Jump to content

Försvarsmakten: Funktionsövning marin bastjänst - med fokus på sjukvård och totalförsvar


Recommended Posts

Fartyget har blivit beskjutet och det finns svårt skadade personer ombord. Den ombordvarande sjukvårdpersonalen behöver stöd i form av medicinsk förstärkning på plats och omedelbar avtransport till akutsjukhus. Dessutom har samma fartyg blivit manöverodugligt i samband med attacken och behöver skydd och assistans. Hur gör man?

Detta var några av de frågor som behövdes besvaras och som därför har tränats på under funktionsövning i marin bastjänst som genomförts både i Karlskrona och i Stockholm. Marinbasen har funktionsansvaret för det som ryms inom begreppet ”marin bastjänst” vilket inte bara är att skyddat kunna leverera logistikstöd till marinstridskrafter, där ryms också sjukvård och sjuktransportledning.

foto

Ett av fokusområdena under årets funktionsövning marin bastjänst har därför varit att utmana och utveckla metoder inom ramen för det befintliga marina sjukvårdskonceptet. Prioritet har varit sjuktransporter. Att i en förhöjd hotmiljö kunna hämta egna skadade med egna resurser för att få dem vidare till kvalificerad akutsjukvård.

– I ett allvarligt läge som det vi nu övar på kommer inte sjöräddningen ut för att hämta den skadade. Vi måste själva kunna ta hand om våra kamrater och ge dem de bästa förutsättningarna för att klara sig hela vägen genom en obruten vårdkedja, säger Jonas Wassdahl, stabsläkare i Marinbasen.

Myndighetssamverkan mellan Kustbevakningen och marinens enheter

I övningen ingick enheter ur de marina förbanden som tillsammans med Kustbevakningen jobbade sida vid sida när de en efter en drabbades av en rad olika iscensatta attacker.

I scenariot för övningen befinner sig vårt land i ett sämre omvärldsläge och Kustbevakningen har fått i uppgift att bidra inom ramen för totalförsvar vid en sjöövervakningsuppgift. För att utmana besättningen på KBV 003, ett av Kustbevakningens stora miljöräddningsfartyg,  hade ett ”STEAM- team” (Sea Training Evaluation Analyzing Method) från Sjöstridsskolan fått i uppgift att tillsammans med Kustbevakningens egna instruktörer sätta samman moment som skulle sätta press på personalen. Exempel på moment var skottskadad personal och brand ombord på fartyget samt att snabbt, med hjälp av stridsbogsering få bort det skadade fartyget från ett farligt läge.

– Vi blev övade på ett helt annat sätt. STEAM-teamet har sitt koncept i att utmana och utveckla besättningar och tillsammans med vårt instruktörsteam kunde vi hjälpas åt att applicera och anpassa konceptet för våra förutsättningar. Det blev jättebra. Besättningen kämpade och slet och gav 200 procent, säger Martin Svensson, Kustbevakningen.

foto2

Nyblivna stridsbåtsförare utmanades

Stridsbåtsförare Olof Knutsson muckade i början av sommaren och har sen dess arbetat i Marinbasens Ekipagekompani. Under övningen har han och kamraterna i besättningen varit de som framfört en av ”stridsbåtsambulanserna”. De har fått träna mycket på ledning och kommunikation mellan alla de medverkande men även inom besättningen.

– Det känns bra att vi kan använda våra resurser till detta och att också öva sjukvård och bli bekväma med det och hela transportförfarandet, säger Olof Knutsson.

På väg mot två marina basbataljoner

Marinen och i synnerhet Marinbasen jobbar för fullt med att genomföra det som beställts av riksdag och regering i det senaste försvarsbeslutet, att utveckla den sjörörliga logistiken genom två marina basbataljoner. Inom det arbetet ingår bland annat att utveckla en kvalificerad sjukvårdsförmåga för att få en obruten sjukvårdskedja till en bakre hänvisning i form av ett fältsjukhus eller civilt sjukhus. Som ett första steg har man under funktionsövningen övat metoder med en lätt traumagrupp för att åskådliggöra en viktig komponent i sjukvårdskedjan. Med denna övning har man dragit viktiga erfarenheter och lärdomar på vägen till målet mot en adekvat sjukvårdsförmåga på stridsfältsnivå i marinen.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...