Jump to content

Danska Hjemmeværnet får nya patrullflygplan


Perman

Recommended Posts

Visserligen nästan ett år gammalt men kanske intressant ändå.

 

Quote

Tisdagen den 25 april tecknade försvarsministeriets material- och upphandlingsbyrå (FMI) ett 8-årigt leasingavtal med det schweiziska företaget Zimex Aviation Ltd. på två nya patrullflygplan för hemvärnet (HJV). De nya flygplanen är av typen De Havilland Canada - Twin Otter (DHC-6-300).

 

Nytt patrullflygplan för hemvärnet

(fmi.dk)

 

image.thumb.png.c24f34f7b1ee16d669fa1128ee53ca21.png

 

/Per

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Slenke said:

Är det nåt motsvarande våran flygkår i uppgifter?

 

Svenska Frivilliga Flygkåren (FFK) ägnar sig åt flygbevakning med huvudsakligen civila flygplan.

Danska Flyverhjemmeværnet primära uppgift är övervakning med de två flygplanen samt bevakning och närförsvar av danska Flygvapnets anläggningar. Hemvärnet är en del av hemvärnets allmänna beredskap för att stödja civilsamhället i relation till miljö- och katastrofinsatser.

Från svenska Frivilliga Flygkårens hemsida:
 

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en av arton frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter och spanare, fördelade över hela Sverige. Alla flygande medlemmar har en sak gemensamt – engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

FFK stöttar myndigheter och organisationer med information och överblicksbilder från luften, exempelvis efter stormar, identifiering av fartyg och inom Hemvärnet. Samordning kan ske via RAKEL, flygradio och FFK:s eget system för att leverera GEO-taggade bilder i nära realtid, TBOS, Ta Bild Och Sänd.

FFK utför flyguppdrag över hela Sverige. Totalt flygs varje år mellan 6 000 och 8 000 timmar i FFK:s regi. I samtliga län finns FFK:s flygresurser som organiseras av en ansvarig Länsflygchef. I varje län finns flera flyggrupper som är specialiserade på olika typer av flyguppdrag.

Från danska Wikipedia om Flyverhjemmevärnet:
 

Flyverhjemmevärnet (FHV) är en del av Hjemmevärnet. Den övergripande myndigheten inom hemvärnet (FHD) är hemvärnsdistriktet med säte på Flyvestation Karup, som även har kontor i Jonstruplejren, varifrån de östra skvadronerna stöds. Tidigare var flyghemvärnet uppdelat i två distrikt, ett i väster med säte i Ålborg och ett i öst med bas i Jonstruplejren norr om Ballerup. Hemvärnet har 5 294 medlemmar, varav 1 930 aktiva, fördelade på 28 hemvärnsskvadroner och två hemvärnsdivisioner (HVE), ledda av oavlönade kaptener.

Flygplan
Det danska flygvapnet har två Britten-Norman Defender BN2A-26 flygplan som det har leasat. Planen har en uthållighet på sex timmar i luften och är utrustade med ett antal sensorer för övervakning och sökning. Piloterna är frivilliga inom hemvärnet med civilt CPL-certifikat (Commercial Pilot License). Piloterna och besättningsmedlemmarna screenas på Forsvarets Rekruttering i Jonstrup, enligt samma krav som de tillsvidareanställda militärpiloterna och besättningsmedlemmarna i Flygvapnet.

Tidigare fanns det åtta enmotoriga privatplan, som flögs av hemvärnspersonal med minst ett PPL-certifikat (flygvapnet utbildar inte piloter), under namnet "Hjemmeværnets Flyvende Delinger", också kallas HFD.

Uppgifter
Hemvärnets primära uppgift är övervakning med de två flygplanen samt bevakning och närförsvar av Flygvapnets anläggningar. Hemvärnet är en del av hemvärnets allmänna beredskap för att stödja civilsamhället i relation till miljö- och katastrofinsatser.

Dessutom stödjer Hemvärnet Flygvapnet särskilt med stöd till utbildning av sina soldater, bland annat agerar soldater från FHV som "jägarstyrka" vid Flygvapnets SERE-övningar. I Flygvapnets hemvärn har du även möjlighet att få Flygvapnets 4-månaders utbildning till vaktassistent och Säkerhetsstyrka.

Observera att Wikipedias text inte är uppdaterad med ersättaren De Havilland Canada - Twin Otter (DHC-6-300)

Från Flyverhjemmevärnets hemsida:

Flyverhjemmevärnet är en särskilt specialiserad del av hemvärnet, som i första hand har till uppgift att stödja flygvapnet genom att bevaka och säkra de danska flygstationerna.
Det danska hemvärnet har även avtal med civila flygplatser för hjälp i krissituationer och stödjer även andra myndigheter, såsom polisen, vid husrannsakningar och naturkatastrofer.

Hemvärnet är organiserat i skvadroner, som är fördelade runt om i Danmark. Skvadronerna är knutna till en militär flygstation eller civil flygplats, men Hemvärnets frivilliga kan vid behov skickas ut på uppdrag i hela landet.
 
Flygvapnets hemvärnsvolontärer kommer från alla delar av samhället – och har ofta ett levande intresse för försvar, flyg och flyg gemensamt och en vilja att göra skillnad.

Översatt med Google Translate.

Källor:

https://ffk.se/

https://da.wikipedia.org/wiki/Flyverhjemmeværnet

https://www.hjv.dk/oe/FHV/Sider/default.aspx

 

 

  • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

On 3/22/2024 at 3:07 AM, vikingman said:
On 3/21/2024 at 7:51 PM, Slenke said:

Är det nåt motsvarande våran flygkår i uppgifter?

 

Svenska Frivilliga Flygkåren (FFK) ägnar sig åt flygbevakning med huvudsakligen civila flygplan.

Danska Flyverhjemmeværnet primära uppgift är övervakning med de två flygplanen samt bevakning och närförsvar av danska Flygvapnets anläggningar. Hemvärnet är en del av hemvärnets allmänna beredskap för att stödja civilsamhället i relation till miljö- och katastrofinsatser.

I Sverige så är det kustbevakningen med sina Dash-8 som har motsvarande uppgifter som dessa plan kommer ha.

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents-new/jobba-hos-oss/flygbroschyrpdf

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Chessyman said:

I Sverige så är det kustbevakningen med sina Dash-8 som har motsvarande uppgifter som dessa plan kommer ha.

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents-new/jobba-hos-oss/flygbroschyrpdf

 

Vet inte om man kan säga att Kustbevakningsflyget skulle ha flygplats/ flygbasskydd som någon specifiserad uppgift. Iallafall inte prioriterad. Möjligen på ett indirekt sätt, mot hot som kan komma över havet/ till sjöss.

 

Det här (i Danmark) verkar väl mer vara nåt "FFK 2.0", med större och dedikerade flygplan och med militär (och beväpnad?) besättning.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
1 hour ago, Granis said:

 

Vet inte om man kan säga att Kustbevakningsflyget skulle ha flygplats/ flygbasskydd som någon specifiserad uppgift. Iallafall inte prioriterad. Möjligen på ett indirekt sätt, mot hot som kan komma över havet/ till sjöss.

 

Det här (i Danmark) verkar väl mer vara nåt "FFK 2.0", med större och dedikerade flygplan och med militär (och beväpnad?) besättning.

 

Håller i stort sett med, men kustbevakningsflyget har faktiskt satts in i militära uppgifter tidigare med till synes relativt gott resultat. Bl a har CASA flygplanen använts under ubåtsjakterna på 80- och i början av 90-talet. Vid ett tillfälle så ska man t o m upptäckt det förmodade kallare djupvattenspåret från en Warzawapaktsubåt (polsk Whiskey tror jag) som linkade hem efter ett intrång på svenskt vatten och efterföljande sjunkbombsanfall. KBV flyget har ju inga dedikerade ubåtsjaktsystem, men med värmekameran (ev. i kombination med SLAR) så kan man tydligen under vissa omständigheter upptäcka spår på ytan efter ubåtar i u-läge. Med radar så torde man naturligtvis även kunna upptäcka periskop. Därmed inte sagt att vi inte borde ha nåt liknande flygsystem som danska Hjemmeværnet. Bara att KBV flyget är en användbar resurs som också kan användas för att stödja Försvarsmakten i allmänhet och Marinen i synnerhet.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...