Jump to content

Försvarsmakten: Riskerna för svensk säkerhet har ökat


Recommended Posts

I det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig i är det avgörande att möta hoten mot samhället med en samlad svensk ansats. Det kräver att vi tar till oss allvaret i hotbilden, och agerar för att stärka vårt säkerhetsskydd, och vår motståndskraft, i totalförsvaret, och i samhället i stort. Det konstateras i Musts årsöversikt för 2023
nilsson

I Europa går kriget i Ukraina in på sitt tredje år. Inget tyder på att kriget kommer att avslutas i närtid, varken via en militär seger eller en framförhandlad lösning. Ryssland driver kriget vidare och räknar med att den egna uthålligheten är större än Ukraina och Ukrainas partners.

– Så länge kriget i Ukraina pågår fokuserar Ryssland sina resurser där, men det vore ett misstag att tro att en tillfällig begränsning i den ryska förmågan i vår region ger oss ett andrum. Det är av största vikt att vi fortsätter att hålla ett högt tempo i stärkandet av Försvarsmakten och totalförsvaret. Rysslands förmåga att genomföra ett militärt angrepp mot Sverige är den dimensionerande hotbilden för Försvarsmakten, säger chefen för Must, Thomas Nilsson.

Ett annat allvarligt hot mot Sverige kommer från främmande underrättelseverksamhet. Främmande makts åtgärder på detta område är storskaliga och långsiktiga, och förutom Ryssland är det värt att lyfta fram kinesiska och iranska aktörer. I grunden syftar åtgärderna till att kunna påverka vitala svenska system, få tillgång till skyddsvärd information, och påverka vårt beslutsfattande och handlingsutrymme i en krissituation eller i krig.

– I det rådande allvarliga säkerhetsläget är det avgörande att vi kan möta hoten mot vårt samhälle med en samlad svensk ansats. Det kräver att vi tar till oss allvaret i hotbilden, och agerar för att stärka vårt säkerhetsskydd och vår motståndskraft. Årsöversikten är en del i denna ambition till informationsspridning, säger Thomas Nilsson.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...