Jump to content

Försvarsmakten: Militärpolisen vässar kompetensen ytterligare


Recommended Posts

Livgardet har nu ett antal nyutbildade förundersökningsledare. En nytillkommen kompetens som bland annat ska underlätta arbetet med att stödja militärpoliserna ute i landet och chefer på olika nivåer.

Under våren har all personal vid Försvarsmaktens militärpolisenhet tillsammans med några officerare ur 11:e militärpolisbataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen genomfört en Förundersökningsledarutbildning för poliser, vid polisutbildningen på Umeå universitet.

– Även om inte Försvarsmakten själva bedriver förundersökningar så finns nu förutsättningar för att ännu effektivare bedriva samarbete i vardagen med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten, säger överstelöjtnant Rikard Bengtsson, Försvarsmaktens militärpolischef.

Utbildningen på 13 veckor gav sammanlagt 19,5 högskolepoäng och omfattade en fördjupning i svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för just en förundersökningsledare. Kursen behandlade även allmän rättskunskap, kriminalteknik och rättsmedicin.

– Utbildningen ger nu också vakthavande befäl militärpolisen bättre förutsättningar att stödja militärpoliserna i landet och chefer på olika nivåer, säger Rikard Bengtsson.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...