Jump to content

Försvarsmakten: Stort söktryck till Hemvärnet efter Sälenkonferensen


Recommended Posts

Antalet ansökningar till Hemvärnet ökar efter uttalanden om säkerhetsläget under Folk och försvars rikskonferens. Under årets första dagar har det kommit in cirka 1 200 ansökningar, att jämföra med cirka 250 ansökningar samma period förra året.

– Det är mycket positivt. Den stora mängden ansökningar visar på att det finns en stark vilja att bidra till Sveriges försvar, säger överste Peter Öberg, chef för Rikshemvärnsstaben.

Som hemvärnssoldat ingår man i Försvarsmaktens insatsorganisation och tecknar avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning.

Den som är redo att engagera sig i ett krigsförband med allt vad det innebär kan söka. Men man behöver vara förberedd på att processen från ansökan till färdigt avtal kan ta tid, särskilt nu när det är högre söktryck. Bland annat säkerhetsprövning och utbildningar ska genomföras. Processen är snabbare om man redan har en militär grundutbildning.

I samband med starten av Rysslands invasion av Ukraina år 2022 fick Försvarsmakten in rekordmånga ansökningar till Hemvärnet. För att omhänderta engagemanget tillsattes mer personal och antalet utbildningsplatser utökades. Hemvärnsförbanden är nu fyllda till 96 procent gentemot målen för 2023. Uppfyllnadsnivån är högst i de delar av landet där det bor flest människor. I de delar av landet där det bor färre finns det behov av fler sökanden.

– För att fylla upp förbanden över hela Sverige pågår det försök med att rekrytera från Mälardalen till områden med lägre befolkningstäthet. Det kan bli fler sådana försök. Sedan har vi en naturlig omsättning i alla förband så det dyker hela tiden upp vakanser, säger Peter Öberg.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...