Jump to content

FMV upphandlingar på kommers annons:


Chessyman

Recommended Posts

Diskussionsplats för saker som annonseras på FMVs leverantörsportal, Kommers annons, men ännu inte är värda att få ett eget ämne.

https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeList.aspx

På Kommers annons annonserar FMV alla upphandlingar, både kommande och avslutade. Även RFI (request for information) publiceras här.

I denna tråd kan vi synligöra allt som är påväg in men inte är jättekul att diskutera jättemycket, ex upphandling av nya handfat eller handbrandsläckare, men ändå är intressant information. För större diskussioner är det lämpligt att flytta till egna trådar inom rätt lucka.

 

edit: mod får gärna flytta tråden till ställe den är bäst lämpad

Edited by Chessyman
Link to comment
Share on other sites

Quote

 

24FMVU116 - RFI - Weapon Locating Systems Rfi

FMV (The Swedish Defense Material Administration, Swe. Försvarets materielverk) hereby invites suppliers to participate in this Request For Information (“RFI”) regarding Weapon Locating Systems for the Swedish Armed Forces (SwAF). The purpose of this RFI is, with the help of the suppliers' expertise, to gather knowledge about the current market landscape and gain access to and compile decision-making material for a possible upcoming procurement. Weapon Locating Systems (WLS) are advanced technology systems designed to detect and locate the source of artillery, mortar, and rocket fire in military operations. These systems utilize various sensor technologies such as radar, acoustics, or infrared sensors to detect and track incoming projectiles by analyzing their trajectories, speed, and point of origin. Please note that this RFI is not a request or invitation to participate in a procurement. Participation in this RFI is completely voluntary and does not constitute a condition or a right to take part in any future procurement. FMV has no obligations to carry out a procurement in connection with or after this RFI.

 

https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeList.aspx

Link to comment
Share on other sites

Quote

23FMVU11685 - Ramavtal IVA Meddelande om upphandling

Sista anbudsdag är 2024-03-20, annonsen visas mellan 2024-02-16 och 2024-03-20. Utförandeort Sverige.

FMV har på uppdrag att upphandla IVA materiel som används för behandling och stabilisering av soldater i fält samt längre bak i sjukvårdskedjan. Detta inkluderar tex sprutpumpar, volympumpar, sugpumpar. Ramavtalets löptid är två (2) år med möjlig förlängning maximalt fyra (4) år. Maximal löptid för Ramavtalet är således sex (6) år totalt, givet att alla förlängningsoptioner utlöses. Upphandlingen består av fyra (4) olika anbudsområden där anbud ska inkludera ett eller flera olika anbudsområden. Anbud ska inkludera samtliga positioner inom det valda anbudsområdet. Avropsberättigade parter är FMV, Försvarsmakten, MSB och Socialstyrelsen

Nytt sjukvårdsmaterial påväg att upphandlas 

Link to comment
Share on other sites

Upphandling av nya bro bogserbåtar nu utannonserad.

Quote

Anskaffning bogserbåtar

SwAF intends to procure and sign a framework agreement with one (1) supplier for delivery and service of towboats. The SwAF has a need for towboats to build, operate and mange bidge and ferry for ribbon bridge systems in particularly difficult conditions, such as supercooled water with high flow rate. Furthermore, the towboat must be able to operate under fire, hence the sides of the boat shall be equipped with protection that can handle both small arms fire and shrapnel.

 

Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, Chessyman said:

Upphandling av nya bro bogserbåtar nu utannonserad.

 

 

Är det verkligen flygvapnet som vill ha nya bro bogserbåtar? Borde det inte vara armén?

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Tävlingsvapen tiill försvarsmakten:

Quote

FMV avser till Försvarsmakten upphandla leveransavtal gällande tävlingsvapen. Sådana vapen används av Försvarsmakten för att tävla och konkurrera i diverse internationella mästerskap. Initialt omfattar leveransavtalet 285 st tävlingsvapen av blandad sort. Som en del av avtalet ingår också option på att vid ett eller flera tillfällen köpa ytterligare vapen samt option på reservdelar av vardera vapen.

 

Link to comment
Share on other sites

RFI USV demonstrator

 

 

Quote

The Swedish Defense Material Administration (FMV) has been entrusted by the Swedish Armed Forces to investigate possibilities to demonstrate different military applications by use of unmanned surface vessels (USVs). Demonstration may be achived by: o Procurement of one USV. o Lease of one or several USVs during a limited time within the time period 2024-2026. Therefore FMV invites suppliers to participate in this request for information (“RFI”). A detailed outline specification and questions related to this RFI can be found in Appendix A - Request for information - USV (Unmanned Surface Vessel) 

 

Link to comment
Share on other sites

Quote

 RFI Barlastade lastpallar

Försvarets materielverk bjuder härmed in företag att lämna information angående marknaden för specialkonstruerade vikter i stål. Myndigheten kommer i framtiden ha behov av specialkonstruerade vikter i stål som inte finns lättillgängliga på marknaden och vänder sig nu till marknaden i syfte att inhämta information.

Vad kan vara syftet med detta? körträning?

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju en del vattendrag att korsa i syd-nordlig riktning i Sverige samt massa mindre vattendrag på nordkalotten, så det är väl jättebra att vi har mycket av denna förmåga.

Link to comment
Share on other sites

RFI Mobil lyftkran

Quote

RFI Mobil lyftkran

Försvarsmakten är i behov av ett hjälpmedel för underhåll och service av helikoptrar både i fält och i hangarmiljö. Uppgifterna omfattar bland annat lyft av reservdelar och komponenter till dessa. Mobil lyftkran är ny för verksamheten och tidigare inte prövade i fältmässigt bruk eller mot helikopter. För att innan kommande kravspecificering kunna ställa rimliga krav samt se hur dessa mobila lyftkranar kan bidra till verksamheten i verkliga förhållanden bedöms prov fördelaktigt.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Ramavtal Mindre Snabbgående Motorbåt

Quote

Ramavtal Mindre Snabbgående Motorbåt typ 200

Härmed inbjuds till ansökan inför upphandlingen av Ramavtal Mindre Snabbgående Motorbåt typ 200 (MSMB 200)

lägger även med infon från RfI

Quote

FMV har fått i uppgift att anskaffa en ny arbetsbåt till Försvarsmakten, nedan benämnd MSMB 200. Båten som efterfrågas är en omkring 10 meters aluminiumbåt med inombordsmotor och förmåga att ta ombord 2st besättningsmän och 8st passagerare med packning. FMV efterfrågar även att båten ska ha ett förligt lastdäck med ramp i fören. Det är tänkt att denna båttyp ska bli en ny standardiserad båttyp inom Försvarsmakten, som bland annat kommer att användas av marinen och hemvärnet.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...