Jump to content

Flygvapenbloggen: Flygskolan har påbörjat typinflygningen på SK 40


Recommended Posts

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2023/03/230315-sk-40-mellanlandn-7225.jpg

Från Tyskland till Sverige. De nya skolflygplanen, SK 40, mellanlandade i Ronneby under onsdagen. Flygplanen kommer att levereras till Flygvapnet den 3 april. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Flygvapnets nya skolflygplan SK 40 med den civila benämningen GROB 120TP har lämnat planeringsfasen. De tre första svenska flygplanen levereras till Malmen och den 3 april sker den officiella ceremonin och mottagandet i Flygvapnet.

Personal från Flygskolan har varit i tillverkaren GROB:s fabrik i Mindelheim i Tyskland och genomfört en teknisk kurs, simulatorinstruktörskurs, simulatoringenjörskurs och CBT-kurs (computer based training).

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2023/03/20230209-sk40-sim10.jpg

Under typinflygningen genomfördes även fyra simulatorpass där grunderna i handhavande av GROB 120TP och dess system gås igenom.

SK 40 är tvåsitsigt turboprop-flygplan med en autopilot som har möjlighet att följa programmerad rutt och vald instrumentinflygningsmetod.

Den tekniska kursen var mycket uppskattad då teorigenomgångar varvades med besök i verkstaden där flygplanen byggs ihop. En unik möjlighet att faktiskt se vissa detaljer och komponenter som en pilot sannolikt aldrig kommer att se igen när flygplanet är färdigbyggt.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2023/03/20230209-sk40-4.jpg

Personalen på Flygskolan utbildades på GROB:s fabrik i Mindelheim i Tyskland

– Efter den tekniska kursen följde en simulatorinstruktörskurs där vi fick möjligheten att lära oss instruktörsstationen och dess system. Vi nyttjade tiden genom att några var instruktörer och några flög simulatorn. Det gav värdefull tid i kabinen inför de första riktiga flygningarna, säger Flygskolans chef Peter Jacobsson som var en av de tre piloterna som stannade kvar för att genomföra själva typinflygningen, CTT (conversion to type).

CTT på SK 40 består av åtta flygpass och fyra simulatorpass där grunderna i handhavande av GROB 120TP och dess system gås igenom. Flyglärarna kommer även genomföra fler flygpass innan de börjar utbilda nya flygelever.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2023/03/20230209-sk40-2.jpg

Flygskolans chef Peter Jacobsson med sin tyska pilotkollega.

– Som stridspilot utan erfarenhet från propellerflygplan är det lite ovant att flyga SK 40. Även om flygplanet är lättfluget så finns det inledningsvis några utmaningar. Vissa saker som sitter i ryggmärgen fungerar inte längre och andra saker, som till exempel mer aktiv roderhantering, måste läras in. Men för elever som aldrig flugit så borde det inte vara ett problem. Jag är trygg med att SK 40, och den utbildningsplan vi nu tar fram, kommer att ge eleverna den grundläggande flygkompetens som krävs för att ta sig an nästa utbildningssteg på vägen mot att bli stridspilot, säger Peter Jacobsson

Den datorbaserade träningen (CBT) för SK 40 är ett avancerat utbildningshjälpmedel där kurser och prov kan skapas. Systemet medger även möjligheten till uppföljning av elevens utveckling. Till del kommer detta hjälpmedel att ersätta klassisk klassrumsundervisning på Flygskolan.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2023/03/20230209-sk40-sim3.jpg

Under simulatorinstruktörskurs fick Flygskolans piloter lära sig instruktörsstationen och dess system.

Under våren genomför ytterligare två flyglärare typinflygning och därefter påbörjas en omfattande OPEVAL (operationell validering). OPEVAL syftar till att utveckla en syllabus för den grundläggande flygutbildning (GFU) med SK 40 för blivande stridspiloter som börjar i augusti nästa år.

– Under hösten kommer merparten av de blivande flyglärarna på GFU att genomföra samma kurser och inflygning som vi i införandegruppen nu genomfört. Därefter återstår att bidra till utvecklingen av flygutbildningen samt att flyga så pass mycket att var och en känner sig trygga med att vara flyglärare på SK 40, säger Peter Jacobsson.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2023/03/230315-sk-40-mellanlandn-7347.jpg

De tre första svenska flygplanen levereras till Malmen under våren och den 3 april sker den officiella ceremonin och mottagandet i Flygvapnet.
Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Läsa hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...