Jump to content

ÖB vill ha kvinnlig mönstring


Recommended Posts

ÖB har nu sagt att han ville ha allmän värnplikt, dvs både killar och tjejer. Detta sade han under sitt besök på I19, luftvärnsbataljonen.

Han hadde desutom en normal M/90 på sig ;)

 

Källa: Lokalnyheterna från Boden mm, SVT

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 104
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hur ska vi ha råd med ett försvar, om kostnaderna för mönstring fördubblas?? Jag säger god morgon... :D

 

Jag vet visserligen inte hur mycket Pliktverket lägger ut på "mönstringsprocessen" varje år, men nog rör det sig om en hel del pengar. Om vi ska ha obligatorisk värnplikt för kvinnor lär ju kostnaderna minst fördubblas (om man räknar på att det finns lika många tjejer och killar per årskull).

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Hur ska vi ha råd med ett försvar, om kostnaderna för mönstring fördubblas?? Jag säger god morgon... :D

 

Jag vet visserligen inte hur mycket Pliktverket lägger ut på "mönstringsprocessen" varje år, men nog rör det sig om en hel del pengar. Om vi ska ha obligatorisk värnplikt för kvinnor lär ju kostnaderna minst fördubblas (om man räknar på att det finns lika många tjejer och killar per årskull).

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Näe FL.

Om totala försvarkostnade ska fördubblas krävs det att vi tar in dubbelt så många vpl. Det har ingen sagt något om bara att ALLA ska mönstra och där kommer troligen kostnade i runda tal fördubblas. ¨

 

Men vad gör man inte för jämnställdheten. :)

 

/Målis

Link to comment
Share on other sites

Kära Målobs!

 

Jag syftade på kostnaderna för Pliktverket, och inte Försvarsmakten. Men kostnad som kostnad... Om vi har råd att fördubbla Pliktverkets utgifter, kan man väl lika gärna ge de pengarna till försvaret??

 

Nej, det finns faktiskt gränser för vad man bör göra för att vara politiskt korrekt. Eller??

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Bra där! Varför skulle det inte vara allas ansvar att försvara fosterlandet? Mer sånt!

Det är faktiskt redan allas ansvar att försvara landet, men det innebär väl inte att man måste ha vapen i hand? De flesta kvinnor gör nog en bättre insats på hemmafronten, än ute i skogen. Eller är civilplikten värdelös ur en rent politisk aspekt? ???

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Alldeles utmärkt idé.

Så mycket som feminazister gapar om brist på jämställdhet - så låt dem få precis vad de vill ha..!!

 

Jag tror inte den extra kostnaden för mönstringen blir så stor i föhållande till övriga kostnader.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte den extra kostnaden för mönstringen blir så stor i föhållande till övriga kostnader.

 

En kostnadsökning med 100% för Pliktverket är väl "mycket"?? Jag tycker att man lika gärna skulle kunna använda de pengarna (som tydligen finns) till att öka försvarsbudgeten.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Det är faktiskt redan allas ansvar att försvara landet, men det innebär väl inte att man måste ha vapen i hand? De flesta kvinnor gör nog en bättre insats på hemmafronten, än ute i skogen. Eller är civilplikten värdelös ur en rent politisk aspekt? ???

Civilplikten är ju en del av totalförsvaret precis som vpl. Men varför skall det vara grabbarnas självklara uppgift att ta den stridande parten. Om alla mönstrar så kan vi placera rätt person på rätt plats oaktat kön.

Link to comment
Share on other sites

Om alla mönstrar så kan vi placera rätt person på rätt plats oaktat kön.

 

Jamen om kostnaderna ökar för att låta alla tjejer/kvinnor mönstra, är det inte säkert att det längre spelar någon roll om "rätt man eller kvinna hamnar på rätt plats".

 

Om det nu finns resurser till att införa mönstringsplikt även för tjejer, tycker jag helt enkelt att man istället ska använda dem till att förbättra utbildningen för de värnpliktiga som redan utbildas årligen.

 

En rejäl försvarsbudget är j-vligt mycket viktigare än sk "jämställdhet"!

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Jamen om kostnaderna ökar för att låta alla tjejer/kvinnor mönstra, är det inte säkert att det längre spelar någon roll om "rätt man eller kvinna hamnar på rätt plats".

...

En rejäl försvarsbudget är j-vligt mycket viktigare än sk "jämställdhet"!

Men om man kunde bemöda sig att låta urvalskriteriet bli något annat än kön så kunde man behålla samma mängd mönstrande. Jag tror att en bra mix av kvinnor och män höjer kvalitén. Med tanke på hur vår kvantitet ser ut så borde det vara eftersträvansvärt.

Link to comment
Share on other sites

Kära Målobs!

 

Jag syftade på kostnaderna för Pliktverket, och inte Försvarsmakten. Men kostnad som kostnad... Om vi har råd att fördubbla Pliktverkets utgifter, kan man väl lika gärna ge de pengarna till försvaret??

 

Nej, det finns faktiskt gränser för vad man bör göra för att vara politiskt korrekt. Eller??

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Jag tycker faktiskt inte att jämställdhet handlar om att vara politiskt korrekt. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och hur/om man väljer att värdera människor utifrån deras kön.

 

På samma sätt som kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter i alla andra situationer ska det också gälla vid försvaret av landet.

 

Att det kostar lite mer för Pliktverket är knappast något att ha som ursäkt för att inte genomföra denna reform.

 

Dessutom innebär ju detta att Pliktverket får mer folk med mindre homogenitet att välja  bland vid tillsättandet av tjänster, och det kan ju inte skada.

 

Dessutom så tror jag att man på det här viset slipper börja kvotera in tjejer som officerer.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det vore suveränt om både pojkar och flickor mönstrade.

 

Då skulle man kunna få ett snitt på hur tjejerna i landet mår, hur smarta de är o.s.v. Samt jämföra år för år och se om det blir bättre eller om det blir sämre som för killarna.

 

FL. Vi snackar om småpengar nu i förhållande till försvarsbudgeten.

Link to comment
Share on other sites

>> FL <<

 

Visst vore det bra om varje tillgängliga riksdaler gick till maximerad utbildning av vpl, men eftersom du absolut inte vill att fruntimrena ska mönstra pga den extra kostnaden...hur mycket skulle det kosta då?

 

Annars har LD en poäng här som jag håller med om, förutom jämställdhetsaspekten.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det är bättre att lägga pengarna på utbildning av värnpliktiga. Punkt slut!

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Problemet med ditt resonemang är att du stirrat dig blind på hur många kronor och ören en mer omfattande mönstring skulle kosta och vad dessa pengar skulle kunna användas till inom Försvarsmakten.

 

Du missar helt vinsten i form av ett ökat jämställt samhälle där alla medborgare värderas lika oavsett kön, en större variation på utbudet mönstringsförättaren har att tillgå, mindre homogenitet på förbanden vilket leder till nya synsätt och tankar, en större spridning hos befolkningen av kunskapen om och vikten av ett väpnat försvar, lättare att rekrytera kvinnor till officersyrket/Hemvärn/utlandstjänst, osv, osv, osv.

 

Allt detta är värt betydligt mer än de, i sammanhanget, småpengar det skulle kosta att dubblera antalet medborgare som kallas tillmönstring.

 

Dessutom har Pliktverket och Försvarsmakten separata budgetar, vilket inte alls innebär att pengarna nödvändigktvis skulle tas från FM eller att FM skulle få mer pengar om man inte genomförde reformen. Det går helt enkelt inte att räkna så  snävt som du föreslår.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det vore suveränt om både pojkar och flickor mönstrade.

 

Jo, men du tycker också finska försvaret är en förebild för det svenska. Du har således ingen talan. :P *cheap shot*

 

Du missar helt vinsten i form av ett ökat jämställt samhälle där alla medborgare värderas lika oavsett kön, en större variation på utbudet mönstringsförättaren har att tillgå, mindre homogenitet på förbanden vilket leder till nya synsätt och tankar, en större spridning hos befolkningen av kunskapen om och vikten av ett väpnat försvar, lättare att rekrytera kvinnor till officersyrket/Hemvärn/utlandstjänst, osv, osv, osv.

 

Jag resonerar som så att de tjejer som är kapabla och motiverade att göra värnplikten redan idag söker sig till försvaret. Därför behövs det ingen obligatorisk mönstring för tjejer, eftersom övriga som inte frivilligt ställer upp inte är lämpliga; antingen pga bristande motivation, eller rent fysiska faktorer.

 

Kalla mig mansgris, men jag står fortfarande fast vid att den "genomsnittliga" kvinnan är mindre lämpad att uthärda ett krig som soldat, än den "genomsnittlige" mannen. Varför då tvinga kvinnor ut i fält??

 

Ärligt talat "Knekt", du låter som om du hade läst inantill ur en propagandabroschyr från din lokala feministförening. ??? Om det nu finns sådana...hehe...

 

Allt detta är värt betydligt mer än de, i sammanhanget, småpengar det skulle kosta att dubblera antalet medborgare som kallas tillmönstring.

 

Jag tror knappast det handlar om småpengar... :D

 

Dessutom har Pliktverket och Försvarsmakten separata budgetar, vilket inte alls innebär att pengarna nödvändigktvis skulle tas från FM eller att FM skulle få mer pengar om man inte genomförde reformen. Det går helt enkelt inte att räkna så  snävt som du föreslår.

 

Försöker du förolämpa mig genom att påstå att inte jag skulle veta det redan??

 

Oavsett vems budget pengarna tillhör, går det alltid att flytta dem från en budget till en annan; helst till försvarsbudgeten. :thumbs:

 

Då skulle man kunna få ett snitt på hur tjejerna i landet mår, hur smarta de är o.s.v. Samt jämföra år för år och se om det blir bättre eller om det blir sämre som för killarna.

 

Sådant kan man kolla i skolan ju... Krävs ingen mönstring för det. :notify

 

En fråga från min sida: Finns det något som säger att det blir så jäkla mycket bättre bara för att vi tvingar in kvinnor i försvaret?? ???

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Jag vore tacksam om du anger källa när du blandar citat från olika avsändare.

 

Jag resonerar som så att de tjejer som är kapabla och motiverade att göra värnplikten redan idag söker sig till försvaret. Därför behövs det ingen obligatorisk mönstring för tjejer,eftersom övriga som inte frivilligt ställer upp inte är lämpliga; antingen pga bristande motivation, eller rent fysiska faktorer.

 

 

På vilket sätt skulle detta skilja sig mot den manliga befolkningen? Varför förutsätter du att det skulle vara hugget i sten att killar med automatik skulle vara mer intresserade än tjejer om allt byggde på frivillighet?

 

Att påstå att tjejer som inte frivilligt gör lumpen ändå inte skulle vara lämpade är en generalisering som heter duga. Vad har du på fötterna för det påståendet? Vad är det som säjer att de tjejer och killar som vill göra lumpen är de som är bäst lämpade?

 

Hur ser du på alla killar som inte är motiverade att göra lumpen? Ska de få frisedel?

 

Kalla mig mansgris,men jag står fortfarande fast vid att den "genomsnittliga" kvinnan är mindre lämpad att uthärda ett krig som soldat, än den "genomsnittlige" mannen. Varför då tvinga kvinnor ut i fält??

 

Att kvinnor skulle vara mindre lämpade än män när det handlar om att "uthärda ett krig som soldat" är rent struntprat helt utan verklighetsgrund. Visst finns det vissa tjänster som kräver mer muskelstyrka än andra, men tillsättandet är ju inte underligare än att alla män med automatik inte är kvalificerade för att bli jägare enbart för att de är män.

 

Men detta har inte ett dyft att göra med vad en människa förmår "uthärda" i en krissituation.

 

Ärligt talat "Knekt",du låter som om du hade läst inantill ur en propagandabroschyr från din lokala feministförening. ???

 

För att jag tror på ett samhälle som i första hand värderar människor utifrån deras förmågor som individer, istället för deras kön? Visst, då är jag råfeminist!

 

Jag tror knappast det handlar om småpengar... <!--emo&<!--emo&:D

 

Jo, jämfört med samhällsvinsterna reformen skulle innebära så är det småpengar.

 

Försöker du förolämpa mig genom att påstå att inte jag skulle veta det redan??

 

Oavsett vems budget pengarna tillhör, går det alltid att flytta dem från en budget till en annan; helst till försvarsbudgeten. :thumbs:

 

Det var absolut ingen förolämpning, men jag var med rätta lite osäker på om du verkligen hade koll på hur detta förhöll sig. Inget underligt med det.

 

Jag föreslår att du själv rycker upp din argumentation och dumpar skitpratet någon annanstans.

 

Att man rent praktiskt kan flytta pengar från det ena till det andra verket eller myndigheten är inget konstigt, men det är inte riktigt så enkelt, eftersom det är vårt parlament som beslutar om sådant. Nu talar vi dessutom om pengar som ingen nämnt var de ska tas i från från början.

 

En fråga från min sida: Finns det något som säger att det blir så jäkla mycket bättre bara för att vi tvingar in kvinnor i försvaret?? ???

Du ser alltså inga fördelar med att vi får ett mer jämställt samhälle och en bredare folklig förankring av det väpnade försvaret om en bredare del av befolkningen fick ta samma ansvar? Märkligt tänkande. Jag räknande dessutom upp en rad uppenbara vinster i mitt inlägg. Kommentera gärna dem en och en.

Link to comment
Share on other sites

Kvinnor har inget i stridande befattningar att göra. ÖB blev ÖB bara för att han är en marionett som säger det som är politiskt korrekt att säga.

 

Kvinnor har andra egenskaper än män, den som påstår något annat är hjärntvättad.

Link to comment
Share on other sites

oj Järv det var rakt på sak :rolleyes:

 

Min fråga:

När skall detta sättas igång ?? om det nu gör det iofs....

 

Själv tänker jag som såhär att det kommer bli väldigt många fler att konkurrera om min plats (om det sätts igång inom ett år. Vilket i sig är föga troligt...)

Link to comment
Share on other sites

Kvinnor har inget i stridande befattningar att göra. ÖB blev ÖB bara för att han är en marionett som säger det som är politiskt korrekt att säga.

 

Kvinnor har andra egenskaper än män, den som påstår något annat är hjärntvättad.

Utveckla gärna varför kvinnor inte har i stridande befattning att göra, jag är nyfiken :rolleyes:

 

Givetvis har män och kvinnor olika egenskaper, jag tror inte att någon har sagt att de inte har det.

Men varför skulle det diskkvalificera dem? olikheten kan ju ge andra sätt att lösa uppgifter på, lika bra, men annorlunda.

Link to comment
Share on other sites

Vi går ju ständigt i en utvecklingen mot ett intelligensens krig. System, IT och televapenkrigföring av olika slag gör att kvinnor får en allt större chans att göra nytta i FM. När får du de bästa hjärnorna? När du väljer ur halva befolkningen eller när du väljer ur hela?

 

Sen är det ett faktum att kvinnor med sina annorlunda fysiska egenskaper aldrig kommer kunna göra många av de befattningar som finns idag. Det är synd, men så är det. Hittils har aldrig en tjej klarat en jägarutbildning t.ex. Frågan är om det någonsin kommer att ske?

 

Tanken har slagit mig också, med mönstring för tjejer, att det kanske blir rena skolgårdsstämningen på kaserngården, med massor av kärleksaffärer, skvaller, intriger och spaning, ett kill och ett tjejomklädningsrum precis som vid skolgympan osv. Det KAN ha en negativ effekt på utbildningen.

 

Angående ÖB/marionett vill jag bara säga att jag skulle bli mörkrädd i ett land där militären inte lyssnade på vad de folkvalda hade att säga. Det är folket som ska säga vad de vill ha för försvar.

Link to comment
Share on other sites

Hittils har aldrig en tjej klarat en jägarutbildning t.ex. Frågan är om det någonsin kommer att ske?

Njao, är det verkligen så?

Jag vet att en tjej klarat utbildningen till Flygbasjägare, iofs under försöksåret på F21.

Inget yr om att fbjs inte är jägare etc. det heter flygbasjägare och kraven är hårda.

 

Finns det ingen som klarat annan jägarutbildning.

Link to comment
Share on other sites

Utan att ta den minsta ställning i debatten för eller emot önskar jag kasta lite ved på brasan. Den mest markanta skillnaden mellan könen är trots allt kvinnans förmåga att föda barn. Denna förmåga medför i sig nya frågeställningar, som kan vara lätta eller svåra att lösa. Här kommer två diskussionsfrågor:

 

1. Hur långt gången graviditet skall utgöra grund för befrielse från strid?

 

2. Om någon framkallar en sjukdom hos sig själv för att slippa delta i strid är detta ett brott som medför fängelse i tio år eller på livstid. Hur skall man ställa sig till om någon avsiktligen gör sig gravid i huvudsakligt syfte att undandra sig tjänst vid fronten?

 

Låtom oss lösa dessa problem. Upp till debatt!

Link to comment
Share on other sites

Att: 2Sharp

Har hört om några tjejer i många krävande förband, bassäk hade någon förra året tror jag.

Har hört att det låg en på K3 för något år sedan men inte säker på att hon klarade det. Det fanns en på MPJ för några år sedan.

Såg en artikel om någon tjej i amf, på bilden hade hon örhängen och läppstift tillsammans med den gröna baskern & m/90 såg inte direkt soldatmässigt ut.

 

Att: Unicorn

Svåra frågeställningar. Gäller att tänkar till innan, jag återkommer.

Link to comment
Share on other sites

2. Det beror nog på hur högt upp i hiearkin befälet som gjort henne gravid är.

 

/RP

Va?!

ÄR det bara jag som inte fattar ???

 

Menar du om en general har gjort Greta med barn så åker hon hem tidigare eller ??

Utveckla gärna...

Link to comment
Share on other sites

j*vlar i satan Unicorn, inga dåliga problem du formulerade ihop där, undra hur mycket försvarsledningen funderat på dessa?

 

Israel har ju/har haft kvinnor i stridande befattningar länge, de borde väl ha ett system/regelverk för att hantera graviditeter?

 

Sen gällande sjukdoms framkallelse konta graviditet så har jag en känsla av att det är bra mkt enklare att kontrollera ifall en sjukdom är framkallad jämfört med en graviditet. Inget benbrott när soldat X går och lägger sig, brutet lårben på morgonen, ugglor i mossen direkt. Men om soldat Y "somnar" utan bulle i magen men vaknar med en på jäsning så är det ju satan svårt att bevisa att detta inte var ett olycksfall.

 

Sen hur långt in i graviditeten en kvinna får strida så skulle jag säga att samma regler gäller där som för abort.

Link to comment
Share on other sites

Utan att ta den minsta ställning i debatten för eller emot önskar jag kasta lite ved på brasan. Den mest markanta skillnaden mellan könen är trots allt kvinnans förmåga att föda barn. Denna förmåga medför i sig nya frågeställningar, som kan vara lätta eller svåra att lösa. Här kommer två diskussionsfrågor:

 

1. Hur långt gången graviditet skall utgöra grund för befrielse från strid?

 

2. Om någon framkallar en sjukdom hos sig själv för att slippa delta i strid är detta ett brott som medför fängelse i tio år eller på livstid. Hur skall man ställa sig till om någon avsiktligen gör sig gravid i huvudsakligt syfte att undandra sig tjänst vid fronten?

 

Låtom oss lösa dessa problem. Upp till debatt!

När räknas ett embryo som ett liv? Den där problematiken är inte ny, och den går att lösa. Abortfrågan i sig är nog moraliskt svårare att lösa, med tanke på att vi pratar om definitiv terminering av ett potentiellt liv, och den frågan har vi löst.

 

Enligt vilken definition kan graviditet jämställas med en sjukdom? Graviditet kan påvisa sjukdomsliknande symptom, men en sjukdom är det inte. Är det inte för våra barn som vi i förlängningen har ett försvar?

 

Jag tror att båda frågorna går att lösa. :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...