Jump to content

Försvarsberedningens rapport


Recommended Posts

PDF till rapporten

 

Korthet vad jag kunnat se:

4 brigader, där alla ska ha 4 manöverbataljoner (mekbrigaderna tillförs en skyttebataljon extra och infanteribrigaden tillförs en ytterligare bataljon) allt ska vara klart innan 2030

1 Norrlandsskytteregemente (i princip bestående av de tidigare "lokalförsvarsbataljonerna" som jag förstått det, endast bestående av vpl)

1 bataljonsgrupp gotland

1 skyttebataljon extra på gotland

1 divisionsraketartilerienhet innan 2030 vilken ska utvecklas till en bataljon 

 

Beredningen anser att luftvärnet bör ökas ytterligare.

 

Marinen och flyget var inga nyheter som jag kunde se.

 

Sossarna anser att I22 ska återupprättas i en avvikande uppfattning men inte en av beredningens rekommendationer.

 

Min tolkning är att man ser över om framtida stöd till Ukraina ska ske från annan budget än försvarsbudgeten.

Link to comment
Share on other sites

46 minutes ago, Peo said:

Marinen och flyget var inga nyheter som jag kunde se.

 

Quote

Försvarsberedningen föreslår, givet de långa ledtiderna för anskaffning, att möjligheten att anskaffa ytterligare ytstridsfartyg, utöver Luleåklass, bör undersökas redan nu. Inriktningen bör vara att dessa nya fartyg levereras från mitten av 2030-talet. Beredningen betonar att i syfte att begränsa projektets genomförandetid och risk bör detta ske genom anskaffning av en redan färdigutvecklad fartygsklass och att anpassningar begränsas. Fartygens funktionalitet samt möjlighet till snabb leverans inom satta ramar ska för denna anskaffning då vara prioriterad.

 

Quote

Genom den beslutade halvtidsmodifieringen av de fem korvetterna av Visbyklass beväpnas de med luftvärnsrobotsystem och förbättrade sensorer avsedda för luft-, yt- och undervattensspaning. Även förbättrad förmåga inom telekrig utgör en väsentlig del av de förmågehöjande åtgärderna. Tillsammans med ubåtarna utgör Visbykorvetterna de mest kvalificerade fartygen i marinen. Försvarsberedningen anser att Försvarsmakten ska planera för att vidmakthålla dessa fartyg in på 2040-talet.

 

Quote

Eftersom leverans av Luleåklassen inte sker förrän under första halvan av 2030-talet, anser Försvarsberedningen att de två korvetterna av Gävleklass och de två patrullfartygen av Stockholmklass ska vidmakthållas och ersättas tidigast efterhand som fartygen i Luleåklassen levereras. Det bör övervägas att vidmakthålla de två korvetterna av Gävleklass intill den nya klassen av ytstridsfartyg som beredningen anser ska övervägas levereras från mitten av 2030-talet.

 

Quote

Tung kustrobot utgör ett viktigt system för att tidigt kunna påverka en angripares handlingsfrihet i Östersjöområdet. Försvarsberedningen anser, i enlighet med Försvarsmaktens förslag, att kustrobotförmågan ska utökas och organiseras i två enheter för att öka såväl tillgänglighet som uthållighet.

 

Quote

Försvarsberedningen betonar betydelsen av att Blekingeklassen inte försenas ytterligare då det riskerar att reducera marinens ubåtsförmåga och påverka andra delar av förmågeutvecklingen i marinen. Det får inte uppstå ett glapp i den operativa förmågan mellan Södermanlandklassen och den nya Blekingeklassen.

 

Quote

Försvarsmakten avser att genomföra ett program för att skapa förutsättningar för långsiktig materielförsörjning av ubåtar. För att möjliggöra vidmakthållen ubåtsförmåga efter 2035 anser därför Försvarsberedningen att förprojektering av en ny generation av ubåtar ska påbörjas. Detta ubåtssystem ska ersätta de tre ubåtarna av Gotlandsklass med början cirka 2038. I samband med denna anskaffning kan övervägas att beställa fyra nya ubåtar och därmed utöka det sammantagna ubåtsbeståndet till sex ubåtar. I perioden fram till 2030 ska konceptarbete och förberedelser för anskaffning av nytt ubåtssystem genomföras på ett sätt som säkerställer ett handlingsutrymme för staten.

 

Quote

Försvarsberedningen anser i enlighet med Försvarsmakten att utvecklingen av de två sjörörliga amfibiebataljonerna ska fortsätta. Försvarsberedningen anser därtill att en tredje sjörörlig amfibiebataljon bör övervägas efter 2030.

 

Sammantaget nyheter vad gäller marinen:

 

* Möjligheten till ytterligare nya ytstridsfartyg från 2035 ska undersökas.

* Visby-klassen ska vidmakthållas till in på 2040-talet.

* Gävle-klassen vidmakthålls till leveransen av ytterligare nya ytstridsfartyg.

* Det tunga kustrobotförbandet utökas och organiseras i två enheter.

* Leveransen av Blekinge-klassen ska säkras och ytterligare förseningar förhindras.

 * Förprojektering av ny ubåtsgeneration ska påbörjas och det ska övervägas att då beställa fyra nya ubåtar vilket skulle ge sex operativa ubåtar.

*  En tredje amfibiebataljon (i Karlskrona?) bör övervägas efter 2030.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Missade en del :) men många sidor att försöka skumma.

Enda man önskar är att det skulle haft mer pengar och en realistisk bild på hur ersättningsanskaffning ska ske.

 

Vidmakthållande av visby kan jag mycket väl se kan bli väldigt lång. Fördelen med kolfiber är ju att det inte rostar tänker jag så borde gå att modernisera de flesta system i fartygen.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Peo said:

Vidmakthållande av visby kan jag mycket väl se kan bli väldigt lång. Fördelen med kolfiber är ju att det inte rostar tänker jag så borde gå att modernisera de flesta system i fartygen.

 

Det är kanske orsaken till att man ännu inte har talat om att ersätta Koster-klassen. Bara om livstidsförlängning. De är ju också gjorda i GRP. Synd att man inte nämnde nya patrullfartyg runt 2035 dock (antar att man menar ytterligare fartyg av Luleå typ när man talar om ytterligare ytstridsfartyg).

 

Med denna planering som nu redovisas så kommer Marinen att ha 11 st korvetter och fem operativa AIP ubåtar före 2035. En inte helt oangenäm tanke. Hade dock helst sett att man även nämnt att beställningen av grk båtar ska kompletteras så att man fullföljer den ursprungliga planen på tolv båtar. I försvarsbeslutet nästa år borde även planering för omsättning av spaningsbåtarna efter 2030 påbörjas.

 

Vad gäller flygvapnet så kan följande noteras:

 

Quote

Anskaffning och införande av ett nytt lätt helikoptersystem under tidigt 2030-tal behöver utredas.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Perman said:

Sammantaget nyheter vad gäller marinen:

 

* Möjligheten till ytterligare nya ytstridsfartyg från 2035 ska undersökas.

* Visby-klassen ska vidmakthållas till in på 2040-talet.

* Gävle-klassen vidmakthålls till leveransen av ytterligare nya ytstridsfartyg.

* Det tunga kustrobotförbandet utökas och organiseras i två enheter.

* Leveransen av Blekinge-klassen ska säkras och ytterligare förseningar förhindras.

 * Förprojektering av ny ubåtsgeneration ska påbörjas och det ska övervägas att då beställa fyra nya ubåtar vilket skulle ge sex operativa ubåtar.

*  En tredje amfibiebataljon (i Karlskrona?) bör övervägas efter 2030.

 

/Per

Även du har missat lite men ändå länkat till det i tidigare tråd.

 

"Försvarsberedningen föreslår, givet de långa ledtiderna för anskaffning, att möjligheten att anskaffa ytterligare ytstridsfartyg, utöver Luleåklass, bör undersökas redan nu. Inriktningen bör vara att dessa nya fartyg levereras från mitten av 2030-talet. Beredningen betonar att i syfte att begränsa projektets genomförandetid och risk bör detta ske genom anskaffning av en redan färdigutvecklad fartygsklass och att anpassningar begränsas. Fartygens funktionalitet samt möjlighet till snabb leverans inom satta ramar ska för denna anskaffning då vara prioriterad."

 

Jag tolkar det som en från redan befintlig klass. Luleå ska ju levereras innan 2035. Så SAAB/Kockums får väl stryka på foten, och bara samarbeta. Så populära korvetter som Braunshweig/Saár 6 klass skulle väl vara intressant. Men visst 100 m är väl inte fel heller. 

 

Tittar man på Amf.bat så ska bevakningskompanier och KBV ingå. Så då är det väl dags att KBV 201 och 202 får en grundbeväpning. Men visst får de även robotbåtar så är det en fördel. Annars kan andra beväpnas med AMP till att börja med. Eller det som ersätter RB17. 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

Dessa fartyg från 2035 lär bli större än Luleå. Ser inte att det finns något som pekar på mindre, tror den tiden är förbi.

 

Nu senast gick man ut med att arbetsbåtarna även ska klara hög sjö och arbete med större djup samt kunna bistå allierade fartyg, mer och mer lär med tiden fokuseras på vattnet utanför skärgården än innanför. Det är iaf de vibbarna man fått på senaste. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Slenke said:

Dessa fartyg från 2035 lär bli större än Luleå. Ser inte att det finns något som pekar på mindre, tror den tiden är förbi.

 

Nu senast gick man ut med att arbetsbåtarna även ska klara hög sjö och arbete med större djup samt kunna bistå allierade fartyg, mer och mer lär med tiden fokuseras på vattnet utanför skärgården än innanför. Det är iaf de vibbarna man fått på senaste. 

Visst jag har inget emot två typ Absalon klass, så har vi löst Carlskrona också.  Men tror inte riktig på det.

 

Sedan får vi se vad Nato anser att vi saknar till hösten. Även fast någon sa att det bestämmer ju inte Nato. Då vi kan påverka i viss mån.   

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Slenke said:

Nu senast gick man ut med att arbetsbåtarna även ska klara hög sjö och arbete med större djup samt kunna bistå allierade fartyg, mer och mer lär med tiden fokuseras på vattnet utanför skärgården än innanför. Det är iaf de vibbarna man fått på senaste. 

 

Ja jag läste artikeln om dem i Officerstidningen. Jag gissade tidigare i den dedikerade tråden om arbetsfartygen på 800 - 1.200 tons deplacement och enligt @Pärmtroll så ligger de i det storleks spannet. Även konceptbilden från FMV tycker jag indikerar att det inte är fråga om några fartyg på flera tusen ton.

 

image.png.6a77969a6a054803987a008f64c0cd8a.png

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Mainrr said:

Jag slås mest av att försvarsberedningen och Försvarsmakten har helt olika åsikter om hur fort det kan gå att få alla brigader klara.

 

Jo fast det kan väl också ha att göra med hur stora brigader man pratar om. FM kanske menar svenska brigader på 5 - 6.000 man medan Försvarsberedningen mer tänker på utländska brigader och deras storlek som brukar ligga i spannet 3 - 4.000 man. Storleken på en brigad verkar i alla fall kunna variera ganska mycket.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

55 minutes ago, Mainrr said:

Jag slås mest av att försvarsberedningen och Försvarsmakten har helt olika åsikter om hur fort det kan gå att få alla brigader klara.

 

 

Håller med om att det är svårt att inom rimlig framtid kunna få ihop fyra brigader. Då är det bättre med två mekbrigader och jobba på en lätt brigad.  Att man tillför en mekskyttebataljon till brigaderna gör ju att de även stärks. Om man även låter Mälardalens lätta brigad få en mekskyttebataljon med Patg 300 istället för deras förslag. Sedan har jag tidigare nämnt att Skåne brigaden kunde få en bataljon med PATG360 istället. Norrlandsbrigaden kunde få två mekskyttebataljoner som förstärkning. Med redan planerade Patg300 och Bv. Gotland kunde få ett mekskytte kompani till att börja med. Sedan kunde man succesivt förstärka så att vi kommer upp till målet.

 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, madman said:

Håller med om att det är svårt att inom rimlig framtid kunna få ihop fyra brigader. Då är det bättre med två mekbrigader och jobba på en lätt brigad.  Att man tillför en mekskyttebataljon till brigaderna gör ju att de även stärks. Om man även låter Mälardalens lätta brigad få en mekskyttebataljon med Patg 300. Istället för deras förslag. Sedan har jag tidigare nämnt att Skåne brigaden kunde få en bataljon med PATG360 istället. Gotland kunde få ett mekskytte kompani till att börja med.

 

Fast de skriver rakt ut att det är bättre att ha brigader snart fast med ej optimal materiel än brigader långt senare med optimal materiel. Dvs, man får jobba med det man har tills optimal material kan levereras, man får jobba runt det och anpassa sig vilket när man tänker på det är rätt rimligt men något vi varit ganska dåliga på.

Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Perman said:

 

Ja jag läste artikeln om dem i Officerstidningen. Jag gissade tidigare i den dedikerade tråden om arbetsfartygen på 800 - 1.200 tons deplacement och enligt @Pärmtroll så ligger de i det storleks spannet. Även konceptbilden från FMV tycker jag indikerar att det inte är fråga om några fartyg på flera tusen ton.

 

image.png.6a77969a6a054803987a008f64c0cd8a.png

 

/Per

Jag tycker fartyget på den bilden i mycket liknar offshore-fartygen som opererar i Nordsjön med den höga fören vilket talar för att de inte primärt är gjorda för att puttra runt i skärgården. 
 

Men jag är ingen expert på det marina..

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Perman said:

 

Jo fast det kan väl också ha att göra med hur stora brigader man pratar om. FM kanske menar svenska brigader på 5 - 6.000 man medan Försvarsberedningen mer tänker på utländska brigader och deras storlek som brukar ligga i spannet 3 - 4.000 man. Storleken på en brigad verkar i alla fall kunna variera ganska mycket.

 

/Per

Vi ska väl även anpassa oss till de termer som Nato mer använder. Så i min värld bör det mindre antalet för brigader vara. Men vad anser vi då att antalet den tänkta 4:e lättad brigad skulle bli 1500?

 

Tittar man sedan på att de vill att samtliga tre brigaderna ska få nytt avancerat luftvärn inklusive Gotland så går det åt en hel del pengar. Följt av andra lättare luftvärnssystem. 

 

Tre har redan uttalat sig om försvarsberedningens förslag i offficerstidningen.  

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Slenke said:

Fast de skriver rakt ut att det är bättre att ha brigader snart fast med ej optimal materiel än brigader långt senare med optimal materiel. Dvs, man får jobba med det man har tills optimal material kan levereras, man får jobba runt det och anpassa sig vilket när man tänker på det är rätt rimligt men något vi varit ganska dåliga på.

Dessa tankar går ju helt i sittande ÖB;s tankar. Att vi får göra det bästa med det vi har. Liknande har han själv sagt. Så konstigt att han då inte själv strävar efter att det ska vara fyra brigader.

 

Han har redan letat i ladorna och tömt det vi har. Med RBS 23, RB70/90, RB56 och RBS15KA. Även lite äldre fordon till olika truppslag har även återanvänts etc. Så vad får vi då för militär. Kanske därför han säger nu att de inte går. Så att anslagen blir bättre.

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Perman said:

 

Jo fast det kan väl också ha att göra med hur stora brigader man pratar om. FM kanske menar svenska brigader på 5 - 6.000 man medan Försvarsberedningen mer tänker på utländska brigader och deras storlek som brukar ligga i spannet 3 - 4.000 man. Storleken på en brigad verkar i alla fall kunna variera ganska mycket.

 

/Per

 

Nja, storlekarna inom Nato är ungefär likartade. Ryska-ukrainska "brigader" däremot är avsevärt mindre. Om jag minns rätt så var en rysk division runt 10000 man mot våra på 20-50000.

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
8 hours ago, Slenke said:

Fast de skriver rakt ut att det är bättre att ha brigader snart fast med ej optimal materiel än brigader långt senare med optimal materiel. Dvs, man får jobba med det man har tills optimal material kan levereras, man får jobba runt det och anpassa sig vilket när man tänker på det är rätt rimligt men något vi varit ganska dåliga på.

Precis.

Det jag började fundera över är om den "extra" skyttebataljonen i varje brigad kan vara något i stil med de Pv/skytte bataljoner man införde i slutet på 90 talet, kommer inte ihåg om strukturen kallades brigad 90 eller 2000, men hursomhelst så hade man i varje fall i infanteri/norrlandsbrigader en extra bataljon där man stoppat in det tunga pansarvärnet och ökat på med lite skyttekompanier. 1 pv komp och 2 skyttekomp tror jag men kan minnas fel där syftet var att medelst mineringar hålla sekundära riktningar. Dessa hade inte något pansarskydd alls utan fortsatte med bv206. 

Så de här "nya" skyttebataljonerna kanske man gör på ungefär samma sätt. Stoppar in ett pv kompani med två tgb/bv åkande skyttekompanier. 

 

Det är dock märkligt generellt att försvarsberedningen går in i sån detaljstyrning som hur en brigad ska vara utformad. Det borde vara arméns uppgift och det finns ingen som helst "nato-standard", framförallt finns det ingen "kvadratisk" standard. USA har en triangulär standard (ska avskaffa brigader helt), Storbritannien verkar ha en hög "bataljoner" (om jag minns rätt så är en brittisk bataljon något annat än en svensk), Tyskland förefaller ha "kvadratiska" osv.

 

Ställer mig frågande till varför man påför en extra bataljon helt enkelt. Har ju inte i det publikt tillgängliga materialet sagts något om att armén ville detta vad jag sett.

 

En annan fundering jag haft är varför vi ska ha en roterande bataljon i baltikum. Jag började fundera på om vi borde skapa en permanent kontinuerligt tjänstgörande enhet som bara är där, där alla soldater officerare osv rekryteras för just det förbandet. Återupprättande av "livländskt dragonregemente" :D

 

Edited by Peo
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, madman said:

 

 

Tre har redan uttalat sig om försvarsberedningens förslag i offficerstidningen.  

 

Det jag tycker är intressant är hur man hävdar att försvarsberedningen vill satsa på luftvärn.

Det enda man säger är ju "beredningen vill ha mer luftvärn än beredningen säger att vi ska ha" samtidigt som man inte säger att det ska skaffas in det luftvärn ens öb vill (vilket i sin tur är för lite som det är)

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Peo said:

 

 

En annan fundering jag haft är varför vi ska ha en roterande bataljon i baltikum. Jag började fundera på om vi borde skapa en permanent kontinuerligt tjänstgörande enhet som bara är där, där alla soldater officerare osv rekryteras för just det förbandet. Återupprättande av "livländskt dragonregemente" :D

 

Nu kan vi införa en egen "overseas service medal"

 

För att det ska bli rättvist behövs ett rotations system :lol:

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Peo said:

Precis.

Det jag började fundera över är om den "extra" skyttebataljonen i varje brigad kan vara något i stil med de Pv/skytte bataljoner man införde i slutet på 90 talet, kommer inte ihåg om strukturen kallades brigad 90 eller 2000, men hursomhelst så hade man i varje fall i infanteri/norrlandsbrigader en extra bataljon där man stoppat in det tunga pansarvärnet och ökat på med lite skyttekompanier. 1 pv komp och 2 skyttekomp tror jag men kan minnas fel där syftet var att medelst mineringar hålla sekundära riktningar. Dessa hade inte något pansarskydd alls utan fortsatte med bv206. 

Så de här "nya" skyttebataljonerna kanske man gör på ungefär samma sätt. Stoppar in ett pv kompani med två tgb/bv åkande skyttekompanier. 

 

Det är dock märkligt generellt att försvarsberedningen går in i sån detaljstyrning som hur en brigad ska vara utformad. Det borde vara arméns uppgift och det finns ingen som helst "nato-standard", framförallt finns det ingen "kvadratisk" standard. USA har en triangulär standard (ska avskaffa brigader helt), Storbritannien verkar ha en hög "bataljoner" (om jag minns rätt så är en brittisk bataljon något annat än en svensk), Tyskland förefaller ha "kvadratiska" osv.

 

Ställer mig frågande till varför man påför en extra bataljon helt enkelt. Har ju inte i det publikt tillgängliga materialet sagts något om att armén ville detta vad jag sett.

 

En annan fundering jag haft är varför vi ska ha en roterande bataljon i baltikum. Jag började fundera på om vi borde skapa en permanent kontinuerligt tjänstgörande enhet som bara är där, där alla soldater officerare osv rekryteras för just det förbandet. Återupprättande av "livländskt dragonregemente" :D

 

Förslag på att en mekskyttebataljon tillförs brigaderna har jag läst från olika håll. Har själv hängt på och nämnt det i någon tråd. Du svarade att du inte  tyckte det var lämpligt. Så vi får se hur det blir. Men inte blanda dem i befintliga mekbataljoner. Som det finns exempel på med PATG360.

  

Det är väl bättre att de integreras mot en brigad mot förslaget om fristående kompanier etc. Utrustning är väl redan planerad med PATG 300, BV410 och möjligen Galten etc. Om sedan en av dem får en brigad med en lätt bataljon med PATG360 gör det ännu bättre. Förslaget var att även Mälardalen skulle få en mekskytte bataljon. Gör att även den stärks. Om de nu hjälper till att att förstärka en annan bataljon med Patg360.

 

Att stärka upp svaga brigader med en lättrörligt mekskytte bataljon som kan fördröja en fi på olika sätt ser jag inte som omöjligt. Den typen av bataljon borde även vara lättare att bygga upp.

 

Om de sedan får starkare vapen i form av akan M230LF, pvr,  granatspruta och ksp88. Samt grk 120 på Bv410 gör att en fi inte kan avfärda dem hur som helst.  De med PATG360 kunde få ännu bättre beväpning som AMV35, Nemo och fristående GRK 120 på PATG 360 etc. Med Bonus så hjälper de till att kunna slå ut bättre skyddade vagnar och även strv.

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

Jag vidhåller att jag inte tycker en skyttebataljon är lämpligt. Framförallt inte att blanda mellan motoriserat (hjul) och mekaniserat (band). (de motoriserade bataljonerna har tidigare varit patgb360 och mekaniserade har varit strv/strf, exakt hur armén tänker med benämningar nu vet jag inte men skulle anta att motoriserat är med patgb och mekaniserat med stridsfordon)

Förslaget är inte att brigaderna ska få en mekskytte, allt som står är "skytte" vilket kan betyda i princip vad som helst. 

 

"Försvarsberedningen föreslår att det fram till 2030 ska prioriteras att färdigställa tre mekaniserade brigader. Förbandsinnehållet liksom det materiella innehållet i de brigaderna kan variera. Två av de mekaniserade brigaderna tillförs en skyttebataljon vilket därmed säkerställer fyra manöverbataljoner i dessa brigader i enlighet med Natos krav. En mekaniserad brigad organiseras kring tre manöverbataljoner. Den reducerade infanteribrigaden tillförs en skyttebataljon och omorganiseras därmed till en infanteribrigad. Den ska i allt väsentligt vara operativ som infanteribrigad senast 2030."

 

Jag spekulerade bara i vad man kan tänkas mena med en extra skyttebataljon utifrån att vi saknar utrustning för detta på ett rimligt sätt och som sagt, detta är inget som ÖB (publikt) efterfrågat så jag undrar varför de överhuvudtaget är inne i organisationsstrukturer och petar. Att nato ställer krav på fyra manöverbataljoner är bara nonsens, majoriteten av brigaderna är amerikanska med tre manöverbataljoner.

 

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Peo said:

 

Det jag tycker är intressant är hur man hävdar att försvarsberedningen vill satsa på luftvärn.

Det enda man säger är ju "beredningen vill ha mer luftvärn än beredningen säger att vi ska ha" samtidigt som man inte säger att det ska skaffas in det luftvärn ens öb vill (vilket i sin tur är för lite som det är)

 

 

Jag har tolkat det som att det blir mer avancerat lv till de tre brigaderna och till Gotland. Det tolkar väl rektorn/Överstelöjnanten som säger att det blir en stor kostnad. Så det talar väl för att det blir ett system för 40 km som ÖB önskar. 

 

Men visst även DN har tolkat det som ett lätt enklare lv. M uttalade sig om lättare försvar mot drönare kunde behövas. Så tolkningen blir lite olika. Men det borde då inte ta stor del av budgeten. Som det också har tolkats.

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Chassi said:

Nu kan vi införa en egen "overseas service medal"

 

För att det ska bli rättvist behövs ett rotations system :lol:

Läste  tidigare att det skulle roteras mellan de två mekbrigaderna. Frågan är om det även i framtiden kommer att röra sig om sex månader i taget. 

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, Peo said:

Jag vidhåller att jag inte tycker en skyttebataljon är lämpligt. Framförallt inte att blanda mellan motoriserat (hjul) och mekaniserat (band). (de motoriserade bataljonerna har tidigare varit patgb360 och mekaniserade har varit strv/strf, exakt hur armén tänker med benämningar nu vet jag inte men skulle anta att motoriserat är med patgb och mekaniserat med stridsfordon)

Förslaget är inte att brigaderna ska få en mekskytte, allt som står är "skytte" vilket kan betyda i princip vad som helst. 

 

"Försvarsberedningen föreslår att det fram till 2030 ska prioriteras att färdigställa tre mekaniserade brigader. Förbandsinnehållet liksom det materiella innehållet i de brigaderna kan variera. Två av de mekaniserade brigaderna tillförs en skyttebataljon vilket därmed säkerställer fyra manöverbataljoner i dessa brigader i enlighet med Natos krav. En mekaniserad brigad organiseras kring tre manöverbataljoner. Den reducerade infanteribrigaden tillförs en skyttebataljon och omorganiseras därmed till en infanteribrigad. Den ska i allt väsentligt vara operativ som infanteribrigad senast 2030."

 

Jag spekulerade bara i vad man kan tänkas mena med en extra skyttebataljon utifrån att vi saknar utrustning för detta på ett rimligt sätt och som sagt, detta är inget som ÖB (publikt) efterfrågat så jag undrar varför de överhuvudtaget är inne i organisationsstrukturer och petar. Att nato ställer krav på fyra manöverbataljoner är bara nonsens, majoriteten av brigaderna är amerikanska med tre manöverbataljoner.

 

Jo men dessa 324 Patg 300 skulle väl just integreras med sådana förband.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, madman said:

Jag har tolkat det som att det blir mer avancerat lv till de tre brigaderna och till Gotland. Det tolkar väl rektorn/Överstelöjnanten som säger att det blir en stor kostnad. Så det talar väl för att det blir ett system för 40 km som ÖB önskar. 

 

Men visst även DN har tolkat det som ett lätt enklare lv. M uttalade sig om lättare försvar mot drönare kunde behövas. Så tolkningen blir lite olika. Men det borde då inte ta stor del av budgeten. Som det också har tolkats.

Nja, jag tolkar det som ett riktigt brigadluftvärn OCH ett lättare för försvar mot drönare etc och det är där kanonrören och troligen rbs70 kommer in i bilden. Samt buret till specialförbanden.

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Slenke said:

Nja, jag tolkar det som ett riktigt brigadluftvärn OCH ett lättare för försvar mot drönare etc och det är där kanonrören och troligen rbs70 kommer in i bilden. Samt buret till specialförbanden.

Bra då tolkar vi lika.  Men även nya akan i 30-35 mm kan bli intressant. Så om vi nu beställer 50 st CV9035 mk3+. Så skulle det vara bra med möjlighet på högre vinkel på vapnet. Likaså om vi nu skulle skaffa AMV35. Samt någon lösning med M230LF till till galten, Patg 300 och Stridsbåt Så får vi vårat eldrörs försvar på flera områden.  

 

Då lösning med 40 mm mot drönare etc nog inte blir tillräckligt. 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

Vi vet redan att det inte blir m230lf till patgb300 eftersom vi vet vilken vapenstation det blir på den. Tror inte på att vi köper in någon annan vapenstation till de galtar vi har för den delen.

Finns inget som tyder på inköp av AMV35 (eller fler patgb360 alls skulle jag säga). 

Den budget beredningen kom överens om kommer troligen (knappt) räcka för att uppfylla det som beställdes i 2020 års försvarsberedning.

 

"Vidare påbörjas anskaffning av brigadluftvärn till två mekaniserade brigader och stridsgruppen på Gotland vilket stärker förmågan att bekämpa modernt stridsflyg och kryssningsrobotar. Anskaffningen omfattar eldenheter inklusive luftvärnsrobotar, spaningsradar och stridsledningssystem. Det anskaffas också buret luftvärn till jägar- och specialförband"

 

Här bör man ju fundera på från beredningen om kryssningsrobotar är hot mot mekaniserade förband. De används för bekämpning av punktmål och "högvärdesmål" inte mobila enheter. Mot sådana används andra vapen, glidbomber, pv-robotar, klusterbomber, brandbomber osv. Brigadernas luftvärn bör vara inriktat på att skydda brigader mot hot mot brigader, vi behöver ett "annat" luftvärn för att skydda landet från kryssningsrobotar och ballistiska robotar av olika sorter. Kontroversiellt för en fd luftvärnare kanske men jag tycker att luftvärnet bör delas upp i två delar, en del som är "luftförsvar" (till för att skydda landets infrastruktur, flygbaser osv) vilken bör höra till flygvapnet och en som är för arméns behov. 

 

Hursomhelst djävulen bor i detaljerna och jag skulle inte säga att det är särdeles detaljerat vad detaljerna är i detta. Än mindre i: 

"Det finns behov av ytterligare luftvärnsförband och luftvärnssystem, bland annat för att på bredden kunna skydda Försvarsmaktens förband mot olika typer av obemannade flygande farkoster och helikoptrar. Försvarsberedningen föreslår därför att ytterligare luftvärn anskaffas i form av till exempel luftvärnsautomatkanoner, enkla korträckviddiga luftvärnsrobotar eller system med andra verkansformer. Försvarsberedningen anser att utökning av luftvärnsförmågan är angelägen och därför bör ytterligare luftvärn övervägas utöver det beredningen förslår."

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 4/28/2024 at 8:03 AM, Peo said:

Vi vet redan att det inte blir m230lf till patgb300 eftersom vi vet vilken vapenstation det blir på den. Tror inte på att vi köper in någon annan vapenstation till de galtar vi har för den delen.

Finns inget som tyder på inköp av AMV35 (eller fler patgb360 alls skulle jag säga). 

Den budget beredningen kom överens om kommer troligen (knappt) räcka för att uppfylla det som beställdes i 2020 års försvarsberedning.

 

"Vidare påbörjas anskaffning av brigadluftvärn till två mekaniserade brigader och stridsgruppen på Gotland vilket stärker förmågan att bekämpa modernt stridsflyg och kryssningsrobotar. Anskaffningen omfattar eldenheter inklusive luftvärnsrobotar, spaningsradar och stridsledningssystem. Det anskaffas också buret luftvärn till jägar- och specialförband"

 

Här bör man ju fundera på från beredningen om kryssningsrobotar är hot mot mekaniserade förband. De används för bekämpning av punktmål och "högvärdesmål" inte mobila enheter. Mot sådana används andra vapen, glidbomber, pv-robotar, klusterbomber, brandbomber osv. Brigadernas luftvärn bör vara inriktat på att skydda brigader mot hot mot brigader, vi behöver ett "annat" luftvärn för att skydda landet från kryssningsrobotar och ballistiska robotar av olika sorter. Kontroversiellt för en fd luftvärnare kanske men jag tycker att luftvärnet bör delas upp i två delar, en del som är "luftförsvar" (till för att skydda landets infrastruktur, flygbaser osv) vilken bör höra till flygvapnet och en som är för arméns behov. 

 

Hursomhelst djävulen bor i detaljerna och jag skulle inte säga att det är särdeles detaljerat vad detaljerna är i detta. Än mindre i: 

"Det finns behov av ytterligare luftvärnsförband och luftvärnssystem, bland annat för att på bredden kunna skydda Försvarsmaktens förband mot olika typer av obemannade flygande farkoster och helikoptrar. Försvarsberedningen föreslår därför att ytterligare luftvärn anskaffas i form av till exempel luftvärnsautomatkanoner, enkla korträckviddiga luftvärnsrobotar eller system med andra verkansformer. Försvarsberedningen anser att utökning av luftvärnsförmågan är angelägen och därför bör ytterligare luftvärn övervägas utöver det beredningen förslår."

 

 

Skriver under på allt du skriver, definitivt i uppdelningen samt hotbilden mot fasta mål respektive brigader.

Link to comment
Share on other sites

On 4/27/2024 at 9:48 PM, madman said:

Bra då tolkar vi lika.  Men även nya akan i 30-35 mm kan bli intressant. Så om vi nu beställer 50 st CV9035 mk3+. Så skulle det vara bra med möjlighet på högre vinkel på vapnet. Likaså om vi nu skulle skaffa AMV35. Samt någon lösning med M230LF till till galten, Patg 300 och Stridsbåt Så får vi vårat eldrörs försvar på flera områden.  

 

Då lösning med 40 mm mot drönare etc nog inte blir tillräckligt. 

Varför skulle inte 40mm funka mot drönare? 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...