

Det är dock så att inget invasionshot finns. Inte ens på längre sikt kan FM se något sådant hot.

... När ska ni lära er? Det är inte så att det finns onda länder som lever i harmoni med resten av världen, men egentligen mognar på sin ondska så att resten av länderna kan förutspå när de kommer bli galna, och hurvida det kan drabba deras eget land.

 

Hot har alltid uppstått oväntat! Statskupper och liknande, plötsliga och oväntade övertagande av makten. Det går inte att förutse! Det kan hända imorgon i Norge, det kan hända om tjugo år. Att säga att det inte finns risk för invation (eller storkrig i Europa) eftersom det inte finns något hot för närvarnade är som att säga att vi aldrig kommer få se flygande bilar eftersom de inte finns nu, eller verkar vara underutveckling. En dag sker det ett genombrott, och då går det fort.

 

Se vad alla sa om datorn t.ex. Alla stora experter... Som allt såg ut då hade de rätt, men sedan kom man utan förvarning på den integrerade kretsen, som självklart ingen hade haft en tanke på, och vipps förändrades hela situationen.

 

För säkerhets skull tar jag samma sak en fjärde gång: Det kan hända imorgon eller om tjugo år, så att säga att det inte finns någon risk!   :sneaky2

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

KalleSWE: Vad hade vi förlorat i form av svensk krigaranda och improvisitationskonst om vi hade SAMÖVADE bataljoner med yrkessoldater som tränat i åratal för sin uppgift?

 

Tyvärr finns det ingen plats för soldater och officerare som inte vill ut i världen i framtidens försvar.

 

Jag vill garanterat ha en gigantisk Försvarsmakt, med enorm budget! MEN, inom de blåögda politikernas snäva ekonomiska ram finns det inte plats för:

 

Lokalförsvarsbataljoner, Värnkompanier, Spärrbataljoner, Fast KA, Cykelskyttebataljoner osv. Massförsvarets tid är förbi!

 

ALLT armén utbildar, med sin lilla bugetram, skall kunna sättas på ett fartyg och åka utomlands inom ramen för NATO, EU eller FN. Allt annat är värdelöst och oanvändbart i nuvarande hotbilden.

 

Glöm inte att ett förband anpassat för utlandstjänst mycket väl kan användas vid invasionsförsvar, men inte tvärt om...

Link to comment
Share on other sites

lol

Jag kan inte låta bli att le åt följande:

 

"3 mek-/infbataljoner, 1 amfibiebataljon och 1 luftburen bataljon. Alla dessa skall vara kontraktssanställda och ha hög beredskap för internationell tjänst.

 

Jag sticker ut näsan och säger att detta är bra, äntligen får vi en yrkeskrigsmakt som är genuint användbar."

 

Vi pratar om en BRIGAD och du nämner Krigsmakt i samma andetag. Det är ju för tusan en piss i havet om det drar ihop sig. Det tar 15 år att utbilda en duglig brigadchef. Vilken återhämtningstid som vi ställs inför kan t om jag som enkelt frontsvin räkna ut.

 

Bara för några år sedan kunde vi ställa upp 48 brigader med kamrater som repövat ett antal gånger tillsammans och var knutna till sitt bygderegemente på ett unikt sätt.

Dessa förband höll en lägre förmåga än det insatsförsvar vi har idag/imorgon. Främst beroende på eld skydd och rörelse, men sätt dessa i proportion till den brigaden du pratar om, så ser du samma löje svepa över ditt resonemang som jag log åt inledningsvis.

 

Jag säger inte att vi är helt fel ute med de omstruktureringar  som skett, men vi är farligt nära en utrotning på sikt. En utrotning som styrs av Lars Ångström(Fd Svenska Freds), via miljöpartiet som regeringen så villigt prostituerar sig för. Det har stigit Ångström åt huvudet att försvaret skall bort.

 

Min förhoppning är att man iallafall behåller en kaderorganisation, beredda att tillföra en eventuell återhämtning nödvändig kompetens.  

 

Summering: Nämn inte 5 bataljoner i samma mening som krigsmakt.

 

Casca

Link to comment
Share on other sites

Foxtrot Lima

 

Jag har ganska god insikt om hur diskussionerna går om FM inom politikerkretsarna, både inom och utom regeringskansliet. Mitt stalltips är att nästa stora neddragning blir att man skrotar hela ubåtsvapnet.

 

Det är ett typiskt invasionsförsvarsvapen. Jag ser liten användning för ubåtar i internationella uppdrag. Men vi borde ha råd att behålla dem för att behålla kompetensen. Tyvärr så tror jag inte att de som bestämmer håller med mig.

 

Kommer få tönttjänst

 

Det är inte jag som säger det. Jag citerar bara FM. Dock håller jag med om att det inte finns något invasionshot mot Sverige just nu. Jag kan inte ens med statskupper eller något annat scenario se hur ett invasionshot mot Sverige skulle se ut idag. Jag är dock tacksam för tips om någon kan bättre.

 

Jag är dock mycket medveten om att situationen kan ändras. Dock hjälper inte min medvetenhet FM. Om FM endast ska användas till invasionsförsvar och ingen inom und.samhället eller någon annan kompetent analytiker kan finna ett invasionshot inom överskådlig tid så kommer det bli ytterligare neddragningar av försvarsbudgeten.

 

Jag står fast vid att den enda möjligheten som finns att upprätthålla budgetnivån är att se till att FM fortfarande är ett användbart säkerhetspolitiskt instrument. Nu och i den nära framtiden så betyder det internationella operationer. På så sätt kan vi även upprätthålla kompetens som annans inte kommer att överleva.

Link to comment
Share on other sites

Hot har alltid uppstått oväntat! Statskupper och liknande, plötsliga och oväntade övertagande av makten. Det går inte att förutse!

Du säger det själv ganska bra.

 

En "erövringsinvasion" som du, om jag har fattat dig rätt, vill dimensionera vårt försvar för, kan dock inte komma oväntat i dagsläget. För att någon stat/grupp skall få förmågan att militärt anfalla och erövra hela Sverige krävs åtgärder som definitivt kommer att märkas (jfr med USA:s uppbyggnad för ett anfall på irak, inget som går omärkt förbi direkt...). Om vi i ett sådant teoretiskt läge har möjlighet att växla upp FM till ett invasionsförsvar är dock inte så sannolikt, eftersom vi har missat vid två tidigare tillfällen. Hursomhelst finns det dock bra belägg för att vår tidigare så omskrutna invasionsförsvarsmakt skulle ha gjort en tämligen slät figur mot det hot den var tänkt att möta - 850.000 mannaarmen var helt enkelt ett luftslott!

 

Däremot kan en mängd andra, oföurtsägbara, hot uppstå helt oväntat, som du skriver. Dessa är dock på en lägre konfliknivå (tror jag) och kan ställa till allvarliga problem för Sverige. Denna typ av hot kan inte det gamla, eller för den delen ett nytt, invasionsförsvar baserat på en hemförlovad värnpliktshär möta speciellt bra. För denna typ av svårförutsägbara hot på lägre konfliktnivå tror jag att det behövs en radikalt annorlunda uppbyggd försvarsmakt, där den traditionella "lantmilitära" delen med pansarbrigader och haubitsbataljoner behöver stå tillbaka för exempelvis terroristbekämpning, skydd mot ekonomisk "krigföring" och liknande...

 

Ett reelt fungerande invasionsförsvar (dvs förmåga att försvara hela sverige mot ett väpnat angrepp med syfte att territorrielt erövra hela landet) ligger mycket långt bortom vårt lands ekonomiska prestationsförmåga.

 

Skulle vi stå inför ett sådant hot är medlemsskap i en allians troligen det bästa (enda?) sättet att klara sig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jägers

5 bataljoner som reaktionsstyrkor, säg 7 dagars beredskap, med ett störe antal mobförband med gammal materiel som möjliggör återtagande på en tioårsbasis, är inte fel.

 

Jag gillade också Kalla Kriget och den enda och dimensionerande fienden som Sovjet erbjöd. Men jag ser inte behovet av 36 brigader med mauser och vadmal i nuläget!

 

Jag ser behovet av 5 stenhårda elitbataljoner med unga äventyrslystna ynglingar ledda av erfarna befäl och med bästa möjliga utrustning som varvar utbildning och träning på hög nivå med fredsinsatser i utlandet.

 

Men även jag ser behovet av återtagande kapacitet (mtrl i förråd) och alla förbandstyper, inte minst för att lösa försvarsmaktens uppgift Hävda territoriell integritet.

Link to comment
Share on other sites

IA03 är en bit på väg dock. Sveriges första förband organiserat för peaceenforcement.

Åh fan, IA01 och IA02 då???

 

Jag har bestämt för mig att vi var utrustade och utbildade för både peace-keeping och peace-enforcement, men jag kan ju ha fel...

Link to comment
Share on other sites

Jag gillade också Kalla Kriget och den enda och dimensionerande fienden som Sovjet erbjöd. Men jag ser inte behovet av 36 brigader med mauser och vadmal i nuläget!

Vilket år lämnade du Albanien och flyttade hit? ?

Läs in dig på historien och vad som var realitet.

För övrigt håller jag med Casca: Nämn inte dom

siffrorna och "Krigsmakt" i samma andetag.

Link to comment
Share on other sites

Citat (Jägers @ Nov. 05 2002,22:55)

"Jag gillade också Kalla Kriget och den enda och dimensionerande fienden som Sovjet erbjöd."

 

Vad är det du säger?!? Jag vet inte om det är den sena timmen som spelar mig ett spratt, men påstår du att Kalla kriget var något positivt pga att vi då hade en klar och tydlig fiende? Hur gammal är du? Har du börjat läsa historia i skolan? Jag tycker du kan gå och hälsa på någon av dina äldre släktingar och be dem berätta hur stämningen var under t ex Kubakrisen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne
Frågan är väl vem som skall komma in i matchen!?

 

Vet inte vilket land du bor i men jag bor i Sverige iallafall o detta land har varken personal/utrustning/ekonomi att åka runt o leka världspolis!

Jag instämmer till fullo!

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

"ALLT armén utbildar, med sin lilla bugetram, skall kunna sättas på ett fartyg och åka utomlands inom ramen för NATO, EU eller FN. Allt annat är värdelöst och oanvändbart i nuvarande hotbilden.

 

Glöm inte att ett förband anpassat för utlandstjänst mycket väl kan användas vid invasionsförsvar, men inte tvärt om..."

 

 

Men om någon då skulle få för sig att köra en liten båt full-lastad med sprängämnen i ovannämnda fartyg,vad skulle det då bli kvar av armen?

 

( det har hänt förr,läs din historia..  )

 

 

Ok, om ovannämnda förband skulle vara på utlandstjänst,vem vaktar då sverige?

 

du?

 

själv?

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

"Jag gillade också Kalla Kriget och den enda och dimensionerande fienden som Sovjet erbjöd."

 

Jag tror inte det är sant...

 

Jag tillhörde ett av de förband som var ute vid U-137.

Och det ska du veta,det var f-n ingen trevlig känsla som fladdrade i maggropen!!

 

Kalla kriget hade bara en fördel,du visste vem fi var.

 

Dimensionerad fiende,jämfört med oss???

 

ta filten ur örat och vakna!

Link to comment
Share on other sites

Jag kräver en lika stor svensk krigsmakt som under kalla kriget. Varför pratar alla om att det inte längre finns ett invasionshot? Det är ju ett utmärkt tillfälle att själv börja ta för sig lite mer.

 

Vad sägs om att börja diskutera ålands införlivning i sverige samt att bestrida norges antarktis "claim" som vår?

Jag är seriös. Jag tror inte att det är omöjligt för svenska folket att se resonemanget om hur dessa frågor faktiskt är orättvisst och orättfärdigt "lösta" idag.

Något år med diskussion och debatt om att sverige vill ha tillbaka åland samt rätt till naturresurser på norges "kakbit" i antarktis och jag tror inte att vår krigsmakt skulle kännas som en bortkastad försäkring.

 

Jag häpnar en del över att jag inte ens på detta forum får med mig särskilt många som ens ägnar dessa frågor några minuters eftertanke.

Åland är helt svenskspråkigt, åland ligger närmare svenska fastlandet än finska. Ålänningarna vill tillhöra sverige hellre än finland. Finland får ej beträda åland med några militära enheter, dom har brutit mot det och därför finns en stor och seriös åländsk protest organisation mot detta.

 

Naturresurserna i antarktis och på arktis är enorma och värda sanslösa summor pengar. Avtalet om ickexploatering går snart ut. Det verkar som FN anser att de länder som hade upptäckare på dessa platser är de som skall få dessa områden. USA "claimar" inte dessa områden av denna anledning, norge "claimar" på grund av sina upptäckresande. Sverige hade fler och störe upptäcksresande i dessa områden än alla.

 

Dom flesta på detta forum är inte enormt kritiska till hur USA ser på sina rättigheter till vad som finns i världen i form av naturresruser och liknande, men ändå verkar många tycka att det är tabu om vi i sverige ens startade en diskussion om en så självklar sak som att en helsvensk kommun hamnat på fel sida om en nationsgräns.

 

Jag finner detta obegripligt. Är det så att vi medlemmar på detta forum väljer att inte ens begrunna detta då vi inte tror att det är realistiskt att få resten av vår befolkning och politiker att tycka detta är rimliga frågor?

Om det skulle vara så, så kom ihåg att den som inte ens vågar sikta högt knappast kommer uträtta stordåd.

 

Det har hänt många saker i världen som är mycket konstigare än att det svenska folket skulle kunna ändra åsikt och tycka att också vi har rätt att ta del av rikedomarna från de naturresurser som andra länder gladeligen exploaterar.

Link to comment
Share on other sites

Jag tillhörde ett av de förband som var ute vid U-137.

Och det ska du veta,det var f-n ingen trevlig känsla som fladdrade i maggropen!!

Med all respekt för det logiska och mänskliga i din åsikt. Men det finns personer som lever för den fladder känslan du pratar om. Jag håller med Jägers i just denna fråga, jag trivdes bättre under det kalla krigets dagar. Själv kommer jag ihåg U-137 och det omedelbara krigshotet som enormt spännande, rankar dom dagarna som några av mitt livs hittils mest berusande och bästa dagar. Ungefär samma känsla som precis innan en jätteviktig match i något lagspel, fast 1000 ggr starkare. Nervöst, oroligt, spännt men ändå enormt laddad, motiverad och på.

Link to comment
Share on other sites

Med all respekt för det logiska och mänskliga i din åsikt. Men det finns personer som lever för den fladder känslan du pratar om. Jag håller med Jägers i just denna fråga, jag trivdes bättre under det kalla krigets dagar. Själv kommer jag ihåg U-137 och det omedelbara krigshotet som enormt spännande, rankar dom dagarna som några av mitt livs hittils mest berusande och bästa dagar. Ungefär samma känsla som precis innan en jätteviktig match i något lagspel, fast 1000 ggr starkare. Nervöst, oroligt, spännt men ändå enormt laddad, motiverad och på.

Nu vet jag inte vad jag skall säga. Min spontana tanke är att du är omogen, dum i huvudet och att du är ännu en patetisk svensk som tycker krig verkar kul för att det såg tufft ut på alla filmer du sett.

 

Men spontanitet är inte alltid det bästa här i världen så lite mer eftertanke ger ett annat svar.

 

Vissa människor trivs bättre med ett tydligt hot än andra. Det ger dem möjligheten att fkoncentrera sig och minskar "osäkerhetsmomenten" i deras värld. I dagsläget är hotet oklart, lite som att vara jagad men inte riktigt säker på om det är någon som jagar en. Vi vet ju inte vem vår fiende är, hur han ser ut, när han kommer, vad han vill ha, vem han vill ha osv. Dessa människor lever i en mardröm idag. Inget är som det skall och det finns ingen tydlig fiende. På det sättet var kalla kriget enkelt, Fienden fanns i öst, skulle komma med stor trupp som vi inte skulle haft en chans emot (Den ryska grymheten hade demoraliserat ett folk som inte sett krig på 150 år på några dygn, kvar hade funnits en liten motståndsrörelse.) men vi skulle ha fördröjt fienden tillräckligt för att uppnåt vår del av "Försvarsplan Europa".

 

Jag tror att du Pal och jägers för den delen också skulle ändra uppfattning om ni hade nån förståelse för vad krig innebär. Fråga de som varit på utlandstjänst hur det känns att bli beskjuten, se avrättade människor, massgravar, våldtagna kvinnot och barn, förstörda liv och gråtande kamrater.

 

Personligen ser jag inget underbart eller laddande i möjligheten att behöva skjuta ihjäl andra människor, kanske tusentals av dem, för att försvara mitt land.

 

Dessutom brukar de som är "tuffast" i fred vara de som bryter ihop i krig för de har aldrig fattat vad de egentligen innebär.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Börja slåss med Finland för några stenhögar i vattnet,nej.

 

Börja slåss med Norge för Oljan i antarktis,nej.

 

För oljan i nordsjön,kanske men då får vi nog ta en kölapp.

 

Börja slåss med Island för fisket,nej.

 

Kölapp där också.

 

Börja slåss med Danmark för deras ?,kanske.

 

Vi i Norden gör bäst i att hålla god grannsämja.  :D

Link to comment
Share on other sites

Det låter ju intressant med en yrkesarmé, men frågan är ju om det nu är så praktiskt genomförbart?

 

Man kan ju se fördelarna som att med en mindre arme så borde det ju kunna gå att införskaffa nyare material till förbanden, men detta ska ju ses gentemot den långa tradtion av värnpliktsarmen som vi har i Sverige.

 

Vi har ju trots allt många motiverade och intresserade värnpliktiga som vill göra lumpen, och i det yttersta fallet försvara Sverige mot en angripare.

 

Nä man skulle kanske kontraktera dom värnpliktiga?,höja ersättningen, det blir ju någon halvvariant på yrkesarmé temat...

Link to comment
Share on other sites

Guest Lord Good

Jag minns när broschyren "Om kriget kommer" fanns längst bak i telefonkatalogen. Där stod på första sidan- "Varje meddelande om att motståndet ska upphöra är falskt". På den tiden gjorde alla svenska män sin värnplikt. Både de som var lämpade och de som absolut inte var lämpade :D Utrustningen var det lite si och så med. Själv var jag krigsplacerad i ett förband som transporterade sig med cyklar och traktorer. Mycket av utrustningen var från 40 och 50-talet. Soldaterna i förbandet var ihoprafsade från alla möjliga håll. Vi hade allt från gamla fallskärmsjägare till mässuppassare från flottan. De flesta var måttligt glada över att göra repmöte, men accepterade grundkonceptet, alla ställer upp och gör sitt! Därutöver hade vi ett civilförsvar med förråd och resurser som var imponerande. Många svenskar var också engagerade i frivilligt försvarsarbete.

Det sände en signal till vår omvärld som garanterat uppmärksammades.

Det verkar som de flesta här på forumet tycker att Sverige ska försvaras i fjärran länder av ett mindre antal baskerförsedda unga män med värsta utrustningen. Hmm. Vad ska  vi andra göra om kriget kommer?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...