Jump to content

Försvarsmakten: RPAS till Hemvärnet


Recommended Posts

Försvarets Materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten anskaffat RPAS till Hemvärnets krigsförband. RPAS införs i Hemvärnet för att inledningsvis utveckla metoder och taktik på lägre förbandsnivå som pluton och grupp. Systemet ska stödja hemvärnsförbanden vid lösande av uppgifter som skydd, bevakning, försvar och ytövervakning.

RPAS står för Remotely Piloted Aircraft System, på svenska benämnt fjärrstyrda flygfarkostsystem. Andra vanligt förekommande benämningar inom området är UAV, Unmanned Aerial Vehicle och UAS, Unmanned Aerial Systems.

RPAS ger förbanden förmåga till underrättelser i nära realtid genom att kunna se vad som döljer sig bortom exempelvis en kulle eller en skogsridå. Underrättelserna utgör sedan en del av det beslutsunderlag som chefer på olika nivåer behöver för att fatta lämpliga beslut för att lösa sina uppgifter.

Det system som nu levereras till Hemvärnet benämns UAV 06 A och ingår i systemet UAV 06 SKATAN.

- Att hemvärnet nu är först ut med bred användning av fjärrstyrda flygfarkoster ligger helt rätt i tiden. Dessa system ökar förbandens förmåga att lösa sina uppgifter i både dagsljus och mörker, säger överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, chef vid Rikshemvärnsstabens stödavdelning.

UAV 06 A är av typen Parrot ANAFI USA GOV och innehåller en flygfarkost av quadrocoptermodell, en flygfarkost som drivs av fyra rotorer, samt en handkontroll med bildskärm för styrning av drönaren. I systemet ingår även batterier och laddare.

Flygfarkosten är försedd med optisk kamera med 1-32x zoom och IR-kamera med upplösningen 320x256 pixlar. Flygfarkosten kan programmeras att flyga en förutbestämd rutt utan att operatören behöver styra den med handkontrollen. Flygfarkost och handkontroll använder GPS-signal för navigering men kan användas utan GPS-signal.

Under sommaren 2024 levereras även ett bärsystem för att kunna bära med sig drönare med tillbehör vid förflyttning i fältmiljö.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...