Jump to content

FM Malibloggen: <p><a href="http://blogg.forsvarsmakten.se/mali...


Recommended Posts

http://blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen/files/2023/01/dsc4780.jpg

Mali17 har nu passerat 30 dagar i insatsområdet, med ett uppdrag som på många sätt är unikt. Att avveckla ett kontingentsbidrag och en svensk närvaro som pågått sedan 9 år i Mali. I och med att de 30 dagarna passerat genomfördes en marsch och kontingentsuppställning för att stärka förbandsandan och belysa innebörden av förbandets uppdrag.

– Att föra den svenska fanan och representera FN i en internationell insats innebär ett stort ansvar. Som förband och som individer ska vi känna en stolthet i att tillhöra Mali 17 och tillsammans lösa vår viktiga uppgift på bästa sätt. Alla är viktiga för att lyckas med uppdraget och som utlandsveteraner tillhör ni efter insatsen en viktig del av den svenska historian av fredsbevarande insatser, sade kontingentschefen överstelöjtnant Martin Johansson, till förbandet under uppställningen.

Under ceremonin deltog även chefen för MTF (Mobile Task Force), Överste Reza från Bangladesh, som under de senaste året varit närmaste högre chef för det svenska förbandet i Mali. Överste Reza tackade Sverige för samarbetet och det mycket uppskattade arbete som utförts under de 9 år Sverige deltagit i insatsen.

http://blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen/files/2023/01/dsc4928.jpg

Det som fortsätter och nu är vardag för Mali 17 är inventering, vård, sanering, packning och lastning. Snart kommer de första transportflygplanen ner för att lastas med svensk utrustning. Lasten som ska flygas är sån materiel som är extra viktig att få hem till Sverige så snabbt och säkert som möjligt, till exempel sjukvårdsutrustning eller viss IT-utrustning. Parallellt med all vård och packning ska också destruktion av ammunition som inte får transporteras samt nedmontering av master och vissa byggnader genomföras.

Samtidigt som avvecklingen fortskrider är det avgörande att förbandet bibehåller ett bra egenskydd. Detta innefattar såväl egen övningsverksamhet inne på campen som att genomföra patruller i det direkta närområdet.

– Patruller och övningar gör vi för att vidmakthålla vår egen förmåga och lägesbilden i området eftersom detta är avgörande faktorer för att lyckas med vår uppgift och bibehålla ett högt egenskydd i den aktuella hotmiljön, säger överstelöjtnant Martin Johansson.

 

Läsa hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...