Jump to content

FM Malibloggen: Samarbete med FN:s civila delar


Recommended Posts

FN:s insats i Mali, MINUSMA, är uppbyggd av tre delar, en militär del där vi ingår, en polisiär del och en civil del. Under vår senaste operation hade vi med oss fyra civila FN-medarbetare som med våran hjälp kunde ta sig till områden där säkerheten ibland inte tillåter dem att röra sig fritt. Deras fältuppdrag är mycket viktiga för de civila delarna då samverkan med lokalbefolkningen ger både information och inriktningar om var FN:s hjälp behövs som mest.

I det civila teamet ingick representanter från POC (skydd och säkerhet av civila), DDR (nedrustning, demobilisering och återanpassning) och SSR (arbete med säkerhetssektorreform). De tre funktionerna är vitala inom FN för att kunna säkerställa de-eskalering av en konflikt och på lång sikt återgång till fred.

http://blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen/files/2022/07/20220718-jimcro01-opmegingjord2-dsc4136.jpg

http://blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen/files/2022/07/20220718-jimcro01-opmegingjord2-dsc4090.jpg

Sveriges FN-styrka ingår i den snabbrörliga stridsgruppen Mobile Task Force och är direkt underställd Minusma:s Force Commander. Vår viktigaste uppgift är inom ramen för Protection of Civilians, det vill säga att skydda civilbefolkningen. Det gör vi genom att vara närvarande i oroliga områden där vi stör och är beredda att hindra både kriminella- och islamistiskt våldsfrämjande grupper från att genomföra sin verksamhet. Förutom renodlad terror så utsätts lokalbefolkningen återkommande av kidnappningar och människohandel. Det har också skett en ökning av drog- och vapensmuggling.

FN:s arbete i världen omfattar alla områden av internationell politik och delas traditionellt in i tre så kallade pelare: Fred, säkerhet och nedrustning, Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, och Mänskliga rättigheter och demokrati. Vi är stolta över att bidra med vår del i det stora hela.

dsc5353.jpg dsc6515.jpg dsc7276.jpg dsc7173.jpg 20220718-jimcro01-opmegingjord2-dsc6595.

 

Läsa hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...