Jump to content

Försvarsmakten: Sjömålsbekämpning i Östersjön


Recommended Posts

Tillsammans med våra allierade har Sverige med Marinen och Flygvapnet deltagit i Natos övning Neptune Strike, NEST. Med gemensamma krafter och hög precision visar alliansen att vi tillsammans och snabbt kan hantera hot och försvara våra intressen.

Syftet med övningen är att använda och integrera förmågor för att försvara alliansen genom olika aktiviteter för att säkerställa egen rörlighet på strategiska platser och att genomföra avskräckande aktiviteter.

Tre svenska korvetter samt stridsflyg har deltagit

Under övningen har två moment genomförts med våra allierade för att gemensamt bekämpa mål till sjöss. Övningen omfattar såväl sjö- som flygstridskrafter från flera länder och har genomförts i såväl södra Östersjön som parallellt i bland annat Medelhavet. 

Sensorer från både Flygvapnet och Marinen användes under genomförandet av momenten i Östersjön för att samordna lägesbild och bestämma målläget. Detta skickades ut via Länk 16 och innan anfallet samordnades tid och målläge med de svenska korvetterna och det sammansatta flygföretaget för att få maximal verkan i målet.

1

Genom att dela lägesbild via taktiska datalänkar kan de deltagande enheterna i Nato, i nära realtid, vara beredda att bekämpa de fientliga sjöstridskrafterna. Från Sverige har stridsflygdivisionerna från Skaraborgs flygflottilj och korvetterna HMS Visby, HMS Härnösand och HMS Gävle deltagit.

– Vi kan med mycket kort varsel, tillsammans med våra allierade, upprätta en bild av vad som rör sig på ytan och vara beredda att gemensamt bekämpa det med sjömålsrobotar, säger örlogskapten Erik Allerman som är fartygschef på HMS Härnösand. 

Genom att samma målläge presenteras på skärmar ombord på korvetterna och i flygplanen, samt i ledningscentraler i land, ökar precisionen i den gemensamma bekämpningen.

Svenska Mission Commanders

Ur Flygvapnet har 71:a stridsflygdivision och 72:a stridsflygdivision genomfört uppdrag att leda ett sjömålsanfall mot ett fingerat fientligt fartyg i Östersjön, ledda av svensk flygstridsledning ur 161:a strilbataljonen.

2

Mission commander, MC, ska lösa det flygtaktiska uppdraget och har två uppgifter – att se till att uppdraget kan lösas och att genomföra uppdraget på ett flygsäkert sätt. Som MC börjar uppdraget innan genomförandet. Ordern, Air Tasking Order, med uppdraget får MC ungefär ett dygn innan genomförandet. Den första uppgiften blir att analysera uppdraget och komma fram till med en genomförbar idé hur det ska lösas med de ingående enheterna i uppdraget och därefter genomföra ordergivning.

– Uppdragen genomfördes tillsammans med både marinen och spanska flygvapnet för att uppnå maximal effekt och stöttades även av en spansk tanker och ett AWACS ledningsflygplan, säger mission commander ”GENE”.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...