Jump to content

Försvarsmakten: Nya krigsförband till Armén


Recommended Posts

När Armén växer kommer det krävas nya förmågor och förband. För att brigaderna ska kunna leda sina förband krävs dels ett fungerande samband i operationsområdet och dels att staberna betjänas med närskydd, förnödenheter och rörlighetsförmåga så att ledningsplatser kan upprättas. Fram till idag så har dessa uppgifter legat hos Ledningsregementet. I takt med att tillväxten behöver istället dessa funktioner finnas lokalt då fler brigader ska upprättas.

Skaraborgs regemente är först ut med att utbilda värnpliktiga i Arméns nyaste krigsförband, brigadlednings- och brigadsambandskompanier, men även brigaderna på I 19 och P 7 kommer starta dessa utbildningar kommande år. Tidigare har det varit Ledningsregementet som har haft de förmågorna hos sig men då de istället ska inriktas mot, bland annat, divisionsnivån kommer brigaderna själva behöva utveckla sin förmåga i lednings- och sambandsspåret.

– För att kunna hantera Arméns tillväxt mot fler brigader och divisionsledning så är detta något som krävs och därigenom en angelägenhet för hela Armén. Vi kommer höja vår operativa förmåga rejält när dessa resurser finns gripbara lokalt på varje brigad, säger chefen för 2:a brigaden, överste Michael Carlén.

De första värnpliktiga som ska utbildas till de nya kompanierna rycker in redan nästa vecka. Under året som gått har därför Skaraborgs regemente rekryterat personal till funktionen, såväl officerare och specialistofficerare som soldater.

– Dels ska de utbilda de inryckande värnpliktiga och dels ska de kunna vara gripbara om brigaden får en uppgift att lösa, nationellt eller internationellt, säger Michael Carlén.

Vid en ceremoni under 2:a brigadens funktionsdagar i veckan lämnade Ledningsregementets nuvarande kompanichefer över kontrollböckerna för två fordon som fick symbolisera funktionerna till de kommande kompanicheferna på Skaraborgs regemente. Med under ceremonin var även ställföreträdande arméchefen brigadgeneral Laura Swaan Wrede och chefen för tredje brigaden överste Lars Jonsson.

– Skaraborgsbrigadens ceremoni utgör en viktig milstolpe inte bara för hela Armén, utan även för 3:e brigaden. Ställföreträdande Arméchef Laura Swaan Wrede och jag är glada att kunna vara med och manifestera detta. Att återigen få uppdraget att utbilda brigadledning och brigadsamband efter 15 år känns bra på riktigt! Utöver att ha tillgång till funktionerna kommer vi lättare kunna integrera kompanierna med brigadstaben vilket kommer skapa förbandsanda och öka brigadledningsförmågan avsevärt, säger chef 3e brigaden överste Lars Jonsson.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...